Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 4901 - Zjišťování fyzikálních a mechanických vlastností přírodního dřeva

Zobrazit obsah třídy 49

ČSN 49 0102 (490102)
Skúšky vlastností rasteného dreva. Metóda zisťovania priemernej šírky letokruhov a priemerného podielu letného dreva
Katalogové číslo: 29217 Cena: 190 Kč
Vydána: 1987-08-10 Účinnost: 1988-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 49 0102

ČSN 49 0103 (490103)
Drevo. Zisťovanie vlhkosti pri fyzikálnych a mechanických skúškach
Katalogové číslo: 4254 Cena: 125 Kč
Vydána: 1979-01-26 Účinnost: 1979-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 49 0103

ČSN 49 0104 (490104)
Skúšky vlastností rasteného dreva. Metóda zisťovania nasiakavosti a navlhavosti
Katalogové číslo: 29218 Cena: 125 Kč
Vydána: 1987-08-10 Účinnost: 1988-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 49 0104

ČSN 49 0108 (490108)
Drevo. Zisťovanie hustoty.
Katalogové číslo: 32074 Cena: 125 Kč
Vydána: 1993-02-01 Účinnost: 1993-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 49 0108

ČSN 49 0110 (490110)
Drevo. Medza pevnosti v tlaku v smere vlákien
Katalogové číslo: 4255 Cena: 125 Kč
Vydána: 1979-06-18 Účinnost: 1980-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 49 0110

ČSN 49 0111 (490111)
Skúšky vlastností rastlého dreva. Metóda zisťovania modulu pružnosti v tlaku pozdĺž vlákien
Katalogové číslo: 29219 Cena: 125 Kč
Vydána: 1991-05-08 Účinnost: 1992-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 49 0111

ČSN 49 0112 (490112)
Drevo. Tlak naprieč vlákien
Katalogové číslo: 4256 Cena: 125 Kč
Vydána: 1979-06-18 Účinnost: 1979-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 49 0112

ČSN 49 0113 (490113)
Skúšky vlastností rastlého dreva. Metóda zisťovania pevnosti v ťahu pozdĺž vlákien
Katalogové číslo: 29220 Cena: 125 Kč
Vydána: 1991-05-08 Účinnost: 1992-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 49 0113

ČSN 49 0114 (490114)
Skúšky vlastností rastlého dreva. Metóda zisťovania pevnosti v ťahu naprieč vlákien
Katalogové číslo: 29221 Cena: 125 Kč
Vydána: 1991-05-08 Účinnost: 1992-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 49 0114

ČSN 49 0115 (490115)
Drevo. Zisťovanie medze pevnosti v statickom ohybe
Katalogové číslo: 4257 Cena: 125 Kč
Vydána: 1979-01-26 Účinnost: 1979-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 49 0115

ČSN 49 0116 (490116)
Drevo. Metóda zisťovania modulu pružnosti pri statickom ohybe
Katalogové číslo: 4258 Cena: 125 Kč
Vydána: 1980-02-12 Účinnost: 1982-01-01
Změny a opravy: Za 7.86 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 49 0116

ČSN 49 0117 (490117)
Drevo. Rázová húževnatosť v ohybe
Katalogové číslo: 4259 Cena: 125 Kč
Vydána: 1979-06-18 Účinnost: 1980-01-01
Změny a opravy: Za 5.82 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 49 0117

ČSN 49 0118 (490118)
Drevo. Medza pevnosti v šmyku v smere vlákien
Katalogové číslo: 4260 Cena: 125 Kč
Vydána: 1979-06-18 Účinnost: 1980-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 49 0118

ČSN 49 0119 (490119)
Drevo. Metóda zisťovania štiepateľnosti
Katalogové číslo: 29222 Cena: 125 Kč
Vydána: 1983-02-17 Účinnost: 1984-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 49 0119

ČSN 49 0126 (490126)
Skúšky vlastností rastlého dreva. Metóda zisťovania napúčavosti
Katalogové číslo: 29223 Cena: 230 Kč
Vydána: 1988-09-22 Účinnost: 1989-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 49 0126

ČSN 49 0128 (490128)
Skúšky vlastností rastlého dreva. Metóda zisťovania zosýchavosti
Katalogové číslo: 29224 Cena: 230 Kč
Vydána: 1988-09-22 Účinnost: 1989-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 49 0128

ČSN 49 0134 (490134)
Drevo. Metóda zisťovania odolnosti proti oderu
Katalogové číslo: 29227 Cena: 125 Kč
Vydána: 1983-02-17 Účinnost: 1984-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 49 0134

ČSN 49 0135 (490135)
Drevo. Metóda zisťovania odporu proti vytiahnutiu klincov a skrutiek
Katalogové číslo: 29228 Cena: 125 Kč
Vydána: 1983-02-17 Účinnost: 1984-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 49 0135

ČSN 49 0136 (490136)
Drevo. Metóda zisťovania tvrdosti podľa Janky
Katalogové číslo: 29229 Cena: 125 Kč
Vydána: 1983-02-17 Účinnost: 1984-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 49 0136

ČSN 49 0137 (490137)
Drevo. Metóda zisťovania dynamickej tvrdosti
Katalogové číslo: 29230 Cena: 125 Kč
Vydána: 1983-02-17 Účinnost: 1984-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 49 0137

ČSN P CEN/TS 14966 (490141)
Desky na bázi dřeva - Orientační metody zkoušení některých mechanických vlastností na malých zkušebních tělesech
Katalogové číslo: 76397 Cena: 230 Kč
Vydána: 2006-08-01 Účinnost: 2006-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 14966

ČSN EN 323 (490142)
Dosky z dreva. Zisťovanie hustoty
Katalogové číslo: 16169 Cena: 125 Kč
Vydána: 1994-04-01 Účinnost: 1994-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 323

ČSN EN 322 (490143)
Dosky z dreva. Zisťovanie vlhkosti
Katalogové číslo: 15907 Cena: 125 Kč
Vydána: 1994-03-01 Účinnost: 1994-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 322

ČSN EN 318 (490145)
Desky ze dřeva - Stanovení rozměrových změn v závislosti na změnách relativní vlhkosti vzduchu
Katalogové číslo: 66510 Cena: 190 Kč
Vydána: 2003-01-01 Účinnost: 2003-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 318

ČSN 49 0146 (490146)
Drevovláknité dosky. Metóda zisťovania hrúbkového napučania vo vode
Katalogové číslo: 4267 Cena: 125 Kč
Vydána: 1980-09-26 Účinnost: 1982-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 49 0146

ČSN EN 310 (490147)
Desky ze dřeva. Stanovení modulu pružnosti v ohybu a pevnosti v ohybu
Katalogové číslo: 18232 Cena: 125 Kč
Vydána: 1995-12-01 Účinnost: 1996-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 310

ČSN 49 0148 (490148)
Dosky z dreva. Stanovenie šúverenia dosiek
Katalogové číslo: 32115 Cena: 125 Kč
Vydána: 1993-04-01 Účinnost: 1993-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 49 0148

ČSN EN 382-1 (490148)
Vláknité desky. Stanovení absorpce povrchu. Část 1: Zkušební metoda pro vláknité desky vyrobené suchým procesem
Katalogové číslo: 17760 Cena: 125 Kč
Vydána: 1995-07-01 Účinnost: 1995-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 382-1

ČSN EN 382-2 (490148)
Vláknité desky. Stanovení absorpce povrchu. Část 2: Zkušební metoda pro tvrdé desky
Katalogové číslo: 19567 Cena: 125 Kč
Vydána: 1996-06-01 Účinnost: 1996-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 382-2

ČSN EN 321 (490149)
Desky ze dřeva - Stanovení odolnosti proti vlhkosti zkouškou cyklováním
Katalogové číslo: 64816 Cena: 190 Kč
Vydána: 2002-06-01 Účinnost: 2002-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 321

ČSN EN 319 (490151)
Trieskové a vláknité dosky. Stanovenie pevnosti v ťahu kolmo na rovinu dosky
Katalogové číslo: 16182 Cena: 190 Kč
Vydána: 1994-06-01 Účinnost: 1994-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 319

ČSN EN 320 (490155)
Třískové a dřevovláknité desky - Stanovení odporu proti vytáhnutí šroubu v axiálním směru
Katalogové číslo: 88523 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-09-01 Účinnost: 2011-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 320

ČSN EN 13446 (490156)
Desky ze dřeva - Stanovení odporu proti vytažení spojovacích prostředků
Katalogové číslo: 66306 Cena: 190 Kč
Vydána: 2003-01-01 Účinnost: 2003-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13446

ČSN EN 13879 (490157)
Desky ze dřeva - Stanovení vlastností při ohybu v rovině desky
Katalogové číslo: 66307 Cena: 190 Kč
Vydána: 2003-01-01 Účinnost: 2003-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13879

ČSN EN 311 (490159)
Desky ze dřeva - Přídržnost povrchu - Zkušební metoda
Katalogové číslo: 66509 Cena: 190 Kč
Vydána: 2003-01-01 Účinnost: 2003-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 311

ČSN EN 717-1 (490163)
Desky ze dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 1: Emise formaldehydu komorovou metodou
Katalogové číslo: 73084 Cena: 350 Kč
Vydána: 2005-05-01 Účinnost: 2005-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 717-1

ČSN EN 717-3 (490163)
Desky ze dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 3: Únik formaldehydu lahvovou metodou
Katalogové číslo: 50807 Cena: 230 Kč
Vydána: 1997-11-01 Účinnost: 1997-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 717-3

ČSN EN ISO 12460-3 (490163)
Desky na bázi dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 3: Metoda plynové analýzy
Katalogové číslo: 511770 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-04-01 Účinnost: 2021-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12460-3

ČSN EN ISO 12460-4 (490163)
Desky na bázi dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 4: Exsikátorová metoda
Katalogové číslo: 503306 Cena: 230 Kč
Vydána: 2017-10-01 Účinnost: 2017-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12460-4

ČSN EN ISO 12460-5 (490163)
Desky na bázi dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 5: Extrakční postup zvaný "perforátová metoda"
Katalogové číslo: 503307 Cena: 230 Kč
Vydána: 2017-10-01 Účinnost: 2017-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12460-5

ČSN EN 1087-1 (490165)
Třískové desky. Stanovení odolnosti proti vlhkosti. Část 1: Varná zkouška
Katalogové číslo: 20143 Cena: 125 Kč
Vydána: 1996-11-01 Účinnost: 1996-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1087-1

ČSN EN 317 (490166)
Třískové a vláknité desky. Stanovení bobtnání po uložení ve vodě
Katalogové číslo: 18233 Cena: 125 Kč
Vydána: 1995-12-01 Účinnost: 1996-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 317

ČSN EN 314-1 (490173)
Překližované desky - Kvalita lepení - Část 1: Metody zkoušení
Katalogové číslo: 73635 Cena: 340 Kč
Vydána: 2005-08-01 Účinnost: 2005-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 314-1

ČSN EN 314-2 (490173)
Překližkované desky. Kvalita lepení. Část 2: Požadavky
Katalogové číslo: 17942 Cena: 125 Kč
Vydána: 1995-09-01 Účinnost: 1995-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 314-2

ČSN EN 13354 (490175)
Desky z rostlého dřeva (SWP) - Kvalita lepení - Metoda zkoušení
Katalogové číslo: 83544 Cena: 190 Kč
Vydána: 2009-06-01 Účinnost: 2009-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13354

ČSN P CEN/TS 16526 (490181)
Nábytkové skládané desky (SWB-F) - Průmyslově vyráběné výrobky - Definice, klasifikace a zkušební metody pro stanovení výkonnostních charakteristik
Katalogové číslo: 97450 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-08-01 Účinnost: 2015-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 16526

ČSN EN 324-1 (490182)
Desky ze dřeva. Stanovení rozměrů desek. Část 1: Stanovení tloušťky, šířky a délky
Katalogové číslo: 17874 Cena: 125 Kč
Vydána: 1995-07-01 Účinnost: 1995-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 324-1

ČSN EN 324-2 (490182)
Desky ze dřeva. Stanovení rozměrů desek. Část 2: Stanovení pravoúhlosti a přímosti boků
Katalogové číslo: 17873 Cena: 125 Kč
Vydána: 1995-07-01 Účinnost: 1995-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 324-2

ČSN EN 325 (490183)
Desky na bázi dřeva - Stanovení rozměrů zkušebních těles
Katalogové číslo: 90698 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2012-08-01 Účinnost: 2012-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 325

ČSN EN 326-1 (490184)
Desky ze dřeva - Odběr vzorků, nařezávání a kontrola - Část 1: Odběr vzorků, nařezávání zkušebních těles a vyjádření výsledků zkoušky
Katalogové číslo: 19566 Cena: 190 Kč
Vydána: 1997-06-01 Účinnost: 1997-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 326-1

ČSN EN 326-2 +A1 (490184)
Desky na bázi dřeva - Odběr vzorků, nařezávání a kontrola - Část 2: Počáteční zkoušení typu a řízení výroby
Katalogové číslo: 96843 Cena: 350 Kč
Vydána: 2015-03-01 Účinnost: 2015-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 326-2 +A1

ČSN EN 326-3 (490184)
Desky ze dřeva - Odběr vzorků, nařezávání a kontrola - Část 3: Přejímka izolované dávky desek
Katalogové číslo: 70665 Cena: 190 Kč
Vydána: 2004-07-01 Účinnost: 2004-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 326-3