Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 4906 - Ochrana a konzervace dřeva, polotovarů, dílců a přířezů

Zobrazit obsah třídy 49

ČSN 49 0600-1 (490600)
Ochrana dřeva - Základní ustanovení - Část 1: Chemická ochrana
Katalogové číslo: 26427 Cena: 230 Kč
Vydána: 1998-01-01 Účinnost: 1998-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 49 0600-1

ČSN 49 0600-4 (490600)
Ochrana dreva. Základné ustanovenia. Ochrana náterovými látkami
Katalogové číslo: 29245 Cena: 190 Kč
Vydána: 1990-11-01 Účinnost: 1992-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 49 0600-4

ČSN EN 1014-1 (490603)
Ochranné prostředky na dřevo - Kreozot a jím impregnované dřevo - Odběr vzorků a analýzy - Část 1: Postupy pro odběr vzorků kreozotu
Katalogové číslo: 87406 Cena: 190 Kč
Vydána: 2011-01-01 Účinnost: 2011-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1014-1

ČSN EN 1014-2 (490603)
Ochranné prostředky na dřevo - Kreozot a jím impregnované dřevo - Odběr vzorků a analýzy - Část 2: Postupy na odběr vzorků kreozotu z impregnovaného dřeva pro následné analýzy
Katalogové číslo: 87407 Cena: 190 Kč
Vydána: 2011-01-01 Účinnost: 2011-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1014-2

ČSN EN 1014-3 (490603)
Ochranné prostředky na dřevo - Kreozot a jím impregnované dřevo - Odběr vzorků a analýzy - Část 3: Stanovení obsahu benzo[a]pyrenu v kreozotu
Katalogové číslo: 87408 Cena: 230 Kč
Vydána: 2011-01-01 Účinnost: 2011-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1014-3

ČSN EN 1014-4 (490603)
Ochranné prostředky na dřevo - Kreozot a jím impregnované dřevo - Odběr vzorků a analýzy - Část 4: Stanovení vodou extrahovatelných fenolů v kreozotu
Katalogové číslo: 87409 Cena: 190 Kč
Vydána: 2011-01-01 Účinnost: 2011-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1014-4

ČSN 49 0604 (490604)
Ochrana dreva. Metódy stanovenia biocídnych vlastností ochranných prostriedkov na drevo
Katalogové číslo: 4280 Cena: 350 Kč
Vydána: 1980-11-12 Účinnost: 1982-01-01
Změny a opravy: Za 12.89, Z2 4.95 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 49 0604

ČSN 49 0609 (490609)
Ochrana dreva. Skúšanie akosti ochrany dreva
Katalogové číslo: 32190 Cena: 340 Kč
Vydána: 1993-09-01 Účinnost: 1993-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 49 0609

ČSN 49 0615 (490615)
Ochrana dřeva. Technologické postupy impregnace dřeva proti biotickým škůdcům
Katalogové číslo: 29247 Cena: 340 Kč
Vydána: 1989-05-18 Účinnost: 1990-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 49 0615

ČSN 49 0616-1 (490616)
Ochrana dreva. Impregnácia drevených podvalov. Dvojstupňový spôsob (2P)
Katalogové číslo: 29248 Cena: 190 Kč
Vydána: 1985-02-28 Účinnost: 1986-06-01
Změny a opravy: Za 2.89 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 49 0616-1

ČSN 49 0616-2 (490616)
Ochrana dreva. Impregnácia drevených podvalov. Dvojitý spôsob podľa Rüpinga. Modifikovaný spôsob
Katalogové číslo: 29249 Cena: 125 Kč
Vydána: 1986-07-11 Účinnost: 1987-07-01
Změny a opravy: Za 2.89 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 49 0616-2

ČSN 49 0616-3 (490616)
Ochrana dreva. Impregnácia drevených podvalov. Štvorcyklický spôsob
Katalogové číslo: 29250 Cena: 125 Kč
Vydána: 1986-07-11 Účinnost: 1987-07-01
Změny a opravy: Za 2.89 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 49 0616-3

ČSN 49 0616-4 (490616)
Ochrana dreva. Impregnácia drevených podvalov. Postup podľa Bethella
Katalogové číslo: 29251 Cena: 125 Kč
Vydána: 1989-01-03 Účinnost: 1989-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 49 0616-4

ČSN 49 0617 (490617)
Ochrana dřeva. Impregnace dřevěných sloupů a důlního dříví
Katalogové číslo: 29252 Cena: 190 Kč
Vydána: 1989-05-18 Účinnost: 1990-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 49 0617

ČSN 49 0630 (490630)
Povrchová ochrana dřevěných konstrukcí proti ohni
Katalogové číslo: 29253 Cena: 125 Kč
Vydána: 1986-12-08 Účinnost: 1988-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 49 0630

ČSN P CEN/TS 15679 (490644)
Tepelně upravené dřevo - Definice a charakteristiky
Katalogové číslo: 80931 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2008-08-01 Účinnost: 2008-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 15679

ČSN P CEN/TS 14464 (490646)
Řezivo - Metoda stanovení kornatění
Katalogové číslo: 87368 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2010-12-01 Účinnost: 2011-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 14464

ČSN 49 0650 (490650)
Uskladňování pilařských výrobků pro přirozené sušení
Katalogové číslo: 16139 Cena: 230 Kč
Vydána: 1994-05-01 Účinnost: 1994-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 49 0650

ČSN EN 370 (490660)
Ochranné prostředky na dřevo. Stanovení ničivého účinku ochranného prostředku zabraňujícímu výletu Anobium punctatum (De Geer)
Katalogové číslo: 18690 Cena: 230 Kč
Vydána: 1996-02-01 Účinnost: 1996-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 370

ČSN EN 152 (490661)
Ochranné prostředky na dřevo - Stanovení preventivní účinnosti ochranného ošetření proti houbám způsobujícím zamodrání zpracovaného dřeva - Laboratorní metoda
Katalogové číslo: 90649 Cena: 440 Kč
Vydána: 2012-05-01 Účinnost: 2012-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 152

ČSN P ENV 807 (490662)
Ochranné prostředky na dřevo - Stanovení účinnosti proti houbám způsobujícím měkkou hnilobu a ostatním půdním mikroorganismům
Katalogové číslo: 62884 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2002-01-01 Účinnost: 2002-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P ENV 807

ČSN EN 839 (490663)
Ochranné prostředky na dřevo - Stanovení preventivního účinku proti dřevokazným houbám Basidiomycetes - Aplikace povrchovou ochranou
Katalogové číslo: 97029 Cena: 340 Kč
Vydána: 2015-05-01 Účinnost: 2015-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 839

ČSN EN 113-3 (490664)
Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva - Metoda zkoušení proti dřevokazným houbám Basidiomycetes - Část 3: Posouzení trvanlivosti desek na bázi dřeva
Katalogové číslo: 517010 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-07-01 Účinnost: 2023-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 113-3

ČSN EN 1390 (490669)
Ochranné prostředky na dřevo - Zjišťování likvidačního účinku proti larvám Hylotrupes bajulus (Linnaeus) - Laboratorní metoda
Katalogové číslo: 510731 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-11-01 Účinnost: 2020-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1390

ČSN EN 113-1 (490670)
Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva - Zkušební metoda proti dřevokazným houbám Basidiomycetes - Část 1: Posouzení biocidní účinnosti ochranných prostředků na dřevo
Katalogové číslo: 512252 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-07-01 Účinnost: 2021-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 113-1

ČSN EN 113-2 (490670)
Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva - Zkušební metoda proti dřevokazným houbám Basidiomycetes - Část 2: Posouzení inherentní nebo zvýšené trvanlivosti
Katalogové číslo: 512253 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-07-01 Účinnost: 2021-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 113-2

ČSN P CEN/TS 15082 (490671)
Ochranné prostředky na dřevo - Stanovení preventivní účinnosti proti dřevozbarvujícím houbám a plísním na čerstvém řezivu - Provozní zkouška
Katalogové číslo: 74794 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2006-04-01 Účinnost: 2006-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 15082

ČSN EN 599-1 +A1 (490672)
Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Preventivní účinnost ochranných prostředků na dřevo stanovená biologickými zkouškami - Část 1: Specifikace podle tříd použití
Katalogové číslo: 95770 Cena: 440 Kč
Vydána: 2014-08-01 Účinnost: 2014-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 599-1 +A1

ČSN EN 599-2 (490672)
Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Preventivní účinnost ochranných prostředků na dřevo stanovená biologickými zkouškami - Část 2: Značení
Katalogové číslo: 506505 Cena: 190 Kč
Vydána: 2019-01-01 Účinnost: 2019-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 599-2

ČSN EN 14128 (490673)
Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Kritéria účinnosti pro likvidační ochranné prostředky na dřevo stanovené biologickými zkouškami
Katalogové číslo: 510730 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-11-01 Účinnost: 2020-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14128

ČSN EN 351-1 (490674)
Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Rostlé dřevo ošetřené ochrannými prostředky - Část 1: Klasifikace průniku a příjmu ochranného prostředku
Katalogové číslo: 517577 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-10-01 Účinnost: 2023-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 351-1

ČSN EN 351-2 (490674)
Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Rostlé dřevo ošetřené ochrannými prostředky - Část 2: Návod na odběr vzorků pro analýzu dřeva ošetřeného ochrannými prostředky
Katalogové číslo: 517578 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-10-01 Účinnost: 2023-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 351-2

ČSN EN 12490 (490676)
Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Rostlé dřevo ošetřené ochrannými prostředky - Stanovení průniku a příjmu kreozotu v ošetřeném dřevě
Katalogové číslo: 87410 Cena: 230 Kč
Vydána: 2011-01-01 Účinnost: 2011-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12490

ČSN P CEN/TS 16818 (490677)
Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Dynamika vlhkosti dřeva a výrobků na bázi dřeva
Katalogové číslo: 507001 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-06-01 Účinnost: 2019-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 16818

ČSN EN 12404 (490678)
Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Stanovení účinnosti fungicidů na zdivo k zabránění růstu Serpula lacrymans (Schumacher ex Fries) S.F. Gray do dřeva - Laboratorní metoda
Katalogové číslo: 511094 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-01-01 Účinnost: 2021-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12404

ČSN EN 12037 (490679)
Ochranné prostředky na dřevo - Postup zkoušek pro zjišťování relativní účinnosti ochranného prostředku na dřevo bez styku se zemí ve volné přírodě - Metoda horizontálního přeplátovaného spoje
Katalogové číslo: 516691 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-05-01 Účinnost: 2023-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12037

ČSN EN 330 (490680)
Ochranné prostředky na dřevo - Stanovení relativní účinnosti ochranného prostředku na dřevo pro použití pod nátěry a mimo styk se zemí - Polní zkouška: Metoda L-spoje
Katalogové číslo: 97030 Cena: 340 Kč
Vydána: 2015-05-01 Účinnost: 2015-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 330

ČSN 49 0681-1 (490681)
Skúšky ochranných prostriedkov na drevo. Skúška korozívnosti. Metóda zisťovania korozívneho účinku na kovy pri ponorení do roztoku
Katalogové číslo: 29254 Cena: 190 Kč
Vydána: 1986-03-07 Účinnost: 1987-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 49 0681-1

ČSN 49 0681-2 (490681)
Skúšky ochranných prostriedkov na drevo. Skúška korozívnosti. Metóda zisťovania korozívneho účinku ochráneného dreva na kovy
Katalogové číslo: 29255 Cena: 125 Kč
Vydána: 1987-05-25 Účinnost: 1988-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 49 0681-2

ČSN P CEN/TS 15397 (490683)
Ochranné prostředky na dřevo - Metoda pro přirozené stárnutí ošetřených zkušebních těles mimo styk se zemí pro biologické laboratorní zkoušky
Katalogové číslo: 77359 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2007-04-01 Účinnost: 2007-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 15397

ČSN EN 73 (490685)
Ochranné prostředky na dřevo - Urychlené stárnutí ošetřeného dřeva na biologické zkoušky - Postup odvětráváním
Katalogové číslo: 511768 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-04-01 Účinnost: 2021-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 73

ČSN EN 84 (490686)
Ochranné prostředky na dřevo - Urychlené stárnutí ošetřeného dřeva pro biologické zkoušky - Postup vyluhováním
Katalogové číslo: 511769 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-04-01 Účinnost: 2021-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 84

ČSN EN 212 (490687)
Ochranné prostředky na dřevo - Návod na odběr a přípravu vzorků ochranných prostředků na dřevo a zkušebních těles z ošetřeného dřeva k analýze
Katalogové číslo: 69238 Cena: 230 Kč
Vydána: 2004-01-01 Účinnost: 2004-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 212

ČSN EN 20-1 (490688)
Ochranné prostriedky na drevo. Zisťovanie preventívneho účinku proti Lyctus brunneus (Stephens). Část 1: Aplikácia povrchovou impregnáciou (Laboratórna metóda)
Katalogové číslo: 15996 Cena: 230 Kč
Vydána: 1994-03-01 Účinnost: 1994-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 20-1

ČSN EN 20-2 (490688)
Ochranné prostředky na dřevo. Zjišťování preventivního účinku proti Lyctus brunneus (Stephens). Část 2: Aplikace impregnací (Laboratorní metoda)
Katalogové číslo: 19565 Cena: 230 Kč
Vydána: 1996-06-01 Účinnost: 1996-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 20-2

ČSN EN 118 (490690)
Ochranné prostředky na dřevo - Zjišťování preventivního účinku proti druhům Reticulitermes (Evropští termiti) (Laboratorní metoda)
Katalogové číslo: 94721 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2014-04-01 Účinnost: 2014-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 118

ČSN EN 252 (490692)
Postup zkoušek pro zjišťování relativní účinnosti ochranného prostředku na dřevo ve styku se zemí ve volné přírodě
Katalogové číslo: 97405 Cena: 340 Kč
Vydána: 2015-05-01 Účinnost: 2015-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 252

ČSN EN 49-1 (490693)
Ochranné prostředky na dřevo - Zjišťování ochranné účinnosti proti Anobium punctatum (De Geer) pozorováním kladení vajíček a přežití larev - Část 1: Povrchová ochrana (Laboratorní metoda)
Katalogové číslo: 501138 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-02-01 Účinnost: 2017-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 49-1

ČSN EN 49-2 (490693)
Ochranné prostředky na dřevo - Zjišťování ochranné účinnosti proti Anobium punctatum (DeGeer) pozorováním kladení vajíček a přežití larev - Část 2: Ochrana impregnací (Laboratorní metoda)
Katalogové číslo: 98830 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-02-01 Účinnost: 2016-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 49-2

ČSN EN 46-1 (490694)
Ochranné prostředky na dřevo - Stanovení preventivního účinku proti čerstvě vylíhlým larvám Hylotrupes bajulus (Linnaeus) - Část 1: Aplikace povrchovou ochranou (laboratorní metoda)
Katalogové číslo: 501034 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-01-01 Účinnost: 2017-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 46-1

ČSN EN 46-2 (490694)
Ochranné prostředky na dřevo - Stanovení preventivního účinku proti čerstvě vylíhlým larvám Hylotrupes bajulus (Linnaeus) - Část 2: Účinek proti vajíčkům (laboratorní metoda)
Katalogové číslo: 501035 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-01-01 Účinnost: 2017-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 46-2

ČSN EN 47 (490695)
Ochranné prostředky na dřevo - Stanovení hranice účinnosti proti larvám Hylotrupes bajulus (Linnaeus) - (Laboratorní metoda)
Katalogové číslo: 501169 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-02-01 Účinnost: 2017-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 47

ČSN EN 48 (490696)
Ochranné prostředky na dřevo - Zjišťování likvidačního účinku proti larvám Anobium punctatum (De Geer) (Laboratorní metoda)
Katalogové číslo: 73666 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2005-11-01 Účinnost: 2005-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 48

ČSN EN 275 (490697)
Ochranné prostředky na dřevo. Zjišťování ochranné účinnosti proti mořským škůdcům dřeva
Katalogové číslo: 17424 Cena: 340 Kč
Vydána: 1995-04-01 Účinnost: 1995-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 275

ČSN EN 117 (490698)
Ochrana dřeva - Stanovení toxických hodnot proti druhu Reticulitermes (evropský termit) (Laboratorní metoda)
Katalogové číslo: 92451 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-05-01 Účinnost: 2013-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 117

ČSN EN 273 (490699)
Ochranné prostředky na dřevo. Zjišťování likvidačního účinku proti Lyctus brunneus (Stephens) (Laboratorní metoda)
Katalogové číslo: 17529 Cena: 230 Kč
Vydána: 1995-05-01 Účinnost: 1995-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 273