Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 4900 - Všeobecně a zkoušení

Zobrazit obsah třídy 49

ČSN 49 0000 (490000)
Názvoslovie v drevárskom priemysle. Všeobecné pojmy a vlastnosti dreva
Katalogové číslo: 4243 Cena: 590 Kč
Vydána: 1966-11-16 Účinnost: 1967-07-01
Změny a opravy: Za 5.77, Zb 1.82, Zc 7.85, Z4 4.93, Z5 5.98t, Z6 10.98t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 49 0000

ČSN EN 1001-1 (490001)
Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Terminologie - Část 1: Seznam ekvivalentních termínů
Katalogové číslo: 75354 Cena: 590 Kč
Vydána: 2006-03-01 Účinnost: 2006-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1001-1

ČSN EN 1001-2 (490001)
Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Terminologie - Část 2: Slovník
Katalogové číslo: 75550 Cena: 550 Kč
Vydána: 2006-04-01 Účinnost: 2006-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1001-2

ČSN 49 0002 (490002)
Názvosloví v dřevařském průmyslu. Názvosloví pilařské výroby
Katalogové číslo: 29212 Cena: 570 Kč
Vydána: 1992-05-01 Účinnost: 1992-05-01
Změny a opravy: Z1 3.97t, Z2 5.98t, Z3 10.98t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 49 0002

ČSN EN 12775 (490004)
Desky z rostlého dřeva - Klasifikace a terminologie
Katalogové číslo: 62788 Cena: 190 Kč
Vydána: 2001-09-01 Účinnost: 2001-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12775

ČSN EN 13756 (490005)
Dřevěné podlahoviny a parkety - Terminologie
Katalogové číslo: 507511 Cena: 350 Kč
Vydána: 2019-06-01 Účinnost: 2019-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13756

ČSN 49 0006 (490006)
Dřevěné obaly. Terminologie
Katalogové číslo: 17144 Cena: 230 Kč
Vydána: 1994-12-01 Účinnost: 1995-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 49 0006

ČSN 49 0007 (490007)
Názvoslovie v drevozpracujúcom priemysle. Sušenie dreva
Katalogové číslo: 4246 Cena: 230 Kč
Vydána: 1979-11-05 Účinnost: 1980-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 49 0007

ČSN EN 14076 (490008)
Dřevěná schodiště - Terminologie
Katalogové číslo: 500053 Cena: 230 Kč
Vydána: 2016-06-01 Účinnost: 2016-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14076

ČSN EN 316 (490009)
Dřevovláknité desky - Definice, klasifikace a značky
Katalogové číslo: 84177 Cena: 190 Kč
Vydána: 2009-09-01 Účinnost: 2009-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 316

ČSN 49 0010 (490010)
Tolerance pro dřevozpracující průmysl
Katalogové číslo: 29214 Cena: 230 Kč
Vydána: 1984-05-21 Účinnost: 1986-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 49 0010

ČSN EN 309 (490011)
Třískové desky - Definice a klasifikace
Katalogové číslo: 73211 Cena: 125 Kč
Vydána: 2005-05-01 Účinnost: 2005-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 309

ČSN 49 0012 (490012)
Drevo. Fyzikálne a mechanické skúšky. Názvy a definície
Katalogové číslo: 32146 Cena: 340 Kč
Vydána: 1993-08-01 Účinnost: 1993-09-01
Změny a opravy: Z1 3.97t, Z2 5.98t, Z3 10.98t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 49 0012

ČSN EN 313-1 (490013)
Překližované desky - Klasifikace a terminologie - Část 1: Klasifikace
Katalogové číslo: 56615 Cena: 125 Kč
Vydána: 1999-08-01 Účinnost: 1999-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 313-1

ČSN EN 313-2 (490013)
Překližované desky - Klasifikace a terminologie - Část 2: Terminologie
Katalogové číslo: 60095 Cena: 230 Kč
Vydána: 2000-10-01 Účinnost: 2000-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 313-2

ČSN EN 633 (490014)
Cementotřískové desky. Definice a klasifikace
Katalogové číslo: 19180 Cena: 125 Kč
Vydána: 1996-04-01 Účinnost: 1996-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 633

ČSN EN 844 (490016)
Kulatina a řezivo - Terminologie
Katalogové číslo: 510521 Cena: 770 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-10-01 Účinnost: 2020-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 844

ČSN EN 1309-1 (490018)
Kulatina a řezivo - Metody měření rozměrů - Část 1: Řezivo
Katalogové číslo: 52773 Cena: 125 Kč
Vydána: 1998-07-01 Účinnost: 1998-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1309-1

ČSN EN 1309-2 (490018)
Kulatina a řezivo - Metody měření rozměrů - Část 2: Kulatina - Požadavky na měření a pravidla pro výpočet objemu
Katalogové číslo: 77170 Cena: 230 Kč
Vydána: 2006-11-01 Účinnost: 2006-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1309-2

ČSN EN 1309-3 (490018)
Kulatina a řezivo - Metody měření rozměrů - Část 3: Vlastnosti a biologické degradace
Katalogové číslo: 504950 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-08-01 Účinnost: 2018-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1309-3

ČSN EN 1611-1 (490019)
Řezivo - Vizuální třídění jehličnatého dřeva - Část 1: Evropské smrky, jedle, borovice a douglasky
Katalogové číslo: 59396 Cena: 190 Kč
Vydána: 2000-07-01 Účinnost: 2000-08-01
Změny a opravy: A1 5.03t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1611-1

ČSN EN 16485 (490023)
Kulatina a řezivo - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla kategorizace výrobků ze dřeva a na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví
Katalogové číslo: 95603 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2014-09-01 Účinnost: 2014-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16485

ČSN EN 1312 (490024)
Kulatina a řezivo - Stanovení objemu dávky řeziva
Katalogové číslo: 53359 Cena: 190 Kč
Vydána: 1998-09-01 Účinnost: 1998-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1312

ČSN EN 1313-1 (490025)
Kulatina a řezivo - Dovolené úchylky a přednostní rozměry - Část 1: Jehličnaté řezivo
Katalogové číslo: 86641 Cena: 190 Kč
Vydána: 2010-08-01 Účinnost: 2010-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1313-1

ČSN EN 1313-2 (490025)
Kulatina a řezivo - Dovolené úchylky a přednostní rozměry - Část 2: Listnaté řezivo
Katalogové číslo: 58350 Cena: 190 Kč
Vydána: 2000-02-01 Účinnost: 2000-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1313-2

ČSN 49 0071 (490071)
Usporiadanie skladov dreva z hľadiska požiarnej bezpečnosti
Katalogové číslo: 4252 Cena: 190 Kč
Vydána: 1969-04-02 Účinnost: 1970-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 49 0071

ČSN EN 335 (490080)
Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Třídy použití: definice, aplikace na rostlé dřevo a na výrobky na bázi dřeva
Katalogové číslo: 93460 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-09-01 Účinnost: 2013-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 335

ČSN EN 350 (490081)
Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Zkoušení a klasifikace odolnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva proti biologickým činitelům
Katalogové číslo: 506758 Cena: 550 Kč
Vydána: 2019-01-01 Účinnost: 2019-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 350

ČSN EN 460 (490082)
Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva - Návod k provedení
Katalogové číslo: 517236 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-08-01 Účinnost: 2023-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 460

ČSN P CEN/TS 15083-1 (490083)
Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Stanovení přirozené trvanlivosti rostlého dřeva proti dřevokazným houbám, metody zkoušení - Část 1: Basidiomycetes
Katalogové číslo: 74796 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2006-04-01 Účinnost: 2006-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 15083-1

ČSN P CEN/TS 15083-2 (490083)
Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Stanovení přirozené trvanlivosti rostlého dřeva proti dřevokazným houbám, metody zkoušení - Část 2: Houby způsobující měkkou hnilobu
Katalogové číslo: 74795 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2006-04-01 Účinnost: 2006-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 15083-2

ČSN EN 16449 (490084)
Dřevo a výrobky na bázi dřeva - Výpočet obsahu biogenního uhlíku ve dřevě a přeměny na oxid uhličitý
Katalogové číslo: 95457 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2014-08-01 Účinnost: 2014-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16449

ČSN EN 16755 (490086)
Trvanlivost reakce na oheň - Třídy výrobků ze dřeva ošetřených prostředky proti ohni pro konečné použití ve vnitřním a venkovním prostředí
Katalogové číslo: 504109 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-04-01 Účinnost: 2018-05-01
Změny a opravy: Oprava 1 2.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16755

ČSN EN 14734 (490092)
Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva - Stanovení ošetřovatelnosti druhů dřeva určených k impregnaci ochrannými prostředky na dřevo - Laboratorní metoda
Katalogové číslo: 515654 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-12-01 Účinnost: 2023-01-01
Změny a opravy: Oprava 1 8.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14734

ČSN P CEN/TS 16663 (490093)
Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva - Stanovení emisí z impregnovaného dřeva do okolního prostředí - Dřevo a dřevěné části výrobků zařazené do třídy 3 (nezakryté, bez kontaktu se zemí) - polopolní metoda
Katalogové číslo: 502079 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-06-01 Účinnost: 2017-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 16663

ČSN P CEN/TS 15119-1 (490094)
Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva - Stanovení emisí z impregnovaného dřeva do okolního prostředí - Část 1: Dřevo a dřevěné části výrobků ošetřené a uložené ve venkovním prostředí, zařazené do třídy 3 (nezakryté, bez kontaktu se zemí) - Laboratorní metoda
Katalogové číslo: 504746 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-07-01 Účinnost: 2018-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 15119-1

ČSN P CEN/TS 15119-2 (490095)
Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva - Stanovení emisí z impregnovaného dřeva do okolního prostředí - Část 2: Dřevo a dřevěné části výrobků zařazené do třídy 4 nebo 5 (v kontaktu se zemí, sladkou nebo mořskou vodou) - Laboratorní metoda
Katalogové číslo: 92452 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-05-01 Účinnost: 2013-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 15119-2

ČSN EN 16718 (490096)
Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva - Celkový obsah organického uhlíku (TOC) ve dřevě a ve výrobcích na bázi dřeva
Katalogové číslo: 99548 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-06-01 Účinnost: 2016-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16718