Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 4924 - Dýhy, poddýžky, překližky a laťovky

Zobrazit obsah třídy 49

ČSN EN 315 (492404)
Překližované desky - Rozměrové tolerance
Katalogové číslo: 61761 Cena: 125 Kč
Vydána: 2001-05-01 Účinnost: 2001-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 315

ČSN EN 635-1 (492405)
Překližované desky podle vzhledu povrchu. Část 1: Všeobecně
Katalogové číslo: 19639 Cena: 125 Kč
Vydána: 1996-06-01 Účinnost: 1996-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 635-1

ČSN EN 635-2 (492405)
Překližované desky - Klasifikace podle vzhledu povrchu - Část 2: Listnaté dřeviny
Katalogové číslo: 21800 Cena: 190 Kč
Vydána: 1997-03-01 Účinnost: 1997-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 635-2

ČSN EN 635-3 (492405)
Překližované desky - Klasifikace podle vzhledu povrchu - Část 3: Jehličnaté dřeviny
Katalogové číslo: 21774 Cena: 190 Kč
Vydána: 1997-03-01 Účinnost: 1997-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 635-3

ČSN EN 635-5 (492405)
Překližované desky - Klasifikace podle vzhledu povrchu - Metody měření a vyjádření znaků a vad
Katalogové číslo: 56312 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 1999-10-01 Účinnost: 1999-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 635-5

ČSN EN 14272 (492408)
Překližované desky - Výpočtová metoda pro některé mechanické vlastnosti
Katalogové číslo: 90182 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2012-05-01 Účinnost: 2012-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14272

ČSN P CEN/TS 1099 (492409)
Překližované desky - Biologická trvanlivost - Návod pro hodnocení překližovaných desek pro použití v různých třídách ohrožení
Katalogové číslo: 93346 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-08-01 Účinnost: 2013-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 1099

ČSN 49 2411 (492411)
Latovky
Katalogové číslo: 29273 Cena: 190 Kč
Vydána: 1990-05-01 Účinnost: 1991-01-01
Změny a opravy: Z1 3.97t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 49 2411

ČSN EN 636 +A1 (492419)
Překližované desky - Požadavky
Katalogové číslo: 98647 Cena: 340 Kč
Vydána: 2015-11-01 Účinnost: 2015-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 636 +A1

ČSN 49 2460 (492460)
Letecké preglejky
Katalogové číslo: 4294 Cena: 190 Kč
Vydána: 1965-07-02 Účinnost: 1966-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 49 2460