Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 4926 - Desky a výrobky zvlášť upravené

Zobrazit obsah třídy 49

ČSN P CEN/TS 12872 (492605)
Desky na bázi dřeva - Návod k použití nosných desek na podlahy, stěny a střechy
Katalogové číslo: 86501 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2010-09-01 Účinnost: 2010-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 12872

ČSN EN 622-1 (492612)
Vláknité desky - Požadavky - Část 1: Všeobecné požadavky
Katalogové číslo: 69058 Cena: 190 Kč
Vydána: 2003-12-01 Účinnost: 2004-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 622-1

ČSN EN 622-2 (492612)
Vláknité desky - Požadavky - Část 2: Požadavky na tvrdé desky
Katalogové číslo: 71957 Cena: 230 Kč
Vydána: 2005-01-01 Účinnost: 2005-02-01
Změny a opravy: Oprava 1 7.06t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 622-2

ČSN EN 622-3 (492612)
Vláknité desky - Požadavky - Část 3: Požadavky na polotvrdé desky
Katalogové číslo: 72003 Cena: 230 Kč
Vydána: 2005-01-01 Účinnost: 2005-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 622-3

ČSN EN 622-4 (492612)
Vláknité desky - Požadavky - Část 4: Požadavky na izolační desky
Katalogové číslo: 508570 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-01-01 Účinnost: 2020-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 622-4

ČSN EN 622-5 (492612)
Vláknité desky - Požadavky - Část 5: Požadavky na desky vyrobené suchým procesem (MDF)
Katalogové číslo: 86069 Cena: 230 Kč
Vydána: 2010-06-01 Účinnost: 2010-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 622-5

ČSN EN 312 (492614)
Třískové desky - Požadavky
Katalogové číslo: 87988 Cena: 230 Kč
Vydána: 2011-04-01 Účinnost: 2011-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 312

ČSN EN 300 (492615)
Desky z orientovaných plochých třísek (OSB) - Definice, klasifikace a požadavky
Katalogové číslo: 77408 Cena: 230 Kč
Vydána: 2006-12-01 Účinnost: 2007-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 300

ČSN EN 14755 (492617)
Výtlačně lisované třískové desky - Požadavky
Katalogové číslo: 76107 Cena: 230 Kč
Vydána: 2006-07-01 Účinnost: 2006-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14755

ČSN P CEN/TS 16368 (492618)
Lehké třískové desky - Specifikace
Katalogové číslo: 500309 Cena: 190 Kč
Vydána: 2016-07-01 Účinnost: 2016-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 16368

ČSN EN 634-1 (492630)
Cementotřískové desky - Specifikace - Část 1: Všeobecné požadavky
Katalogové číslo: 21801 Cena: 125 Kč
Vydána: 1997-03-01 Účinnost: 1997-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 634-1

ČSN EN 634-2 (492630)
Cementotřískové desky - Specifikace - Část 2: Požadavky pro třískové desky pojené portlandským cementem pro použití v suchém, vlhkém a venkovním prostředí
Katalogové číslo: 79655 Cena: 190 Kč
Vydána: 2007-10-01 Účinnost: 2007-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 634-2

ČSN 49 2632 (492632)
Štěpkocementové desky - Požadavky
Katalogové číslo: 81734 Cena: 125 Kč
Vydána: 2008-08-01 Účinnost: 2008-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 49 2632

ČSN EN 1328 (492640)
Cementotřískové desky - Stanovení odolnosti proti mrazu
Katalogové číslo: 51901 Cena: 125 Kč
Vydána: 1998-03-01 Účinnost: 1998-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1328

ČSN EN 1128 (492641)
Cementotřískové desky - Stanovení odolnosti proti proražení tvrdým tělesem
Katalogové číslo: 26652 Cena: 190 Kč
Vydána: 1997-11-01 Účinnost: 1997-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1128

ČSN EN 15197 (492650)
Desky na bázi dřeva - Pazdeřové desky - Specifikace
Katalogové číslo: 78983 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2007-10-01 Účinnost: 2007-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15197