Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 0381 - Zkoušení koroze

Zobrazit obsah třídy 3

ČSN ISO 11845 (038100)
Koroze kovů a slitin - Obecné zásady pro korozní zkoušky
Katalogové číslo: 514034 Cena: 230 Kč
Vydána: 2022-01-01 Účinnost: 2022-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 11845

ČSN EN ISO 8407 (038102)
Koroze kovů a slitin - Odstraňování korozních produktů ze vzorků podrobených korozním zkouškám
Katalogové číslo: 513072 Cena: 230 Kč
Vydána: 2021-08-01 Účinnost: 2021-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 8407

ČSN EN ISO 16348 (038103)
Kovové a jiné anorganické povlaky - Definice a dohody týkající se vzhledu
Katalogové číslo: 68517 Cena: 125 Kč
Vydána: 2003-10-01 Účinnost: 2003-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16348

ČSN EN ISO 8565 (038110)
Kovy a slitiny - Atmosférické korozní zkoušky - Základní požadavky
Katalogové číslo: 90212 Cena: 230 Kč
Vydána: 2012-03-01 Účinnost: 2012-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 8565

ČSN EN ISO 7441 (038112)
Koroze kovů a slitin - Stanovení bimetalické koroze při atmosférických korozních zkouškách
Katalogové číslo: 97706 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-09-01 Účinnost: 2015-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 7441

ČSN ISO 7384 (038120)
Korozní zkoušky v umělé atmosféře. Všeobecné požadavky
Katalogové číslo: 16778 Cena: 125 Kč
Vydána: 1994-11-01 Účinnost: 1994-12-01
Změny a opravy: Z1 10.95t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 7384

ČSN EN ISO 10062 (038121)
Korozní zkoušky v umělé atmosféře při velmi nízkých koncentracích znečišťujících plynů
Katalogové číslo: 516761 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-05-01 Účinnost: 2023-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10062

ČSN EN ISO 16701 (038122)
Koroze kovů a slitin - Korozní zkoušky v umělých atmosférách - Urychlená korozní zkouška zahrnující expozici za kontrolovaných podmínek střídání vlhkosti a střídavého postřiku solným roztokem
Katalogové číslo: 98799 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-02-01 Účinnost: 2016-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16701

ČSN EN ISO 16151 (038123)
Koroze kovů a slitin - Urychlené korozní zkoušky s expozicí v podmínkách okyselené solné mlhy, osychání a ovlhčení
Katalogové číslo: 506081 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-02-01 Účinnost: 2019-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16151

ČSN EN ISO 16539 (038124)
Koroze kovů a slitin - Urychlené cyklické korozní zkoušky s depozicí solí umělé mořské vody - „Suchá“ a „mokrá“ fáze při konstantní absolutní vlhkosti
Katalogové číslo: 94662 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2014-01-01 Účinnost: 2014-02-01
Změny a opravy: Z1 12.22t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16539

ČSN EN ISO 21207 (038125)
Korozní zkoušky v umělých atmosférách - Urychlené korozní zkoušky zahrnující střídavé působení korozně agresivních plynů, neutrální solné mlhy a sušení
Katalogové číslo: 515694 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-12-01 Účinnost: 2023-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 21207

ČSN EN ISO 11130 (038129)
Koroze kovů a slitin - Zkouška střídavým ponorem do solného roztoku
Katalogové číslo: 505511 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-10-01 Účinnost: 2018-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11130

ČSN EN ISO 22479 (038130)
Koroze kovů a slitin - Zkouška oxidem siřičitým ve vlhké atmosféře (s určeným objemem plynu)
Katalogové číslo: 516454 Cena: 230 Kč
Vydána: 2023-01-01 Účinnost: 2023-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22479

ČSN 03 8131 (038131)
Korozní zkouška v kondenzační komoře
Katalogové číslo: 560 Cena: 125 Kč
Vydána: 1973-01-25 Účinnost: 1973-10-01
Změny a opravy: Za 1.82t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 03 8131

ČSN EN ISO 9227 (038132)
Korozní zkoušky v umělých atmosférách - Zkoušky solnou mlhou
Katalogové číslo: 517321 Cena: 350 Kč
Vydána: 2023-06-01 Účinnost: 2023-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9227

ČSN 03 8135 (038135)
Ochrana proti korozi. Kovy, slitiny a kovové povlaky. Korozní zkoušky v kapalinách a parách. Všeobecné požadavky
Katalogové číslo: 24496 Cena: 125 Kč
Vydána: 1990-05-14 Účinnost: 1991-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 03 8135

ČSN EN ISO 4536 (038136)
Kovové a anorganické povlaky na kovových podkladech. Korozní zkouška solnými kapičkami (zkouška SD)
Katalogové číslo: 20687 Cena: 190 Kč
Vydána: 1996-12-01 Účinnost: 1997-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4536

ČSN 03 8137 (038137)
Ochrana proti korozi. Kovy, slitiny a kovové povlaky. Metalografické vyhodnocování korozního napadení
Katalogové číslo: 24497 Cena: 230 Kč
Vydána: 1989-11-30 Účinnost: 1990-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 03 8137

ČSN EN ISO 11306 (038138)
Koroze kovů a slitin - Směrnice pro expozici kovů a slitin v povrchové mořské vodě a vyhodnocení korozních zkoušek (ISO 11306: 1998)
Katalogové číslo: 52665 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 1998-11-01 Účinnost: 1998-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11306

ČSN EN ISO 12732 (038140)
Koroze kovů a slitin - Měření elektrochemické potenciokinetické reaktivace s využitím záznamu dvojité smyčky (na základě Číhalovy metody)
Katalogové číslo: 81363 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-02-01 Účinnost: 2009-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12732

ČSN ISO 4539 (038141)
Elektrolyticky vyloučené povlaky chromu. Elektrolytická korozní zkouška (zkouška EC)
Katalogové číslo: 18465 Cena: 190 Kč
Vydána: 1995-11-01 Účinnost: 1995-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 4539

ČSN ISO 4541 (038142)
Kovové a jiné anorganické povlaky. Korozní zkouška Corrodkote (Zkouška CORR)
Katalogové číslo: 15372 Cena: 125 Kč
Vydána: 1994-02-01 Účinnost: 1994-03-01
Změny a opravy: Z1 10.95t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 4541

ČSN EN ISO 4543 (038143)
Kovové a jiné anorganické povlaky. Všeobecné zásady pro korozní zkoušky v podmínkách skladování
Katalogové číslo: 20375 Cena: 190 Kč
Vydána: 1996-10-01 Účinnost: 1996-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4543

ČSN EN ISO 11463 (038146)
Koroze kovů a slitin - Směrnice pro hodnocení bodové koroze
Katalogové číslo: 512319 Cena: 230 Kč
Vydána: 2021-05-01 Účinnost: 2021-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11463

ČSN EN ISO 10309 (038147)
Kovové povlaky - Zkoušení pórovitosti - Ferroxylová zkouška
Katalogové číslo: 21201 Cena: 125 Kč
Vydána: 1997-04-01 Účinnost: 1997-05-01
Změny a opravy: Z1 12.16t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10309

ČSN EN ISO 12687 (038148)
Kovové povlaky - Zkoušky pórovitosti - Zkouška vlhkou sírou (sirným květem)
Katalogové číslo: 54995 Cena: 230 Kč
Vydána: 1999-02-01 Účinnost: 1999-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12687

ČSN EN ISO 15324 (038149)
Koroze kovů a slitin - Hodnocení korozního praskání kapací zkouškou s odpařováním roztoku
Katalogové číslo: 81365 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-02-01 Účinnost: 2009-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15324

ČSN EN ISO 4519 (038150)
Elektrolyticky vyloučené kovové povlaky a obdobné úpravy. Statistické přejímky srovnáváním
Katalogové číslo: 15928 Cena: 230 Kč
Vydána: 1994-02-01 Účinnost: 1994-03-01
Změny a opravy: Z1 12.16t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4519

ČSN EN ISO 10289 (038151)
Metody korozních zkoušek kovových a jiných anorganických povlaků na kovových podkladech - Hodnocení vzorků a výrobků podrobených korozním zkouškám
Katalogové číslo: 62571 Cena: 350 Kč
Vydána: 2001-09-01 Účinnost: 2001-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10289

ČSN EN ISO 17081 (038152)
Metoda měření průniku vodíku a stanovení jeho záchytu a difuze v kovech elektrochemickou metodou
Katalogové číslo: 95976 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2014-11-01 Účinnost: 2014-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17081

ČSN EN ISO 18332 (038153)
Kovové a jiné anorganické povlaky - Definice a dohody týkající se pórovitosti
Katalogové číslo: 82250 Cena: 125 Kč
Vydána: 2008-11-01 Účinnost: 2008-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 18332

ČSN EN ISO 10308 (038154)
Kovové povlaky - Přehled zkoušek pórovitosti
Katalogové číslo: 76603 Cena: 350 Kč
Vydána: 2006-09-01 Účinnost: 2006-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10308

ČSN EN ISO 2064 (038155)
Kovové a jiné anorganické povlaky - Definice a dohody týkající se měření tloušťky
Katalogové číslo: 60034 Cena: 125 Kč
Vydána: 2000-10-01 Účinnost: 2000-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 2064

ČSN EN ISO 4516 (038159)
Kovové a jiné anorganické povlaky - Zkoušky mikrotvrdosti podle Vickerse a podle Knoopa
Katalogové číslo: 66399 Cena: 230 Kč
Vydána: 2003-01-01 Účinnost: 2003-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4516

ČSN EN ISO 8401 (038161)
Kovové povlaky - Přehled metod měření tvárnosti
Katalogové číslo: 502521 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-08-01 Účinnost: 2017-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 8401

ČSN 03 8162 (038162)
Elektrolyticky vyloučené kovové povlaky. Metoda stanovení vnitřního napětí
Katalogové číslo: 24505 Cena: 190 Kč
Vydána: 1986-03-18 Účinnost: 1987-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 03 8162

ČSN EN ISO 15730 (038164)
Kovové a jiné anorganické povlaky - Vyhlazování a pasivace povrchu korozivzdorných ocelí elektrolytickým leštěním
Katalogové číslo: 518470 Cena: 230 Kč
Vydána: 2023-12-01 Účinnost: 2024-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15730

ČSN EN ISO 2819 (038165)
Kovové povlaky na kovových podkladech - Elektrolyticky a chemicky vyloučené povlaky - Přehled metod pro zkoušení přilnavosti
Katalogové číslo: 505768 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-12-01 Účinnost: 2019-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 2819

ČSN EN 13144 (038166)
Kovové a jiné anorganické povlaky - Metoda kvantitativního měření přilnavosti zkouškou tahem
Katalogové číslo: 507724 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-06-01 Účinnost: 2019-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13144

ČSN EN ISO 6509-1 (038167)
Koroze kovů a slitin - Stanovení odolnosti slitin měď-zinek proti odzinkování - Část 1: Metoda zkoušení
Katalogové číslo: 96227 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-01-01 Účinnost: 2015-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 6509-1

ČSN ISO 21601 (038169)
Koroze kovů a slitin - Směrnice pro hodnocení závažnosti trhlin způsobených korozí za napětí zjištěných za provozu
Katalogové číslo: 95055 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2014-04-01 Účinnost: 2014-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 21601

ČSN 03 8171 (038171)
Ochrana proti korozi. Korozivzdorné oceli a slitiny. Metody zrychlených zkoušek odolnosti proti bodové korozi
Katalogové číslo: 24509 Cena: 230 Kč
Vydána: 1990-08-29 Účinnost: 1991-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 03 8171

ČSN EN ISO 7539-1 (038172)
Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 1: Obecný návod pro postupy zkoušení
Katalogové číslo: 93537 Cena: 340 Kč
Vydána: 2013-08-01 Účinnost: 2013-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 7539-1

ČSN EN ISO 7539-10 (038172)
Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 10: Metoda s použitím vzorků tvaru obráceného U
Katalogové číslo: 511006 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-12-01 Účinnost: 2021-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 7539-10

ČSN EN ISO 7539-11 (038172)
Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 11: Návod ke zkoušení odolnosti kovů a slitin proti vodíkové křehkosti a vodíkovému praskání
Katalogové číslo: 97982 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2015-07-01 Účinnost: 2015-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 7539-11

ČSN EN ISO 7539-6 (038172)
Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 6: Příprava a používání vzorků s předem vytvořenou trhlinou za konstantního zatížení nebo za konstantního rozevření trhliny
Katalogové číslo: 506561 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-04-01 Účinnost: 2019-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 7539-6

ČSN EN ISO 7539-7 (038172)
Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 7: Zkoušení při malé rychlosti deformace
Katalogové číslo: 74363 Cena: 190 Kč
Vydána: 2005-11-01 Účinnost: 2005-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 7539-7

ČSN EN ISO 7539-8 (038172)
Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze pod napětím - Část 8: Příprava a použití vzorků k hodnocení svarových spojů
Katalogové číslo: 81368 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-02-01 Účinnost: 2009-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 7539-8

ČSN EN ISO 7539-9 (038172)
Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 9: Příprava a použití vzorků s nacyklovanou trhlinou s rostoucím zatěžováním nebo rostoucí deformací
Katalogové číslo: 513455 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-02-01 Účinnost: 2022-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 7539-9

ČSN ISO 7539-2 (038172)
Koroze kovů a slitin. Zkoušky koroze za napětí. Část 2: Příprava a používání ohýbaných vzorků
Katalogové číslo: 28802 Cena: 190 Kč
Vydána: 1993-10-01 Účinnost: 1993-11-01
Změny a opravy: Z1 2.96t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 7539-2

ČSN ISO 7539-3 (038172)
Koroze kovů a slitin. Zkoušky koroze za napětí. Část 3: Příprava a používání vzorků tvaru U
Katalogové číslo: 28718 Cena: 125 Kč
Vydána: 1993-08-01 Účinnost: 1993-09-01
Změny a opravy: Z1 2.96t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 7539-3

ČSN ISO 7539-4 (038172)
Koroze kovů a slitin. Zkoušky koroze za napětí. Část 4: Příprava a používání vzorků zatížených jednoosým tahem
Katalogové číslo: 28719 Cena: 125 Kč
Vydána: 1993-08-01 Účinnost: 1993-09-01
Změny a opravy: Z1 2.96t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 7539-4

ČSN ISO 7539-5 (038172)
Koroze kovů a slitin. Zkouška koroze za napětí. Část 5: Příprava a používání vzorků tvaru C
Katalogové číslo: 15857 Cena: 190 Kč
Vydána: 1994-06-01 Účinnost: 1994-07-01
Změny a opravy: Z1 2.96t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 7539-5

ČSN ISO 11846 (038173)
Koroze kovů a slitin - Stanovení odolnosti proti mezikrystalové korozi u slitin hliníku vhodných pro tepelné zpracování v roztocích
Katalogové číslo: 21374 Cena: 190 Kč
Vydána: 1997-04-01 Účinnost: 1997-05-01
Změny a opravy: Z1 8.08t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 11846

ČSN EN ISO 9400 (038174)
Slitiny niklu - Stanovení odolnosti proti mezikrystalové korozi
Katalogové číslo: 21820 Cena: 230 Kč
Vydána: 1997-03-01 Účinnost: 1997-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9400

ČSN EN ISO 3651-1 (038175)
Stanovení odolnosti korozivzdorných ocelí mezikrystalové korozi - Část 1: Korozivzdorné austenitické a feriticko-austenitické (dvoufázové) oceli - Zkouška koroze v kyselině dusičné měřením úbytku hmotnosti (Huey-test)
Katalogové číslo: 57733 Cena: 190 Kč
Vydána: 2000-03-01 Účinnost: 2000-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3651-1

ČSN EN ISO 3651-2 (038175)
Stanovení odolnosti korozivzdorných ocelí vůči mezikrystalové korozi - Část 2: Feritické, austenitické a feriticko-austenitické (dvoufázové) oceli - Korozní zkouška v prostředí obsahujícím kyselinu sírovou
Katalogové číslo: 56546 Cena: 230 Kč
Vydána: 1999-08-01 Účinnost: 1999-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3651-2

ČSN ISO 9591 (038176)
Koroze slitin hliníku - Stanovení odolnosti proti koroznímu praskání
Katalogové číslo: 74568 Cena: 230 Kč
Vydána: 2006-01-01 Účinnost: 2006-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 9591

ČSN EN ISO 11782-1 (038177)
Koroze kovů a slitin - Zkoušení korozní únavy - Část 1: Zkoušky cyklováním do porušení
Katalogové číslo: 81371 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-02-01 Účinnost: 2009-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11782-1

ČSN EN ISO 11782-2 (038177)
Koroze kovů a slitin - Zkoušení korozní únavy - Část 2: Zkoušky šíření trhliny s použitím vzorků s vytvořenou trhlinou
Katalogové číslo: 81370 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-02-01 Účinnost: 2009-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11782-2

ČSN EN ISO 17864 (038178)
Koroze kovů a slitin - Stanovení kritické teploty bodové koroze potenciostatickou metodou
Katalogové číslo: 81369 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-02-01 Účinnost: 2009-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17864

ČSN EN ISO 17475 (038179)
Koroze kovů a slitin - Elektrochemické zkušební metody - Návody pro provádění potenciostatických a potenciodynamických polarizačních měření
Katalogové číslo: 81366 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-02-01 Účinnost: 2009-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17475

ČSN EN ISO 3882 (038180)
Kovové a jiné anorganické povlaky - Přehled metod měření tloušťky
Katalogové číslo: 68965 Cena: 230 Kč
Vydána: 2003-11-01 Účinnost: 2003-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3882

ČSN EN ISO 2178 (038181)
Nemagnetické povlaky na magnetických podkladech - Měření tloušťky povlaku - Magnetická metoda
Katalogové číslo: 501486 Cena: 350 Kč
Vydána: 2017-01-01 Účinnost: 2017-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 2178

ČSN ISO 2361 (038182)
Elektrolyticky vyloučené povlaky niklu na magnetických a nemagnetických podkladech. Měření tloušťky povlaku. Magnetická metoda
Katalogové číslo: 16067 Cena: 125 Kč
Vydána: 1994-03-01 Účinnost: 1994-04-01
Změny a opravy: Z1 10.95t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 2361

ČSN EN ISO 3497 (038183)
Kovové povlaky - Měření tloušťky povlaku - Rentgenospektrometrické metody
Katalogové číslo: 63592 Cena: 340 Kč
Vydána: 2002-01-01 Účinnost: 2002-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3497

ČSN EN ISO 3543 (038184)
Kovové a nekovové povlaky - Měření tloušťky - Metoda zpětného rozptylu záření beta
Katalogové číslo: 63318 Cena: 230 Kč
Vydána: 2001-11-01 Účinnost: 2001-12-01
Změny a opravy: Oprava 1 9.06t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3543

ČSN EN ISO 2360 (038185)
Nevodivé povlaky na nemagnetických elektricky vodivých podkladech - Měření tloušťky povlaku - Metoda vířivých proudů využívající změn amplitudy
Katalogové číslo: 504392 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-04-01 Účinnost: 2018-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 2360

ČSN EN ISO 3868 (038186)
Kovové a jiné anorganické povlaky. Měření tloušťky povlaky. Metoda mnohosvazkové interferometrie podle Fizeaua
Katalogové číslo: 20646 Cena: 190 Kč
Vydána: 1997-01-01 Účinnost: 1997-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3868

ČSN EN ISO 9220 (038187)
Kovové povlaky - Měření tloušťky povlaku - Metoda rastrovacím elektronovým mikroskopem
Katalogové číslo: 515719 Cena: 230 Kč
Vydána: 2022-09-01 Účinnost: 2022-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9220

ČSN EN ISO 10111 (038188)
Kovové a jiné anorganické povlaky - Měření plošné hmotnosti - Přehled gravimetrických a chemických analytických metod
Katalogové číslo: 508476 Cena: 230 Kč
Vydána: 2019-09-01 Účinnost: 2019-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10111

ČSN EN ISO 1463 (038189)
Kovové a oxidové povlaky - Měření tloušťky povlaku - Mikroskopická metoda
Katalogové číslo: 513865 Cena: 230 Kč
Vydána: 2021-12-01 Účinnost: 2022-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 1463

ČSN EN ISO 4518 (038190)
Kovové povlaky - Měření tloušťky povlaku - Profilometrická metoda
Katalogové číslo: 513653 Cena: 230 Kč
Vydána: 2021-11-01 Účinnost: 2021-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4518

ČSN EN ISO 2177 (038191)
Kovové povlaky - Měření tloušťky povlaku - Coulometrická metoda anodickým rozpouštěním
Katalogové číslo: 71790 Cena: 230 Kč
Vydána: 2004-12-01 Účinnost: 2005-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 2177

ČSN EN ISO 14571 (038192)
Kovové povlaky na nekovových podkladových materiálech - Měření tloušťky povlaku - Odporová metoda
Katalogové číslo: 516603 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-04-01 Účinnost: 2023-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14571

ČSN EN ISO 21968 (038193)
Nemagnetické kovové povlaky na kovových a nekovových podkladových materiálech - Měření tloušťky povlaku - Metoda vířivých proudů využívající fázových změn
Katalogové číslo: 509185 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-04-01 Účinnost: 2020-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 21968

ČSN EN 15042-1 (038194)
Měření tloušťky povlaků a vlastností povrchů pomocí povrchových vln - Část 1: Návod ke stanovení elastických konstant, hustoty a tloušťky vrstev pomocí laserem buzených povrchových akustických vln
Katalogové číslo: 77377 Cena: 340 Kč
Vydána: 2006-12-01 Účinnost: 2007-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15042-1

ČSN EN 15042-2 (038194)
Měření tloušťky povlaků a vlastností povrchů pomocí povrchových vln - Část 2: Návod k měření tloušťky povlaků fototermickou metodou
Katalogové číslo: 77376 Cena: 340 Kč
Vydána: 2006-12-01 Účinnost: 2007-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15042-2

ČSN EN ISO 15329 (038195)
Koroze kovů a slitin - Hodnocení náchylnosti hliníkových slitin po jejich tepelném zpracování k mezikrystalové korozi anodickou polarizací
Katalogové číslo: 81364 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-02-01 Účinnost: 2009-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15329

ČSN EN ISO 11474 (038196)
Koroze kovů a slitin - Korozní zkoušky v umělých atmosférách - Urychlená zkouška ve vnějším (atmosférickém) prostředí s občasným postřikem solným roztokem (Scab zkouška)
Katalogové číslo: 96561 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-03-01 Účinnost: 2015-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11474

ČSN EN ISO 20728 (038198)
Koroze kovů a slitin - Stanovení odolnosti slitin hořčíku proti koroznímu praskání
Katalogové číslo: 506562 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-04-01 Účinnost: 2019-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 20728