Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 0383 - Oblasti koroze

Zobrazit obsah třídy 3

ČSN 03 8332 (038332)
Ochrana proti korozi. Zkoušení páskových izolací a smršťovacích materiálů z plastů
Katalogové číslo: 15148 Cena: 350 Kč
Vydána: 1993-12-01 Účinnost: 1994-01-01
Změny a opravy: Z1 9.99t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 03 8332

ČSN EN 12068 (038333)
Katodická ochrana - Vnější organické povlaky pro ochranu proti korozi v zemi nebo ve vodě uložených ocelových potrubí a používané za působení katodické ochrany - Páskové a smršťovací materiály
Katalogové číslo: 56732 Cena: 550 Kč
Vydána: 1999-09-01 Účinnost: 1999-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12068

ČSN EN 12496 (038334)
Galvanické anody pro katodickou ochranu v mořské vodě a solných mokřinách
Katalogové číslo: 93808 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-11-01 Účinnost: 2013-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12496

ČSN EN ISO 24656 (038338)
Katodická ochrana konstrukcí příbřežních větrných elektráren
Katalogové číslo: 515697 Cena: 945 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-12-01 Účinnost: 2023-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 24656

ČSN EN 16222 (038339)
Katodická ochrana lodních trupů
Katalogové číslo: 92377 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-04-01 Účinnost: 2013-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16222

ČSN EN ISO 12696 (038340)
Katodická ochrana oceli v betonu
Katalogové číslo: 515696 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
Vydána: 2022-12-01 Účinnost: 2023-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12696

ČSN EN 14038-1 (038343)
Elektromagnetická realkalizace a úprava vyztuženého betonu extrakcí chloridů - Část 1: Realkalizace
Katalogové číslo: 500377 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-10-01 Účinnost: 2016-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14038-1

ČSN EN 14038-2 (038343)
Elektrochemická realkalizace a úprava vyztuženého betonu extrakcí chloridů - Část 2: Extrakce chloridů
Katalogové číslo: 511870 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-05-01 Účinnost: 2021-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14038-2

ČSN 03 8350 (038350)
Požadavky na protikorozní ochranu úložných zařízení
Katalogové číslo: 20180 Cena: 230 Kč
Vydána: 1996-09-01 Účinnost: 1996-10-01
Změny a opravy: opr. 12.96 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 03 8350

ČSN EN 12473 (038351)
Obecné zásady katodické ochrany v mořské vodě
Katalogové číslo: 95262 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2014-08-01 Účinnost: 2014-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12473

ČSN EN 12495 (038352)
Katodická ochrana upevněných ocelových konstrukcí v příbřežních vodách
Katalogové číslo: 58730 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2000-08-01 Účinnost: 2000-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12495

ČSN EN 13173 (038353)
Katodická ochrana plovoucích ocelových konstrukcí v příbřežních vodách
Katalogové číslo: 61693 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2001-08-01 Účinnost: 2001-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13173

ČSN EN ISO 13174 (038354)
Katodická ochrana přístavních staveb
Katalogové číslo: 92431 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-05-01 Účinnost: 2013-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13174

ČSN EN 12954 (038355)
Obecné zásady katodické ochrany pozemních kovových zařízení uložených v půdě nebo ve vodě
Katalogové číslo: 511217 Cena: 350 Kč
Vydána: 2020-11-01 Účinnost: 2020-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12954

ČSN EN 17243 (038356)
Katodická ochrana vnitřních povrchů kovových nádrží, konstrukcí, zařízení a potrubí obsahujících mořskou vodu
Katalogové číslo: 510403 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-09-01 Účinnost: 2020-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17243

ČSN EN 12499 (038357)
Katodická ochrana vnitřních povrchů kovových zařízení
Katalogové číslo: 68360 Cena: 440 Kč
Vydána: 2003-09-01 Účinnost: 2003-10-01
Změny a opravy: Oprava 1 9.06t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12499

ČSN EN 13636 (038358)
Katodická ochrana kovových nádrží uložených v půdě a souvisících potrubí
Katalogové číslo: 73699 Cena: 440 Kč
Vydána: 2005-08-01 Účinnost: 2005-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13636

ČSN EN 14505 (038359)
Katodická ochrana složitých konstrukcí
Katalogové číslo: 74666 Cena: 340 Kč
Vydána: 2006-01-01 Účinnost: 2006-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14505

ČSN EN 13509 (038360)
Měřicí postupy v katodické ochraně
Katalogové číslo: 69326 Cena: 350 Kč
Vydána: 2004-01-01 Účinnost: 2004-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13509

ČSN 03 8361 (038361)
Zásady měření při protikorozní ochraně kovových zařízení uložených v zemi. Fyzikálně-chemický rozbor zemin a vod
Katalogové číslo: 24516 Cena: 125 Kč
Vydána: 1990-08-24 Účinnost: 1991-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 03 8361

ČSN 03 8363 (038363)
Zásady měření při protikorozní ochraně kovových zařízení uložených v zemi. Měření zdánlivého měrného odporu půdy Wennerovou metodou
Katalogové číslo: 570 Cena: 65 Kč
Vydána: 1978-04-01 Účinnost: 1979-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 03 8363

ČSN 03 8365 (038365)
Zásady měření při protikorozní ochraně kovových zařízení uložených v zemi. Stanovení přítomnosti bludných proudů v zemi
Katalogové číslo: 24517 Cena: 125 Kč
Vydána: 1987-02-02 Účinnost: 1988-04-01
Změny a opravy: Z1 1.04t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 03 8365

ČSN 03 8368 (038368)
Zásady měření při protikorozní ochraně kovových zařízení uložených v zemi. Měření měrného přechodového odporu kabelu nebo potrubí proti zemi
Katalogové číslo: 24519 Cena: 125 Kč
Vydána: 1989-02-01 Účinnost: 1989-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 03 8368

ČSN EN ISO 18086 (038369)
Koroze kovů a slitin - Stanovení koroze střídavými proudy - Kritéria ochrany
Katalogové číslo: 512209 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-07-01 Účinnost: 2021-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 18086

ČSN 03 8370 (038370)
Snížení korozního účinku bludných proudů na úložná zařízení
Katalogové číslo: 573 Cena: 190 Kč
Vydána: 1963-07-10 Účinnost: 1964-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 03 8370

ČSN 03 8371 (038371)
Protikorozní ochrana v zemi uložených sdělovacích kabelů s olověnými, hliníkovými a ocelovými obaly
Katalogové číslo: 574 Cena: 350 Kč
Vydána: 1978-11-21 Účinnost: 1979-10-01
Změny a opravy: Za 8.84, Zb 12.85, Zc 2.89t, Zd 9.91, UR 4.92, Z5 7.01t, Z6 1.04t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 03 8371

ČSN 03 8372 (038372)
Zásady ochrany proti korozi neliniových zařízení uložených v zemi nebo ve vodě
Katalogové číslo: 575 Cena: 230 Kč
Vydána: 1977-02-02 Účinnost: 1978-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 03 8372

ČSN 03 8373 (038373)
Zásady provozu, údržby a revize ochrany proti korozi kovových potrubí a kabelů s kovovým pláštěm uložených v zemi
Katalogové číslo: 576 Cena: 230 Kč
Vydána: 1976-03-15 Účinnost: 1977-12-01
Změny a opravy: Z1 1.04t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 03 8373

ČSN 03 8374 (038374)
Zásady protikorozní ochrany podzemních kovových zařízení
Katalogové číslo: 577 Cena: 125 Kč
Vydána: 1975-10-22 Účinnost: 1977-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 03 8374

ČSN 03 8375 (038375)
Ochrana kovových potrubí uložených v půdě nebo ve vodě proti korozi
Katalogové číslo: 24521 Cena: 230 Kč
Vydána: 1986-12-08 Účinnost: 1987-11-01
Změny a opravy: Z1 1.04t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 03 8375

ČSN 03 8376 (038376)
Zásady pro stavbu ocelových potrubí uložených v zemi. Kontrolní měření z hlediska ochrany před korozí
Katalogové číslo: 578 Cena: 340 Kč
Vydána: 1976-01-13 Účinnost: 1978-01-01
Změny a opravy: Za 4.81t, Z2 1.04t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 03 8376

ČSN EN 15112 (038377)
Vnější katodická ochrana pažnic
Katalogové číslo: 515528 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-11-01 Účinnost: 2022-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15112

ČSN EN 16299 (038378)
Katodická ochrana vnějších povrchů spodních částí nadzemních ocelových skladovacích nádrží v kontaktu s půdou nebo se základy
Katalogové číslo: 93953 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
Vydána: 2013-12-01 Účinnost: 2014-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16299

ČSN EN ISO 15257 (038391)
Katodická ochrana - Stupně odborné způsobilosti a certifikace pracovníků katodické ochrany - Základ pro certifikační schéma
Katalogové číslo: 503326 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-12-01 Účinnost: 2018-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15257

ČSN EN ISO 15589-1 (038392)
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Katodická ochrana potrubních dopravních systémů - Část 1: Potrubí na souši
Katalogové číslo: 505866 Cena: 590 Kč
Vydána: 2018-10-01 Účinnost: 2018-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15589-1

ČSN EN ISO 15589-2 (038392)
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Katodická ochrana potrubních dopravních systémů - Potrubí v příbřežních vodách
Katalogové číslo: 95470 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2014-08-01 Účinnost: 2014-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15589-2

ČSN EN ISO 21857 (038393)
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Prevence koroze potrubních systémů ovlivněných bludnými proudy
Katalogové číslo: 513912 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-04-01 Účinnost: 2022-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 21857