Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 0384 - Dočasná ochrana. Inhibitory koroze

Zobrazit obsah třídy 3

ČSN 03 8451 (038451)
Inhibitory koroze v kyselinách. Metody stanovení ochranné účinnosti při moření kovů
Katalogové číslo: 24524 Cena: 230 Kč
Vydána: 1987-03-16 Účinnost: 1988-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 03 8451

ČSN 03 8452 (038452)
Ochrana proti korozi. Inhibitory koroze kovů a slitin v neutrálních vodních prostředích. Laboratorní metody stanovení ochranné účinnosti
Katalogové číslo: 24525 Cena: 230 Kč
Vydána: 1989-08-04 Účinnost: 1990-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 03 8452

ČSN EN ISO 16784-1 (038453)
Koroze kovů a slitin - Koroze a obrůstání mikroorganismy v průmyslových systémech chladicí vody - Část 1: Návod pro provádění poloprovozního hodnocení přídavku inhibitorů na korozi a proces obrůstání mikroorganismy v otevřených recirkulačních systémech
Katalogové číslo: 81360 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-02-01 Účinnost: 2009-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16784-1

ČSN EN ISO 16784-2 (038453)
Koroze kovů a slitin - Koroze a obrůstání mikroorganismy v průmyslových systémech chladicí vody - Část 2: Využití poloprovozního zkušebního zařízení pro hodnocení programů úpravy chladicí vody
Katalogové číslo: 81359 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-02-01 Účinnost: 2009-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16784-2