Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 0385 - Ochranné vrstvy kovové

Zobrazit obsah třídy 3

ČSN EN ISO 27830 (038500)
Kovové a jiné anorganické povlaky - Požadavky na označování kovových a anorganických povlaků
Katalogové číslo: 505707 Cena: 230 Kč
Vydána: 2018-09-01 Účinnost: 2018-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 27830

ČSN EN ISO 15721 (038501)
Kovové povlaky - Zkoušky pórovitosti - Pórovitost zlatých nebo palladiových povlaků parami kyseliny siřičité a oxidu siřičitého
Katalogové číslo: 62520 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2001-11-01 Účinnost: 2001-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15721

ČSN EN ISO 15720 (038502)
Kovové povlaky - Zkoušky pórovitosti - Pórovitost zlatých nebo palladiových povlaků na kovových podkladech gelovou elektrografií
Katalogové číslo: 62519 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2001-11-01 Účinnost: 2001-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15720

ČSN EN ISO 26945 (038505)
Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky slitiny cín-kobalt
Katalogové číslo: 88441 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-08-01 Účinnost: 2011-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 26945

ČSN EN ISO 2179 (038506)
Elektrolyticky vyloučené povlaky. Slitiny cín-nikl. Specifikace a zkušební metody
Katalogové číslo: 18164 Cena: 190 Kč
Vydána: 1995-10-01 Účinnost: 1995-11-01
Změny a opravy: Z1 12.16t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 2179

ČSN ISO 7587 (038507)
Elektrolyticky vyloučené povlaky. Slitiny cín-olovo. Specifikace a zkušební metody
Katalogové číslo: 18165 Cena: 230 Kč
Vydána: 1995-10-01 Účinnost: 1995-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 7587

ČSN EN ISO 6158 (038508)
Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky chromu pro technické účely
Katalogové číslo: 508033 Cena: 340 Kč
Vydána: 2019-07-01 Účinnost: 2019-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 6158

ČSN EN ISO 2082 (038509)
Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky kadmia s dodatečnou úpravou na železe nebo oceli
Katalogové číslo: 504394 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-04-01 Účinnost: 2018-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 2082

ČSN ISO 15726 (038510)
Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené slitinové povlaky zinku s niklem, kobaltem nebo železem
Katalogové číslo: 84371 Cena: 230 Kč
Vydána: 2009-11-01 Účinnost: 2009-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 15726

ČSN EN ISO 2081 (038511)
Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky zinku s dodatečnou úpravou na železe nebo oceli
Katalogové číslo: 505507 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-10-01 Účinnost: 2018-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 2081

ČSN EN ISO 4526 (038512)
Kovové povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky niklu pro technické účely
Katalogové číslo: 72444 Cena: 340 Kč
Vydána: 2005-02-01 Účinnost: 2005-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4526

ČSN EN ISO 1456 (038513)
Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky niklu, nikl-chrom, měď-nikl a měď-nikl-chrom
Katalogové číslo: 85580 Cena: 340 Kč
Vydána: 2010-04-01 Účinnost: 2010-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 1456

ČSN EN 15646 (038514)
Elektrolyticky vyloučené povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky hliníku a slitin hliníku s dodatečnou úpravou - Požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 83749 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-08-01 Účinnost: 2009-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15646

ČSN ISO 2093 (038515)
Elektrolyticky vyloučené povlaky cínu. Specifikace a zkušební metody
Katalogové číslo: 17478 Cena: 230 Kč
Vydána: 1995-03-01 Účinnost: 1995-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 2093

ČSN EN ISO 4521 (038516)
Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky stříbra a slitin stříbra pro technické účely - Specifikace a metody zkoušek
Katalogové číslo: 83197 Cena: 340 Kč
Vydána: 2009-04-01 Účinnost: 2009-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4521

ČSN EN ISO 27874 (038518)
Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky zlata a slitin zlata pro elektrotechnické, elektronické a technické účely - Specifikace a metody zkoušek
Katalogové číslo: 83196 Cena: 340 Kč
Vydána: 2009-04-01 Účinnost: 2009-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 27874

ČSN EN ISO 4524-3 (038519)
Kovové povlaky - Metody zkoušení pro elektrolyticky vyloučené povlaky zlata a jeho slitin - Část 3: Elektrografické zkoušky pórovitosti
Katalogové číslo: 515074 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-06-01 Účinnost: 2022-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4524-3

ČSN ISO 4524-6 (038519)
Kovové povlaky. Zkušební metody pro elektrolyticky vyloučené povlaky zlata a jeho slitin. Část 6: Stanovení přítomnosti zbytkového množství solí
Katalogové číslo: 28804 Cena: 65 Kč
Vydána: 1993-10-01 Účinnost: 1993-11-01
Změny a opravy: Z1 10.95t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 4524-6

ČSN EN ISO 14647 (038520)
Kovové povlaky - Stanovení pórovitosti povlaků zlata na kovových podkladech - Zkouška parami kyseliny dusičné
Katalogové číslo: 502036 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-06-01 Účinnost: 2017-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14647

ČSN EN ISO 19598 (038521)
Kovové povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky zinku a slitin zinku na železe nebo oceli s dodatečnou úpravou bez použití šestimocného chromu
Katalogové číslo: 502784 Cena: 230 Kč
Vydána: 2017-07-01 Účinnost: 2017-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 19598

ČSN EN ISO 16866 (038522)
Kovové a jiné anorganické povlaky - Současné stanovení tloušťky a potenciálu jednotlivých vrstev ve vícevrstvých povlacích niklu (zkouška STEP)
Katalogové číslo: 516604 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-04-01 Účinnost: 2023-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16866

ČSN 03 8530 (038530)
Ochrana proti korozi. Elektrolytické pokovování v Hullově vaničce. Metoda zkoušení
Katalogové číslo: 24535 Cena: 230 Kč
Vydána: 1990-11-20 Účinnost: 1992-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 03 8530

ČSN ISO 4525 (038531)
Kovové povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky nikl-chrom na plastech
Katalogové číslo: 71466 Cena: 230 Kč
Vydána: 2004-10-01 Účinnost: 2004-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 4525

ČSN EN ISO 4527 (038541)
Kovové povlaky - Autokatalytické (bezproudově vyloučené) povlaky nikl-fosfor - Specifikace a metody zkoušení
Katalogové číslo: 69197 Cena: 350 Kč
Vydána: 2004-01-01 Účinnost: 2004-02-01
Změny a opravy: Oprava 1 4.18t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4527

ČSN EN 13858 (038542)
Ochrana kovů proti korozi - Neelektrolyticky nanášené mikrolamelové povlaky zinku na součástech ze železa nebo z oceli
Katalogové číslo: 78792 Cena: 230 Kč
Vydána: 2007-06-01 Účinnost: 2007-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13858

ČSN EN ISO 12683 (038543)
Mechanicky nanášené povlaky zinku - Specifikace a metody zkoušení
Katalogové číslo: 72453 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2005-06-01 Účinnost: 2005-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12683

ČSN EN ISO 1461 (038560)
Povlaky žárového zinku nanesené ponorem na ocelové a litinové výrobky - Specifikace a zkušební metody
Katalogové číslo: 516911 Cena: 340 Kč
Vydána: 2023-04-01 Účinnost: 2023-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 1461

ČSN EN ISO 1460 (038561)
Kovové povlaky - Žárové povlaky zinku nanášené ponorem na železných podkladech - Gravimetrické stanovení plošné hmotnosti
Katalogové číslo: 512305 Cena: 125 Kč
Vydána: 2021-04-01 Účinnost: 2021-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 1460

ČSN EN ISO 17668 (038570)
Zinkové difuzní povlaky na ocelových výrobcích - Sherardování - Specifikace
Katalogové číslo: 500152 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-09-01 Účinnost: 2016-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17668