Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 0386 - Ochranné vrstvy anorganické nekovové

Zobrazit obsah třídy 3

ČSN ISO 4520 (038630)
Ochrana proti korozi. Chromátové konverzní povlaky na zinku a kadmiu. Technické požadavky
Katalogové číslo: 24542 Cena: 125 Kč
Vydána: 1992-10-01 Účinnost: 1992-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 4520

ČSN EN ISO 3613 (038631)
Kovové a jiné anorganické povlaky - Chromátové konverzní povlaky na zinku, kadmiu, slitinách hliník-zinek a slitinách zinek-hliník - Metody zkoušení
Katalogové číslo: 515091 Cena: 230 Kč
Vydána: 2022-06-01 Účinnost: 2022-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3613

ČSN EN ISO 3892 (038632)
Konverzní povlaky na kovových materiálech - Stanovení plošné hmotnosti povlaku - Vážkové metody
Katalogové číslo: 64489 Cena: 190 Kč
Vydána: 2002-04-01 Účinnost: 2002-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3892

ČSN EN 12487 (038633)
Ochrana kovů proti korozi - Oplachované a neoplachované chromátové konverzní povlaky na hliníku a slitinách hliníku
Katalogové číslo: 79753 Cena: 230 Kč
Vydána: 2007-11-01 Účinnost: 2007-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12487

ČSN EN ISO 9717 (038640)
Kovové a jiné anorganické povlaky - Fosfátové konverzní povlaky na kovech
Katalogové číslo: 506337 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-03-01 Účinnost: 2019-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9717

ČSN EN ISO 10215 (038650)
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Vizuální stanovení ostrosti zobrazení anodických oxidových povlaků - Grafická mřížková metoda
Katalogové číslo: 505801 Cena: 230 Kč
Vydána: 2018-09-01 Účinnost: 2018-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10215

ČSN EN ISO 18771 (038650)
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Zkušební metoda odolnosti proti oděru povrchu použitím brusného papíru se skleněným brusivem
Katalogové číslo: 512160 Cena: 230 Kč
Vydána: 2021-03-01 Účinnost: 2021-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 18771

ČSN EN ISO 2085 (038650)
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Kontrola kontinuity tenkých anodických oxidových povlaků - Zkouška síranem měďnatým
Katalogové číslo: 508174 Cena: 125 Kč
Vydána: 2019-08-01 Účinnost: 2019-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 2085

ČSN EN ISO 2106 (038650)
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Stanovení plošné hmotnosti (povrchové hustoty) anodických oxidových povlaků - Gravimetrická metoda
Katalogové číslo: 510603 Cena: 190 Kč
Vydána: 2020-07-01 Účinnost: 2020-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 2106

ČSN EN ISO 2128 (038650)
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Stanovení tloušťky anodických oxidových povlaků - Nedestruktivní měření mikroskopem s děleným svazkem paprsků
Katalogové číslo: 87550 Cena: 125 Kč
Vydána: 2011-02-01 Účinnost: 2011-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 2128

ČSN EN ISO 2143 (038650)
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Odhad ztráty absorpční schopnosti anodických oxidových povlaků po utěsnění - Kapková zkouška vybarvování po předchozí úpravě kyselinou
Katalogové číslo: 505064 Cena: 190 Kč
Vydána: 2018-05-01 Účinnost: 2018-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 2143

ČSN EN ISO 2376 (038650)
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Stanovení průrazného napětí a výdržného napětí
Katalogové číslo: 508659 Cena: 190 Kč
Vydána: 2019-10-01 Účinnost: 2019-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 2376

ČSN EN ISO 2931 (038650)
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Posouzení kvality utěsněných anodických oxidových povlaků měřením admitance
Katalogové číslo: 505675 Cena: 190 Kč
Vydána: 2018-08-01 Účinnost: 2018-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 2931

ČSN EN ISO 3210 (038650)
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Posouzení kvality utěsněných anodických oxidových povlaků měřením úbytku hmotnosti po ponoření do roztoku (roztoků) kyseliny
Katalogové číslo: 505063 Cena: 190 Kč
Vydána: 2018-05-01 Účinnost: 2018-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3210

ČSN EN ISO 3211 (038650)
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Posouzení odolnosti anodických oxidových povlaků proti praskání při deformaci
Katalogové číslo: 508175 Cena: 190 Kč
Vydána: 2019-08-01 Účinnost: 2019-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3211

ČSN EN ISO 6581 (038650)
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Stanovení stálosti barevných anodických oxidových povlaků při působení ultrafialového záření a tepla
Katalogové číslo: 508004 Cena: 190 Kč
Vydána: 2019-07-01 Účinnost: 2019-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 6581

ČSN EN ISO 6719 (038650)
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Měření odrazových vlastností hliníkových povrchů s použitím přístrojů s integrační koulí
Katalogové číslo: 87557 Cena: 190 Kč
Vydána: 2011-02-01 Účinnost: 2011-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 6719

ČSN EN ISO 7599 (038650)
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Metoda specifikování dekorativních a ochranných anodických oxidových povlaků na hliníku
Katalogové číslo: 505673 Cena: 340 Kč
Vydána: 2018-08-01 Účinnost: 2018-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 7599

ČSN EN ISO 7668 (038650)
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Měření zrcadlové odrazivosti a zrcadlového lesku anodických oxidových povlaků při úhlech 20°, 45°, 60° nebo 85°
Katalogové číslo: 514537 Cena: 230 Kč
Vydána: 2022-03-01 Účinnost: 2022-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 7668

ČSN EN ISO 7759 (038650)
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Měření odrazových vlastností hliníkových povrchů s použitím goniofotometru nebo jednoduchého goniofotometru
Katalogové číslo: 87558 Cena: 230 Kč
Vydána: 2011-02-01 Účinnost: 2011-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 7759

ČSN EN ISO 8251 (038650)
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Měření odolnosti anodických oxidových povlaků proti oděru
Katalogové číslo: 508005 Cena: 350 Kč
Vydána: 2019-07-01 Účinnost: 2019-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 8251

ČSN EN ISO 8993 (038650)
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Systém hodnocení bodové koroze - Grafická metoda
Katalogové číslo: 508006 Cena: 230 Kč
Vydána: 2019-07-01 Účinnost: 2019-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 8993

ČSN EN ISO 8994 (038650)
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Systém hodnocení bodové koroze - Mřížková metoda
Katalogové číslo: 508209 Cena: 190 Kč
Vydána: 2019-08-01 Účinnost: 2019-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 8994

ČSN ISO 10074 (038650)
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Specifikace pro tvrdé anodicky oxidové povlaky na hliníku a jeho slitinách
Katalogové číslo: 514026 Cena: 340 Kč
Vydána: 2022-01-01 Účinnost: 2022-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 10074

ČSN ISO 10216 (038650)
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Přístrojové stanovení ostrosti zobrazení anodických oxidových povlaků - Přístrojová metoda
Katalogové číslo: 506029 Cena: 190 Kč
Vydána: 2018-10-01 Účinnost: 2018-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 10216