Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 0387 - Ochranné vrstvy organické a kombinované

Zobrazit obsah třídy 3

ČSN EN ISO 14917 (038700)
Žárové stříkání - Názvosloví, klasifikace
Katalogové číslo: 502625 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-09-01 Účinnost: 2017-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14917

ČSN EN ISO 14923 (038701)
Žárové stříkání - Charakterizace a zkoušení žárově stříkaných povlaků
Katalogové číslo: 69468 Cena: 230 Kč
Vydána: 2004-01-01 Účinnost: 2004-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14923

ČSN EN ISO 12679 (038702)
Žárové stříkání - Doporučení pro žárové stříkání
Katalogové číslo: 500050 Cena: 340 Kč
Vydána: 2016-06-01 Účinnost: 2016-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12679

ČSN EN ISO 12670 (038703)
Žárové stříkání - Součásti s žárově stříkanými povlaky - Technické dodací podmínky
Katalogové číslo: 500048 Cena: 230 Kč
Vydána: 2016-06-01 Účinnost: 2016-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12670

ČSN EN ISO 12671 (038704)
Žárové stříkání - Žárově stříkané povlaky - Symbolické zobrazování na výkresech
Katalogové číslo: 513605 Cena: 190 Kč
Vydána: 2021-11-01 Účinnost: 2021-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12671

ČSN EN ISO 17836 (038705)
Žárové stříkání - Stanovení účinnosti nástřiku při žárovém stříkání
Katalogové číslo: 505411 Cena: 230 Kč
Vydána: 2018-07-01 Účinnost: 2018-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17836

ČSN EN 17001 (038706)
Žárové stříkání - Součásti s žárově stříkanými povlaky - Specifikace povlaku
Katalogové číslo: 507091 Cena: 190 Kč
Vydána: 2019-04-01 Účinnost: 2019-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17001

ČSN EN 17002 (038707)
Žárové stříkání - Součásti s žárově stříkanými povlaky - Specifikace postupu žárového nástřiku
Katalogové číslo: 507092 Cena: 230 Kč
Vydána: 2019-04-01 Účinnost: 2019-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17002

ČSN EN 17393 (038708)
Žárové stříkání - Zkouška povlaku tahem
Katalogové číslo: 511109 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-01-01 Účinnost: 2021-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17393

ČSN EN 1395-1 (038710)
Žárové stříkání - Přejímací zkoušky zařízení pro žárové stříkání - Část 1: Všeobecné požadavky
Katalogové číslo: 78459 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2007-09-01 Účinnost: 2007-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1395-1

ČSN EN 1395-2 (038710)
Žárové stříkání - Přejímací zkoušky zařízení pro žárové stříkání - Část 2: Nástřik plamenem včetně nástřiku vysokorychlostním plamenem
Katalogové číslo: 78460 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2007-09-01 Účinnost: 2007-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1395-2

ČSN EN 1395-3 (038710)
Žárové stříkání - Přejímací zkoušky zařízení pro žárové stříkání - Část 3: Nástřik elektrickým obloukem
Katalogové číslo: 78461 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2007-09-01 Účinnost: 2007-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1395-3

ČSN EN 1395-4 (038710)
Žárové stříkání - Přejímací zkoušky zařízení pro žárové stříkání - Část 4: Plazmatický nástřik
Katalogové číslo: 78462 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2007-09-01 Účinnost: 2007-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1395-4

ČSN EN 1395-5 (038710)
Žárové stříkání - Přejímací zkoušky zařízení pro žárové stříkání - Část 5: Plazmatický nástřik v komorách
Katalogové číslo: 506082 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-02-01 Účinnost: 2019-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1395-5

ČSN EN 1395-6 (038710)
Žárové stříkání - Přejímací zkoušky zařízení pro žárové stříkání - Část 6: Systémy pro manipulaci
Katalogové číslo: 78464 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2007-09-01 Účinnost: 2007-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1395-6

ČSN EN 1395-7 (038710)
Žárové stříkání - Přejímací zkoušky zařízení pro žárové stříkání - Část 7: Systémy podávání prášku
Katalogové číslo: 78465 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2007-09-01 Účinnost: 2007-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1395-7

ČSN EN ISO 14922 (038711)
Žárové stříkání - Požadavky na kvalitu pro výrobce žárově stříkaných povlaků
Katalogové číslo: 513911 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-04-01 Účinnost: 2022-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14922

ČSN EN ISO 12690 (038712)
Kovové a jiné anorganické povlaky - Dozor nad žárovým stříkáním - Úkoly a odpovědnosti
Katalogové číslo: 88577 Cena: 230 Kč
Vydána: 2011-07-01 Účinnost: 2011-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12690

ČSN EN 15339-2 (038713)
Žárové stříkání - Bezpečnostní požadavky na zařízení pro žárové stříkání - Část 2: Jednotky pro regulaci přívodu plynu
Katalogové číslo: 513264 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-01-01 Účinnost: 2022-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15339-2

ČSN EN 15648 (038714)
Žárové stříkání - Kvalifikace postupů ve vztahu ke stříkaným součástem
Katalogové číslo: 84042 Cena: 190 Kč
Vydána: 2009-09-01 Účinnost: 2009-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15648

ČSN EN ISO 14916 (038720)
Žárové stříkání - Stanovení přilnavosti v tahu
Katalogové číslo: 502626 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-09-01 Účinnost: 2017-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14916

ČSN EN 15340 (038721)
Žárové stříkání - Stanovení odolnosti žárově stříkaných povlaků proti namáhání střihem
Katalogové číslo: 79724 Cena: 230 Kč
Vydána: 2007-10-01 Účinnost: 2007-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15340

ČSN EN 16813 (038722)
Žárové stříkání - Měření konduktivity žárově stříkaných povlaků neželezných kovů metodou vířivých proudů
Katalogové číslo: 501837 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-05-01 Účinnost: 2017-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16813

ČSN EN ISO 14920 (038730)
Žárové stříkání - Stříkání a tavení natavitelných slitin
Katalogové číslo: 98794 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-02-01 Účinnost: 2016-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14920

ČSN EN ISO 14920 (038730)
Žárové stříkání - Stříkání a tavení natavitelných slitin
Katalogové číslo: 518391 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2024-02-01 Účinnost: 2024-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14920

ČSN EN 13507 (038731)
Žárové stříkání - Příprava povrchů kovových dílů a součástí před žárovým stříkáním
Katalogové číslo: 507213 Cena: 190 Kč
Vydána: 2019-04-01 Účinnost: 2019-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13507

ČSN EN ISO 14921 (038732)
Žárové stříkání - Postup nanášení žárově stříkaných povlaků na strojírenské součásti
Katalogové číslo: 88578 Cena: 230 Kč
Vydána: 2011-07-01 Účinnost: 2011-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14921

ČSN EN ISO 17834 (038733)
Žárové stříkání - Povlaky na ochranu proti korozi a oxidaci za zvýšených teplot
Katalogové číslo: 69979 Cena: 190 Kč
Vydána: 2004-04-01 Účinnost: 2004-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17834

ČSN EN ISO 2063-1 (038734)
Žárové stříkání - Zinek, hliník a jejich slitiny - Část 1: Navrhování a požadavky na kvalitu systémů ochrany proti korozi
Katalogové číslo: 509334 Cena: 350 Kč
Vydána: 2020-01-01 Účinnost: 2020-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 2063-1

ČSN EN ISO 2063-2 (038734)
Žárové stříkání - Zinek, hliník a jejich slitiny - Část 2: Realizace systémů ochrany proti korozi
Katalogové číslo: 504294 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-05-01 Účinnost: 2018-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 2063-2

ČSN EN ISO 14924 (038735)
Žárové stříkání - Dodatečné úpravy a konečná úprava žárově stříkaných povlaků
Katalogové číslo: 75605 Cena: 190 Kč
Vydána: 2006-05-01 Účinnost: 2006-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14924

ČSN EN 15520 (038736)
Žárové stříkání - Doporučení pro konstrukční řešení součástí s žárově stříkanými povlaky
Katalogové číslo: 80585 Cena: 230 Kč
Vydána: 2008-02-01 Účinnost: 2008-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15520

ČSN EN ISO 14232-1 (038740)
Žárové stříkání - Prášky - Část 1: Charakterizace a technické dodací podmínky
Katalogové číslo: 502865 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-10-01 Účinnost: 2017-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14232-1

ČSN EN ISO 14919 (038741)
Žárové stříkání - Dráty, tyčinky a kordy pro stříkání plamenem a stříkání elektrickým obloukem - Klasifikace - Technické dodací podmínky
Katalogové číslo: 98795 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-02-01 Účinnost: 2016-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14919

ČSN EN 17832 (038742)
Žárové stříkání - Stanovení rychlosti podávání přídavného materiálu v podobě prášku v podmínkách výroby
Katalogové číslo: 517915 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-11-01 Účinnost: 2023-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17832

ČSN EN ISO 14918 (038750)
Žárové stříkání - Zkoušení způsobilosti pracovníků provádějících žárové stříkání
Katalogové číslo: 505769 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-12-01 Účinnost: 2019-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14918

ČSN EN 13523-0 (038761)
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 0: Obecný úvod
Katalogové číslo: 514848 Cena: 190 Kč
Vydána: 2022-05-01 Účinnost: 2022-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13523-0

ČSN EN 13523-1 (038761)
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 1: Tloušťka povlaku
Katalogové číslo: 503247 Cena: 190 Kč
Vydána: 2017-09-01 Účinnost: 2017-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13523-1

ČSN EN 13523-10 (038761)
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 10: Odolnost proti fluorescenčnímu UV záření a kondenzaci vody
Katalogové číslo: 503246 Cena: 190 Kč
Vydána: 2017-09-01 Účinnost: 2017-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13523-10

ČSN EN 13523-11 (038761)
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 11: Odolnost proti rozpouštědlům (zkouška otěrem)
Katalogové číslo: 509828 Cena: 190 Kč
Vydána: 2020-03-01 Účinnost: 2020-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13523-11

ČSN EN 13523-12 (038761)
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 12: Odolnost proti vrypu
Katalogové číslo: 503442 Cena: 190 Kč
Vydána: 2017-10-01 Účinnost: 2017-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13523-12

ČSN EN 13523-13 (038761)
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 13: Odolnost proti urychlenému stárnutí vlivem tepla
Katalogové číslo: 96667 Cena: 190 Kč
Vydána: 2015-01-01 Účinnost: 2015-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13523-13

ČSN EN 13523-14 (038761)
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 14: Křídování (Helmenova metoda)
Katalogové číslo: 518147 Cena: 190 Kč
Vydána: 2023-10-01 Účinnost: 2023-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13523-14

ČSN EN 13523-16 (038761)
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 16: Odolnost proti oděru
Katalogové číslo: 73591 Cena: 125 Kč
Vydána: 2005-07-01 Účinnost: 2005-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13523-16

ČSN EN 13523-17 (038761)
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 17: Přilnavost snímatelných fólií
Katalogové číslo: 509827 Cena: 190 Kč
Vydána: 2020-03-01 Účinnost: 2020-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13523-17

ČSN EN 13523-18 (038761)
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 18: Odolnost proti vzniku skvrn
Katalogové číslo: 511643 Cena: 190 Kč
Vydána: 2021-01-01 Účinnost: 2021-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13523-18

ČSN EN 13523-19 (038761)
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 19: Návrh vzorku a metoda zkoušení pro atmosférickou expozici
Katalogové číslo: 509053 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-03-01 Účinnost: 2020-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13523-19

ČSN EN 13523-2 (038761)
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 2: Lesk
Katalogové číslo: 514849 Cena: 190 Kč
Vydána: 2022-05-01 Účinnost: 2022-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13523-2

ČSN EN 13523-20 (038761)
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 20: Přilnavost pěnové hmoty
Katalogové číslo: 511644 Cena: 190 Kč
Vydána: 2021-01-01 Účinnost: 2021-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13523-20

ČSN EN 13523-21 (038761)
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 21: Hodnocení vzorků vystavených vnějším povětrnostním vlivům
Katalogové číslo: 504652 Cena: 230 Kč
Vydána: 2018-04-01 Účinnost: 2018-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13523-21

ČSN EN 13523-22 (038761)
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 22: Rozdíl barevných odstínů - Vizuální porovnání
Katalogové číslo: 503245 Cena: 190 Kč
Vydána: 2017-09-01 Účinnost: 2017-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13523-22

ČSN EN 13523-23 (038761)
Kontinuálně lakované kovové pásy - Zkušební metody - Část 23: Odolnost proti vlhké atmosféře s obsahem oxidu siřičitého
Katalogové číslo: 98576 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-01-01 Účinnost: 2016-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13523-23

ČSN EN 13523-24 (038761)
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 24: Odolnost proti slepování a proti vzniku otisku při stohování
Katalogové číslo: 504651 Cena: 190 Kč
Vydána: 2018-04-01 Účinnost: 2018-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13523-24

ČSN EN 13523-25 (038761)
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 25: Odolnost proti vlhkosti
Katalogové číslo: 515583 Cena: 190 Kč
Vydána: 2022-09-01 Účinnost: 2022-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13523-25

ČSN EN 13523-26 (038761)
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 26: Odolnost proti kondenzující vodě
Katalogové číslo: 515584 Cena: 190 Kč
Vydána: 2022-09-01 Účinnost: 2022-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13523-26

ČSN EN 13523-27 (038761)
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 27: Zkouška odolnosti proti vlhkosti Sandwich testem
Katalogové číslo: 503487 Cena: 190 Kč
Vydána: 2017-10-01 Účinnost: 2017-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13523-27

ČSN EN 13523-29 (038761)
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 29: Odolnost proti působení atmosférického znečištění (sběr nečistot a expozice znečištění)
Katalogové číslo: 502624 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-09-01 Účinnost: 2017-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13523-29

ČSN EN 13523-3 (038761)
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 3: Rozdíl barevných odstínů a metamerie - Přístrojové porovnání
Katalogové číslo: 514850 Cena: 190 Kč
Vydána: 2022-05-01 Účinnost: 2022-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13523-3

ČSN EN 13523-4 (038761)
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 4: Tvrdost tužkami
Katalogové číslo: 96804 Cena: 190 Kč
Vydána: 2015-02-01 Účinnost: 2015-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13523-4

ČSN EN 13523-5 (038761)
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 5: Odolnost proti rychlé deformaci (zkouška úderem)
Katalogové číslo: 96664 Cena: 190 Kč
Vydána: 2015-01-01 Účinnost: 2015-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13523-5

ČSN EN 13523-6 (038761)
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 6: Přilnavost po zkoušce hloubením
Katalogové číslo: 511642 Cena: 190 Kč
Vydána: 2021-01-01 Účinnost: 2021-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13523-6

ČSN EN 13523-7 (038761)
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 7: Odolnost proti praskání při ohybu (T-ohyb)
Katalogové číslo: 514851 Cena: 230 Kč
Vydána: 2022-05-01 Účinnost: 2022-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13523-7

ČSN EN 13523-8 (038761)
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 8: Odolnost v solné mlze
Katalogové číslo: 504653 Cena: 230 Kč
Vydána: 2018-04-01 Účinnost: 2018-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13523-8

ČSN EN 13523-9 (038761)
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 9: Odolnost proti ponoru do vody
Katalogové číslo: 515582 Cena: 190 Kč
Vydána: 2022-09-01 Účinnost: 2022-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13523-9

ČSN EN ISO 13123 (038791)
Kovové a jiné anorganické povlaky - Metoda zkoušení tepelněizolačních povlaků (TBC) cyklickým ohřevem s nerovnoměrným rozložením teploty
Katalogové číslo: 90179 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2012-05-01 Účinnost: 2012-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13123