Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 5600 - Metody zkoušení a společná ustanovení

Zobrazit obsah třídy 56

ČSN 56 0000 (560000)
Základní potravinářské názvosloví
Katalogové číslo: 4403 Cena: 440 Kč
Vydána: 1968-09-27 Účinnost: 1969-07-01
Změny a opravy: Za 5.79t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0000

ČSN 56 0001 (560001)
Tabulky pro přepočty a korekce pro zkušební metody podle ČSN 56 0240 a ČSN 56 0246
Katalogové číslo: 4404 Cena: 340 Kč
Vydána: 1964-07-23 Účinnost: 1965-04-01
Změny a opravy: Za 11.77 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0001

ČSN EN 16104 (560002)
Údaje o potravinách - Struktura a formát výměny
Katalogové číslo: 92613 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-06-01 Účinnost: 2013-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16104

TNI CEN/TR 17063 (560003)
Potraviny rostlinného původu - Multimetoda pro stanovení reziduí pesticidů s použitím analýzy plynovou nebo kapalinovou chromatografií po extrakci acetonitrilem/separaci a přečištění pomocí disperzní SPE - Validační parametry QuEChERS metody
Katalogové číslo: 503322 Cena: 770 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2017-09-01 Účinnost: 2017-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI CEN/TR 17063

ČSN EN 17203 (560004)
Potraviny - Stanovení citrininu v potravinách metodou HPLC-MS/MS
Katalogové číslo: 512959 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-11-01 Účinnost: 2021-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17203

ČSN P CEN/TS 17743 (560005)
Potraviny - Stanovení reziduí pesticidů extrakcí ethylacetátem pomocí GC- a LC-MS/MS (SweEt)
Katalogové číslo: 514983 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-09-01 Účinnost: 2022-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 17743

ČSN EN ISO 16050 (560006)
Potraviny - Stanovení aflatoxinu B1 a celkového obsahu aflatoxinů B1, B2, G1 a G2 v obilovinách, ořeších a výrobcích z nich - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie
Katalogové číslo: 92088 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-01-01 Účinnost: 2013-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16050

ČSN EN 14185-2 (560007)
Potraviny s nízkým obsahem tuku - Stanovení reziduí N-methylkarbamatu - Část 2: Metoda HPLC s přečištěním na křemelinové kolonce
Katalogové číslo: 76435 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2006-10-01 Účinnost: 2006-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14185-2

ČSN EN 13708 (560008)
Potraviny - Detekce ozářených potravin obsahujících krystalický cukr metodou ESR spektroskopie
Katalogové číslo: 514982 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-09-01 Účinnost: 2022-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13708

ČSN EN 13783 (560009)
Potraviny - Detekce ozářených potravin kombinací techniky epifluorescenčního filtru a celkového počtu aerobních mikroorganismů - Screeningová metoda
Katalogové číslo: 64417 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2002-07-01 Účinnost: 2002-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13783

ČSN EN 13784 (560010)
Potraviny - Detekce ozářených potravin DNA Comet analýzou - Screeningová metoda
Katalogové číslo: 64412 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2002-07-01 Účinnost: 2002-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13784

ČSN EN 15637 (560011)
Potraviny rostlinného původu - Stanovení reziduí pesticidů pomocí LC-MS/MS po methanolové extrakci a přečištění na křemelině
Katalogové číslo: 83158 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-04-01 Účinnost: 2009-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15637

ČSN EN ISO 22174 (560012)
Mikrobiologie potravin a krmiv - Polymerázová řetězová reakce (PCR) k průkazu mikroorganismů působících onemocnění z potravin - Všeobecná ustanovení a definice
Katalogové číslo: 73341 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2005-08-01 Účinnost: 2005-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22174

ČSN EN 1786 (560013)
Potraviny - Detekce ozářených potravin obsahujících kosti - Metoda ESR spectroscopy
Katalogové číslo: 26622 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 1998-04-01 Účinnost: 1998-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1786

ČSN EN 1787 (560014)
Potraviny - Detekce ozářených potravin obsahujících celulosu metodou ESR spektroskopie
Katalogové číslo: 515209 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-10-01 Účinnost: 2022-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1787

ČSN EN 1788 (560015)
Potraviny - Termoluminiscenční detekce ozářených potravin, ze kterých mohou být izolovány křemičité minerály
Katalogové číslo: 65121 Cena: 340 Kč
Vydána: 2002-08-01 Účinnost: 2002-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1788

ČSN EN 1528-1 (560016)
Potraviny s vysokým obsahem tuku - Stanovení pesticidů a polychlorovaných bifenylů (PCB) - Část 1: Všeobecně
Katalogové číslo: 51362 Cena: 230 Kč
Vydána: 1998-02-01 Účinnost: 1998-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1528-1

ČSN EN 1528-2 (560016)
Potraviny s vysokým obsahem tuku - Stanovení pesticidů a polychlorovaných bifenylů (PCB) - Část 2: Extrakce tuku, pesticidů a PCB a stanovení obsahu tuku
Katalogové číslo: 51361 Cena: 230 Kč
Vydána: 1998-02-01 Účinnost: 1998-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1528-2

ČSN EN 1528-3 (560016)
Potraviny s vysokým obsahem tuku - Stanovení pesticidů a polychlorovaných bifenylů (PCB) - Část 3: Metody přečišťování
Katalogové číslo: 51360 Cena: 340 Kč
Vydána: 1998-02-01 Účinnost: 1998-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1528-3

ČSN EN 1528-4 (560016)
Potraviny s vysokým obsahem tuku - Stanovení pesticidů a polychlorovaných bifenylů (PCB) - Část 4: Stanovení, konfirmační zkoušky, různé
Katalogové číslo: 51359 Cena: 230 Kč
Vydána: 1998-02-01 Účinnost: 1998-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1528-4

ČSN EN 12396-1 (560017)
Potraviny s nízkým obsahem tuku - Stanovení rezidui dithiokarbamátu a thiuram disulfidu - Část 1: Spektrofotometrická metoda
Katalogové číslo: 54910 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 1999-05-01 Účinnost: 1999-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12396-1

ČSN EN 12396-2 (560017)
Potraviny s nízkým obsahem tuku - Stanovení rezidui dithiokarbamátu a thiuram disulfidu - Část 2: Metoda plynové chromatografie
Katalogové číslo: 54911 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 1999-05-01 Účinnost: 1999-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12396-2

ČSN EN 12396-3 (560017)
Potraviny s nízkým obsahem tuku - Stanovení reziduí dithiokarbamátů a thiuramdisulfidů - Část 3: UV spektrometrická xanthogenátová metoda
Katalogové číslo: 63324 Cena: 230 Kč
Vydána: 2001-12-01 Účinnost: 2002-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12396-3

ČSN EN 12393-1 (560018)
Potraviny rostlinného původu - Multireziduální metody pro stanovení reziduí pesticidů plynovou chromatografií - Část 1: Obecně
Katalogové číslo: 94875 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2014-05-01 Účinnost: 2014-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12393-1

ČSN EN 12393-2 (560018)
Potraviny rostlinného původu - Multireziduální metody pro stanovení reziduí pesticidů plynovou chromatografií - Část 2: Metody extrakce a přečištění
Katalogové číslo: 94876 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2014-05-01 Účinnost: 2014-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12393-2

ČSN EN 12393-3 (560018)
Potraviny rostlinného původu - Multireziduální metody pro stanovení reziduí pesticidů plynovou chromatografií - Část 3: Postupy stanovení a konfirmační zkoušky
Katalogové číslo: 94874 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2014-05-01 Účinnost: 2014-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12393-3

ČSN EN 13191-1 (560019)
Potraviny s nízkým obsahem tuku - Stanovení reziduí bromidů - Část 1: Stanovení celkového obsahu bromidů jako anorganických bromidů
Katalogové číslo: 63322 Cena: 230 Kč
Vydána: 2001-12-01 Účinnost: 2002-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13191-1

ČSN EN 13191-2 (560019)
Potraviny s nízkým obsahem tuku - Stanovení reziduí bromidů - Část 2: Stanovení anorganických bromidů
Katalogové číslo: 63323 Cena: 230 Kč
Vydána: 2001-12-01 Účinnost: 2002-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13191-2

ČSN ISO 1871 (560020)
Potraviny a krmiva - Obecné pokyny pro stanovení dusíku metodou podle Kjeldahla
Katalogové číslo: 86704 Cena: 190 Kč
Vydána: 2010-09-01 Účinnost: 2010-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 1871

ČSN EN 12014-1 (560021)
Potraviny - Stanovení obsahu dusičnanů a/nebo dusitanů - Část 1: Všeobecné požadavky
Katalogové číslo: 52838 Cena: 125 Kč
Vydána: 1998-08-01 Účinnost: 1998-09-01
Změny a opravy: A1 9.00t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12014-1

ČSN EN 12014-2 (560021)
Potraviny - Stanovení obsahu dusičnanů a/nebo dusitanů - Část 2: Metoda HPLC/IC pro stanovení obsahu dusičnanů v zeleninových výrobcích a zelenině
Katalogové číslo: 505599 Cena: 230 Kč
Vydána: 2018-08-01 Účinnost: 2018-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12014-2

ČSN EN 12014-3 (560021)
Potraviny - Stanovení obsahu dusičnanů a/nebo dusitanů - Část 3: Spektrometrické stanovení obsahu dusičnanů a dusitanů ve výrobcích z masa po enzymatické redukci dusičnanů na dusitany
Katalogové číslo: 73884 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2005-12-01 Účinnost: 2006-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12014-3

ČSN EN 12014-4 (560021)
Potraviny - Stanovení obsahu dusičnanů a/nebo dusitanů - Část 4: IC metoda stanovení obsahu dusičnanů a dusitanů ve výrobcích z masa
Katalogové číslo: 73883 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2005-12-01 Účinnost: 2006-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12014-4

ČSN EN 12014-5 (560021)
Potraviny - Stanovení obsahu dusičnanů a/nebo dusitanů - Část 5: Enzymatické stanovení obsahu dusičnanů v kojenecké a dětské výživě se zeleninou
Katalogové číslo: 52840 Cena: 340 Kč
Vydána: 1998-08-01 Účinnost: 1998-09-01
Změny a opravy: Oprava 1 12.99t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12014-5

ČSN EN 12014-7 (560021)
Potraviny - Stanovení obsahu dusičnanů a/nebo dusitanů - Část 7: Metoda kontinuálního průtoku (CF) pro stanovení obsahu dusičnanů v zelenině a zeleninových výrobcích po redukci kadmiem
Katalogové číslo: 55229 Cena: 230 Kč
Vydána: 1999-04-01 Účinnost: 1999-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12014-7

ČSN P CEN/TS 17303 (560022)
Potraviny - DNA barcoding - druhová identifikace ryb a rybích výrobků pomocí genových segmentů mitochondriální cytochrom b a cytochrom c oxidázy
Katalogové číslo: 507878 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-10-01 Účinnost: 2019-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 17303

ČSN EN 17279 (560023)
Potraviny - Multimetoda pro screening aflatoxinu B1, deoxynivalenolu, fumonisinu B1 a B2, ochratoxinu A, T-2 toxinu, HT-2 toxinu a zearalenonu v potravinách, s výjimkou potravin pro kojence a malé děti metodou LC-MS/MS
Katalogové číslo: 509275 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-04-01 Účinnost: 2020-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17279

ČSN EN 14352 (560024)
Potraviny - Stanovení fumonisinů B1 a B2 v potravinách na bázi kukuřice - HPLC metoda s přečištěním na imunoafinitní kolonce
Katalogové číslo: 71899 Cena: 230 Kč
Vydána: 2004-12-01 Účinnost: 2005-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14352

ČSN EN 1988-1 (560025)
Potraviny - Stanovení siřičitanu - Část 1: Optimalizovaná Monier - Williamsova metoda
Katalogové číslo: 54434 Cena: 230 Kč
Vydána: 1998-12-01 Účinnost: 1999-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1988-1

ČSN EN 1988-2 (560025)
Potraviny - Stanovení siřičitanu - Část 2: Enzymatická metoda
Katalogové číslo: 54435 Cena: 230 Kč
Vydána: 1998-12-01 Účinnost: 1999-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1988-2

ČSN EN 1784 (560026)
Potraviny - Detekce ozářených potravin obsahujících tuk - Analýza uhlovodíků metodou plynové chromatografie
Katalogové číslo: 71012 Cena: 340 Kč
Vydána: 2004-09-01 Účinnost: 2004-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1784

ČSN EN 1785 (560027)
Potraviny - Detekce ozářených potravin obsahujících tuk - Analýza 2-alkylcyklobutanonů metodou plynové chromatografie s hmotnostní detekcí
Katalogové číslo: 71011 Cena: 230 Kč
Vydána: 2004-09-01 Účinnost: 2004-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1785

ČSN EN 14176 (560028)
Potraviny - Stanovení kyseliny domoové v syrových měkkýších, v syrových rybách a ve vařených slávkách metodou RP-HPLC s UV detekcí
Katalogové číslo: 502245 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-07-01 Účinnost: 2017-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14176

ČSN EN 14177 (560029)
Potraviny - Stanovení patulinu v čiré a zakalené jablečné šťávě a protlaku - Metoda HPLC s přečištěním na rozhraní kapalina/kapalina
Katalogové číslo: 92087 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-01-01 Účinnost: 2013-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14177

ČSN EN ISO 5492 (560030)
Senzorická analýza - Slovník
Katalogové číslo: 84834 Cena: 550 Kč
Vydána: 2009-12-01 Účinnost: 2010-01-01
Změny a opravy: A1 5.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 5492

ČSN ISO 5496 (560031)
Senzorická analýza - Metodologie - Zasvěcení do problematiky a výcvik posuzovatelů při zjišťování a rozlišování pachů
Katalogové číslo: 84068 Cena: 230 Kč
Vydána: 2009-09-01 Účinnost: 2009-10-01
Změny a opravy: Amd.1 11.18t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 5496

ČSN EN ISO 10399 (560032)
Senzorická analýza - Metodologie - Zkouška duo-trio
Katalogové číslo: 504952 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-08-01 Účinnost: 2018-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10399

ČSN EN ISO 4120 (560032)
Senzorická analýza - Metodologie - Trojúhelníková zkouška
Katalogové číslo: 514816 Cena: 340 Kč
Vydána: 2022-05-01 Účinnost: 2022-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4120

ČSN EN ISO 5495 (560032)
Senzorická analýza - Metodologie - Párová porovnávací zkouška
Katalogové číslo: 84069 Cena: 340 Kč
Vydána: 2009-09-01 Účinnost: 2009-10-01
Změny a opravy: A1 9.16t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 5495

ČSN ISO 8587 (560033)
Senzorická analýza - Metodologie - Pořadová zkouška
Katalogové číslo: 82012 Cena: 340 Kč
Vydána: 2008-10-01 Účinnost: 2008-11-01
Změny a opravy: Amd.1 1.14t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 8587

ČSN ISO 11036 (560034)
Senzorická analýza - Metodologie - Profil textury
Katalogové číslo: 511608 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2020-12-01 Účinnost: 2021-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 11036

ČSN ISO 11056 (560035)
Senzorická analýza - Metodologie - Metoda odhadu magnitudy
Katalogové číslo: 514602 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2022-07-01 Účinnost: 2022-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 11056

ČSN EN ISO 8589 (560036)
Senzorická analýza - Obecné pokyny pro uspořádání senzorického pracoviště
Katalogové číslo: 81964 Cena: 230 Kč
Vydána: 2008-09-01 Účinnost: 2008-10-01
Změny a opravy: Z1 4.10t, A1 2.15t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 8589

ČSN EN ISO 8586 (560037)
Senzorická analýza - Výběr a výcvik senzorických posuzovatelů
Katalogové číslo: 517575 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-10-01 Účinnost: 2023-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 8586

ČSN ISO 8588 (560038)
Senzorická analýza - Metodologie - Zkouška "A" - "ne A"
Katalogové číslo: 514144 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2022-02-01 Účinnost: 2022-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 8588

ČSN ISO 3972 (560039)
Senzorická analýza - Metodologie - Metoda zkoumání citlivosti chuti
Katalogové číslo: 92041 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-01-01 Účinnost: 2013-02-01
Změny a opravy: Oprava 1 8.13t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 3972

ČSN EN 1376 +AC (560040)
Potraviny - Stanovení sacharinu ve stolních sladidlech - Spektrometrická metoda
Katalogové číslo: 26232 Cena: 190 Kč
Vydána: 1997-11-01 Účinnost: 1997-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1376 +AC

ČSN EN 1377 +AC (560041)
Potraviny - Stanovení acesulfanu K ve stolních sladidlech - Spektrometrická metoda
Katalogové číslo: 26233 Cena: 190 Kč
Vydána: 1997-11-01 Účinnost: 1997-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1377 +AC

ČSN EN 1378 +AC (560042)
Potraviny - Stanovení aspartamu ve stolních sladidlech - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie
Katalogové číslo: 26234 Cena: 230 Kč
Vydána: 1997-11-01 Účinnost: 1997-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1378 +AC

ČSN EN 1379 +AC (560043)
Potraviny - Stanovení cyklamátu a sacharinu v tekutých stolních sladidlech - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie
Katalogové číslo: 26235 Cena: 230 Kč
Vydána: 1997-11-01 Účinnost: 1997-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1379 +AC

ČSN EN 12856 (560044)
Potraviny - Stanovení acesulfamu-K, aspartamu a sacharinu - Stanovení pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie
Katalogové číslo: 58527 Cena: 340 Kč
Vydána: 2000-05-01 Účinnost: 2000-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12856

ČSN EN 12857 (560045)
Potraviny - Stanovení cyklamátu - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie
Katalogové číslo: 58526 Cena: 230 Kč
Vydána: 2000-05-01 Účinnost: 2000-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12857

ČSN EN 14122 (560046)
Potraviny - Stanovení vitaminu B1 metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie
Katalogové číslo: 96678 Cena: 340 Kč
Vydána: 2015-01-01 Účinnost: 2015-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14122

ČSN EN 12821 (560047)
Potraviny - Stanovení vitamínu D metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie - Stanovení cholekalciferolu (D3) nebo ergokalciferolu (D2)
Katalogové číslo: 92039 Cena: 340 Kč
Vydána: 2012-12-01 Účinnost: 2013-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12821

ČSN EN 12823-1 (560048)
Potraviny - Stanovení vitaminu A metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie - Část 1: Stanovení all-E-retinolu a 13-Z-retinolu
Katalogové číslo: 96429 Cena: 230 Kč
Vydána: 2014-12-01 Účinnost: 2015-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12823-1

ČSN EN 12823-2 (560048)
Potraviny - Stanovení vitamínu A metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie - Část 2: Stanovení β-karotenu
Katalogové číslo: 65595 Cena: 230 Kč
Vydána: 2002-10-01 Účinnost: 2002-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12823-2

ČSN ISO 11037 (560049)
Senzorická analýza - Pokyny pro senzorické hodnocení barvy výrobků
Katalogové číslo: 89905 Cena: 230 Kč
Vydána: 2012-02-01 Účinnost: 2012-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 11037

ČSN ISO 6658 (560050)
Senzorická analýza - Metodologie - Obecný návod
Katalogové číslo: 514780 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2022-08-01 Účinnost: 2022-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 6658

ČSN 56 0051 (560051)
Stanovení niacinu (kyseliny nikotinové)
Katalogové číslo: 29396 Cena: 190 Kč
Vydána: 1987-09-14 Účinnost: 1988-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0051

ČSN ISO 4121 (560052)
Senzorická analýza - Obecné pokyny pro použití kvantitativních odpovědních stupnic
Katalogové číslo: 84067 Cena: 230 Kč
Vydána: 2009-09-01 Účinnost: 2009-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 4121

ČSN EN 14148 (560053)
Potraviny - Stanovení vitamínu K₁ metodou HPLC
Katalogové číslo: 69359 Cena: 230 Kč
Vydána: 2004-01-01 Účinnost: 2004-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14148

ČSN EN ISO 13299 (560054)
Senzorická analýza - Metodologie - Obecný návod pro vytvoření senzorického profilu
Katalogové číslo: 503991 Cena: 440 Kč
Vydána: 2018-02-01 Účinnost: 2018-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13299

ČSN EN 12822 (560055)
Potraviny - Stanovení vitaminu E metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie - Měření alfa-, beta-, gama- a delta-tokoferolu
Katalogové číslo: 96681 Cena: 230 Kč
Vydána: 2015-01-01 Účinnost: 2015-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12822

ČSN EN 14164 (560056)
Potraviny - Stanovení vitaminu B6 metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie
Katalogové číslo: 95888 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2014-11-01 Účinnost: 2014-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14164

ČSN EN ISO 23418 (560057)
Mikrobiologie potravinového řetězce - Sekvenování celého genomu pro typizaci a genomickou charakterizaci bakterií - Obecné požadavky a návod
Katalogové číslo: 515653 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-12-01 Účinnost: 2023-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 23418

ČSN EN 17644 (560058)
Potraviny - Detekce potravinových alergenů metodami kapalinové chromatografie-hmotnostní spektrometrie (LC-MS) - Obecné zásady
Katalogové číslo: 515808 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-12-01 Účinnost: 2023-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17644

ČSN EN 14573 (560059)
Potraviny - Stanovení 3-monochlorpropan-1,2-diolu metodou GC/MS
Katalogové číslo: 92091 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-01-01 Účinnost: 2013-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14573

ČSN ISO 11035 (560061)
Senzorická analýza - Identifikace a výběr deskriptorů pro stanovení senzorického profilu pomocí mnohorozměrového přístupu
Katalogové číslo: 66123 Cena: 350 Kč
Vydána: 2002-12-01 Účinnost: 2003-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 11035

ČSN EN 16802 (560062)
Potraviny - Stanovení prvků a jejich chemických specií - Stanovení anorganického arsenu v potravinách mořského a rostlinného původu metodou anexové iontově výměnné HPLC-ICP-MS po extrakci na vodní lázni
Katalogové číslo: 500421 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-10-01 Účinnost: 2016-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16802

ČSN EN 14132 (560063)
Potraviny - Stanovení ochratoxinu A v ječmeni a pražené kávě - HPLC metoda s přečištěním na imunoafinitní kolonce
Katalogové číslo: 92090 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-01-01 Účinnost: 2013-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14132

ČSN EN 14133 (560064)
Potraviny - Stanovení ochratoxinu A ve vínu a pivu - HPLC metoda s přečištěním na imunoafinitní kolonce
Katalogové číslo: 92092 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-01-01 Účinnost: 2013-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14133

ČSN 56 0065 (560065)
Metody mineralizace vzorků před stanovením obsahu těžkých kovů v poživatinách
Katalogové číslo: 29400 Cena: 190 Kč
Vydána: 1985-09-04 Účinnost: 1987-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0065

ČSN EN 13804 (560066)
Potraviny - Stanovení prvků v různém oxidačním stupni - Obecné a specifické požadavky
Katalogové číslo: 93054 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-08-01 Účinnost: 2013-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13804

ČSN EN 13805 (560067)
Potraviny - Stanovení stopových prvků - Tlakový rozklad
Katalogové číslo: 97175 Cena: 230 Kč
Vydána: 2015-04-01 Účinnost: 2015-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13805

ČSN EN 13806 (560068)
Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení rtuti pomocí atomové absorpční spektrometrie metodou studených par (CVAAS) po tlakovém rozkladu
Katalogové číslo: 66364 Cena: 190 Kč
Vydána: 2003-02-01 Účinnost: 2003-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13806

ČSN EN 14123 (560069)
Potraviny - Stanovení aflatoxinu B1 a sumy aflatoxinů B1, B2, G1 a G2 v lískových oříšcích, arašídech, pistáciích, fících a práškové paprice - Metoda HPLC s postkolonovou derivatizací a s přečištěním na imunoafinitní kolonce
Katalogové číslo: 92089 Cena: 340 Kč
Vydána: 2013-01-01 Účinnost: 2013-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14123

ČSN EN 16995 (560070)
Potraviny - Rostlinné oleje a potraviny na bázi rostlinných olejů - Stanovení nasycených uhlovodíků minerálního oleje (MOSH) a aromatických uhlovodíků minerálního oleje (MOAH) pomocí souběžné HPLC-GC-FID analýzy
Katalogové číslo: 503381 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-12-01 Účinnost: 2018-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16995

ČSN EN 14152 (560071)
Potraviny - Stanovení vitaminu B2 metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie
Katalogové číslo: 96679 Cena: 230 Kč
Vydána: 2015-01-01 Účinnost: 2015-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14152

ČSN EN 16801 (560072)
Potraviny - Stanovení prvků a jejich chemických specií - Stanovení methylrtuti v potravinách mořského původu metodou izotopového ředění pomocí GC-ICP-MS
Katalogové číslo: 500422 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-10-01 Účinnost: 2016-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16801

ČSN EN 17641 (560073)
Potraviny - Multimetoda pro stanovení aflatoxinů, deoxynivalenolu, fumonisinů, ochratoxinu A, T-2 toxinu, HT-2 toxinu a zearalenonu pomocí LC-MS/MS
Katalogové číslo: 516175 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-02-01 Účinnost: 2023-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17641

ČSN EN 14083 (560074)
Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení olova, kadmia, chrómu a molybdenu atomovou absorpční spektrometrií v grafitové pícce (GFAAS) po tlakovém rozkladu
Katalogové číslo: 68596 Cena: 230 Kč
Vydána: 2003-10-01 Účinnost: 2003-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14083

ČSN EN 14084 (560075)
Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení olova, kadmia, zinku, mědi a železa atomovou absorpční spektrometrií (AAS) po mikrovlnném rozkladu
Katalogové číslo: 68597 Cena: 230 Kč
Vydána: 2003-10-01 Účinnost: 2003-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14084

ČSN P CEN/TS 17083 (560076)
Potraviny - Stanovení akrylamidu v potravinách a kávě plynovou chromatografií s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS)
Katalogové číslo: 503380 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-12-01 Účinnost: 2018-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 17083

ČSN EN 14526 (560077)
Potraviny - Stanovení toxinů ze skupiny saxitoxinu ve škeblích - Metoda HPLC s předkolonovou derivatizací založenou na oxidaci peroxidem nebo jodistanem
Katalogové číslo: 502491 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-08-01 Účinnost: 2017-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14526

ČSN EN ISO 16140-1 (560078)
Mikrobiologie potravinového řetězce - Validace metody - Část 1: Slovník
Katalogové číslo: 501161 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-02-01 Účinnost: 2017-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16140-1

ČSN EN ISO 16140-2 (560078)
Mikrobiologie potravinového řetězce - Validace metody - Část 2: Protokol pro validaci alternativních (vlastních - autorských) metod ve srovnání s referenční metodou
Katalogové číslo: 501159 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-02-01 Účinnost: 2017-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16140-2

ČSN EN ISO 16140-3 (560078)
Mikrobiologie potravinového řetězce - Validace metody - Část 3: Protokol pro vnitrolaboratorní ověření referenčních metod a validovaných alternativních metod
Katalogové číslo: 512399 Cena: 770 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-08-01 Účinnost: 2021-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16140-3

ČSN EN ISO 16140-4 (560078)
Mikrobiologie potravinového řetězce - Validace metody - Část 4: Protokol pro vnitrolaboratorní validaci metody
Katalogové číslo: 511092 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-01-01 Účinnost: 2021-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16140-4

ČSN EN ISO 16140-5 (560078)
Mikrobiologie potravinového řetězce - Validace metody - Část 5: Protokol pro faktoriální mezilaboratorní validaci nechráněných metod
Katalogové číslo: 511093 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-01-01 Účinnost: 2021-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16140-5

ČSN EN ISO 16140-6 (560078)
Mikrobiologie potravinového řetězce - Validace metody - Část 6: Protokol pro validaci alternativních (chráněných) metod pro mikrobiologickou konfirmaci a typizačních postupů
Katalogové číslo: 509731 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-06-01 Účinnost: 2020-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16140-6

ČSN EN ISO 16649-3 (560079)
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda stanovení počtu beta-glukuronidázopozitivních Escherichia coli - Část 3: Průkaz a technika nejvýše pravděpodobného počtu s použitím 5-bromo-4-chloro-3-indolyl ß-D-glukuronidu
Katalogové číslo: 500308 Cena: 230 Kč
Vydána: 2016-07-01 Účinnost: 2016-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16649-3

ČSN ISO 16649-1 (560079)
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda stanovení počtu beta-glukuronidázopozitivních Escherichia coli - Část 1: Technika počítání kolonií vykultivovaných při 44 °C s použitím membrán a 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-D-glukuronidu
Katalogové číslo: 514659 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2022-04-01 Účinnost: 2022-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 16649-1

ČSN ISO 16649-2 (560079)
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu β-glukuronidázopozitivních Escherichia coli - Část 2: Technika počítání kolonií vykultivovaných při 44 °C s použitím 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glukuronidu
Katalogové číslo: 67127 Cena: 190 Kč
Vydána: 2003-05-01 Účinnost: 2003-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 16649-2

ČSN EN 16857 (560080)
Potraviny - Stanovení benzenu v nealkoholických nápojích, dalších nápojích a kojenecké výživě na bázi zeleniny metodou plynové chromatografie s hmotnostním detektorem a s "headspace" technikou dávkování vzorků (HS-GC-MS)
Katalogové číslo: 503125 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-11-01 Účinnost: 2017-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16857

ČSN EN 16852 (560081)
Potraviny - Stanovení ethyl-karbamátu v lihovinách z peckovin, lihovinách z výlisků peckovin a dalších lihovinách - Metoda GC-MS
Katalogové číslo: 503127 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-11-01 Účinnost: 2017-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16852

ČSN EN 16943 (560082)
Potraviny - Stanovení vápníku, mědi, železa, hořčíku, manganu, fosforu, draslíku, sodíku, síry a zinku metodou ICP-OES
Katalogové číslo: 503126 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-11-01 Účinnost: 2017-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16943

ČSN EN ISO 4833-1 (560083)
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda pro stanovení počtu mikroorganismů - Část 1: Technika přelivem a počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C
Katalogové číslo: 95139 Cena: 190 Kč
Vydána: 2014-04-01 Účinnost: 2014-05-01
Změny a opravy: A1 8.22t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4833-1

ČSN EN ISO 4833-2 (560083)
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda pro stanovení počtu mikroorganismů - Část 2: Technika roztěrem a počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C
Katalogové číslo: 95140 Cena: 230 Kč
Vydána: 2014-04-01 Účinnost: 2014-05-01
Změny a opravy: A1 8.22t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4833-2

ČSN 56 0084 (560084)
Potravinářské výrobky. Stanovení celkového počtu mezofilních aerobních a fakultativně anaerobních mikroorganismů kultivací v tekutých půdách
Katalogové číslo: 29408 Cena: 230 Kč
Vydána: 1986-06-18 Účinnost: 1987-01-01
Změny a opravy: Za 8.89 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0084

ČSN ISO 4832 (560085)
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu koliformních bakterií - Technika počítání kolonií
Katalogové číslo: 86705 Cena: 190 Kč
Vydána: 2010-09-01 Účinnost: 2010-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 4832

ČSN ISO 4831 (560086)
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu koliformních bakterií - Technika nejvýše pravděpodobného počtu
Katalogové číslo: 86555 Cena: 230 Kč
Vydána: 2010-08-01 Účinnost: 2010-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 4831

ČSN EN ISO 15216-1 (560087)
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda pro stanovení viru hepatitidy A a noroviru pomocí RT-PCR v reálném čase - Část 1: Metoda pro kvantitativní stanovení
Katalogové číslo: 502911 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-10-01 Účinnost: 2017-11-01
Změny a opravy: A1 10.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15216-1

ČSN EN ISO 15216-2 (560087)
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda pro stanovení viru hepatitidy A a noroviru v potravinách pomocí RT-PCR v reálném čase - Část 2: Metoda průkazu
Katalogové číslo: 508984 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-03-01 Účinnost: 2020-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15216-2

ČSN EN ISO 6579-1 (560088)
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu, stanovení počtu a sérotypizace bakterií rodu Salmonella - Část 1: Průkaz bakterií rodu Salmonella
Katalogové číslo: 509878 Cena: 550 Kč
Vydána: 2020-04-01 Účinnost: 2020-05-01
Změny a opravy: A1 10.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 6579-1

ČSN P CEN ISO/TS 6579-2 (560088)
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu, stanovení počtu a sérotypizace bakterií rodu Salmonella - Část 2: Stanovení počtu miniaturizovanou technikou nejvýše pravděpodobného počtu
Katalogové číslo: 93966 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-12-01 Účinnost: 2014-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN ISO/TS 6579-2

ČSN EN ISO 6888-1 (560089)
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda stanovení počtu koaguláza pozitivních stafylokoků (Staphylococcus aureus a další druhy) - Část 1: Technika s použitím agarové půdy podle Baird-Parkera
Katalogové číslo: 515086 Cena: 340 Kč
Vydána: 2022-06-01 Účinnost: 2022-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 6888-1

ČSN EN ISO 6888-2 (560089)
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda stanovení počtu koaguláza pozitivních stafylokoků (Staphylococcus aureus a další druhy) - Část 2: Technika s použitím agarové půdy s králičí plazmou a fibrinogenem
Katalogové číslo: 515087 Cena: 230 Kč
Vydána: 2022-06-01 Účinnost: 2022-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 6888-2

ČSN EN ISO 6888-3 (560089)
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu koagulázopozitivních stafylokoků (Staphylococcus aureus a další druhy) - Část 3: Průkaz a stanovení nízkých počtů technikou MPN
Katalogové číslo: 68806 Cena: 230 Kč
Vydána: 2003-11-01 Účinnost: 2003-12-01
Změny a opravy: Oprava 1 7.05t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 6888-3

ČSN 56 0090 (560090)
Potravinářské výrobky. Průkaz botulinických toxinů a Clostridium botulinum
Katalogové číslo: 29410 Cena: 350 Kč
Vydána: 1987-02-02 Účinnost: 1987-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0090

ČSN EN ISO 7937 (560091)
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu Clostridium perfringens - Technika počítání kolonií
Katalogové číslo: 74971 Cena: 230 Kč
Vydána: 2006-02-01 Účinnost: 2006-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 7937

ČSN EN ISO 7932 (560092)
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu presumptivního Bacillus cereus - Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C
Katalogové číslo: 73787 Cena: 230 Kč
Vydána: 2005-08-01 Účinnost: 2005-09-01
Změny a opravy: A1 2.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 7932

ČSN EN ISO 11290-1 (560093)
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu Listeria monocytogenes a Listeria spp. - Část 1: Metoda průkazu
Katalogové číslo: 503382 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
Vydána: 2017-12-01 Účinnost: 2018-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11290-1

ČSN EN ISO 11290-2 (560093)
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu Listeria monocytogenes a Listeria spp. - Část 2: Metoda stanovení počtu
Katalogové číslo: 503383 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
Vydána: 2017-12-01 Účinnost: 2018-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11290-2

ČSN 56 0094 (560094)
Potravinářské výrobky. Stanovení počtu bakterií rodu Lactobacillus
Katalogové číslo: 29411 Cena: 125 Kč
Vydána: 1988-04-11 Účinnost: 1989-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0094

ČSN 56 0095 (560095)
Potravinářské výrobky. Stanovení počtu slizotvorných bakterií rodu Leuconostoc
Katalogové číslo: 29412 Cena: 125 Kč
Vydána: 1988-04-11 Účinnost: 1989-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0095

ČSN EN ISO 21528-1 (560096)
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu bakterií čeledi Enterobacteriaceae - Část 1: Průkaz bakterií čeledi Enterobacteriaceae
Katalogové číslo: 503967 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-03-01 Účinnost: 2018-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 21528-1

ČSN EN ISO 21528-2 (560096)
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu bakterií čeledi Enterobacteriaceae - Část 2: Technika počítání kolonií
Katalogové číslo: 512307 Cena: 230 Kč
Vydána: 2021-05-01 Účinnost: 2021-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 21528-2

ČSN 56 0097 (560097)
Potraviny - Stanovení poškozených zrn v luštěninách určených pro přímou spotřebu a stanovení zrnitosti
Katalogové číslo: 84668 Cena: 125 Kč
Vydána: 2009-12-01 Účinnost: 2010-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0097

ČSN ISO 11866-1 (560098)
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení počtu presumptivních Escherichia coli - Část 1: Technika MPN s použitím 4-methylumbeliferyl-β-D-glukuronidu (MUG)
Katalogové číslo: 77107 Cena: 190 Kč
Vydána: 2006-11-01 Účinnost: 2006-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 11866-1

ČSN ISO 11866-2 (560098)
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení počtu presumptivních Escherichia coli - Část 2: Technika počítání kolonií vykultivovaných při 44 °C s použitím membrán
Katalogové číslo: 77108 Cena: 190 Kč
Vydána: 2006-11-01 Účinnost: 2006-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 11866-2

ČSN EN ISO 11133 (560099)
Mikrobiologie potravin, krmiv a vody - Příprava, výroba, uchovávání a zkoušení výkonnosti kultivačních půd
Katalogové číslo: 96428 Cena: 770 Kč
Vydána: 2014-12-01 Účinnost: 2015-01-01
Změny a opravy: Oprava 1 2.15t, A1 10.18t, A2 12.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11133