Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 5601 - Metody zkoušení a společná ustanovení

Zobrazit obsah třídy 56

ČSN P CEN ISO/TS 17728 (560100)
Mikrobiologie potravinového řetězce - Techniky odběru vzorků pro mikrobiologické zkoušení potravin a krmiv
Katalogové číslo: 502992 Cena: 340 Kč
Vydána: 2017-09-01 Účinnost: 2017-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN ISO/TS 17728

ČSN EN ISO 13307 (560101)
Mikrobiologie potravin a krmiv - Prvovýroba - Techniky odběru vzorků
Katalogové číslo: 94123 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-11-01 Účinnost: 2013-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13307

ČSN EN ISO 6887-1 (560102)
Mikrobiologie potravinového řetězce - Příprava analytických vzorků, výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení - Část 1: Obecná pravidla pro přípravu výchozí suspenze a desetinásobných ředění
Katalogové číslo: 504202 Cena: 340 Kč
Vydána: 2018-02-01 Účinnost: 2018-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 6887-1

ČSN EN ISO 6887-2 (560102)
Mikrobiologie potravinového řetězce - Příprava analytických vzorků, výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení - Část 2: Specifická pravidla pro vzorky masa a masných výrobků
Katalogové číslo: 505230 Cena: 230 Kč
Vydána: 2018-06-01 Účinnost: 2018-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 6887-2

ČSN EN ISO 6887-3 (560102)
Mikrobiologie potravinového řetězce - Příprava analytických vzorků, výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení - Část 3: Specifická pravidla pro vzorky ryb a produktů rybolovu
Katalogové číslo: 507980 Cena: 230 Kč
Vydána: 2019-07-01 Účinnost: 2019-08-01
Změny a opravy: A1 5.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 6887-3

ČSN EN ISO 6887-4 (560102)
Mikrobiologie potravinového řetězce - Příprava analytických vzorků, výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení - Část 4: Specifické pokyny pro různé výrobky
Katalogové číslo: 508133 Cena: 230 Kč
Vydána: 2019-08-01 Účinnost: 2019-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 6887-4

ČSN EN ISO 6887-5 (560102)
Mikrobiologie potravinového řetězce - Příprava analytických vzorků, výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení - Část 5: Specifická pravidla pro vzorky mléka a mléčných výrobků
Katalogové číslo: 511626 Cena: 230 Kč
Vydána: 2020-12-01 Účinnost: 2021-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 6887-5

ČSN EN ISO 6887-6 (560102)
Mikrobiologie potravin a krmiv - Úprava analytických vzorků, příprava výchozí suspenze a desetinásobných ředění - Část 6: Specifické pokyny pro vzorky odebrané v prvovýrobě
Katalogové číslo: 94122 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-11-01 Účinnost: 2013-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 6887-6

ČSN EN ISO 7218 (560103)
Mikrobiologie potravin a krmiv - Všeobecné požadavky a doporučení pro mikrobiologické zkoušení
Katalogové číslo: 80639 Cena: 570 Kč
Vydána: 2008-03-01 Účinnost: 2008-04-01
Změny a opravy: A1 3.14t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 7218

ČSN EN ISO 17468 (560104)
Mikrobiologie potravinového řetězce - Technické požadavky a návod pro zavedení nebo revizi normalizované referenční metody
Katalogové číslo: 501160 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-02-01 Účinnost: 2017-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17468

ČSN ISO 11289 (560104)
Tepelně opracované poživatiny v hermeticky uzavřených obalech. Stanovení pH
Katalogové číslo: 18365 Cena: 125 Kč
Vydána: 1995-11-01 Účinnost: 1995-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 11289

ČSN EN ISO 17604 (560105)
Mikrobiologie potravinového řetězce - Vzorkování těl poražených zvířat pro mikrobiologické vyšetření
Katalogové číslo: 99635 Cena: 230 Kč
Vydána: 2016-04-01 Účinnost: 2016-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17604

ČSN EN 14332 (560106)
Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení arsenu v mořských produktech pomocí atomové absorpční spektrometrie v grafitové pícce (GFAAS) po mikrovlnném rozkladu
Katalogové číslo: 71999 Cena: 230 Kč
Vydána: 2005-01-01 Účinnost: 2005-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14332

ČSN ISO 7251 (560107)
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu presumptivních Escherichia coli - Technika nejvýše pravděpodobného počtu
Katalogové číslo: 77141 Cena: 230 Kč
Vydána: 2006-11-01 Účinnost: 2006-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 7251

ČSN P CEN ISO/TS 17919 (560108)
Mikrobiologie potravinového řetězce - Polymerázová řetězová reakce (PCR) k průkazu mikroorganismů působících onemocnění z potravin - Průkaz botulotoxinu typu A, B, E a F produkovaného bakteriemi rodu Clostridium
Katalogové číslo: 95096 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2014-06-01 Účinnost: 2014-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN ISO/TS 17919

ČSN EN ISO 18744 (560109)
Mikrobiologie potravinového řetězce - Průkaz a stanovení počtu Cryptosporidium a Giardia v čerstvé zelené listové zelenině a plodech bobulovin
Katalogové číslo: 500511 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-10-01 Účinnost: 2016-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 18744

ČSN EN ISO 10273 (560110)
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu patogenních Yersinia enterocolitica
Katalogové číslo: 509512 Cena: 440 Kč
Vydána: 2020-02-01 Účinnost: 2020-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10273

ČSN EN ISO 19020 (560111)
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda pro imunoenzymatickou detekci stafylokokových enterotoxinů v potravinách
Katalogové číslo: 503958 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-03-01 Účinnost: 2018-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 19020

ČSN P CEN/TS 17062 (560112)
Potraviny rostlinného původu - Multimetoda pro stanovení reziduí pesticidů v rostlinných olejích metodou LC-MS/MS (QuOil)
Katalogové číslo: 508987 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-03-01 Účinnost: 2020-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 17062

ČSN EN ISO 19343 (560113)
Mikrobiologie potravinového řetězce - Detekce a kvantifikace histaminu v rybách a produktech rybolovu - HPLC metoda
Katalogové číslo: 506419 Cena: 230 Kč
Vydána: 2018-12-01 Účinnost: 2019-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 19343

ČSN P CEN/TS 17061 (560114)
Potraviny - Směrnice pro kalibraci a kvantitativní stanovení reziduí pesticidů a organických kontaminantů chromatografickými metodami
Katalogové číslo: 508988 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-03-01 Účinnost: 2020-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 17061

ČSN 56 0115 (560115)
Metody zkoušení těstovin
Katalogové číslo: 4419 Cena: 230 Kč
Vydána: 1970-12-30 Účinnost: 1971-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0115

ČSN 56 0116 (560116)
Metody zkoušení pekařských výrobků
Katalogové číslo: 4420 Cena: 440 Kč
Vydána: 1974-04-08 Účinnost: 1975-08-01
Změny a opravy: Za 11.90 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0116

ČSN 56 0116-1 (560116)
Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 1: Všeobecná ustanovení
Katalogové číslo: 17697 Cena: 65 Kč
Vydána: 1995-07-01 Účinnost: 1995-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0116-1

ČSN 56 0116-2 (560116)
Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 2: Vzorkování pekařských výrobků
Katalogové číslo: 17698 Cena: 125 Kč
Vydána: 1995-07-01 Účinnost: 1995-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0116-2

ČSN 56 0116-3 (560116)
Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 3: Stanovení obsahu vody
Katalogové číslo: 17699 Cena: 125 Kč
Vydána: 1995-07-01 Účinnost: 1995-08-01
Změny a opravy: opr. 9.95 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0116-3

ČSN 56 0116-4 (560116)
Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 4: Stanovení popela a jeho podílu nerozpustného v kyselině
Katalogové číslo: 32091 Cena: 125 Kč
Vydána: 1993-03-01 Účinnost: 1993-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0116-4

ČSN 56 0116-5 (560116)
Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 5: Stanovení chloridu sodného
Katalogové číslo: 15431 Cena: 65 Kč
Vydána: 1994-03-01 Účinnost: 1994-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0116-5

ČSN 56 0116-6 (560116)
Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 6: Stanovení obsahu tuku
Katalogové číslo: 17700 Cena: 190 Kč
Vydána: 1995-07-01 Účinnost: 1995-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0116-6

ČSN 56 0116-7 (560116)
Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 7: Stanovení obsahu cukrů podle Schoorla
Katalogové číslo: 17701 Cena: 125 Kč
Vydána: 1995-07-01 Účinnost: 1995-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0116-7

ČSN 56 0116-9 (560116)
Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 9: Stanovení obsahu bílkovin
Katalogové číslo: 17703 Cena: 125 Kč
Vydána: 1995-07-01 Účinnost: 1995-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0116-9

ČSN ISO 15214 (560117)
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu mezofilních bakterií mléčného kvašení - Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C
Katalogové číslo: 57865 Cena: 190 Kč
Vydána: 2000-01-01 Účinnost: 2000-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 15214

ČSN EN ISO 16654 (560118)
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu Escherichia coli O157
Katalogové číslo: 64090 Cena: 230 Kč
Vydána: 2002-02-01 Účinnost: 2002-03-01
Změny a opravy: A1 11.17t, A2 9.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16654

ČSN ISO 17410 (560119)
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda stanovení počtu psychrotrofních mikroorganismů
Katalogové číslo: 509463 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2020-01-01 Účinnost: 2020-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 17410

ČSN EN ISO 23036-1 (560120)
Mikrobiologie potravinového řetězce - Metody průkazu larev L3 čeledi Anisakidae v rybách a produktech rybolovu - Část 1: Metoda UV po stlačení
Katalogové číslo: 512961 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-11-01 Účinnost: 2021-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 23036-1

ČSN EN ISO 23036-2 (560120)
Mikrobiologie potravinového řetězce - Metody průkazu larev L3 čeledi Anisakidae v rybách a produktech rybolovu - Část 2: Metoda umělého trávení
Katalogové číslo: 512960 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-11-01 Účinnost: 2021-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 23036-2

ČSN P CEN ISO/TS 13136 (560121)
Mikrobiologie potravin a krmiv - Metoda průkazu původců onemocnění z potravin založená na polymerázové řetězové reakci (PCR) v reálném čase - Horizontální metoda průkazu Escherichia coli produkující shigatoxin (STEC) a stanovení sérotypů O157, O111, O26, O103 a O145
Katalogové číslo: 93967 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-12-01 Účinnost: 2014-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN ISO/TS 13136

ČSN EN ISO 18743 (560122)
Mikrobiologie potravinového řetězce - Průkaz larev trichinel ze vzorků masa s použitím metody enzymatického štěpení
Katalogové číslo: 99114 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-04-01 Účinnost: 2016-05-01
Změny a opravy: A1 1.24t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 18743

ČSN P CEN ISO/TS 18867 (560123)
Mikrobiologie potravinového řetězce - Polymerázová řetězová reakce (PCR) k průkazu mikroorganismů působících onemocnění z potravin - Průkaz patogenních sérotypů Yersinia enterocolitica a průkaz Yersinia pseudotuberculosis
Katalogové číslo: 99221 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-04-01 Účinnost: 2016-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN ISO/TS 18867

ČSN EN 17264 (560124)
Potraviny - Stanovení prvků a jejich chemických sloučenin - Stanovení hliníku pomocí hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS)
Katalogové číslo: 508986 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-03-01 Účinnost: 2020-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17264

ČSN EN 17265 (560125)
Potraviny - Stanovení prvků a jejich chemických sloučenin - Stanovení hliníku optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)
Katalogové číslo: 508985 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-03-01 Účinnost: 2020-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17265

ČSN EN ISO 10272-1 (560126)
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu bakterií rodu Campylobacter - Část 1: Metoda průkazu
Katalogové číslo: 508946 Cena: 340 Kč
Vydána: 2019-12-01 Účinnost: 2020-01-01
Změny a opravy: A1 9.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10272-1

ČSN EN ISO 10272-2 (560126)
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu bakterií rodu Campylobacter - Část 2: Technika počítání kolonií
Katalogové číslo: 509352 Cena: 340 Kč
Vydána: 2020-01-01 Účinnost: 2020-02-01
Změny a opravy: A1 9.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10272-2

ČSN EN ISO 13720 (560127)
Maso a masné výrobky - Stanovení počtu presumptivních bakterií Pseudomonas spp.
Katalogové číslo: 87469 Cena: 190 Kč
Vydána: 2011-01-01 Účinnost: 2011-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13720

ČSN ISO 13722 (560129)
Mikrobiologie potravinového řetězce - Stanovení počtu bakterií rodu Brochotrix - Technika počítání kolonií
Katalogové číslo: 514779 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2022-08-01 Účinnost: 2022-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 13722

ČSN 56 0130 (560130)
Metody zkoušení cukrářských výrobků
Katalogové číslo: 4421 Cena: 350 Kč
Vydána: 1970-07-16 Účinnost: 1971-04-01
Změny a opravy: Z1 8.95t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0130

ČSN 56 0130-1 (560130)
Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 1: Všeobecná ustanovení
Katalogové číslo: 18273 Cena: 65 Kč
Vydána: 1995-09-01 Účinnost: 1995-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0130-1

ČSN 56 0130-2 (560130)
Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 2: Vzorkování
Katalogové číslo: 18274 Cena: 190 Kč
Vydána: 1995-09-01 Účinnost: 1995-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0130-2

ČSN 56 0130-3 (560130)
Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 3: Stanovení vody
Katalogové číslo: 18275 Cena: 125 Kč
Vydána: 1995-09-01 Účinnost: 1995-10-01
Změny a opravy: opr. 1.96 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0130-3

ČSN 56 0130-4 (560130)
Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 4: Stanovení popela a jeho podílu nerozpustného v kyselině
Katalogové číslo: 18276 Cena: 125 Kč
Vydána: 1995-09-01 Účinnost: 1995-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0130-4

ČSN 56 0130-5 (560130)
Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 5: Stanovení cukrů
Katalogové číslo: 18277 Cena: 125 Kč
Vydána: 1995-09-01 Účinnost: 1995-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0130-5

ČSN 56 0130-6 (560130)
Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 6: Stanovení tuku
Katalogové číslo: 18278 Cena: 125 Kč
Vydána: 1995-09-01 Účinnost: 1995-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0130-6

ČSN 56 0130-7 (560130)
Metody zkoušení cukrářských výrobků. Část 7: Stanovení titrovatelných kyselin
Katalogové číslo: 18279 Cena: 65 Kč
Vydána: 1995-09-01 Účinnost: 1995-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0130-7

ČSN EN 16858 (560131)
Potraviny - Stanovení melaminu a kyseliny kyanurové v potravinách metodou kapalinové chromatografie a tandemové hmotnostní spektrometrie (LC-MS/MS)
Katalogové číslo: 503377 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-12-01 Účinnost: 2018-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16858

ČSN EN 14569 (560132)
Potraviny - Mikrobiologická metoda skríningu ozáření potravin založená na paralelně provedených testech LAL a GNB
Katalogové číslo: 72102 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2005-04-01 Účinnost: 2005-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14569

ČSN P CEN/TS 14537 (560133)
Potraviny - Stanovení neohesperidinu-dihydrochalkonu metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC)
Katalogové číslo: 73101 Cena: 230 Kč
Vydána: 2005-05-01 Účinnost: 2005-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 14537

ČSN EN ISO 21567 (560134)
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu bakterií rodu Shigella
Katalogové číslo: 73590 Cena: 340 Kč
Vydána: 2005-07-01 Účinnost: 2005-08-01
Změny a opravy: Oprava 1 4.11t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 21567

ČSN EN ISO 18465 (560135)
Mikrobiologie potravinového řetězce - Kvantitativní stanovení emetického toxinu (cereulid) pomocí LC-MS/MS
Katalogové číslo: 503045 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-08-01 Účinnost: 2017-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 18465

ČSN EN 16923 (560136)
Potraviny - Stanovení T-2 a HT-2 toxinu v obilovinách a výrobcích z obilovin pro kojence a malé děti metodou HPLC-MS/MS po SPE přečištění
Katalogové číslo: 516551 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-05-01 Účinnost: 2023-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16923

ČSN EN 16924 (560137)
Potraviny - Stanovení zearalenonu v jedlých rostlinných olejích metodou LC-FLD nebo LC-MS/MS
Katalogové číslo: 503376 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-11-01 Účinnost: 2018-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16924

ČSN P CEN/TS 17329-1 (560138)
Potraviny - Obecné směrnice pro validaci kvalitativních PCR metod v reálném čase - Část 1: Validace v jedné laboratoři
Katalogové číslo: 513170 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-12-01 Účinnost: 2022-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 17329-1

ČSN P CEN/TS 17329-2 (560138)
Potraviny - Obecné směrnice pro validaci kvalitativních PCR metod v reálném čase - Část 2: Společná studie
Katalogové číslo: 507880 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-10-01 Účinnost: 2019-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 17329-2

ČSN EN 17280 (560139)
Potraviny - Stanovení zearalenonu a trichothecenů včetně deoxynivalenolu (DON) a jeho acetylovaných derivátů (3-acetyl-DON a 15-acetyl-DON), nivalenolu (NIV) a T-2 a HT-2 toxinu v obilovinách a výrobcích z obilovin metodou LC-MS/MS
Katalogové číslo: 509276 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-04-01 Účinnost: 2020-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17280

ČSN 56 0140 (560140)
Metody zkoušení zmrzlin
Katalogové číslo: 4422 Cena: 340 Kč
Vydána: 1970-07-16 Účinnost: 1971-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0140

ČSN EN ISO 20976-1 (560141)
Mikrobiologie potravinového řetězce - Požadavky a směrnice k provádění expozičních testů potravin a krmiv - Část 1: Expoziční testy pro studium růstového potenciálu, doby lag fáze a maximální rychlosti růstu
Katalogové číslo: 507881 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-10-01 Účinnost: 2019-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 20976-1

ČSN EN ISO 20976-2 (560141)
Mikrobiologie potravinového řetězce - Požadavky a směrnice k provádění expozičních testů potravin a krmiv - Část 2: Expoziční testy pro studium inaktivačního potenciálu a kinetických parametrů
Katalogové číslo: 516552 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-05-01 Účinnost: 2023-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 20976-2

ČSN EN 17266 (560142)
Potraviny - Stanovení prvků a jejich chemických specií - Stanovení organortuti v mořských produktech elementární analýzou rtuti
Katalogové číslo: 509558 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-05-01 Účinnost: 2020-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17266

ČSN EN 17251 (560143)
Potraviny - Stanovení ochratoxinu A ve vepřovém mase a výrobcích z něho metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie s fluorescenční detekcí
Katalogové číslo: 509973 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-07-01 Účinnost: 2020-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17251

ČSN EN 17252 (560144)
Potraviny - Stanovení fomopsinu A v semenech lupiny a výrobcích z nich metodou LC-MS/MS
Katalogové číslo: 509974 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-07-01 Účinnost: 2020-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17252

ČSN 56 0145 (560145)
Vzorkování cukrovinkářských výrobků a trvanlivého pečiva
Katalogové číslo: 29413 Cena: 190 Kč
Vydána: 1988-05-23 Účinnost: 1989-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0145

ČSN 56 0146 (560146)
Metody zkoušení výrobků cukrovinkářského průmyslu a trvanlivého pečiva. Všeobecné metody zkoušení
Katalogové číslo: 4423 Cena: 945 Kč
Vydána: 1964-10-22 Účinnost: 1965-10-01
Změny a opravy: Za 11.71, Zb 4.72, Zc 4.73, Zd 3.85, Ze 6.85, Zf 4.87, Zg 10.89 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0146

ČSN 56 0146-1 (560146)
Metody zkoušení cukrovinkářských výrobků a trvanlivého pečiva. Všeobecná ustanovení
Katalogové číslo: 29414 Cena: 125 Kč
Vydána: 1988-09-23 Účinnost: 1989-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0146-1

ČSN 56 0146-3 (560146)
Metody zkoušení cukrovinkářských výrobků a trvanlivého pečiva. Stanovení vlhkosti
Katalogové číslo: 29415 Cena: 190 Kč
Vydána: 1984-01-16 Účinnost: 1985-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0146-3

ČSN 56 0146-4 (560146)
Metody zkoušení cukrovinkářských výrobků a trvanlivého pečiva. Stanovení obsahu tuku
Katalogové číslo: 29416 Cena: 65 Kč
Vydána: 1984-05-03 Účinnost: 1985-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0146-4

ČSN 56 0146-5 (560146)
Metody zkoušení cukrovinkářských výrobků a trvanlivého pečiva. Stanovení obsahu sacharidů
Katalogové číslo: 29417 Cena: 340 Kč
Vydána: 1985-09-23 Účinnost: 1986-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0146-5

ČSN 56 0146-6 (560146)
Metody zkoušení cukrovinkářských výrobků a trvanlivého pečiva. Stanovení obsahu popela
Katalogové číslo: 29418 Cena: 65 Kč
Vydána: 1986-04-29 Účinnost: 1987-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0146-6

ČSN EN 17250 (560147)
Potraviny - Stanovení ochratoxinu A v koření, lékořici a produktech z lékořice, kakau a produktech z kakaa metodou HPLC-FLD s předčištěním na IAC
Katalogové číslo: 509975 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-07-01 Účinnost: 2020-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17250

ČSN EN 17424 (560148)
Potraviny - Stanovení aflatoxinů v koření s výjimkou papriky předčištěním na IAC a metodou HPLC-FLD s postkolonovou derivatizací
Katalogové číslo: 511899 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-05-01 Účinnost: 2021-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17424

ČSN EN 17425 (560149)
Potraviny - Stanovení námelových alkaloidů v obilovinách a výrobcích z obilovin předčištěním pomocí disperzní SPE a metodou LC-MS/MS
Katalogové číslo: 512738 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-10-01 Účinnost: 2021-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17425

ČSN 56 0160 (560160)
Metody zkoušení cukrovarských výrobků
Katalogové číslo: 4424 Cena: 350 Kč
Vydána: 1971-10-12 Účinnost: 1972-07-01
Změny a opravy: Za 9.81, Zb 3.87, Zc 8.88, Z4 8.94, Z5 10.95t, Z6 3.06t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0160

ČSN 56 0160-1 (560160)
Metody zkoušení cukrovarských výrobků. Část 1: Vzorkování
Katalogové číslo: 32134 Cena: 65 Kč
Vydána: 1993-05-01 Účinnost: 1993-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0160-1

ČSN 56 0160-10 (560160)
Metody zkoušení cukrovarských výrobků. Stanovení ferropříměsí
Katalogové číslo: 29425 Cena: 65 Kč
Vydána: 1988-11-08 Účinnost: 1990-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0160-10

ČSN 56 0160-11 (560160)
Metody zkoušení cukrovarských výrobků. Část 11: Stanovení oxidu siřičitého
Katalogové číslo: 16910 Cena: 65 Kč
Vydána: 1994-09-01 Účinnost: 1994-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0160-11

ČSN 56 0160-16 (560160)
Metody zkoušení cukrovarských výrobků. Část 16: Stanovení nerozpustných látek
Katalogové číslo: 18385 Cena: 125 Kč
Vydána: 1995-11-01 Účinnost: 1995-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0160-16

ČSN 56 0160-17 (560160)
Metody zkoušení cukrovarských výrobků - Část 17: Stanovení obsahu sušiny (A. Metoda sušení za sníženého tlaku, B. Refraktometrická metoda)
Katalogové číslo: 75149 Cena: 230 Kč
Vydána: 2006-03-01 Účinnost: 2006-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0160-17

ČSN 56 0160-18 (560160)
Metody zkoušení cukrovarských výrobků - Část 18: Stanovení glukózového ekvivalentu (Metoda podle Lanea a Eynona s konstantním titrem)
Katalogové číslo: 75148 Cena: 125 Kč
Vydána: 2006-03-01 Účinnost: 2006-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0160-18

ČSN 56 0160-3 (560160)
Metody zkoušení cukrovarských výrobků - Stanovení ztráty hmotnosti sušením
Katalogové číslo: 61186 Cena: 125 Kč
Vydána: 2001-01-01 Účinnost: 2001-02-01
Změny a opravy: Z1 3.06t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0160-3

ČSN 56 0160-4 (560160)
Metody zkoušení cukrovarských výrobků. Stanovení pH potenciometricky
Katalogové číslo: 29421 Cena: 65 Kč
Vydána: 1985-03-29 Účinnost: 1986-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0160-4

ČSN 56 0160-5 (560160)
Metody zkoušení cukrovarských výrobků - Stanovení sacharózy polarizací
Katalogové číslo: 61380 Cena: 125 Kč
Vydána: 2001-03-01 Účinnost: 2001-04-01
Změny a opravy: Z1 3.06t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0160-5

ČSN 56 0160-6 (560160)
Metody zkoušení cukrovarských výrobků. Část 6: Stanovení popela
Katalogové číslo: 16908 Cena: 125 Kč
Vydána: 1994-09-01 Účinnost: 1994-10-01
Změny a opravy: Z1 3.06t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0160-6

ČSN 56 0160-7 (560160)
Metody zkoušení cukrovarských výrobků - Stanovení obsahu redukujících látek
Katalogové číslo: 60484 Cena: 230 Kč
Vydána: 2000-11-01 Účinnost: 2000-12-01
Změny a opravy: Z1 3.06t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0160-7

ČSN 56 0160-8 (560160)
Metody zkoušení cukrovarských výrobků. Stanovení barvy
Katalogové číslo: 29423 Cena: 125 Kč
Vydána: 1986-11-10 Účinnost: 1987-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0160-8

ČSN 56 0160-9 (560160)
Metody zkoušení cukrovarských výrobků. Stanovení granulometrického složení
Katalogové číslo: 29424 Cena: 125 Kč
Vydána: 1988-03-14 Účinnost: 1989-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0160-9

ČSN 56 0161-2 (560161)
Metody zkoušení tekutých cukrů - Stanovení sušiny refraktometricky
Katalogové číslo: 60670 Cena: 190 Kč
Vydána: 2001-01-01 Účinnost: 2001-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0161-2

ČSN 56 0161-4 (560161)
Metody zkoušení tekutých cukrů. Část 4: Stanovení popela konduktometricky
Katalogové číslo: 20139 Cena: 65 Kč
Vydána: 1996-10-01 Účinnost: 1996-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0161-4

ČSN EN ISO 3593 (560175)
Škrob. Stanovení popela (ISO 3593:1981)
Katalogové číslo: 17946 Cena: 125 Kč
Vydána: 1995-08-01 Účinnost: 1995-09-01
Změny a opravy: opr. 12.95 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3593

ČSN 56 0176 (560176)
Metody zkoušení škrobu
Katalogové číslo: 4426 Cena: 230 Kč
Vydána: 1964-10-09 Účinnost: 1965-04-01
Změny a opravy: Za 11.68t, Zb 10.77, Zc 2.78, Zd 5.79, Ze 4.80, Zf 7.83, Zg 7.84 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0176

ČSN 56 0176-1 (560176)
Metody zkoušení škrobu. Všeobecná ustanovení
Katalogové číslo: 4427 Cena: 65 Kč
Vydána: 1976-08-25 Účinnost: 1978-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0176-1

ČSN 56 0176-10 (560176)
Metody zkoušení škrobu. Stanovení tuku
Katalogové číslo: 29427 Cena: 65 Kč
Vydána: 1983-07-14 Účinnost: 1984-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0176-10

ČSN 56 0176-11 (560176)
Metody zkoušení škrobu. Stanovení titrovatelných kyselin ve vodním výluhu
Katalogové číslo: 29428 Cena: 65 Kč
Vydána: 1984-10-31 Účinnost: 1986-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0176-11

ČSN 56 0176-5 (560176)
Metody zkoušení škrobu. Stanovení stipů
Katalogové číslo: 4430 Cena: 125 Kč
Vydána: 1978-08-31 Účinnost: 1979-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0176-5

ČSN 56 0177 (560177)
Metody zkoušení výrobků ze škrobu
Katalogové číslo: 4433 Cena: 230 Kč
Vydána: 1966-09-17 Účinnost: 1967-02-01
Změny a opravy: Za 11.69t, Zc 11.71, Zb 1.72t, Zd 4.72, Ze 2.84, Z6 3.92, Z7 8.94, Z8 7.95 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0177

ČSN 56 0177-1 (560177)
Metody zkoušení výrobků ze škrobu. Všeobecná ustanovení
Katalogové číslo: 29429 Cena: 125 Kč
Vydána: 1983-09-06 Účinnost: 1984-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0177-1

ČSN EN ISO 5377 (560178)
Produkty hydrolýzy škrobu. Stanovení redukujících látek a dextrózového ekvivalentu. Konstantní titrační metoda Lane-Eynona (ISO 5377:1981)
Katalogové číslo: 17947 Cena: 230 Kč
Vydána: 1995-08-01 Účinnost: 1995-09-01
Změny a opravy: opr. 12.95 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 5377

ČSN ISO 1743 (560180)
Glukózový sirup. Stanovení obsahu sušiny refraktometricky
Katalogové číslo: 16388 Cena: 230 Kč
Vydána: 1994-09-01 Účinnost: 1994-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 1743

ČSN 56 0185 (560185)
Vzorkování piva
Katalogové číslo: 29431 Cena: 190 Kč
Vydána: 1981-12-31 Účinnost: 1983-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0185

ČSN 56 0186-10 (560186)
Metody zkoušení piva - Část 10: Stanovení hořkosti
Katalogové číslo: 89718 Cena: 125 Kč
Vydána: 2011-12-01 Účinnost: 2012-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0186-10

ČSN 56 0186-11 (560186)
Metody zkoušení piva. Stanovení cukrů
Katalogové číslo: 29438 Cena: 32 Kč
Vydána: 1981-11-02 Účinnost: 1983-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0186-11

ČSN 56 0186-12 (560186)
Metody zkoušení piva - Část 12: Stanovení celkového dusíku
Katalogové číslo: 87414 Cena: 125 Kč
Vydána: 2011-01-01 Účinnost: 2011-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0186-12

ČSN 56 0186-14 (560186)
Metody zkoušení piva. Stanovení objemu ve spotřebitelském obalu
Katalogové číslo: 29441 Cena: 65 Kč
Vydána: 1988-04-11 Účinnost: 1990-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0186-14

ČSN 56 0186-15 (560186)
Metody zkoušení piva - Část 15: Stanovení biacetylu a ostatních vicinálních diketonů
Katalogové číslo: 92037 Cena: 230 Kč
Vydána: 2012-12-01 Účinnost: 2013-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0186-15

ČSN 56 0186-2 (560186)
Metody zkoušení piva - Část 2: Senzorické zkoušení
Katalogové číslo: 89719 Cena: 125 Kč
Vydána: 2011-12-01 Účinnost: 2012-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0186-2

ČSN 56 0186-4 (560186)
Metody zkoušení piva - Část 4: Stanovení zákalu
Katalogové číslo: 89722 Cena: 125 Kč
Vydána: 2011-12-01 Účinnost: 2012-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0186-4

ČSN 56 0186-5 (560186)
Metody zkoušení piva. Stanovení alkoholu
Katalogové číslo: 29435 Cena: 340 Kč
Vydána: 1985-01-11 Účinnost: 1986-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0186-5

ČSN 56 0186-6 (560186)
Metody zkoušení piva. Stanovení skutečného extraktu a výpočet konvenčního extraktu původní mladiny
Katalogové číslo: 29436 Cena: 340 Kč
Vydána: 1985-01-11 Účinnost: 1986-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0186-6

ČSN 56 0186-7 (560186)
Metody zkoušení piva. Stanovení pH
Katalogové číslo: 29437 Cena: 65 Kč
Vydána: 1986-12-08 Účinnost: 1987-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0186-7

ČSN 56 0186-8 (560186)
Metody zkoušení piva - Část 8: Stanovení barvy piva
Katalogové číslo: 92038 Cena: 230 Kč
Vydána: 2012-12-01 Účinnost: 2013-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0186-8

ČSN 56 0186-9 (560186)
Metody zkoušení piva - Část 9: Stanovení stupně dosažitelného prokvašení
Katalogové číslo: 95087 Cena: 190 Kč
Vydána: 2014-04-01 Účinnost: 2014-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0186-9

ČSN 56 0187-1 (560187)
Metody zkoušení sladu a sladových výtažků - Část 1: Základní metody zkoušení sladu
Katalogové číslo: 87489 Cena: 350 Kč
Vydána: 2011-01-01 Účinnost: 2011-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0187-1

ČSN 56 0187-2 (560187)
Metody zkoušení sladu a sladových výtažků - Část 2: Ostatní metody zkoušení sladu
Katalogové číslo: 89721 Cena: 230 Kč
Vydána: 2011-12-01 Účinnost: 2012-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0187-2

ČSN 56 0187-3 (560187)
Metody zkoušení sladu a sladových výtažků - Část 3: Zkoušení sladových výtažků
Katalogové číslo: 89720 Cena: 190 Kč
Vydána: 2011-12-01 Účinnost: 2012-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0187-3

ČSN 56 0187-4 (560187)
Metody zkoušení sladu a sladových výtažků - Část 4: Stanovení diastatické mohutnosti sladových výtažků metodou SFA
Katalogové číslo: 92035 Cena: 125 Kč
Vydána: 2012-12-01 Účinnost: 2013-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0187-4

ČSN 56 0188 (560188)
Metody zkoušení droždí
Katalogové číslo: 4436 Cena: 230 Kč
Vydána: 1975-07-23 Účinnost: 1977-01-01
Změny a opravy: Za 12.77, Zb 5.79 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0188

ČSN 56 0198 (560198)
Metody zkoušení vonných a chuťových látek
Katalogové číslo: 4437 Cena: 350 Kč
Vydána: 1965-07-26 Účinnost: 1966-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0198