Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 5604 - Metody zkoušení ovocných a zeleninových výrobků

Zobrazit obsah třídy 56

ČSN EN 13196 (560401)
Ovocné a zeleninové šťávy - Stanovení celkového oxidu siřičitého destilační metodou
Katalogové číslo: 61828 Cena: 190 Kč
Vydána: 2001-05-01 Účinnost: 2001-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13196

ČSN EN 1131 (560402)
Ovocné a zeleninové šťávy. Stanovení relativní hustoty
Katalogové číslo: 20125 Cena: 125 Kč
Vydána: 1996-10-01 Účinnost: 1996-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1131

ČSN EN 1132 (560403)
Ovocné a zeleninové šťávy. Stanovení hodnoty pH
Katalogové číslo: 20126 Cena: 125 Kč
Vydána: 1996-10-01 Účinnost: 1996-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1132

ČSN EN 1133 (560404)
Ovocné a zeleninové šťávy. Stanovení formolového čísla
Katalogové číslo: 20127 Cena: 125 Kč
Vydána: 1996-10-01 Účinnost: 1996-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1133

ČSN EN 1134 (560405)
Ovocné a zeleninové šťávy. Stanovení obsahu sodíku, draslíku, vápníku a hořčíku atomovou absorpční spektrometrií (AAS)
Katalogové číslo: 20128 Cena: 190 Kč
Vydána: 1996-10-01 Účinnost: 1996-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1134

ČSN EN 1135 (560406)
Ovocné a zeleninové šťávy. Stanovení popela
Katalogové číslo: 20129 Cena: 125 Kč
Vydána: 1996-10-01 Účinnost: 1996-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1135

ČSN EN 1136 (560407)
Ovocné a zeleninové šťávy. Stanovení obsahu fosforu. Spektrofotometrická metoda
Katalogové číslo: 20130 Cena: 190 Kč
Vydána: 1996-10-01 Účinnost: 1996-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1136

ČSN EN 1137 (560408)
Ovocné a zeleninové šťávy. Enzymové stanovení obsahu kyseliny citronové (citrátu). NADH spektrofotometrická metoda
Katalogové číslo: 20131 Cena: 190 Kč
Vydána: 1996-10-01 Účinnost: 1996-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1137

ČSN EN 1138 (560409)
Ovocné a zeleninové šťávy. Enzymové stanovení obsahu kyseliny L-jablečné (L-malátu). NADH spektrofotometrická metoda
Katalogové číslo: 20132 Cena: 190 Kč
Vydána: 1996-10-01 Účinnost: 1996-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1138

ČSN EN 1139 (560410)
Ovocné a zeleninové šťávy. Enzymové stanovení obsahu kyseliny D-isocitronové. NADPH spektrofotometrická metoda
Katalogové číslo: 20133 Cena: 190 Kč
Vydána: 1996-10-01 Účinnost: 1996-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1139

ČSN EN 1140 (560411)
Ovocné a zeleninové šťávy. Enzymové stanovení obsahu D-glukózy a D-fruktózy. NADPH spektrofotometrická metoda
Katalogové číslo: 20134 Cena: 190 Kč
Vydána: 1996-10-01 Účinnost: 1996-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1140

ČSN EN 1141 (560412)
Ovocné a zeleninové šťávy. Spektrometrické stanovení obsahu prolinu
Katalogové číslo: 20135 Cena: 190 Kč
Vydána: 1996-10-01 Účinnost: 1996-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1141

ČSN EN 1142 (560413)
Ovocné a zeleninové šťávy. Stanovení obsahu síranů
Katalogové číslo: 20136 Cena: 125 Kč
Vydána: 1996-10-01 Účinnost: 1996-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1142

ČSN EN 12143 (560414)
Ovocné a zeleninové šťávy - Odhad obsahu rozpustné sušiny - Refraktometrická metoda
Katalogové číslo: 50274 Cena: 190 Kč
Vydána: 1998-01-01 Účinnost: 1998-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12143

ČSN EN 12144 (560415)
Ovocné a zeleninové šťávy - Stanovení celkové alkality popela - Titrační metoda
Katalogové číslo: 50275 Cena: 190 Kč
Vydána: 1997-12-01 Účinnost: 1998-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12144

ČSN EN 12145 (560416)
Ovocné a zeleninové šťávy - Stanovení celkové sušiny - Vážková metoda ztráty hmotnosti sušením
Katalogové číslo: 50273 Cena: 190 Kč
Vydána: 1997-12-01 Účinnost: 1998-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12145

ČSN EN 12146 (560417)
Ovocné a zeleninové šťávy - Enzymatické stanovení obsahu sacharózy - NADP spektrofotometrická metoda
Katalogové číslo: 50271 Cena: 230 Kč
Vydána: 1997-12-01 Účinnost: 1998-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12146

ČSN EN 12147 (560418)
Ovocné a zeleninové šťávy - Stanovení titrační kyselosti
Katalogové číslo: 26690 Cena: 190 Kč
Vydána: 1998-02-01 Účinnost: 1998-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12147

ČSN EN 12148 (560419)
Ovocné a zeleninové šťávy - Stanovení hesperidinu a naringinu v citrusových šťávách - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie
Katalogové číslo: 50270 Cena: 230 Kč
Vydána: 1997-12-01 Účinnost: 1998-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12148

ČSN EN 12630 (560421)
Ovocné a zeleninové šťávy - Stanovení obsahu glukózy, fruktózy, sorbitolu a sacharózy - Metoda využívající HPLC
Katalogové číslo: 55558 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 1999-08-01 Účinnost: 1999-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12630

ČSN EN 12631 (560422)
Ovocné a zeleninové šťávy - Enzymové stanovení obsahu D- a L- kyseliny mléčné (laktátu) - NAD spektrofotometrická metoda
Katalogové číslo: 55559 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 1999-08-01 Účinnost: 1999-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12631

ČSN EN 12632 (560423)
Ovocné a zeleninové šťávy - Enzymové stanovení obsahu kyseliny octové (octanu) - NAD spektrofotometrická metoda
Katalogové číslo: 55560 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 1999-08-01 Účinnost: 1999-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12632

ČSN EN 12133 (560424)
Ovocné a zeleninové šťávy - Stanovení obsahu chloridů - Metoda potenciometrické titrace
Katalogové číslo: 53832 Cena: 190 Kč
Vydána: 1998-10-01 Účinnost: 1998-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12133

ČSN EN 12134 (560425)
Ovocné a zeleninové šťávy - Stanovení odstředitelné dužniny
Katalogové číslo: 53833 Cena: 190 Kč
Vydána: 1998-10-01 Účinnost: 1998-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12134

ČSN EN 12135 (560426)
Ovocné a zeleninové šťávy - Stanovení obsahu dusíkatých látek - Kjeldahlova metoda
Katalogové číslo: 53834 Cena: 190 Kč
Vydána: 1998-10-01 Účinnost: 1998-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12135

ČSN EN 12136 (560427)
Ovocné a zeleninové šťávy - Stanovení celkového obsahu karotenoidů a obsahu jednotlivých frakcí karotenoidů
Katalogové číslo: 53835 Cena: 230 Kč
Vydána: 1998-10-01 Účinnost: 1998-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12136

ČSN EN 12137 (560428)
Ovocné a zeleninové šťávy - Stanovení obsahu kyseliny vinné v hroznové šťávě - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie
Katalogové číslo: 53836 Cena: 190 Kč
Vydána: 1998-10-01 Účinnost: 1998-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12137

ČSN EN 12138 (560429)
Ovocné a zeleninové šťávy - Enzymatické stanovení obsahu kyseliny D-jablečné - NAD spektrofotometrická metoda
Katalogové číslo: 53837 Cena: 190 Kč
Vydána: 1998-10-01 Účinnost: 1998-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12138

ČSN EN 12742 (560437)
Ovocné a zeleninové šťávy - Stanovení obsahu volných aminokyselin - Metoda kapalinové chromatografie
Katalogové číslo: 55697 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 1999-08-01 Účinnost: 1999-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12742

ČSN ISO 1842 (560440)
Ovocné a zeleninové výrobky - Stanovení pH
Katalogové číslo: 59500 Cena: 125 Kč
Vydána: 2000-08-01 Účinnost: 2000-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 1842