Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 5606 - Metody zkoušení a společná ustanovení

Zobrazit obsah třídy 56

ČSN EN 16618 (560601)
Analýza potravin - Stanovení akrylamidu v potravinách kapalinovou chromatografií s tandemovou hmotnostní spektrometrií (LC-ESI-MS-MS)
Katalogové číslo: 98378 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-12-01 Účinnost: 2016-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16618

ČSN 56 0604 (560604)
Stanovení obsahu kyseliny erukové v olejích a tucích určených k lidské spotřebě
Katalogové číslo: 75135 Cena: 125 Kč
Vydána: 2006-02-01 Účinnost: 2006-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0604

ČSN P CEN/TS 16621 (560605)
Analýza potravin - Stanovení benzo[a]pyrenu, benzo[a]antracenu, chrysenu a benzo[b]fluorantenu v potravinách metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie s fluorescenční detekcí (HPLC-FD)
Katalogové číslo: 97496 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-08-01 Účinnost: 2015-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 16621

ČSN EN 16619 (560606)
Analýza potravin - Stanovení benzo[a]pyrenu, benzo[a]anthracenu, chrysenu a benzo[b]fluoranthenu plynovou chromatografií s hmotnostní spektrometrií (GC-MS)
Katalogové číslo: 98379 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-12-01 Účinnost: 2016-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16619

ČSN 56 0607 (560607)
Metody stanovení čistoty potravinářských přídatných látek - Všeobecné požadavky a metoda stanovení pH
Katalogové číslo: 75136 Cena: 125 Kč
Vydána: 2006-02-01 Účinnost: 2006-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0607

ČSN 56 0608 (560608)
Metoda stanovení látek extrahovatelných diethyletherem z potravinářských sulfonovaných organických barviv rozpustných ve vodě
Katalogové číslo: 75154 Cena: 125 Kč
Vydána: 2006-03-01 Účinnost: 2006-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0608

ČSN 56 0609 (560609)
Metoda stanovení kyseliny mravenčí, mravenčanů a dalších oxidovatelných nečistot v kyselině octové (E 260), octanu draselném (E 261), dioctanu sodném (E 262) a octanu vápenatém (E 263)
Katalogové číslo: 75155 Cena: 125 Kč
Vydána: 2006-03-01 Účinnost: 2006-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0609

ČSN 56 0610 (560610)
Metoda stanovení netěkavých látek v kyselině propionové (E 280)
Katalogové číslo: 75156 Cena: 65 Kč
Vydána: 2006-02-01 Účinnost: 2006-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0610

ČSN 56 0611 (560611)
Metody stanovení úbytku hmotnosti sušením dusitanu sodného (E 250)
Katalogové číslo: 75140 Cena: 125 Kč
Vydána: 2006-03-01 Účinnost: 2006-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0611

ČSN 56 0612 (560612)
Metoda pro důkaz vyššího než mezního množství kyseliny salicylové v ethyl-4-hydroxybenzoátu (E 214), ethyl-4-hydroxybenzoátu sodném (E 215), propyl-4-hydroxybenzoátu (E 216), propyl-4-hydroxybenzoátu sodném (E 217), methyl-4-hydroxybenzoátu (E 218) a methyl-4-hydroxybenzoátu sodném (E 219)
Katalogové číslo: 75139 Cena: 125 Kč
Vydána: 2006-03-01 Účinnost: 2006-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0612

ČSN 56 0613 (560613)
Metoda stanovení volné kyseliny octové a octanu sodného v dioctanu sodném (E 262)
Katalogové číslo: 75138 Cena: 125 Kč
Vydána: 2006-03-01 Účinnost: 2006-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0613

ČSN 56 0614 (560614)
Metoda pro důkaz vyššího než mezního množství aldehydů v kyselině sorbové (E 200), sorbanu sodném, draselném a vápenatém (E 201, E 202, E 203) a v kyselině propionové (E 280)
Katalogové číslo: 75137 Cena: 125 Kč
Vydána: 2006-03-01 Účinnost: 2006-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0614

ČSN 56 0615 (560615)
Metoda stanovení peroxidového čísla lecithinů a látek nerozpustných v toluenu obsažených v lecithinech (E 322)
Katalogové číslo: 75147 Cena: 125 Kč
Vydána: 2006-03-01 Účinnost: 2006-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0615

ČSN 56 0616 (560616)
Metoda pro důkaz vyššího než mezního množství redukujících látek v mléčnanu sodném, draselném a vápenatém (E 325, E 326, E 327)
Katalogové číslo: 75146 Cena: 65 Kč
Vydána: 2006-03-01 Účinnost: 2006-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0616

ČSN 56 0617 (560617)
Metoda stanovení těkavých kyselin a důkazu vyššího než mezního množství dusičnanů v kyselině orthofosforečné (E 338)
Katalogové číslo: 75145 Cena: 125 Kč
Vydána: 2006-03-01 Účinnost: 2006-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0617

ČSN 56 0618 (560618)
Metoda stanovení látek nerozpustných ve vodě přítomných v orthofosforečnanu sodném, disodném a trisodném a v orthofosforečnanu draselném, didraselném a tridraselném (E 339(i), E 339(ii), E 339(iii), E340(i), E 340(ii), E 340 (iii))
Katalogové číslo: 75144 Cena: 65 Kč
Vydána: 2006-03-01 Účinnost: 2006-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0618

ČSN EN ISO 22117 (560624)
Mikrobiologie potravinového řetězce - Specifické požadavky a návod pro zkoušení způsobilosti mezilaboratorním porovnáváním
Katalogové číslo: 508871 Cena: 440 Kč
Vydána: 2019-11-01 Účinnost: 2019-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22117

ČSN EN ISO 19036 (560625)
Mikrobiologie potravinového řetězce - Odhad nejistoty měření při kvantitativním stanovení
Katalogové číslo: 509559 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-05-01 Účinnost: 2020-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 19036

ČSN EN ISO 18593 (560626)
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metody specifikující techniky vzorkování z povrchů
Katalogové číslo: 507262 Cena: 230 Kč
Vydána: 2019-05-01 Účinnost: 2019-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 18593

ČSN ISO 18787 (560627)
Potraviny - Stanovení aktivity vody
Katalogové číslo: 514580 Cena: 190 Kč
Vydána: 2022-04-01 Účinnost: 2022-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 18787

ČSN EN ISO 21871 (560628)
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda pro stanovení nízkých počtů presumptivních Bacillus cereus - Technika MPN a metoda průkazu
Katalogové číslo: 76629 Cena: 230 Kč
Vydána: 2006-09-01 Účinnost: 2006-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 21871

ČSN EN 14663 (560629)
Potraviny - Stanovení vitamínu B₆ (včetně jeho glykosilovaných forem) metodou HPLC
Katalogové číslo: 76151 Cena: 340 Kč
Vydána: 2006-07-01 Účinnost: 2006-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14663

ČSN EN ISO 20836 (560630)
Mikrobiologie potravinového řetězce - Polymerázová řetězová reakce (PCR) k průkazu mikroorganismů - Zkoušení teplotní výkonnosti termocyklérů
Katalogové číslo: 514438 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-06-01 Účinnost: 2022-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 20836

ČSN EN 14546 (560631)
Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení celkového obsahu arsenu atomovou absorpční spektrometrií s generací hydridů (HGAAS) po suchém zpopelnění
Katalogové číslo: 74389 Cena: 190 Kč
Vydána: 2005-11-01 Účinnost: 2005-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14546

ČSN EN 14627 (560632)
Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení celkového obsahu arsenu a selenu atomovou absorpční spektrometrií s generací hydridů (HGAAS) po tlakovém rozkladu
Katalogové číslo: 74430 Cena: 230 Kč
Vydána: 2005-11-01 Účinnost: 2005-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14627

ČSN EN 15111 (560633)
Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení jódu metodou ICP-MS (hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem)
Katalogové číslo: 78766 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2007-10-01 Účinnost: 2007-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15111

ČSN 56 0634 (560634)
Ryby a vodní živočichové - Terminologie
Katalogové číslo: 88818 Cena: 770 Kč
Vydána: 2011-08-01 Účinnost: 2011-09-01
Změny a opravy: Oprava 1 10.14t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 56 0634

ČSN EN ISO 20837 (560635)
Mikrobiologie potravin a krmiv - Polymerázová řetězová reakce (PCR) k průkazu mikroorganismů působících onemocnění z potravin - Požadavky na přípravu vzorku ke kvalitativnímu průkazu
Katalogové číslo: 76210 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2006-10-01 Účinnost: 2006-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 20837

ČSN EN ISO 20838 (560636)
Mikrobiologie potravin a krmiv - Polymerázová řetězová reakce (PCR) k průkazu mikroorganismů působících onemocnění z potravin - Požadavky k amplifikaci a průkazu pro kvalitativní metody
Katalogové číslo: 76209 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2006-10-01 Účinnost: 2006-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 20838

ČSN EN 15086 (560637)
Potraviny - Stanovení isomaltu, laktitolu, maltitolu, mannitolu, sorbitolu a xylitolu v potravinách
Katalogové číslo: 76265 Cena: 230 Kč
Vydána: 2006-08-01 Účinnost: 2006-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15086

ČSN EN 15054 (560638)
Potraviny s nízkým obsahem tuku - Stanovení chlormequatu a mepiquatu - Metoda LC-MS
Katalogové číslo: 76434 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2006-10-01 Účinnost: 2006-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15054

ČSN EN 15055 (560639)
Potraviny s nízkým obsahem tuku - Stanovení chlormequatu a mepiquatu - Metoda LC-MS/MS
Katalogové číslo: 76433 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2006-10-01 Účinnost: 2006-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15055

ČSN EN ISO 22964 (560640)
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu bakterií rodu Cronobacter
Katalogové číslo: 510190 Cena: 340 Kč
Vydána: 2020-05-01 Účinnost: 2020-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22964

ČSN ISO 8870 (560641)
Mléko a výrobky na bázi mléka - Průkaz termonukleázy produkované koagulázopozitivními stafylokoky
Katalogové číslo: 77626 Cena: 190 Kč
Vydána: 2007-01-01 Účinnost: 2007-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 8870

ČSN ISO 20128 (560642)
Mléčné výrobky - Stanovení počtu presumptivního Lactobacillus acidophilus na selektivní živné půdě - Technika počítání kolonií vykultivovaných při 37 °C
Katalogové číslo: 77627 Cena: 230 Kč
Vydána: 2007-01-01 Účinnost: 2007-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 20128

ČSN ISO 17792 (560643)
Mléko, mléčné výrobky a mezofilní startovací kultury - Stanovení počtu bakterií mléčného kvašení fermentujících citráty - Technika počítání kolonií vykultivovaných při 25 °C
Katalogové číslo: 79389 Cena: 230 Kč
Vydána: 2007-09-01 Účinnost: 2007-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 17792

ČSN ISO 13559 (560644)
Máslo, kysaná mléka a čerstvé sýry - Stanovení počtu kontaminujících mikroorganismů - Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C
Katalogové číslo: 79495 Cena: 230 Kč
Vydána: 2007-09-01 Účinnost: 2007-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 13559

ČSN P ISO/TS 26844 (560645)
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení reziduí antimikrobních látek - Zkumavková difuzní zkouška
Katalogové číslo: 79494 Cena: 230 Kč
Vydána: 2007-09-01 Účinnost: 2007-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P ISO/TS 26844

ČSN ISO 8553 (560647)
Mléko - Stanovení počtu mikroorganismů - Plotnová technika očkování kličkou s inkubací při 30 °C
Katalogové číslo: 79814 Cena: 190 Kč
Vydána: 2007-11-01 Účinnost: 2007-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 8553

ČSN P ISO/TS 11059 (560648)
Mléko a mléčné výrobky - Metoda stanovení počtu bakterií rodu Pseudomonas
Katalogové číslo: 84722 Cena: 230 Kč
Vydána: 2009-12-01 Účinnost: 2010-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P ISO/TS 11059

ČSN ISO 29981 (560649)
Mléčné výrobky - Stanovení počtu presumptivních bifidobakterií - Technika počítání kolonií vykultivovaných při 37 °C
Katalogové číslo: 87020 Cena: 230 Kč
Vydána: 2010-11-01 Účinnost: 2010-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 29981

ČSN ISO 21527-1 (560650)
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu kvasinek a plísní - Část 1: Technika počítání kolonií u výrobků s aktivitou vody vyšší než 0,95
Katalogové číslo: 82562 Cena: 190 Kč
Vydána: 2009-01-01 Účinnost: 2009-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 21527-1

ČSN ISO 21527-2 (560650)
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu kvasinek a plísní - Část 2: Technika počítání kolonií u výrobků s aktivitou vody nižší než nebo rovnou 0,95
Katalogové číslo: 82563 Cena: 230 Kč
Vydána: 2009-01-01 Účinnost: 2009-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 21527-2

ČSN EN ISO 21872-1 (560651)
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu potenciálně enteropatogenních bakterií rodu Vibrio - Část 1: Průkaz Vibrio parahaemolyticus a Vibrio cholerae
Katalogové číslo: 503513 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-01-01 Účinnost: 2018-02-01
Změny a opravy: A1 9.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 21872-1

ČSN P ISO/TS 21872-2 (560651)
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu bakterií druhu Vibrio - Část 2: Stanovení celkového počtu a počtu potenciálně enteropatogenních bakterií Vibrio parahaemolyticus v mořských plodech pomocí hybridizace nukleové kyseliny
Katalogové číslo: 512368 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2021-05-01 Účinnost: 2021-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P ISO/TS 21872-2

ČSN EN ISO 15213-1 (560652)
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu bakterií rodu Clostridium - Část 1: Stanovení počtu bakterií rodu Clostridium redukujících siřičitany technikou počítání kolonií
Katalogové číslo: 518125 Cena: 340 Kč
Vydána: 2023-10-01 Účinnost: 2023-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15213-1

ČSN EN ISO 22118 (560653)
Mikrobiologie potravin a krmiv - Polymerázová řetězová reakce (PCR) k průkazu a kvantifikaci mikroorganismů působících onemocnění z potravin - Charakteristiky metody
Katalogové číslo: 89246 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-12-01 Účinnost: 2012-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22118

ČSN EN ISO 22119 (560654)
Mikrobiologie potravin a krmiv - Polymerázová řetězová reakce (PCR) v reálném čase k průkazu mikroorganismů působících onemocnění z potravin - Všeobecné požadavky a definice
Katalogové číslo: 89245 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-12-01 Účinnost: 2012-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22119

ČSN P CEN/TS 15506 (560660)
Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení cínu v ovoci a zelenině konzervované v plechovkách pomocí plamenové atomové absorpční spektrometrie (AAS)
Katalogové číslo: 78469 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2007-09-01 Účinnost: 2007-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 15506

ČSN EN 15505 (560661)
Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení sodíku a hořčíku pomocí plamenové atomové absorpční spektrometrie (AAS) po mikrovlnném rozkladu
Katalogové číslo: 81136 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2008-09-01 Účinnost: 2008-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15505

ČSN EN 15517 (560662)
Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení anorganického arsenu v mořských řasách atomovou absorpční spektrometrií s generací hydridů (HGAAS) po kyselé extrakci
Katalogové číslo: 81137 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2008-09-01 Účinnost: 2008-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15517

ČSN EN 15763 (560663)
Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení arsenu, kadmia, mědi a olova v potravinách pomocí hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) po tlakovém rozkladu
Katalogové číslo: 85654 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2010-06-01 Účinnost: 2010-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15763

ČSN EN 15764 (560664)
Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení cínu plamenovou atomovou absorpční spektrometrií a atomovou absorpční spektrometrií v grafitové pícce (FAAS a GFAAS) po tlakovém rozkladu
Katalogové číslo: 85655 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2010-06-01 Účinnost: 2010-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15764

ČSN EN 15765 (560665)
Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení cínu pomocí hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) po tlakovém rozkladu
Katalogové číslo: 85656 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2010-06-01 Účinnost: 2010-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15765

ČSN EN 17254 (560666)
Potraviny - Minimální požadavky na výkonnost pro stanovení lepku metodou ELISA
Katalogové číslo: 510185 Cena: 190 Kč
Vydána: 2020-05-01 Účinnost: 2020-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17254

ČSN EN 17521 (560667)
Potraviny - Stanovení toxinů Alternaria v rajčatech, pšenici a slunečnicových semenech pomocí SPE předčištění a HPLC-MS/MS
Katalogové číslo: 513499 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-02-01 Účinnost: 2022-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17521

ČSN EN 17851 (560668)
Potraviny - Stanovení prvků a jejich chemických sloučenin - Stanovení Ag, As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, TI, U a Zn v potravinách pomocí hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) po tlakovém rozkladu
Katalogové číslo: 518035 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-12-01 Účinnost: 2024-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17851

ČSN EN 15633-1 (560670)
Potraviny - Detekce potravinových alergenů imunologickými metodami - Část 1: Obecné zásady
Katalogové číslo: 509273 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-04-01 Účinnost: 2020-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15633-1

ČSN P CEN/TS 15633-2 (560670)
Potraviny - Detekce potravinových alergenů imunologickými metodami - Část 2: Kvantitativní stanovení lískových ořechů imunoenzimatickou metodou za použití monoklonálních protilátek a detekce bílkovin kyselinou bicinchoninovou
Katalogové číslo: 93623 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-10-01 Účinnost: 2013-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 15633-2

ČSN P CEN/TS 15633-3 (560670)
Potraviny - Detekce potravinových alergenů imunologickými metodami - Část 3: Kvantitativní stanovení lískových ořechů imunoenzymatickou metodou za použití polyklonálních protilátek a detekce bílkovin podle Lowryho
Katalogové číslo: 91745 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-02-01 Účinnost: 2013-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 15633-3

ČSN EN 15634-1 (560671)
Potraviny - Detekce potravinových alergenů molekulárně biologickými metodami - Část 1: Obecné zásady
Katalogové číslo: 509271 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-04-01 Účinnost: 2020-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15634-1

ČSN EN 15634-2 (560671)
Potraviny - Detekce potravinových alergenů molekulárně biologickými metodami - Část 2: Celer (Apium graveolens) - Detekce specifické sekvence DNA pomocí PCR v reálném čase v tepelně opracovaných uzeninách
Katalogové číslo: 509270 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-04-01 Účinnost: 2020-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15634-2

ČSN EN 15634-3 (560671)
Potraviny - Detekce potravinových alergenů molekulárně biologickými metodami - Část 3: Lískové ořechy (Corylus avellana) - Kvalitativní detekce specifické DNA sekvence v čokoládě pomocí PCR v reálném čase
Katalogové číslo: 517361 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-07-01 Účinnost: 2023-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15634-3

ČSN EN 15634-4 (560671)
Potraviny - Detekce potravinových alergenů molekulárně biologickými metodami - Část 4: Podzemnice olejná (Arachis hypogaea) - Kvalitativní detekce specifické DNA sekvence v čokoládě pomocí PCR v reálném čase
Katalogové číslo: 517362 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-07-01 Účinnost: 2023-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15634-4

ČSN EN 15634-5 (560671)
Potraviny - Detekce potravinových alergenů molekulárně biologickými metodami - Část 5: Hořčice (Sinapis alba) a sója (Glycine max) - Kvalitativní stanovení specifické sekvence DNA pomocí PCR v reálném čase v tepelně opracovaných uzeninách
Katalogové číslo: 517363 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-07-01 Účinnost: 2023-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15634-5

ČSN EN 15607 (560672)
Potraviny - Stanovení d-biotinu metodou HPLC
Katalogové číslo: 84120 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-11-01 Účinnost: 2009-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15607

ČSN EN 14166 (560673)
Potraviny - Stanovení vitamínu B6 mikrobiologickou zkouškou
Katalogové číslo: 84119 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-11-01 Účinnost: 2009-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14166

ČSN EN 15652 (560674)
Potraviny - Stanovení niacinu metodou HPLC
Katalogové číslo: 84118 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-11-01 Účinnost: 2009-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15652

ČSN EN 15842 (560675)
Potraviny - Detekce potravinových alergenů - Obecné zásady a validace metod
Katalogové číslo: 509272 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-04-01 Účinnost: 2020-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15842

ČSN EN 15850 (560676)
Potraviny - Stanovení zearalenonu v dětské výživě na bázi kukuřice, ječné mouce, kukuřičné mouce, polentě, pšeničné mouce a výživě na bázi obilovin pro kojence a malé děti - HPLC metoda s přečištěním na imunoafinitní kolonce a fluorescenční detekcí
Katalogové číslo: 89824 Cena: 230 Kč
Vydána: 2012-01-01 Účinnost: 2012-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15850

ČSN EN 15851 (560677)
Potraviny - Stanovení aflatoxinu B1 v potravinách pro kojence a malé děti vyrobených z obilovin - Metoda HPLC s předčištěním na imunoafinitní kolonce a fluorescenční detekcí
Katalogové číslo: 86467 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2010-09-01 Účinnost: 2010-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15851

ČSN EN 15890 (560678)
Potraviny - Stanovení patulinu v ovocných šťávách a pyré na bázi ovoce pro kojence a malé děti - HPLC metoda s přečištěním kapalina/kapalina, extrakcí na pevnou fázi a UV detekcí
Katalogové číslo: 89895 Cena: 230 Kč
Vydána: 2012-02-01 Účinnost: 2012-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15890

ČSN EN 15891 (560679)
Potraviny - Stanovení deoxynivalenolu v obilovinách, výrobcích z obilovin a výživě na bázi obilovin pro kojence a malé děti - HPLC metoda s přečištěním na imunoafinitní kolonce a UV detekcí
Katalogové číslo: 89840 Cena: 230 Kč
Vydána: 2012-01-01 Účinnost: 2012-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15891

ČSN EN 15662 (560680)
Potraviny rostlinného původu - Multimetoda pro stanovení reziduí pesticidů s použitím analýzy založené na GC a LC po extrakci acetonitrilem/separaci a předčištění pomocí disperzní SPE - Modulární metoda QuEChERS
Katalogové číslo: 505538 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-11-01 Účinnost: 2018-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15662

ČSN P CEN/TS 15606 (560681)
Potraviny - Stanovení acesulfamu K, aspartamu, neohesperidinu dihydrochalconu a sacharinu - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie
Katalogové číslo: 84814 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2010-03-01 Účinnost: 2010-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 15606

ČSN EN 13751 (560682)
Potraviny - Detekce ozářených potravin fotostimulační luminiscencí
Katalogové číslo: 84467 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2010-01-01 Účinnost: 2010-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13751

ČSN EN 15829 (560683)
Potraviny - Stanovení ochratoxinu A v korintkách, rozinkách, sultánkách, směsích sušeného ovoce a sušených fících - HPLC metoda s přečištěním na imunoafinitní kolonce a fluorescenční detekcí
Katalogové číslo: 89839 Cena: 230 Kč
Vydána: 2012-02-01 Účinnost: 2012-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15829

ČSN EN 15835 (560684)
Potraviny - Stanovení ochratoxinu A v potravinách z obilovin pro kojence a malé děti - Metoda HPLC s předčištěním na imunoafinitní kolonce a fluorescenční detekcí
Katalogové číslo: 85967 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2010-07-01 Účinnost: 2010-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15835

ČSN EN 15911 (560685)
Potraviny - Simultánní stanovení devíti sladidel metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie s evaporativní detekcí pomocí rozptylu světla
Katalogové číslo: 87844 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-04-01 Účinnost: 2011-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15911

ČSN EN 16187 (560686)
Potraviny - Stanovení fumonisinu B1 a fumonisinu B2 v potravinách pro kojence a malé děti obsahujících zpracovanou kukuřici - Metoda HPLC s předčištěním na imunoafinitní kolonce a fluorescenční detekcí po předkolonové derivatizaci
Katalogové číslo: 98332 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-12-01 Účinnost: 2016-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16187

ČSN P CEN/TS 16233-1 (560687)
Potraviny - Metoda HPLC pro stanovení xantofylů v rybím mase - Část 1: Stanovení astaxantinu a kantaxantinu
Katalogové číslo: 92948 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-05-01 Účinnost: 2013-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 16233-1

ČSN P CEN/TS 16233-2 (560687)
Potraviny - Metoda HPLC pro stanovení xantofylů v rybím mase - Část 2: Určení poměru enantiomerů astaxantinu
Katalogové číslo: 92949 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-05-01 Účinnost: 2013-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 16233-2

ČSN EN 16155 (560688)
Potraviny - Stanovení sukralózy - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie
Katalogové číslo: 92040 Cena: 190 Kč
Vydána: 2012-12-01 Účinnost: 2013-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16155

ČSN EN 16204 (560689)
Potraviny - Stanovení lipofilních řasových toxinů (toxinů DSP, yessotoxinů, toxinů ze skupiny azaspirových kyselin, pektenotoxinů) v korýších a výrobcích z nich pomocí LC-MS/MS
Katalogové číslo: 91140 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2012-10-01 Účinnost: 2012-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16204

ČSN ISO 16820 (560691)
Senzorická analýza - Metodologie - Sekvenční analýza
Katalogové číslo: 514043 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2022-01-01 Účinnost: 2022-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 16820

ČSN ISO 13302 (560692)
Senzorická analýza - Metody hodnocení vlivu obalového materiálu na chuť a vůni výrobku
Katalogové číslo: 89414 Cena: 340 Kč
Vydána: 2011-11-01 Účinnost: 2011-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 13302

ČSN ISO 13300-1 (560693)
Senzorická analýza - Všeobecné pokyny pro pracovníky senzorické laboratoře - Část 1: Odpovědnosti pracovníků
Katalogové číslo: 89292 Cena: 230 Kč
Vydána: 2011-11-01 Účinnost: 2011-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 13300-1

ČSN ISO 13300-2 (560693)
Senzorická analýza - Všeobecné pokyny pro pracovníky senzorické laboratoře - Část 2: Najímání a školení vedoucích panelů
Katalogové číslo: 89415 Cena: 230 Kč
Vydána: 2011-11-01 Účinnost: 2011-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 13300-2

ČSN ISO 29842 (560694)
Senzorická analýza - Metodologie - Návrhy vyváženého nekompletního bloku
Katalogové číslo: 89906 Cena: 340 Kč
Vydána: 2012-02-01 Účinnost: 2012-03-01
Změny a opravy: Amd. 1 10.15t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 29842

ČSN ISO 5497 (560695)
Senzorická analýza - Metodologie - Pokyny pro přípravu vzorků, pro které není vhodné použít přímou senzorickou analýzu
Katalogové číslo: 89930 Cena: 125 Kč
Vydána: 2012-02-01 Účinnost: 2012-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 5497

ČSN EN ISO 11132 (560696)
Senzorická analýza - Metodologie - Směrnice pro měření výkonu kvantitativního popisného senzorického panelu
Katalogové číslo: 513718 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-03-01 Účinnost: 2022-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11132

ČSN EN ISO 11136 (560697)
Senzorická analýza - Metodologie - Obecný návod pro provádění hédonických spotřebitelských testů v kontrolovaném prostředí
Katalogové číslo: 503379 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-12-01 Účinnost: 2018-01-01
Změny a opravy: A1 3.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11136