Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 5661 - Škrob a výrobky ze škrobu

Zobrazit obsah třídy 56

ČSN EN ISO 1666 (566111)
Škrob - Stanovení obsahu vlhkosti sušením
Katalogové číslo: 54433 Cena: 125 Kč
Vydána: 1998-12-01 Účinnost: 1999-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 1666

ČSN EN ISO 5809 (566112)
Škroby a deriváty škrobů. Stanovení síranového popela
Katalogové číslo: 20138 Cena: 125 Kč
Vydána: 1996-10-01 Účinnost: 1996-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 5809

ČSN EN ISO 5810 (566113)
Škroby a deriváty škrobů. Stanovení obsahu chloridů. Potenciometrická metoda
Katalogové číslo: 20071 Cena: 125 Kč
Vydána: 1996-09-01 Účinnost: 1996-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 5810

ČSN EN ISO 3188 (566114)
Škroby a deriváty škrobů. Stanovení obsahu dusíku Kjeldahlovou metodou. Titrační metoda (ISO 3188:1978)
Katalogové číslo: 20137 Cena: 125 Kč
Vydána: 1996-10-01 Účinnost: 1996-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3188

ČSN EN ISO 5378 (566115)
Škroby a deriváty škrobů. Stanovení obsahu dusíku Kjeldahlovou metodou. Spektrofotometrická metoda (ISO 5378:1978)
Katalogové číslo: 20069 Cena: 125 Kč
Vydána: 1996-09-01 Účinnost: 1996-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 5378

ČSN EN 1185 (566116)
Škroby a deriváty škrobů. Stanovení obsahu oxidu siřičitého. Acidimetrická metoda (ISO 5379:1983 modifikovaná)
Katalogové číslo: 20068 Cena: 190 Kč
Vydána: 1996-09-01 Účinnost: 1996-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1185

ČSN EN ISO 3946 (566117)
Škroby a deriváty škrobů. Stanovení celkového obsahu fosforu. Spektrofotometrická metoda (ISO 3946:1982)
Katalogové číslo: 20028 Cena: 125 Kč
Vydána: 1996-09-01 Účinnost: 1996-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3946

ČSN EN ISO 11212-1 (566118)
Škrob a deriváty škrobu - Obsah těžkých kovů - Část 1: Stanovení obsahu arsenu atomovou absorpční spektrometrií
Katalogové číslo: 26668 Cena: 190 Kč
Vydána: 1998-02-01 Účinnost: 1998-03-01
Změny a opravy: opr. 3.98, UR 10.98 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11212-1

ČSN EN ISO 11212-2 (566118)
Škrob a deriváty škrobu - Obsah těžkých kovů - Část 2: Stanovení obsahu rtuti atomovou absorpční spektrometrií
Katalogové číslo: 26669 Cena: 190 Kč
Vydána: 1998-02-01 Účinnost: 1998-03-01
Změny a opravy: opr. 3.98, UR 10.98 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11212-2

ČSN EN ISO 11212-3 (566118)
Škrob a deriváty škrobu - Obsah těžkých kovů - Část 3: Stanovení obsahu olova atomovou spektrometrií s elektrotermickou atomizací
Katalogové číslo: 26670 Cena: 190 Kč
Vydána: 1998-02-01 Účinnost: 1998-03-01
Změny a opravy: opr. 3.98, UR 10.98 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11212-3

ČSN EN ISO 11212-4 (566118)
Škrob a deriváty škrobu - Obsah těžkých kovů - Část 4: Stanovení obsahu kadmia atomovou absorpční spektrometrií s elektrotermickou atomizací
Katalogové číslo: 26671 Cena: 190 Kč
Vydána: 1998-02-01 Účinnost: 1998-03-01
Změny a opravy: opr. 3.98, UR 10.98 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11212-4

ČSN EN ISO 11543 (566119)
Modifikovaný škrob - Stanovení obsahu hydroxypropylu - Stanovení pomocí NMR spektrometrie
Katalogové číslo: 65143 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2002-11-01 Účinnost: 2002-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11543

ČSN EN ISO 10520 (566120)
Přírodní škrob - Stanovení obsahu škrobu - Ewersova polarimetrická metoda
Katalogové číslo: 56211 Cena: 190 Kč
Vydána: 1999-06-01 Účinnost: 1999-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10520

ČSN EN ISO 3947 (566140)
Škroby přírodní nebo modifikované. Stanovení obsahu celkového tuku (ISO 3947:1977)
Katalogové číslo: 20029 Cena: 125 Kč
Vydána: 1996-09-01 Účinnost: 1996-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3947

ČSN EN ISO 11213 (566141)
Modifikovaný škrob - Stanovení obsahu acetylu - Enzymatická metoda
Katalogové číslo: 21825 Cena: 230 Kč
Vydána: 1997-03-01 Účinnost: 1997-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11213

ČSN EN ISO 11214 (566142)
Modifikovaný škrob - Stanovení obsahu karboxylových skupin v oxidovaném škrobu
Katalogové číslo: 26431 Cena: 190 Kč
Vydána: 1997-12-01 Účinnost: 1998-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11214

ČSN EN ISO 11215 (566143)
Modifikovaný škrob - Stanovení obsahu kyseliny adipové v acetylovaných škrobových diadipátech - Metoda plynové chromatografie
Katalogové číslo: 53168 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 1998-11-01 Účinnost: 1998-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11215

ČSN EN ISO 11216 (566144)
Modifikovaný škrob - Stanovení obsahu karboxymetylových skupin v karboxymetylovém škrobu
Katalogové číslo: 53172 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 1998-11-01 Účinnost: 1998-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11216

ČSN EN ISO 5381 (566150)
Škrobové hydrolyzované výrobky. Stanovení obsahu vody. Modifikovaná metoda Karl Fischera (ISO 5381:1983)
Katalogové číslo: 20070 Cena: 190 Kč
Vydána: 1996-09-01 Účinnost: 1996-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 5381

ČSN EN ISO 10504 (566161)
Deriváty škrobu - Stanovení obsahu glukózového sirupu, fruktózového sirupu a hydrogenizovaného sirupu - Stanovení pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie
Katalogové číslo: 98808 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-02-01 Účinnost: 2016-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10504