Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 5695 - Tabákové výrobky

Zobrazit obsah třídy 56

ČSN ISO 8243 (569501)
Cigarety - Odběr vzorků
Katalogové číslo: 506735 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2019-01-01 Účinnost: 2019-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 8243

ČSN ISO 3308 (569503)
Cigarety - Rutinní analytický nakuřovací přístroj - Definice a standardní podmínky
Katalogové číslo: 94450 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2014-01-01 Účinnost: 2014-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 3308

ČSN ISO 10362-1 (569504)
Cigarety - Stanovení obsahu vody v surovém kouřovém kondenzátu z hlavního proudu kouře - Část 1: Metoda plynové chromatografie
Katalogové číslo: 510012 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2020-04-01 Účinnost: 2020-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 10362-1

ČSN ISO 3402 (569505)
Tabák a tabákové výrobky - Atmosféra pro kondicionaci a zkoušení
Katalogové číslo: 67755 Cena: 125 Kč
Vydána: 2003-07-01 Účinnost: 2003-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 3402

ČSN ISO 8454 (569506)
Cigarety - Stanovení oxidu uhelnatého v kouřových kondenzátech - Metoda NDIR
Katalogové číslo: 81603 Cena: 190 Kč
Vydána: 2008-08-01 Účinnost: 2008-09-01
Změny a opravy: Amd.1 3.10t, Amd. 2 3.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 8454

ČSN ISO 10315 (569507)
Cigarety - Stanovení obsahu nikotinu v kouřových kondenzátech - Metoda plynové chromatografie
Katalogové číslo: 94424 Cena: 190 Kč
Vydána: 2013-12-01 Účinnost: 2014-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 10315

ČSN ISO 15592-1 (569510)
Jemně řezaný tabák a kusové tabákové výrobky určené ke kouření z něho vyrobené - Metody vzorkování, kondicionování a analýzy - Část 1: Vzorkování
Katalogové číslo: 67751 Cena: 230 Kč
Vydána: 2003-08-01 Účinnost: 2003-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 15592-1

ČSN ISO 4873 (569511)
Tabák - Vzorkování surovinové šarže - Všeobecná ustanovení
Katalogové číslo: 67752 Cena: 190 Kč
Vydána: 2003-07-01 Účinnost: 2003-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 4873

ČSN ISO 4387 (569512)
Cigarety - Stanovení surového a beznikotinového bezvodého kondenzátu kouře za použití rutinního analytického nakuřovacího přístroje
Katalogové číslo: 510011 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2020-04-01 Účinnost: 2020-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 4387

ČSN ISO 3550-1 (569513)
Cigarety - Stanovení ztrát tabáku z konců - Část 1: Metoda rotační válcové klece
Katalogové číslo: 63158 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2002-02-01 Účinnost: 2002-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 3550-1

ČSN ISO 3550-2 (569513)
Cigarety - Stanovení ztrát tabáku z konců - Část 2: Metoda rotační krychlové schránky (sismelatophare)
Katalogové číslo: 63157 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2002-02-01 Účinnost: 2002-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 3550-2

ČSN ISO 7210 (569515)
Rutinní analytický nakuřovací přístroj - Doplňkové metody zkoušení
Katalogové číslo: 94451 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2014-01-01 Účinnost: 2014-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 7210

ČSN ISO 15152 (569516)
Tabák - Stanovení celkového obsahu alkaloidů jako nikotinu - Kontinuální průtoková analytická metoda
Katalogové číslo: 71247 Cena: 230 Kč
Vydána: 2004-10-01 Účinnost: 2004-11-01
Změny a opravy: Amd. 1 9.13t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 15152

ČSN ISO 15153 (569517)
Tabák - Stanovení obsahu redukujících látek - Kontinuální průtoková analytická metoda
Katalogové číslo: 71246 Cena: 190 Kč
Vydána: 2004-10-01 Účinnost: 2004-11-01
Změny a opravy: Amd. 1 9.13t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 15153

ČSN ISO 15154 (569518)
Tabák - Stanovení obsahu redukujících cukrů - Kontinuální průtoková analytická metoda
Katalogové číslo: 71245 Cena: 190 Kč
Vydána: 2004-10-01 Účinnost: 2004-11-01
Změny a opravy: Amd. 1 9.13t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 15154

ČSN ISO 15517 (569519)
Tabák - Stanovení obsahu dusičnanů - Kontinuální průtoková analytická metoda
Katalogové číslo: 71244 Cena: 190 Kč
Vydána: 2004-10-01 Účinnost: 2004-11-01
Změny a opravy: Amd. 1 9.13t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 15517

ČSN EN ISO 12863 (569521)
Standardní metoda zkoušení pro posouzení náchylnosti cigaret ke vznícení
Katalogové číslo: 515452 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-11-01 Účinnost: 2022-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12863

ČSN EN 16156 (569522)
Cigarety - Posouzení náchylnosti ke vznícení - Bezpečnostní požadavek
Katalogové číslo: 89614 Cena: 125 Kč
Vydána: 2011-11-01 Účinnost: 2011-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16156

ČSN P CEN/TS 17287 (569551)
Požadavky a zkušební metody pro elektronické cigarety
Katalogové číslo: 508787 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-02-01 Účinnost: 2020-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 17287

ČSN EN 17375 (569552)
Elektronické cigarety a náplně do elektronických cigaret - Referenční náplně do elektronických cigaret
Katalogové číslo: 511370 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-02-01 Účinnost: 2021-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17375

ČSN EN ISO 20714 (569553)
Náplně do elektronických cigaret - Stanovení nikotinu, propylenglykolu a glycerolu v kapalinách používaných v elektronických zařízeních pro dodávání nikotinu - Metoda plynové chromatografie
Katalogové číslo: 514440 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-06-01 Účinnost: 2022-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 20714

ČSN EN ISO 20768 (569554)
Vaporizační produkty - Rutinní analytický vapovací přístroj - Definice a standardní podmínky
Katalogové číslo: 514439 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-06-01 Účinnost: 2022-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 20768

ČSN EN ISO 24199 (569555)
Vaporizační produkty - Stanovení nikotinu v emisích vaporizačních produktů - Metoda plynové chromatografie
Katalogové číslo: 515809 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-12-01 Účinnost: 2023-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 24199

ČSN P CEN/TS 17633 (569556)
Základní principy a požadavky na zkoušení kvality a úrovně nikotinu v náplních do elektronických cigaret
Katalogové číslo: 516176 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-02-01 Účinnost: 2023-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 17633

ČSN EN 17647 (569557)
Obecné principy pro výrobu, plnění a uchovávání náplní do elektronických cigaret pro předplněné nádoby nebo výrobky
Katalogové číslo: 516005 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-01-01 Účinnost: 2023-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17647

ČSN EN 17648 (569558)
Složky náplní do elektronických cigaret
Katalogové číslo: 516004 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-01-01 Účinnost: 2023-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17648

ČSN EN ISO 24211 (569559)
Vaporizační produkty - Stanovení vybraných karbonylů v emisích vaporizačních produktů
Katalogové číslo: 516174 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-02-01 Účinnost: 2023-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 24211

ČSN EN ISO 24197 (569560)
Vaporizační produkty - Stanovení odpařené hmotnosti náplně do elektronických cigaret a hmotnosti zachyceného aerosolu
Katalogové číslo: 516550 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-04-01 Účinnost: 2023-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 24197

ČSN EN 17634 (569561)
Elektronické cigarety a náplně do elektronických cigaret - Stanovení rovnoměrné dodávky nikotinu při definovaných sekvencích potáhnutí v rámci několika elektronických cigaret stejného typu
Katalogové číslo: 517573 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-10-01 Účinnost: 2023-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17634

ČSN EN 17746 (569562)
Elektronické cigarety a náplně do elektronických cigaret - Stanovení rovnoměrné dodávky nikotinu při definovaných sekvencích potáhnutí v rámci jedné elektronické cigarety
Katalogové číslo: 517574 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-10-01 Účinnost: 2023-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17746