Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 5705 - Mléko

Zobrazit obsah třídy 57

ČSN ISO 12081 (570514)
Mléko - Stanovení obsahu vápníku - Titrační metoda
Katalogové číslo: 91799 Cena: 190 Kč
Vydána: 2012-12-01 Účinnost: 2013-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 12081

ČSN ISO 10932 (570515)
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení minimální inhibiční koncentrace (MIC) antibiotik pro bifidobakterie a bakterie mléčného kvašení (LAB) s výjimkou enterokoků
Katalogové číslo: 89929 Cena: 350 Kč
Vydána: 2012-02-01 Účinnost: 2012-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 10932

ČSN EN ISO 17678 (570516)
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení čistoty mléčného tuku pomocí plynové chromatografie triglyceridů
Katalogové číslo: 508417 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-12-01 Účinnost: 2020-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17678

ČSN ISO 19662 (570517)
Mléko - Stanovení obsahu tuku - acidobutyrometricky (Gerberova metoda)
Katalogové číslo: 518821 Cena: 230 Kč
Vydána: 2024-02-01 Účinnost: 2024-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 19662

ČSN ISO 488 (570517)
Mléko - Stanovení obsahu tuku - Butyrometry dle Gerbera
Katalogové číslo: 86811 Cena: 230 Kč
Vydána: 2010-10-01 Účinnost: 2010-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 488

ČSN ISO 14461-1 (570518)
Mléko a mléčné výrobky - Řízení kvality v mikrobiologických laboratořích - Část 1: Hodnocení výkonu analytika při technice počítání kolonií
Katalogové číslo: 84205 Cena: 350 Kč
Vydána: 2009-09-01 Účinnost: 2009-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 14461-1

ČSN ISO 14461-2 (570518)
Mléko a mléčné výrobky - Řízení kvality v mikrobiologických laboratořích - Část 2: Stanovení spolehlivosti počtů kolonií z paralelních ploten a z následných stupňů ředění
Katalogové číslo: 84206 Cena: 340 Kč
Vydána: 2009-09-01 Účinnost: 2009-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 14461-2

ČSN ISO 8070 (570519)
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu vápníku, sodíku, draslíku a hořčíku - Metoda atomové absorpční spektrometrie
Katalogové číslo: 82714 Cena: 230 Kč
Vydána: 2009-01-01 Účinnost: 2009-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 8070

ČSN EN ISO 13969 (570520)
Mléko a mléčné výrobky - Směrnice pro standardizovaný popis mikrobiologických inhibičních zkoušek
Katalogové číslo: 74746 Cena: 230 Kč
Vydána: 2006-01-01 Účinnost: 2006-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13969

ČSN EN ISO 20541 (570521)
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu dusičnanů - Metoda enzymatické redukce a molekulární absorpční spektrometrie po Griessově reakci
Katalogové číslo: 82362 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-03-01 Účinnost: 2009-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 20541

ČSN ISO 11868 (570522)
Tepelně ošetřené mléko - Stanovení obsahu laktulózy - Metoda s použitím vysokoúčinné kapalinové chromatografie
Katalogové číslo: 82070 Cena: 230 Kč
Vydána: 2008-10-01 Účinnost: 2008-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 11868

ČSN ISO 9874 (570523)
Mléko - Stanovení celkového obsahu fosforu - Metoda s použitím molekulární absorpční spektrometrie
Katalogové číslo: 81967 Cena: 190 Kč
Vydána: 2008-09-01 Účinnost: 2008-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 9874

ČSN ISO 22662 (570524)
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu laktózy vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií (Referenční metoda)
Katalogové číslo: 81905 Cena: 230 Kč
Vydána: 2008-09-01 Účinnost: 2008-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 22662

ČSN ISO 11815 (570525)
Mléko - Stanovení celkové mléčné koagulační (srážecí) aktivity bovinních syřidel
Katalogové číslo: 80429 Cena: 230 Kč
Vydána: 2008-02-01 Účinnost: 2008-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 11815

ČSN ISO 17997-1 (570526)
Mléko - Stanovení obsahu kaseinového dusíku - Část 1: Nepřímá metoda (Referenční metoda)
Katalogové číslo: 76793 Cena: 190 Kč
Vydána: 2006-09-01 Účinnost: 2006-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 17997-1

ČSN ISO 17997-2 (570526)
Mléko - Stanovení obsahu kaseinového dusíku - Část 2: Přímá metoda
Katalogové číslo: 76792 Cena: 190 Kč
Vydána: 2006-09-01 Účinnost: 2006-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 17997-2

ČSN EN ISO 14891 (570527)
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu dusíku - Rutinní metoda s užitím spalování dle Dumase
Katalogové číslo: 65139 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2002-11-01 Účinnost: 2002-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14891

ČSN EN ISO 8968-1 (570528)
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu dusíku - Část 1: Metoda podle Kjeldahla a výpočet hrubého proteinu
Katalogové číslo: 95473 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2014-08-01 Účinnost: 2014-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 8968-1

ČSN EN ISO 8968-4 (570528)
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu dusíku - Část 4: Stanovení obsahu dusíku a nebílkovinného dusíku a výpočet čisté bílkoviny (Referenční metoda)
Katalogové číslo: 501185 Cena: 230 Kč
Vydána: 2016-11-01 Účinnost: 2016-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 8968-4

ČSN ISO 8968-3 (570528)
Mléko - Stanovení obsahu dusíku - Část 3: Metoda s blokovou mineralizací (Semi-mikro rychlá rutinní metoda)
Katalogové číslo: 74958 Cena: 230 Kč
Vydána: 2006-02-01 Účinnost: 2006-03-01
Změny a opravy: Z1 9.07t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 8968-3

ČSN EN ISO 15151 (570529)
Mléko, mléčné výrobky, kojenecká výživa a výživa dospělých - Stanovení minerálů a stopových prvků - Metoda atomové emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES)
Katalogové číslo: 510950 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-12-01 Účinnost: 2021-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15151

ČSN 57 0530 (570530)
Metody zkoušení mléka a tekutých mléčných výrobků
Katalogové číslo: 6545 Cena: 770 Kč
Vydána: 1972-05-18 Účinnost: 1974-03-01
Změny a opravy: Za 10.79t, Z2 12.98t, Z3 9.06t, Z4 8.10t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 57 0530

ČSN EN ISO 13366-1 (570531)
Mléko - Stanovení počtu somatických buněk - Část 1: Mikroskopická metoda (Referenční metoda)
Katalogové číslo: 81906 Cena: 340 Kč
Vydána: 2008-09-01 Účinnost: 2008-10-01
Změny a opravy: Oprava 1 3.10t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13366-1

ČSN EN ISO 13366-2 (570531)
Mléko - Stanovení počtu somatických buněk - Část 2: Návod pro ovládání fluoro-opto-elektronického přístroje
Katalogové číslo: 78815 Cena: 230 Kč
Vydána: 2007-07-01 Účinnost: 2007-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13366-2

ČSN EN ISO 11816-1 (570532)
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení aktivity alkalické fosfatázy - Část 1: Fluorimetrická metoda pro mléko a mléčné nápoje na bázi mléka
Katalogové číslo: 94867 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2014-05-01 Účinnost: 2014-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11816-1

ČSN EN ISO 11816-2 (570532)
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení aktivity alkalické fosfatázy - Část 2: Fluorimetrická metoda pro sýry
Katalogové číslo: 501746 Cena: 230 Kč
Vydána: 2017-02-01 Účinnost: 2017-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11816-2

ČSN 57 0533 (570533)
Mléko - Stanovení látkového obsahu volných mastných kyselin
Katalogové číslo: 21517 Cena: 125 Kč
Vydána: 1997-05-01 Účinnost: 1997-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 57 0533

ČSN EN ISO 1211 (570534)
Mléko - Stanovení obsahu tuku - Vážková metoda (Referenční metoda)
Katalogové číslo: 89462 Cena: 340 Kč
Vydána: 2011-11-01 Účinnost: 2011-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 1211

ČSN ISO 6731 (570535)
Mléko, smetana a zahuštěné neslazené mléko - Stanovení obsahu celkové sušiny (Referenční metoda)
Katalogové číslo: 89463 Cena: 190 Kč
Vydána: 2011-12-01 Účinnost: 2012-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 6731

ČSN ISO 8196-1 (570536)
Mléko - Definice a vyhodnocení celkové přesnosti alternativních metod pro analýzu mléka - Část 1: Analytické atributy alternativních metod
Katalogové číslo: 99096 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2016-01-01 Účinnost: 2016-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 8196-1

ČSN ISO 8196-2 (570536)
Mléko - Definice a vyhodnocení celkové přesnosti alternativních metod pro analýzu mléka - Část 2: Kalibrace a řízení kvality v laboratoři při analýzách mléka alternativními metodami
Katalogové číslo: 99094 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2016-01-01 Účinnost: 2016-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 8196-2

ČSN ISO 8196-3 (570536)
Mléko - Definice a hodnocení celkové přesnosti alternativních metod pro analýzu mléka - Část 3: Protokol pro hodnocení a validaci alternativních kvantitativních metod pro analýzu mléka
Katalogové číslo: 516675 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2023-06-01 Účinnost: 2023-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 8196-3

ČSN 57 0537 (570537)
Automatizované stanovení počtu mikroorganismů v mléce
Katalogové číslo: 54559 Cena: 125 Kč
Vydána: 1999-01-01 Účinnost: 1999-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 57 0537

ČSN EN ISO 16958 (570538)
Mléko, mléčné výrobky, kojenecká výživa a výživa dospělých - Stanovení složení mastných kyselin - Metoda kapilární plynové chromatografie
Katalogové číslo: 510948 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-12-01 Účinnost: 2021-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16958

ČSN 57 0539 (570539)
Automatické stanovení bakterií v syrovém mléce přímým počítáním bakteriálních buněk
Katalogové číslo: 54561 Cena: 125 Kč
Vydána: 1999-01-01 Účinnost: 1999-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 57 0539

ČSN EN ISO 14501 (570540)
Mléko a sušené mléko - Stanovení obsahu aflatoxinu M1 - Čištění imunoafinitní chromatografií a stanovení pomocí HPLC
Katalogové číslo: 512962 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-11-01 Účinnost: 2021-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14501

ČSN EN ISO 1737 (570541)
Neslazené zahuštěné mléko a slazené zahuštěné mléko - Stanovení obsahu tuku - Vážková metoda (Referenční metoda)
Katalogové číslo: 84723 Cena: 230 Kč
Vydána: 2009-12-01 Účinnost: 2010-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 1737

ČSN ISO 11870 (570542)
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu tuku - Obecný návod pro použití butyrometrických metod
Katalogové číslo: 86810 Cena: 230 Kč
Vydána: 2010-10-01 Účinnost: 2010-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 11870

ČSN ISO 2446 (570543)
Mléko - Stanovení obsahu tuku
Katalogové číslo: 86560 Cena: 230 Kč
Vydána: 2010-08-01 Účinnost: 2010-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 2446

ČSN EN ISO 14673-1 (570544)
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu dusičnanů a dusitanů - Část 1: Metoda s užitím redukce kadmiem a spektrometrie
Katalogové číslo: 71896 Cena: 230 Kč
Vydána: 2004-12-01 Účinnost: 2005-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14673-1

ČSN EN ISO 14673-2 (570544)
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu dusičnanů a dusitanů - Část 2: Metoda s užitím segmentové průtokové analýzy (Rutinní metoda)
Katalogové číslo: 71897 Cena: 230 Kč
Vydána: 2005-01-01 Účinnost: 2005-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14673-2

ČSN EN ISO 14673-3 (570544)
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu dusičnanů a dusitanů - Část 3: Metoda s užitím redukce kadmiem a průtokové injekční analýzy s in-line dialýzou (Rutinní metoda)
Katalogové číslo: 71898 Cena: 230 Kč
Vydána: 2005-01-01 Účinnost: 2005-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14673-3

ČSN EN ISO 8381 (570545)
Kojenecká výživa na bázi mléka - Stanovení obsahu tuku - Vážková metoda (Referenční metoda)
Katalogové číslo: 82588 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-03-01 Účinnost: 2009-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 8381

ČSN EN ISO 20647 (570546)
Kojenecká výživa a výživa pro dospělé - Stanovení celkového jodu - Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou (ICP-MS)
Katalogové číslo: 510949 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-12-01 Účinnost: 2021-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 20647

ČSN EN ISO 18330 (570547)
Mléko a mléčné výrobky - Směrnice pro standardizovaný popis imunozkoušek nebo receptorových zkoušek k detekci antimikrobiálních reziduí
Katalogové číslo: 74747 Cena: 230 Kč
Vydána: 2005-12-01 Účinnost: 2006-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 18330

ČSN EN ISO 21424 (570548)
Mléko, mléčné výrobky, kojenecká výživa a výživa dospělých - Stanovení minerálů a stopových prvků - Metoda hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS)
Katalogové číslo: 510951 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-12-01 Účinnost: 2021-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 21424

ČSN EN ISO 22160 (570549)
Mléko a mléčné nápoje na bázi mléka - Stanovení aktivity alkalické fosfatázy - Enzymová chemiluminiscenční metoda (EPAS)
Katalogové číslo: 78958 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2007-10-01 Účinnost: 2007-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22160

ČSN ISO 3976 (570550)
Mléčný tuk - Stanovení peroxidového čísla
Katalogové číslo: 80033 Cena: 230 Kč
Vydána: 2007-12-01 Účinnost: 2008-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 3976

ČSN ISO 3356 (570551)
Mléko - Stanovení alkalické fosfatázy
Katalogové číslo: 88058 Cena: 190 Kč
Vydána: 2011-05-01 Účinnost: 2011-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 3356

ČSN EN ISO 5764 (570552)
Mléko - Stanovení bodu mrznutí - Termistorová kryoskopická metoda (Referenční metoda)
Katalogové číslo: 84734 Cena: 340 Kč
Vydána: 2009-12-01 Účinnost: 2010-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 5764

ČSN ISO 14156 (570553)
Mléko a mléčné výrobky - Extrakční metody pro lipidy a složky rozpustné v tuku
Katalogové číslo: 79498 Cena: 190 Kč
Vydána: 2007-09-01 Účinnost: 2007-10-01
Změny a opravy: Amd.1 8.08t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 14156

ČSN EN ISO 22184 (570554)
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu cukrů - Metoda vysokoúčinné chromatografie na anexech s metodou pulzní amperometrické detekce (HPAEC-PAD)
Katalogové číslo: 512401 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-08-01 Účinnost: 2021-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22184

ČSN EN ISO 7208 (570555)
Odstředěné mléko, syrovátka a podmáslí - Stanovení obsahu tuku - Vážková metoda (Referenční metoda)
Katalogové číslo: 82589 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-03-01 Účinnost: 2009-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 7208

ČSN EN ISO 22579 (570556)
Kojenecká výživa a výživa dospělých - Stanovení fruktanů - Vysokoúčinná chromatografie na anexech s pulzní amperometrickou detekcí (HPAEC-PAD) po enzymatické úpravě
Katalogové číslo: 512402 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-08-01 Účinnost: 2021-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22579

ČSN P CEN ISO/TS 23758 (570557)
Směrnice pro validaci kvalitativních screeningových metod pro detekci reziduí veterinárních léčiv v mléce a mléčných výrobcích
Katalogové číslo: 513500 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-02-01 Účinnost: 2022-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN ISO/TS 23758

ČSN ISO 3728 (570561)
Mražené krémy a mléčné zmrzliny - Stanovení obsahu celkové sušiny (Referenční metoda)
Katalogové číslo: 77394 Cena: 190 Kč
Vydána: 2006-12-01 Účinnost: 2007-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 3728

ČSN EN ISO 12779 (570580)
Laktóza - Stanovení obsahu vody - Karl Fischerova metoda
Katalogové číslo: 93797 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-11-01 Účinnost: 2013-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12779

ČSN EN ISO 5536 (570581)
Mléčné výrobky s obsahem tuku - Stanovení obsahu vody - Karl Fischerova metoda
Katalogové číslo: 93798 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-11-01 Účinnost: 2013-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 5536

ČSN ISO 5548 (570599)
Kaseiny a kaseináty - Stanovení obsahu laktózy - Fotometrická metoda
Katalogové číslo: 98964 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2015-12-01 Účinnost: 2016-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 5548