Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 5887 - Sypké cereální směsi. Metody zkoušení tuků a olejů

Zobrazit obsah třídy 58

ČSN 58 8719 (588719)
Potraviny - Stanovení příměsí a nečistot v olejnatých semenech určených pro přímou spotřebu
Katalogové číslo: 77402 Cena: 125 Kč
Vydána: 2006-12-01 Účinnost: 2007-03-01
Změny a opravy: Z1 12.09t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 58 8719

ČSN EN ISO 8294 (588720)
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu mědi, železa a niklu - Metoda elektrotermické atomové absorpční spektrometrie
Katalogové číslo: 56903 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2000-01-01 Účinnost: 2000-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 8294

ČSN EN ISO 12193 (588721)
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení olova přímou atomovou absorpční spektrometrií v grafitové pícce
Katalogové číslo: 70275 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2004-08-01 Účinnost: 2004-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12193

ČSN EN ISO 15788-1 (588722)
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení stigmastadienů v rostlinných tucích - Část 1: Metoda kapilární plynové chromatografie (Referenční metoda)
Katalogové číslo: 63223 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2002-02-01 Účinnost: 2002-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15788-1

ČSN EN ISO 15788-2 (588722)
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení stigmastadienů v rostlinných tucích - Část 2: Metoda HPLC
Katalogové číslo: 72427 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2005-05-01 Účinnost: 2005-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15788-2

ČSN EN ISO 9936 (588723)
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu tokoferolu a tokotrienolu metodou HPLC
Katalogové číslo: 502800 Cena: 230 Kč
Vydána: 2017-07-01 Účinnost: 2017-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9936

ČSN EN ISO 15753 (588724)
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků
Katalogové číslo: 502582 Cena: 340 Kč
Vydána: 2017-06-01 Účinnost: 2017-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15753

ČSN EN ISO 18363-1 (588725)
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení chlorpropandiolů vázaných na mastné kyseliny (MCPD) a glycidolu metodou GC/MS - Část 1: Metoda využívající rychlé alkalické transesterifikace a měření 3-MCPD a diferenční měření glycidolu
Katalogové číslo: 514442 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-06-01 Účinnost: 2022-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 18363-1

ČSN EN ISO 18363-2 (588725)
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení chlorpropandiolů vázaných na mastné kyseliny (MCPD) a glycidolu metodou GC/MS - Část 2: Metoda využívající pomalé alkalické transesterifikace a měření 2-MCPD, 3-MCPD a glycidolu
Katalogové číslo: 506649 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-04-01 Účinnost: 2019-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 18363-2

ČSN EN ISO 18363-3 (588725)
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení chlorpropandiolů vázaných na mastné kyseliny (MCPD) a glycidolu metodou GC/MS - Část 3: Metoda využívající kyselé transesterifikace a měření 2-MCPD, 3-MCPD a glycidolu
Katalogové číslo: 514443 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-06-01 Účinnost: 2022-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 18363-3

ČSN EN ISO 18363-4 (588725)
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení chlorpropandiolů vázaných na mastné kyseliny (MCPD) a glycidolu metodou GC/MS - Část 4: Metoda využívající rychlé alkalické transesterifikace a měření 2-MCPD, 3-MCPD a glycidolu metodou GC-MS/MS
Katalogové číslo: 514587 Cena: 340 Kč
Vydána: 2022-04-01 Účinnost: 2022-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 18363-4

ČSN EN ISO 8534 (588727)
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu vody - Metoda Karl Fischera (za nepřítomnosti pyridinu)
Katalogové číslo: 502488 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-08-01 Účinnost: 2017-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 8534

ČSN EN ISO 22959 (588728)
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků pomocí on-line donor-akceptor komplexní chromatografie a HPLC s fluorescenční detekcí
Katalogové číslo: 84116 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-11-01 Účinnost: 2009-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22959

ČSN EN ISO 11701 (588729)
Rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu fosfolipidů v lecitinech metodou HPLC s detektorem rozptylu světla
Katalogové číslo: 85919 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2010-05-01 Účinnost: 2010-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11701

ČSN EN ISO 11702 (588730)
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Enzymatické stanovení celkového obsahu sterolů
Katalogové číslo: 502134 Cena: 230 Kč
Vydána: 2017-04-01 Účinnost: 2017-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11702

ČSN EN ISO 5555 (588752)
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Odběr vzorků
Katalogové číslo: 64416 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2002-07-01 Účinnost: 2002-08-01
Změny a opravy: A1 12.14t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 5555

ČSN EN ISO 661 (588753)
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Příprava zkušebního vzorku
Katalogové číslo: 87417 Cena: 125 Kč
Vydána: 2011-01-01 Účinnost: 2011-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 661

ČSN EN ISO 6321 (588755)
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení bodu tání v otevřené kapiláře - Bod tání posunem
Katalogové číslo: 513171 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-12-01 Účinnost: 2022-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 6321

ČSN EN ISO 660 (588756)
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení čísla kyselosti a kyselosti
Katalogové číslo: 512020 Cena: 230 Kč
Vydána: 2021-03-01 Účinnost: 2021-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 660

ČSN P CEN ISO/TS 22115 (588757)
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Relativní složení olejů a derivátů pomocí kapilární plynové chromatografie (metoda otisku prstu)
Katalogové číslo: 514579 Cena: 340 Kč
Vydána: 2022-04-01 Účinnost: 2022-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN ISO/TS 22115

ČSN EN ISO 3961 (588761)
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení jodového čísla
Katalogové číslo: 507008 Cena: 230 Kč
Vydána: 2019-03-01 Účinnost: 2019-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3961

ČSN ISO 6884 (588762)
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení popela
Katalogové číslo: 512269 Cena: 125 Kč
Vydána: 2021-04-01 Účinnost: 2021-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 6884

ČSN EN ISO 3960 (588765)
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení peroxidového čísla - Jodometrické (vizuální) stanovení koncového bodu
Katalogové číslo: 502487 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-08-01 Účinnost: 2017-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3960

ČSN EN ISO 12966-1 (588767)
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Plynová chromatografie methylesterů mastných kyselin - Část 1: Směrnice pro moderní plynovou chromatografii methylesterů mastných kyselin
Katalogové číslo: 97811 Cena: 190 Kč
Vydána: 2015-07-01 Účinnost: 2015-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12966-1

ČSN EN ISO 12966-2 (588767)
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Plynová chromatografie methylesterů mastných kyselin - Část 2: Příprava methylesterů mastných kyselin
Katalogové číslo: 503580 Cena: 230 Kč
Vydána: 2017-11-01 Účinnost: 2017-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12966-2

ČSN EN ISO 12966-3 (588767)
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Plynová chromatografie methylesterů mastných kyselin - Část 3: Příprava methylesterů pomocí hydroxidu trimethylsulfonia (TMSH)
Katalogové číslo: 501640 Cena: 190 Kč
Vydána: 2017-02-01 Účinnost: 2017-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12966-3

ČSN EN ISO 12966-4 (588767)
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení methylesterů mastných kyselin plynovou chromatografií - Část 4: Metoda kapilární plynové chromatografie
Katalogové číslo: 500739 Cena: 340 Kč
Vydána: 2016-09-01 Účinnost: 2016-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12966-4

ČSN EN ISO 8292-1 (588768)
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu tuhého tuku metodou pulzní NMR - Část 1: Přímá metoda
Katalogové číslo: 86504 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2010-09-01 Účinnost: 2010-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 8292-1

ČSN EN ISO 8292-2 (588768)
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu tuhého tuku metodou pulzní NMR - Část 2: Nepřímá metoda
Katalogové číslo: 86505 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2010-09-01 Účinnost: 2010-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 8292-2

ČSN EN ISO 6886 (588774)
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení oxidační stability (zrychlený oxidační test)
Katalogové číslo: 500414 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-10-01 Účinnost: 2016-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 6886

ČSN EN ISO 15303 (588775)
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Detekce a identifikace těkavých organických nečistot pomocí GC/MS
Katalogové číslo: 83156 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-04-01 Účinnost: 2009-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15303

ČSN ISO 6463 (588776)
Živočišné a rostlinné tuky a oleje. Stanovení butylhydroxyanisolu (BHA) a butylhydroxytoluenu (BHT) - Metoda plynové chromatografie
Katalogové číslo: 17039 Cena: 125 Kč
Vydána: 1994-12-01 Účinnost: 1995-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 6463

ČSN EN ISO 6885 (588777)
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení anidisinového čísla
Katalogové číslo: 500147 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-09-01 Účinnost: 2016-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 6885

ČSN EN ISO 27107 (588778)
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení peroxidového čísla - Potenciometrické stanovení koncového bodu
Katalogové číslo: 97586 Cena: 230 Kč
Vydána: 2015-06-01 Účinnost: 2015-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 27107

ČSN EN ISO 6320 (588779)
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení indexu lomu
Katalogové číslo: 503468 Cena: 190 Kč
Vydána: 2017-10-01 Účinnost: 2017-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 6320

ČSN EN ISO 663 (588780)
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu nerozpustných nečistot
Katalogové číslo: 509339 Cena: 190 Kč
Vydána: 2020-01-01 Účinnost: 2020-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 663

ČSN ISO 7366 (588781)
Živočišné a rostlinné tuky a oleje. Stanovení obsahu 1-monoacylglycerolů a glycerolu
Katalogové číslo: 17042 Cena: 125 Kč
Vydána: 1994-12-01 Účinnost: 1995-01-01
Změny a opravy: opr. 1.95 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 7366

ČSN EN ISO 16035 (588784)
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení halogenovaných uhlovodíků s nízkým bodem varu v jedlých olejích
Katalogové číslo: 74645 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2006-03-01 Účinnost: 2006-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16035

ČSN ISO 935 (588795)
Živočišné a rostlinné tuky a oleje. Stanovení titru
Katalogové číslo: 18851 Cena: 125 Kč
Vydána: 1996-02-01 Účinnost: 1996-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 935

ČSN EN ISO 3656 (588796)
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení absorbance ultrafialového záření
Katalogové číslo: 88131 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-07-01 Účinnost: 2011-08-01
Změny a opravy: A1 11.17t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3656

ČSN EN ISO 6800 (588799)
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení složení mastných kyselin v triacylglycerolech vázaných v poloze 2
Katalogové číslo: 52696 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 1998-10-01 Účinnost: 1998-11-01
Změny a opravy: UR 12.98 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 6800