Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 5888 - Metody zkoušení tuků a olejů

Zobrazit obsah třídy 58

ČSN EN ISO 12228-1 (588800)
Stanovení obsahu jednotlivých a celkových sterolů - Metoda plynové chromatografie - Část 1: Živočišné a rostlinné tuky a oleje
Katalogové číslo: 96976 Cena: 340 Kč
Vydána: 2015-03-01 Účinnost: 2015-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12228-1

ČSN EN ISO 12228-2 (588800)
Stanovení obsahu jednotlivých a celkových sterolů - Metoda plynové chromatografie - Část 2: Olivový olej a olej z olivových výlisků
Katalogové číslo: 96639 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-03-01 Účinnost: 2015-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12228-2

ČSN EN ISO 662 (588801)
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení vlhkosti a těkavých látek
Katalogové číslo: 500820 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-12-01 Účinnost: 2017-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 662

ČSN EN ISO 3596 (588802)
Metody zkoušení tuků a olejů - Stanovení nezmýdelnitého podílu - Metoda diethyletherové extrakce
Katalogové číslo: 63735 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2002-04-01 Účinnost: 2002-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3596

ČSN EN ISO 18609 (588803)
Metody zkoušení tuků a olejů - Stanovení mezmýdelnitelného podílu - Metoda používající extrakci hexanem
Katalogové číslo: 63737 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2002-04-01 Účinnost: 2002-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 18609

ČSN EN ISO 15774 (588804)
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu kadmia elektrotermickou atomovou absorpční spektrometrií
Katalogové číslo: 502681 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-09-01 Účinnost: 2017-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15774

ČSN EN ISO 16931 (588805)
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení polymerizovaných triglyceridů pomocí vysokoúčinné vylučovací chromatografie (HPSEC)
Katalogové číslo: 83751 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-09-01 Účinnost: 2009-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16931

ČSN EN ISO 15301 (588806)
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení sedimentu v surových tucích a olejích - Metoda s odstředivkou
Katalogové číslo: 63999 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2002-07-01 Účinnost: 2002-08-01
Změny a opravy: Oprava 1 12.07 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15301

ČSN EN ISO 10539 (588807)
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení alkality
Katalogové číslo: 65146 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2002-11-01 Účinnost: 2002-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10539

ČSN EN ISO 8420 (588809)
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu polárních látek
Katalogové číslo: 65265 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2002-11-01 Účinnost: 2002-12-01
Změny a opravy: Oprava 1 12.08 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 8420

ČSN EN 14103 (588810)
Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin (FAME) - Stanovení obsahu esteru a methylesteru kyseliny linolenové
Katalogové číslo: 511241 Cena: 230 Kč
Vydána: 2020-11-01 Účinnost: 2020-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14103

ČSN EN 14104 (588811)
Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin (FAME) - Stanovení čísla kyselosti
Katalogové číslo: 513041 Cena: 190 Kč
Vydána: 2021-08-01 Účinnost: 2021-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14104

ČSN EN 14105 (588812)
Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin (FAME) - Stanovení obsahu volného a celkového glycerolu a mono-, di- a triglyceridů
Katalogové číslo: 512858 Cena: 340 Kč
Vydána: 2021-07-01 Účinnost: 2021-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14105

ČSN EN 14106 (588813)
Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin - Stanovení obsahu volného glycerolu
Katalogové číslo: 71337 Cena: 190 Kč
Vydána: 2004-10-01 Účinnost: 2004-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14106

ČSN EN 14107 (588814)
Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin - Stanovení obsahu fosforu emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP)
Katalogové číslo: 71779 Cena: 190 Kč
Vydána: 2004-12-01 Účinnost: 2005-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14107

ČSN EN 14108 (588815)
Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin - Stanovení obsahu sodíku atomovou absorpční spektrometrií
Katalogové číslo: 71780 Cena: 190 Kč
Vydána: 2004-12-01 Účinnost: 2005-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14108

ČSN EN 14109 (588816)
Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin - Stanovení obsahu draslíku atomovou absorpční spektrometrií
Katalogové číslo: 71781 Cena: 190 Kč
Vydána: 2004-12-01 Účinnost: 2005-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14109

ČSN EN 14110 (588817)
Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin - Stanovení obsahu methanolu
Katalogové číslo: 508888 Cena: 230 Kč
Vydána: 2019-11-01 Účinnost: 2019-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14110

ČSN EN 14111 (588818)
Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin (FAME) - Stanovení jodového čísla
Katalogové číslo: 516438 Cena: 190 Kč
Vydána: 2023-01-01 Účinnost: 2023-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14111

ČSN EN 14112 (588819)
Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin (FAME) - Stanovení oxidační stability (zrychlený oxidační test)
Katalogové číslo: 512646 Cena: 230 Kč
Vydána: 2021-06-01 Účinnost: 2021-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14112

ČSN EN ISO 19219 (588820)
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení viditelných stop sedimentu v surových tucích a olejích
Katalogové číslo: 69760 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2004-07-01 Účinnost: 2004-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 19219

ČSN EN ISO 13884 (588821)
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení izolovaných trans izomerů metodou infračervené spektrometrie
Katalogové číslo: 74648 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2006-03-01 Účinnost: 2006-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13884

ČSN EN ISO 15302 (588822)
[[Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu benzo(a)pyrenu - Metoda HPLC s reverzní fází
Katalogové číslo: 503579 Cena: 230 Kč
Vydána: 2017-11-01 Účinnost: 2017-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15302

ČSN EN ISO 23275-1 (588823)
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Ekvivalenty kakaového másla v kakaovém másle a hořké čokoládě - Část 1: Stanovení přítomnosti ekvivalentů kakaového másla
Katalogové číslo: 84464 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2010-01-01 Účinnost: 2010-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 23275-1

ČSN EN ISO 23275-2 (588823)
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Ekvivalenty kakaového másla v kakaovém másle a hořké čokoládě - Část 2: Kvantitativní vyjádření ekvivalentů kakaového másla
Katalogové číslo: 83152 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-04-01 Účinnost: 2009-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 23275-2

ČSN EN ISO 29822 (588824)
Rostlinné tuky a oleje - Izometrické diacylglyceroly - Stanovení poměrného množství 1,2- a 1,3-diacylglycerolů
Katalogové číslo: 95717 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2014-10-01 Účinnost: 2014-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 29822

ČSN EN ISO 18395 (588825)
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení monoacylglycerolů, diacylglycerolů, triacylglycerolů a glycerolu metodou vysokoúčinné gelové chromatografie (HPSEC)
Katalogové číslo: 79790 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2008-01-01 Účinnost: 2008-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 18395

ČSN EN ISO 17932 (588826)
Palmový olej - Stanovení zhoršování indexu bělitelnosti (DOBI) a obsahu karotenu
Katalogové číslo: 89542 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2012-02-01 Účinnost: 2012-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17932

ČSN EN ISO 6883 (588827)
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení konvenční objemové hmotnosti (ve vzduchu)
Katalogové číslo: 502489 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-08-01 Účinnost: 2017-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 6883

ČSN EN ISO 29841 (588828)
Rostlinné tuky a oleje - Stanovení produktů rozkladu chlorofylu a, a' (feofytiny a, a' a pyrofeofytiny)
Katalogové číslo: 95720 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2014-11-01 Účinnost: 2014-12-01
Změny a opravy: A1 9.16t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 29841

ČSN EN ISO 12872 (588829)
Olivové oleje a olivové oleje z pokrutin - Stanovení obsahu 2-glycerol monopalmitátu
Katalogové číslo: 516173 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-02-01 Účinnost: 2023-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12872

ČSN EN ISO 12873 (588830)
Olivové oleje a olivové oleje z pokrutin - Stanovení obsahu vosku kapilární plynovou chromatografií
Katalogové číslo: 95719 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2014-10-01 Účinnost: 2014-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12873