Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 7702 - Zkoušení obalových prostředků a balení, všeobecně

Zobrazit obsah třídy 77

ČSN EN ISO 2233 (770203)
Obaly - Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky - Kondicionování pro zkoušení
Katalogové číslo: 64341 Cena: 125 Kč
Vydána: 2002-03-01 Účinnost: 2002-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 2233

ČSN ISO 7023 (770205)
Obaly. Pytle. Metoda odběru vzorků prázdných pytlů ke zkouškám
Katalogové číslo: 32205 Cena: 125 Kč
Vydána: 1993-09-01 Účinnost: 1993-10-01
Změny a opravy: Z1 3.97t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 7023

ČSN ISO 6591-1 (770215)
Obaly. Pytle. Popis a metoda měření. Část 1: Prázdné papírové pytle
Katalogové číslo: 15150 Cena: 190 Kč
Vydána: 1993-12-01 Účinnost: 1994-01-01
Změny a opravy: Z1 3.97t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 6591-1

ČSN EN ISO 8351-1 (770216)
Obaly - Metody specifikace pro pytle - Část 1: Papírové pytle
Katalogové číslo: 50574 Cena: 190 Kč
Vydána: 1997-09-01 Účinnost: 1997-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 8351-1

ČSN EN ISO 8351-2 (770216)
Obaly - Metoda specifikace pro pytle - Část 2: Plastové pytle
Katalogové číslo: 50468 Cena: 190 Kč
Vydána: 1997-11-01 Účinnost: 1997-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 8351-2

ČSN EN ISO 8367-1 (770217)
Obaly - Rozměrové tolerance pytlů pro všeobecné použití - Část 1: Papírové pytle
Katalogové číslo: 26675 Cena: 125 Kč
Vydána: 1998-01-01 Účinnost: 1998-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 8367-1

ČSN EN ISO 8367-2 (770217)
Obaly - Rozměrové tolerance pytlů pro všeobecné použití - Část 2: Plastové pytle
Katalogové číslo: 26674 Cena: 125 Kč
Vydána: 1998-01-01 Účinnost: 1998-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 8367-2

ČSN EN 13593 (770220)
Balení - Papírové pytle pro shromažďování odpadu z domácností - Typy, požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 68338 Cena: 190 Kč
Vydána: 2003-09-01 Účinnost: 2003-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13593

ČSN EN 13590 (770221)
Obaly - Měkké odnosné tašky pro přenesení různého maloobchodního zboží - Všeobecné charakteristiky a zkušební metody pro určení objemu a nosnosti
Katalogové číslo: 68429 Cena: 230 Kč
Vydána: 2003-10-01 Účinnost: 2003-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13590

ČSN EN 13592 (770222)
Plastové pytle pro sběr domácího odpadu - Typy, požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 502712 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-09-01 Účinnost: 2017-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13592

ČSN 77 0226 (770226)
Stanovení vlivu obalových materiálů na organoleptické vlastnosti poživatin. Senzorická zkouška
Katalogové číslo: 31320 Cena: 190 Kč
Vydána: 1987-08-10 Účinnost: 1988-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 77 0226

ČSN 77 0230 (770230)
Klimatické zkoušky ochranné účinnosti obalů a balení. Laboratorní modelové zkoušky
Katalogové číslo: 31321 Cena: 440 Kč
Vydána: 1987-10-12 Účinnost: 1988-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 77 0230

ČSN 77 0231 (770231)
Atmosférické zkoušky obalů a balení
Katalogové číslo: 5609 Cena: 125 Kč
Vydána: 1977-07-06 Účinnost: 1978-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 77 0231

ČSN 77 0232 (770232)
Stanovení propustnosti polotuhých a tuhých obalů pro vodní páru
Katalogové číslo: 5610 Cena: 125 Kč
Vydána: 1977-07-06 Účinnost: 1978-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 77 0232

ČSN 77 0233 (770233)
Zkoušení propustnosti obalů pro prach
Katalogové číslo: 31322 Cena: 190 Kč
Vydána: 1982-04-21 Účinnost: 1983-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 77 0233

ČSN EN 13972 (770234)
Tuhé plastové obaly - Definice jmenovitého, skutečného a úplného objemu a měření skutečného a úplného objemu
Katalogové číslo: 67512 Cena: 190 Kč
Vydána: 2003-06-01 Účinnost: 2003-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13972

ČSN EN 13973 (770235)
Tuhé plastové obaly - Metoda stanovení vyprázdnění
Katalogové číslo: 67511 Cena: 125 Kč
Vydána: 2003-07-01 Účinnost: 2003-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13973

ČSN EN 16063 (770236)
Obaly - Pevné plastové láhve - Jmenovitý seznam konstrukčních rozměrů plastových ústí láhví
Katalogové číslo: 90840 Cena: 190 Kč
Vydána: 2012-07-01 Účinnost: 2012-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16063

ČSN EN 16064 (770237)
Obaly - Pevné plastové láhve - PET ústí láhve, vysoké 30/25 (18,5)
Katalogové číslo: 90841 Cena: 190 Kč
Vydána: 2012-07-01 Účinnost: 2012-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16064

ČSN EN 16065 (770238)
Obaly - Pevné plastové láhve - PET ústí láhve nízké 30/25 (16,8)
Katalogové číslo: 90842 Cena: 190 Kč
Vydána: 2012-07-01 Účinnost: 2012-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16065

ČSN EN 16066 (770239)
Obaly - Pevné plastové láhve - PET ústí láhve 26,7 (stoupání 6,35)
Katalogové číslo: 90843 Cena: 190 Kč
Vydána: 2012-07-01 Účinnost: 2012-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16066

ČSN 77 0240 (770240)
Stanovení součinitele smykového tření obalových materiálů. Metoda smýkání po vodorovné rovině
Katalogové číslo: 31323 Cena: 125 Kč
Vydána: 1984-09-12 Účinnost: 1986-07-01
Změny a opravy: Za 10.86 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 77 0240

ČSN EN 16067 (770242)
Obaly - Pevné plastové láhve - PET ústí láhve 26,7 (stoupání 9,00)
Katalogové číslo: 90845 Cena: 190 Kč
Vydána: 2012-07-01 Účinnost: 2012-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16067

ČSN EN 16068 (770243)
Obaly - Pevné plastové láhve - PET ústí láhve 38
Katalogové číslo: 90846 Cena: 190 Kč
Vydána: 2012-07-01 Účinnost: 2012-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16068

ČSN EN 16592 (770244)
Obaly - Tuhé plastové láhve - PET ústí láhve 29/25 (12,6)
Katalogové číslo: 97516 Cena: 190 Kč
Vydána: 2015-05-01 Účinnost: 2015-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16592

ČSN EN 16593 (770245)
Obaly - Tuhé plastové láhve - PET ústí láhve BVS 30H60
Katalogové číslo: 97515 Cena: 230 Kč
Vydána: 2015-05-01 Účinnost: 2015-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16593

ČSN EN 16594 (770246)
Obaly - Tuhé plastové láhve - PET ústí láhve 26/22 (12,0)
Katalogové číslo: 97514 Cena: 190 Kč
Vydána: 2015-05-01 Účinnost: 2015-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16594

ČSN 77 0290 (770290)
Zkoušení lepicích a samolepicích pásek za ztížených klimatických podmínek
Katalogové číslo: 5611 Cena: 190 Kč
Vydána: 1970-09-16 Účinnost: 1971-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 77 0290