Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 7703 - Zkoušení obalových materiálů

Zobrazit obsah třídy 77

ČSN 77 0301 (770301)
Spotřebitelské obaly. Zkoušení mechanické odolnosti sáčků volným pádem
Katalogové číslo: 5612 Cena: 65 Kč
Vydána: 1967-03-01 Účinnost: 1967-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 77 0301

ČSN EN 14477 (770305)
Obaly - Flexibilní obalové materiály - Stanovení odolnosti proti průrazu - Zkušební metody
Katalogové číslo: 71275 Cena: 190 Kč
Vydána: 2004-10-01 Účinnost: 2004-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14477

ČSN 77 0312 (770312)
Zkoušení vlivu tekutých náplní na pevnost svaru termoplastových a kombinovaných obalových materiálů
Katalogové číslo: 31325 Cena: 125 Kč
Vydána: 1982-11-18 Účinnost: 1983-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 77 0312

ČSN EN 14479 (770314)
Obaly - Flexibilní obalové materiály - Stanovení zbytkových rozpouštědel plynovou chromatografií za použití dynamické metody "headspace" - Absolutní metoda
Katalogové číslo: 71360 Cena: 190 Kč
Vydána: 2004-11-01 Účinnost: 2004-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14479

ČSN EN 13628-1 (770315)
Obaly - Měkké obalové materiály - Stanovení zbytkových rozpouštědel plynovou chromatografií za použití statické metody "headspace" - Část 1: Absolutní metoda
Katalogové číslo: 67647 Cena: 230 Kč
Vydána: 2003-07-01 Účinnost: 2003-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13628-1

ČSN EN 13628-2 (770315)
Obaly - Měkké obalové materiály - Stanovení zbytkových rozpouštědel plynovou chromatografií za použití statické metody "headspace" - Část 2: Průmyslové metody
Katalogové číslo: 67646 Cena: 230 Kč
Vydána: 2003-07-01 Účinnost: 2003-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13628-2

ČSN EN 14045 (770316)
Obaly - Hodnocení rozpadu obalových materiálů pomocí prakticky zaměřených zkoušek při definovaných podmínkách kompostování
Katalogové číslo: 68805 Cena: 230 Kč
Vydána: 2003-11-01 Účinnost: 2003-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14045

ČSN EN 14046 (770317)
Obaly - Hodnocení úplné aerobní biodegradace obalových materiálů při řízených podmínkách kompostování - Metoda analytického stanovení uvolněného oxidu uhličitého
Katalogové číslo: 68804 Cena: 340 Kč
Vydána: 2003-11-01 Účinnost: 2003-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14046

ČSN EN 14047 (770318)
Obaly - Stanovení úplné aerobní biodegradability obalových materiálů ve vodném prostředí - Metoda analýzy uvolněného oxidu uhličitého
Katalogové číslo: 68631 Cena: 125 Kč
Vydána: 2003-10-01 Účinnost: 2003-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14047

ČSN EN 14048 (770319)
Obaly - Stanovení úplné aerobní biodegradability obalových materiálů ve vodném prostředí - Metoda měření spotřeby kyslíku v uzavřeném respirometru
Katalogové číslo: 68629 Cena: 125 Kč
Vydána: 2003-10-01 Účinnost: 2003-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14048

ČSN 77 0329 (770329)
Stanovení protikorozní účinnosti obalových materiálů s vypařovacími inhibitory koroze kovů
Katalogové číslo: 31326 Cena: 125 Kč
Vydána: 1991-04-25 Účinnost: 1992-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 77 0329

ČSN 77 0330 (770330)
Stanovení bariérové účinnosti obalových materiálů s vypařovacími inhibitory koroze kovů
Katalogové číslo: 31327 Cena: 125 Kč
Vydána: 1991-04-25 Účinnost: 1992-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 77 0330

ČSN ISO 5633 (770331)
Papír a lepenka. Stanovení odolnosti proti pronikání vody
Katalogové číslo: 31328 Cena: 125 Kč
Vydána: 1992-10-01 Účinnost: 1992-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 5633

ČSN 77 0332 (770332)
Stanovení propustnosti tenkých plošných materiálů pro vodní páru gravimetrickou metodou
Katalogové číslo: 5614 Cena: 230 Kč
Vydána: 1980-02-21 Účinnost: 1981-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 77 0332

ČSN 77 0333 (770333)
Stanovení propustnosti obalových materiálů pro plyny. Rovnotlaká metoda
Katalogové číslo: 31329 Cena: 190 Kč
Vydána: 1985-12-13 Účinnost: 1987-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 77 0333

ČSN 77 0334 (770334)
Stanovení propustnosti obalových materiálů pro plyny. Metoda konstantního přetlaku
Katalogové číslo: 31330 Cena: 190 Kč
Vydána: 1985-12-13 Účinnost: 1987-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 77 0334

ČSN 77 0335 (770335)
Obaly na aerosoly. Metoda zkoušení odolnosti proti vnitřnímu přetlaku
Katalogové číslo: 5615 Cena: 125 Kč
Vydána: 1980-12-19 Účinnost: 1981-01-01
Změny a opravy: Za 9.87 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 77 0335

ČSN 77 0336 (770336)
Stanovení propustnosti plastových obalových materiálů pro páry organických látek. Rovnotlaká interferometrická metoda
Katalogové číslo: 31331 Cena: 190 Kč
Vydána: 1987-06-22 Účinnost: 1988-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 77 0336

ČSN 77 0337 (770337)
Stanovení propustnosti plastových obalových materiálů pro páry organických látek. Gravimetrická metoda
Katalogové číslo: 31332 Cena: 190 Kč
Vydána: 1991-04-25 Účinnost: 1992-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 77 0337

ČSN 77 0338 (770338)
Stanovení ochranné účinnosti plastových obalových prostředků proti viditelnému a ultrafialovému záření
Katalogové číslo: 31333 Cena: 190 Kč
Vydána: 1989-12-22 Účinnost: 1991-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 77 0338

ČSN 77 0341 (770341)
Zkoušení tepelné odolnosti mechanicky namáhaných obalových materiálů
Katalogové číslo: 5616 Cena: 125 Kč
Vydána: 1976-05-21 Účinnost: 1978-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 77 0341

ČSN 77 0344 (770344)
Standardní postup zkoušení nekovových materiálů UV zářením a kondenzací vody. Typ s fluorescenčním UV zářením a kondenzací
Katalogové číslo: 17390 Cena: 190 Kč
Vydána: 1995-04-01 Účinnost: 1995-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 77 0344

ČSN 77 0351 (770351)
Stanovení propustnosti obalových materiálů pro tuky
Katalogové číslo: 5617 Cena: 125 Kč
Vydána: 1981-05-19 Účinnost: 1982-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 77 0351

ČSN 77 0352 (770352)
Stanovení propustnosti obalových materiálů pro oleje
Katalogové číslo: 5618 Cena: 125 Kč
Vydána: 1981-05-19 Účinnost: 1982-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 77 0352

ČSN 77 0353 (770353)
Zkoušení propustnosti obalových materiálů pro aromatické látky
Katalogové číslo: 31334 Cena: 125 Kč
Vydána: 1983-11-22 Účinnost: 1985-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 77 0353

ČSN EN 868-10 (770360)
Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 10: Netkané materiály z polyolefinů s adhezivním povlakem - Požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 507336 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-06-01 Účinnost: 2019-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 868-10

ČSN EN 868-2 (770360)
Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 2: Sterilizační obal - Požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 507224 Cena: 340 Kč
Vydána: 2019-04-01 Účinnost: 2019-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 868-2

ČSN EN 868-3 (770360)
Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 3: Papír pro výrobu papírových sáčků (specifikovaných v EN 868-4) a pro výrobu plochých sáčků a návinů (specifikovaných v EN 868-5) - Požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 502462 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-08-01 Účinnost: 2017-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 868-3

ČSN EN 868-4 (770360)
Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 4: Papírové sáčky - Požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 502461 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-08-01 Účinnost: 2017-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 868-4

ČSN EN 868-5 (770360)
Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 5: Provedení uzavíratelných sáčků a návinů z porézních materiálů a plastových fólií - Požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 508016 Cena: 230 Kč
Vydána: 2019-07-01 Účinnost: 2019-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 868-5

ČSN EN 868-6 (770360)
Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 6: Papír pro procesy nízkoteplotní sterilizace - Požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 502713 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-09-01 Účinnost: 2017-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 868-6

ČSN EN 868-7 (770360)
Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 7: Papír s lepivou vrstvou pro procesy nízkoteplotní sterilizace - Požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 502714 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-09-01 Účinnost: 2017-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 868-7

ČSN EN 868-8 (770360)
Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 8: Opakovaně použitelné sterilizační kontejnery pro parní sterilizátory podle EN 285 - Požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 507335 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-06-01 Účinnost: 2019-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 868-8

ČSN EN 868-9 (770360)
Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 9: Netkané materiály z polyolefinů bez povlaku - Požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 507701 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-06-01 Účinnost: 2019-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 868-9