Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 7938 - Rozbory a zkoušení usní a kožišin

Zobrazit obsah třídy 79

ČSN EN ISO 2418 (793801)
Usně - Chemické, fyzikální a mechanické zkoušky a zkoušky stálosti - Umístění a příprava zkušebních vzorků
Katalogové číslo: 517222 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-08-01 Účinnost: 2023-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 2418

ČSN EN ISO 2419 (793802)
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Příprava vzorků a kondicionování
Katalogové číslo: 90519 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2012-08-01 Účinnost: 2012-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 2419

ČSN EN ISO 17502 (793803)
Usně - Stanovení odrazivosti povrchu
Katalogové číslo: 93603 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-10-01 Účinnost: 2013-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17502

ČSN 79 3805 (793805)
Zkoušení kožešin. Odběr vzorků a kondicionování zkušebních těles a kožešin
Katalogové číslo: 31454 Cena: 230 Kč
Vydána: 1985-01-11 Účinnost: 1986-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 79 3805

ČSN EN ISO 2420 (793806)
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení zdánlivé hustoty a plošné hmotnosti
Katalogové číslo: 502453 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-08-01 Účinnost: 2017-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 2420

ČSN EN ISO 5404 (793807)
Usně - Fyzikální metody zkoušení - Stanovení odolnosti těžkých usní vůči vodě
Katalogové číslo: 90291 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2012-05-01 Účinnost: 2012-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 5404

ČSN EN ISO 17227 (793808)
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení tepelné odolnosti usně
Katalogové číslo: 66880 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2003-07-01 Účinnost: 2003-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17227

ČSN EN ISO 2589 (793809)
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení tloušťky
Katalogové číslo: 500142 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-09-01 Účinnost: 2016-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 2589

ČSN EN ISO 2417 (793812)
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení absorpce vody za statických podmínek
Katalogové číslo: 500144 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-09-01 Účinnost: 2016-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 2417

ČSN EN ISO 5403-1 (793813)
Usně - Stanovení odolnosti ohebných usní vůči vodě - Část 1: Opakované lineární stlačování (v penetrometru)
Katalogové číslo: 90290 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2012-05-01 Účinnost: 2012-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 5403-1

ČSN EN ISO 5403-2 (793813)
Usně - Stanovení odolnosti ohebných usní vůči vodě - Část 2: Opakované úhlové stlačování (v přístroji typu Maeser)
Katalogové číslo: 90293 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2012-05-01 Účinnost: 2012-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 5403-2

ČSN EN ISO 17232 (793814)
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení tepelné odolnosti lakové usně
Katalogové číslo: 502457 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-08-01 Účinnost: 2017-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17232

ČSN EN ISO 17186 (793815)
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení tloušťky povrchové úpravy
Katalogové číslo: 90292 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2012-05-01 Účinnost: 2012-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17186

ČSN EN ISO 17235 (793816)
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení měkkosti
Katalogové číslo: 98968 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-03-01 Účinnost: 2016-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17235

ČSN EN ISO 14268 (793817)
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení propustnosti pro vodní páru
Katalogové číslo: 516986 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-07-01 Účinnost: 2023-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14268

ČSN EN ISO 17236 (793818)
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení trvalého protažení
Katalogové číslo: 500150 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-09-01 Účinnost: 2016-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17236

ČSN EN ISO 17229 (793819)
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení absorpce vodních par
Katalogové číslo: 500149 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-09-01 Účinnost: 2016-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17229

ČSN EN ISO 3376 (793820)
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení pevnosti v tahu a procentuálního prodloužení
Katalogové číslo: 510750 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-11-01 Účinnost: 2020-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3376

ČSN EN ISO 3378 (793821)
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení odolnosti líce usně vůči praskání a index praskání
Katalogové číslo: 66885 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2003-07-01 Účinnost: 2003-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3378

ČSN EN ISO 17233 (793822)
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení teploty praskání povrchové úpravy za chladu
Katalogové číslo: 502456 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-08-01 Účinnost: 2017-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17233

ČSN EN ISO 23910 (793823)
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Měření pevnosti proti vytržení stehu
Katalogové číslo: 508586 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-01-01 Účinnost: 2020-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 23910

ČSN EN ISO 26082-1 (793824)
Usně - Fyzikální a mechanické metody zkoušení špinivosti - Část 1: Metoda otěrem (Martindale)
Katalogové číslo: 507917 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-10-01 Účinnost: 2019-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 26082-1

ČSN EN ISO 26082-2 (793824)
Usně - Fyzikální a mechanické metody zkoušení špinivosti - Část 2: Metoda v rotujícím bubnu
Katalogové číslo: 91525 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2012-12-01 Účinnost: 2013-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 26082-2

ČSN EN ISO 14087 (793825)
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení ohybové síly
Katalogové číslo: 516523 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-04-01 Účinnost: 2023-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14087

ČSN EN ISO 3377-1 (793829)
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení pevnosti v dalším trhání - Část 1: Jednostranné trhání
Katalogové číslo: 90288 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2012-05-01 Účinnost: 2012-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3377-1

ČSN EN ISO 3377-2 (793829)
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení pevnosti v dalším trhání - Část 2: Oboustranné trhání (roztržení štěrbiny)
Katalogové číslo: 500143 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-09-01 Účinnost: 2016-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3377-2

ČSN 79 3830 (793830)
Opotřebení srsti kožešin
Katalogové číslo: 31455 Cena: 65 Kč
Vydána: 1992-08-01 Účinnost: 1992-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 79 3830

ČSN EN ISO 17130 (793831)
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení změny rozměrů
Katalogové číslo: 512727 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-10-01 Účinnost: 2021-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17130

ČSN 79 3832 (793832)
Zkoušení usní. Roztažnost a pevnost líce usně. Zkouška protržení kuličkou
Katalogové číslo: 16372 Cena: 125 Kč
Vydána: 1994-07-01 Účinnost: 1994-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 79 3832

ČSN EN ISO 19074 (793835)
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení absorpce vody kapilárním vzlínáním
Katalogové číslo: 98969 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-03-01 Účinnost: 2016-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 19074

ČSN 79 3836 (793836)
Zkoušení koželužských polotovarů. Metody pro kontrolu ukazatelů jakosti koželužských polotovarů
Katalogové číslo: 31456 Cena: 125 Kč
Vydána: 1991-04-25 Účinnost: 1992-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 79 3836

ČSN EN ISO 3379 (793840)
Usně - Stanovení roztažnosti a pevnosti povrchu (metoda protržení kuličkou)
Katalogové číslo: 98967 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-03-01 Účinnost: 2016-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3379

ČSN EN ISO 3380 (793841)
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení teploty smrštění do 100 °C
Katalogové číslo: 98962 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-03-01 Účinnost: 2016-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3380

ČSN EN ISO 19070 (793842)
Usně - Chemické stanovení N-methyl-2-pyrrolidonu (NMP) v usních
Katalogové číslo: 500549 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-10-01 Účinnost: 2016-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 19070

ČSN EN ISO 19071 (793843)
Usně - Chemické zkoušky - Stanovení šestimocného chromu v chromitých činicích látkách a jejich redukčního potenciálu
Katalogové číslo: 500548 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-10-01 Účinnost: 2016-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 19071

ČSN EN ISO 19076 (793844)
Usně - Měření plochy usně - Elektronické metody
Katalogové číslo: 516987 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-07-01 Účinnost: 2023-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 19076

ČSN 79 3845 (793845)
Zkoušení usní. Stanovení změn plošného obsahu usní
Katalogové číslo: 31457 Cena: 125 Kč
Vydána: 1981-11-17 Účinnost: 1983-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 79 3845

ČSN EN ISO 11936 (793846)
Usně - Stanovení celkového obsahu určitých bisfenolů
Katalogové číslo: 518192 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2024-01-01 Účinnost: 2024-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11936

ČSN EN ISO 17075-1 (793848)
Usně - Chemické stanovení obsahu šestimocného chromu - Část 1: Kolorimetrická metoda
Katalogové číslo: 502455 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-09-01 Účinnost: 2017-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17075-1

ČSN EN ISO 17075-2 (793848)
Usně - Chemické stanovení obsahu šestimocného chromu - Část 2: Chromatografická metoda
Katalogové číslo: 502717 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-09-01 Účinnost: 2017-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17075-2

ČSN EN ISO 4098 (793849)
Usně - Chemické zkoušky - Stanovení ve vodě rozpustných látek, ve vodě rozpustných anorganických látek a ve vodě rozpustných organických látek
Katalogové číslo: 505981 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-01-01 Účinnost: 2019-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4098

ČSN EN ISO 4684 (793850)
Usně - Chemické zkoušky - Stanovení těkavých látek
Katalogové číslo: 75345 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2006-05-01 Účinnost: 2006-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4684

ČSN EN ISO 5398-1 (793851)
Usně - Chemické stanovení obsahu oxidu chromitého - Část 1: Kvantifikace titrací
Katalogové číslo: 506157 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-02-01 Účinnost: 2019-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 5398-1

ČSN EN ISO 5398-2 (793851)
Usně - Chemické stanovení obsahu oxidu chromitého - Část 2: Stanovení kolorimetrickou metodou
Katalogové číslo: 83333 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-08-01 Účinnost: 2009-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 5398-2

ČSN EN ISO 5398-3 (793851)
Usně - Chemické stanovení obsahu oxidu chromitého - Část 3: Kvantifikace atomovou absorpční spektrometrií
Katalogové číslo: 506158 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-02-01 Účinnost: 2019-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 5398-3

ČSN EN ISO 5398-4 (793851)
Usně - Chemické stanovení obsahu oxidu chromitého - Část 4: Metoda optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem
Katalogové číslo: 507439 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-07-01 Účinnost: 2019-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 5398-4

ČSN 79 3852 (793852)
Stálost úpravy kožešin při stírání za sucha a mokra
Katalogové číslo: 31458 Cena: 125 Kč
Vydána: 1991-01-04 Účinnost: 1991-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 79 3852

ČSN EN ISO 11640 (793853)
Usně - Zkoušení stálobarevnosti - Stálobarevnost při stírání
Katalogové číslo: 506386 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-03-01 Účinnost: 2019-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11640

ČSN EN ISO 17228 (793854)
Usně - Zkoušky stálobarevnosti - Změna barvy při urychleném stárnutí
Katalogové číslo: 97685 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-09-01 Účinnost: 2015-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17228

ČSN EN ISO 5402-1 (793855)
Usně - Stanovení ohybové odolnosti - Část 1: Flexometrická metoda
Katalogové číslo: 515400 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-11-01 Účinnost: 2022-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 5402-1

ČSN EN ISO 5402-2 (793855)
Usně - Stanovení ohybové odolnosti - Část 2: Metoda napodobující ohýbání nártu obuvi
Katalogové číslo: 99110 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-04-01 Účinnost: 2016-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 5402-2

ČSN 79 3856 (793856)
Zkoušení usní a kožešin. Stálost úpravy usní a kožešin na umělém světle
Katalogové číslo: 31460 Cena: 125 Kč
Vydána: 1980-11-26 Účinnost: 1982-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 79 3856

ČSN EN ISO 11644 (793857)
Usně - Zkouška adheze povrchové úpravy
Katalogové číslo: 516524 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-04-01 Účinnost: 2023-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11644

ČSN EN ISO 17071 (793858)
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení „fogging“ charakteristik
Katalogové číslo: 89871 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2012-04-01 Účinnost: 2012-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17071

ČSN EN ISO 20433 (793859)
Usně - Zkoušení stálobarevnosti - Odolnost proti zapouštění při otěru
Katalogové číslo: 92337 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-04-01 Účinnost: 2013-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 20433

ČSN EN ISO 17230 (793861)
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení tlaku při pronikání vody
Katalogové číslo: 89870 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2012-04-01 Účinnost: 2012-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17230

ČSN EN ISO 17074 (793862)
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení odolnosti vůči vodorovnému šíření plamene
Katalogové číslo: 89867 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2012-04-01 Účinnost: 2012-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17074

ČSN EN ISO 17076-1 (793863)
Usně - Stanovení odolnosti proti odírání - Část 1: Metoda TaberR
Katalogové číslo: 510136 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-08-01 Účinnost: 2020-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17076-1

ČSN EN ISO 17076-2 (793863)
Usně - Stanovení odolnosti proti odírání - Část 2: Metoda Martindale za použití kotouče s kuličkami
Katalogové číslo: 89208 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-12-01 Účinnost: 2012-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17076-2

ČSN EN ISO 17231 (793864)
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení vodoodpudivosti oděvnických usní
Katalogové číslo: 504116 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-04-01 Účinnost: 2018-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17231

ČSN CEN/TS 14689 (793865)
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení roztažnosti, krípu a relaxace
Katalogové číslo: 76649 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2006-11-01 Účinnost: 2006-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN CEN/TS 14689

ČSN EN ISO 20136 (793866)
Usně - Zjišťování rozložitelnosti působením mikroorganismů
Katalogové číslo: 511078 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-01-01 Účinnost: 2021-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 20136

ČSN EN ISO 20137 (793867)
Usně - Chemické zkoušky - Směrnice pro zkoušení kritických chemikálií v usních
Katalogové číslo: 518878 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2024-05-01 Účinnost: 2024-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 20137

ČSN EN 16887 (793868)
Usně - Ekologická stopa - Pravidla produktové kategorie (PCR) - Uhlíkové stopy
Katalogové číslo: 502719 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-09-01 Účinnost: 2017-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16887

ČSN EN ISO 20701 (793869)
Usně - Zkoušky stálobarevnosti - Stálobarevnost ve slinách
Katalogové číslo: 504974 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-08-01 Účinnost: 2018-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 20701

ČSN EN ISO 23702-1 (793870)
Usně - Perfluoralkylové a polyfluoralkylové sloučeniny - Část 1: Stanovení obsahu netěkavých sloučenin extrakční metodou pomocí kapalinové chromatografie
Katalogové číslo: 518012 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-12-01 Účinnost: 2024-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 23702-1

ČSN EN 17848 (793871)
Usně - Chemikálie - Kontrola kvality
Katalogové číslo: 517559 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-10-01 Účinnost: 2023-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17848

ČSN 79 3873 (793873)
Skúšanie usní. Stanovenie vylúhovateľného chrómu z usní
Katalogové číslo: 5659 Cena: 125 Kč
Vydána: 1980-11-12 Účinnost: 1981-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 79 3873

ČSN EN ISO 13365-1 (793874)
Usně - Chemické stanovení obsahu konzervačních látek (TCMTB, PCMC, OPP, OIT) v usních kapalinovou chromatografií - Část 1: Metoda extrakce acetonitrilem
Katalogové číslo: 511555 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-03-01 Účinnost: 2021-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13365-1

ČSN EN ISO 13365-2 (793874)
Usně - Chemické stanovení obsahu konzervačních látek (TCMTB, PCMC, OPP, OIT) v usních kapalinovou chromatografií - Část 2: Metoda extrakce umělým potem
Katalogové číslo: 511554 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-03-01 Účinnost: 2021-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13365-2

ČSN EN ISO 4048 (793875)
Usně - Chemické zkoušky - Stanovení látek extrahovatelných v dichlormethanu a obsahu volných mastných kyselin
Katalogové číslo: 506159 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-02-01 Účinnost: 2019-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4048

ČSN 79 3877 (793877)
Zkoušení usní. Stanovení dusíku, kožní hmoty, usňové hmoty, vázaných tříslovin, čísla pročinění a čísla výtěžnosti usní
Katalogové číslo: 5662 Cena: 125 Kč
Vydána: 1972-03-08 Účinnost: 1972-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 79 3877

ČSN EN ISO 4045 (793878)
Usně - Chemické zkoušky - Stanovení pH a diferenčního čísla
Katalogové číslo: 505735 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-12-01 Účinnost: 2019-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4045

ČSN EN ISO 17072-1 (793879)
Usně - Chemické stanovení obsahu kovů - Část 1: Extrahovatelné kovy
Katalogové číslo: 507915 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-10-01 Účinnost: 2019-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17072-1

ČSN EN ISO 17072-2 (793879)
Usně - Chemické stanovení obsahu kovů - Část 2: Celkový obsah kovů
Katalogové číslo: 516138 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-02-01 Účinnost: 2023-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17072-2

ČSN 79 3880 (793880)
Zkoušení antimikrobních vlastností materiálů a výrobků kožedělného průmyslu. Antifungální a antibakteriální vlastnosti
Katalogové číslo: 31462 Cena: 190 Kč
Vydána: 1991-05-03 Účinnost: 1992-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 79 3880

ČSN EN ISO 15702 (793881)
Usně - Zkoušky stálobarevnosti - Stálobarevnost při strojovém praní
Katalogové číslo: 57944 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2000-06-01 Účinnost: 2000-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15702

ČSN EN ISO 15703 (793882)
Usně - Zkoušky stálobarevnosti - Stálobarevnost při ručním praní
Katalogové číslo: 57943 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2000-06-01 Účinnost: 2000-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15703

ČSN EN ISO 15700 (793883)
Usně - Zkoušky stálobarevnosti - Stálobarevnost při pokapání vodou
Katalogové číslo: 58910 Cena: 125 Kč
Vydána: 2000-06-01 Účinnost: 2000-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15700

ČSN EN ISO 15701 (793884)
Usně - Zkoušky stálobarevnosti - Zjišťování migrace barviv do polymerního materiálu
Katalogové číslo: 515983 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-01-01 Účinnost: 2023-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15701

ČSN EN ISO 14088 (793885)
Usně - Chemické zkoušky - Kvantitativní analýza činicích látek filtrační metodou
Katalogové číslo: 510495 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-10-01 Účinnost: 2020-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14088

ČSN EN ISO 17226-1 (793886)
Usně - Chemické stanovení obsahu formaldehydu - Část 1: Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie
Katalogové číslo: 512607 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-09-01 Účinnost: 2021-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17226-1

ČSN EN ISO 17226-2 (793886)
Usně - Chemické stanovení obsahu formaldehydu - Část 2: Metoda kolorimetrické analýzy
Katalogové číslo: 507437 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-07-01 Účinnost: 2019-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17226-2

ČSN EN ISO 17226-3 (793886)
Usně - Chemické stanovení obsahu formaldehydu - Část 3: Stanovení emisí formaldehydu z usní
Katalogové číslo: 89028 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-11-01 Účinnost: 2011-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17226-3

ČSN EN ISO 17234-1 (793887)
Usně - Chemické zkoušky pro stanovení určitých azobarviv v barvených usních - Část 1: Stanovení určitých aromatických aminů odvozených od azobarviv
Katalogové číslo: 511556 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-03-01 Účinnost: 2021-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17234-1

ČSN EN ISO 17234-2 (793887)
Usně - Chemické zkoušky pro stanovení určitých azobarviv v barvených usních - Část 2: Stanovení 4-aminoazobenzenu
Katalogové číslo: 88471 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-09-01 Účinnost: 2011-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17234-2

ČSN EN ISO 17070 (793888)
Usně - Chemické zkoušky - Stanovení obsahu pentachlorfenolu a izomerů tetrachlorfenolu, trichlorfenolu, dichlorfenolu a monochlorfenolu
Katalogové číslo: 97682 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-09-01 Účinnost: 2015-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17070

ČSN EN ISO 27587 (793889)
Usně - Chemické zkoušky - Stanovení obsahu volného formaldehydu v pomocných prostředcích pro výrobu usní
Katalogové číslo: 512608 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-09-01 Účinnost: 2021-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 27587

ČSN EN ISO 17489 (793890)
Usně - Chemické zkoušky - Stanovení obsahu tříslovin v syntetických činicích látkách
Katalogové číslo: 94720 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2014-04-01 Účinnost: 2014-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17489

ČSN EN ISO 18218-1 (793891)
Usně - Stanovení ethoxylovaných alkylfenolů (APEO) - Část 1: Přímá metoda
Katalogové číslo: 518013 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-12-01 Účinnost: 2024-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 18218-1

ČSN EN ISO 18218-2 (793891)
Usně - Stanovení ethoxylovaných alkylfenolů - Část 2: Nepřímá metoda
Katalogové číslo: 508587 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-01-01 Účinnost: 2020-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 18218-2

ČSN EN ISO 18219-1 (793892)
Usně - Stanovení chlorovaných uhlovodíků v usních - Část 1: Chromatografické stanovení chlorovaných parafinů s krátkým řetězcem (SCCP)
Katalogové číslo: 513182 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-12-01 Účinnost: 2022-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 18219-1

ČSN EN ISO 18219-2 (793892)
Usně - Stanovení chlorovaných uhlovodíků v usních - Část 2: Chromatografické stanovení chlorovaných parafinů se středním řetězcem (MCCP)
Katalogové číslo: 513183 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-12-01 Účinnost: 2022-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 18219-2

ČSN EN ISO 22700 (793893)
Usně - Měření barvy a barevného rozdílu hotových usní
Katalogové číslo: 507916 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-10-01 Účinnost: 2019-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22700

ČSN EN ISO 22517 (793894)
Usně - Chemické zkoušky - Stanovení obsahu reziduí pesticidů
Katalogové číslo: 513512 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-02-01 Účinnost: 2022-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22517

ČSN EN ISO 10195 (793895)
Usně - Chemické stanovení obsahu šestimocného chromu v usních - Předběžné tepelné stárnutí usní a stanovení šestimocného chromu
Katalogové číslo: 513513 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-02-01 Účinnost: 2022-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10195

ČSN EN ISO 7906 (793896)
Usně - Zkoušky stálobarevnosti - Obecné principy zkoušení
Katalogové číslo: 516521 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-04-01 Účinnost: 2023-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 7906