Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 7956 - Obuv

Zobrazit obsah třídy 79

ČSN 79 5600 (795600)
Obuv - Požadavky a metody zkoušení
Katalogové číslo: 72054 Cena: 440 Kč
Vydána: 2005-01-01 Účinnost: 2005-02-01
Změny a opravy: Oprava 1 11.05t, Z1 8.06t, Oprava 2 5.08t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 79 5600

ČSN EN ISO 19952 (795601)
Obuv - Slovník
Katalogové číslo: 75132 Cena: 590 Kč
Vydána: 2006-02-01 Účinnost: 2006-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 19952

ČSN EN ISO 17709 (795602)
Obuv - Místo odběru, příprava a doba kondicionování vzorků a zkušebních těles
Katalogové číslo: 506677 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-04-01 Účinnost: 2019-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17709

ČSN ISO 9407 (795603)
Velikosti obuvi - Systém měření a označování Mondopoint
Katalogové číslo: 510836 Cena: 190 Kč
Vydána: 2020-08-01 Účinnost: 2020-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 9407

ČSN EN 12222 (795604)
Obuv - Standardní prostředí pro kondicionování a zkoušení obuvi a částí obuvi
Katalogové číslo: 52448 Cena: 125 Kč
Vydána: 1998-07-01 Účinnost: 1998-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12222

ČSN EN 12749 (795605)
Obuv - Kondicionování pro zkoušky odolnosti proti stárnutí
Katalogové číslo: 58121 Cena: 125 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2000-06-01 Účinnost: 2000-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12749

ČSN 79 5606 (795606)
Zkoušení obuvi. Stanovení hmotnosti obuvi
Katalogové číslo: 5663 Cena: 65 Kč
Vydána: 1975-09-29 Účinnost: 1977-01-01
Změny a opravy: Z1 7.98t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 79 5606

ČSN 79 5607 (795607)
Skúšanie obuvi. Kondicionovanie obuvi
Katalogové číslo: 31465 Cena: 65 Kč
Vydána: 1990-04-10 Účinnost: 1991-01-01
Změny a opravy: Z1 7.98t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 79 5607

ČSN EN ISO 17708 (795609)
Obuv - Zkoušení kompletní obuvi - Pevnost spoje mezi svrškem a podešví
Katalogové číslo: 505980 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-01-01 Účinnost: 2019-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17708

ČSN EN 13073 (795610)
Obuv - Zkoušení kompletní obuvi - Odolnost proti pronikání vody
Katalogové číslo: 61734 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2001-08-01 Účinnost: 2001-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13073

ČSN EN ISO 19954 (795611)
Obuv - Zkoušení kompletní obuvi - Zkouška praní v domácí pračce
Katalogové číslo: 69379 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2004-03-01 Účinnost: 2004-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 19954

ČSN EN 12785 (795612)
Obuv - Zkoušení kompletní obuvi - Připevnění podpatku
Katalogové číslo: 60622 Cena: 190 Kč
Vydána: 2000-12-01 Účinnost: 2001-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12785

ČSN EN ISO 20877 (795613)
Obuv - Zkoušení kompletní obuvi - Tepelněizolační vlastnosti
Katalogové číslo: 89866 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2012-04-01 Účinnost: 2012-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 20877

ČSN EN ISO 16187 (795615)
Obuv a části obuvi - Metoda zkoušení pro hodnocení antibakteriální aktivity
Katalogové číslo: 94164 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2014-02-01 Účinnost: 2014-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16187

TNI CEN ISO/TR 16178 (795616)
Obuv - Nebezpečné látky potenciálně přítomné v obuvi a částech obuvi - Přehled nebezpečných chemických látek
Katalogové číslo: 513902 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2022-01-01 Účinnost: 2022-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI CEN ISO/TR 16178

ČSN EN ISO 16189 (795617)
Obuv - Nebezpečné látky potenciálně přítomné v obuvi a částech obuvi - Zkušební metoda pro kvantitativní stanovení dimethylformamidu v obuvnických materiálech
Katalogové číslo: 514481 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-06-01 Účinnost: 2022-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16189

ČSN EN ISO 16190 (795618)
Obuv - Nebezpečné látky potenciálně přítomné v obuvi a částech obuvi - Zkušební metoda pro kvantitativní stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) v obuvnických materiálech
Katalogové číslo: 514480 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-06-01 Účinnost: 2022-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16190

ČSN EN ISO 10765 (795620)
Obuv - Metoda zkoušení pro charakterizaci elastických materiálů - Tahové vlastnosti
Katalogové číslo: 86943 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2010-12-01 Účinnost: 2011-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10765

ČSN EN ISO 10768 (795621)
Obuv - Metoda zkoušení pro stanovení odolnosti elastických materiálů proti opakovanému protahování - Únavová odolnost
Katalogové číslo: 86944 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2010-12-01 Účinnost: 2011-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10768

ČSN EN 14602 (795625)
Obuv - Zkušební metody pro posuzování ekologických kritérií
Katalogové číslo: 91740 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-02-01 Účinnost: 2013-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14602

ČSN EN ISO 19410-1 (795636)
Velikosti obuvi - Měření uvnitř obuvi - Část 1: Délka obuvi
Katalogové číslo: 516522 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-04-01 Účinnost: 2023-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 19410-1

ČSN P ISO/TS 19407 (795637)
Obuv - Měření velikosti - Převod mezi systémy velikostí
Katalogové číslo: 509830 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2020-03-01 Účinnost: 2020-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P ISO/TS 19407

ČSN P ISO/TS 19408 (795638)
Obuv - Měření velikosti - Terminologický slovník
Katalogové číslo: 510839 Cena: 340 Kč
Vydána: 2020-08-01 Účinnost: 2020-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P ISO/TS 19408

ČSN EN ISO 19577 (795639)
Obuv - Nebezpečné látky potenciálně přítomné v obuvi a částech obuvi - Stanovení nitrosaminů
Katalogové číslo: 509743 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-06-01 Účinnost: 2020-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 19577

ČSN EN ISO 16181-1 (795640)
Obuv - Nebezpečné látky potenciálně přítomné v obuvi a částech obuvi - Část 1: Stanovení ftalátů po extrakci rozpouštědlem
Katalogové číslo: 512726 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-01-01 Účinnost: 2022-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16181-1

ČSN EN ISO 16181-2 (795640)
Obuv - Nebezpečné látky potenciálně přítomné v obuvi a částech obuvi - Část 2: Stanovení ftalátů bez extrakce rozpouštědlem
Katalogové číslo: 513308 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-01-01 Účinnost: 2022-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16181-2

ČSN P CEN ISO/TS 16179 (795641)
Obuv - Nebezpečné látky potenciálně přítomné v obuvi a částech obuvi - Stanovení organocíničitých sloučenin v obuvnických materiálech
Katalogové číslo: 91737 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-02-01 Účinnost: 2013-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN ISO/TS 16179

ČSN EN ISO 16186 (795642)
Obuv - Nebezpečné látky potenciálně přítomné v obuvi a částech obuvi - Stanovení dimethyl-fumarátu (DMFU)
Katalogové číslo: 513184 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-12-01 Účinnost: 2022-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16186

ČSN EN ISO 20536 (795643)
Obuv - Nebezpečné látky potenciálně přítomné v obuvi a v částech obuvi - Stanovení fenolu v obuvnických materiálech
Katalogové číslo: 504370 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-05-01 Účinnost: 2018-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 20536

ČSN EN ISO 20150 (795644)
Obuv a části obuvi - Kvantitativní stimulační zkušební metoda pro posouzení antifungální aktivity
Katalogové číslo: 507440 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-07-01 Účinnost: 2019-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 20150

ČSN EN ISO 21061 (795645)
Obuv - Chemické zkoušky - Obecné zásady pro přípravu vzorků
Katalogové číslo: 514482 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-06-01 Účinnost: 2022-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 21061

ČSN EN ISO 19574 (795646)
Obuv a části obuvi - Kvalitativní zkušební metoda pro posouzení antifungální aktivity (zkouška růstu)
Katalogové číslo: 514791 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-08-01 Účinnost: 2022-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 19574