Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 8000 - Textilní průmysl, všeobecně

Zobrazit obsah třídy 80

ČSN 80 0001 (800001)
Textilie - Základní třídění a základní názvy
Katalogové číslo: 95482 Cena: 190 Kč
Vydána: 2014-07-01 Účinnost: 2014-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 80 0001

ČSN EN ISO 9092 (800002)
Netkané textilie - Slovník
Katalogové číslo: 508857 Cena: 190 Kč
Vydána: 2019-11-01 Účinnost: 2019-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9092

ČSN EN ISO 5157 (800003)
Textilie - Environmentální aspekty - Slovník
Katalogové číslo: 518350 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
Vydána: 2024-02-01 Účinnost: 2024-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 5157

ČSN EN ISO 3758 (800005)
Textilie - Symboly pro ošetřování
Katalogové číslo: 91694 Cena: 340 Kč
Vydána: 2012-11-01 Účinnost: 2012-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3758

ČSN EN ISO 3758 (800005)
Textilie - Symboly pro ošetřování
Katalogové číslo: 519661 Cena: 440 Kč
Vydána: 2024-07-01 Účinnost: 2024-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3758

ČSN EN ISO 23606 (800006)
Textilie - Pleteniny - Znázornění a zápis vazby
Katalogové číslo: 83661 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-08-01 Účinnost: 2009-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 23606

ČSN EN ISO 30023 (800007)
Textilie - Kvalifikační symboly pro označování pracovních oděvů určených k průmyslovému praní
Katalogové číslo: 514642 Cena: 230 Kč
Vydána: 2022-04-01 Účinnost: 2022-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 30023

ČSN EN ISO 2076 (800010)
Textilie - Chemicky vyrobená vlákna - Obecné názvy
Katalogové číslo: 515029 Cena: 350 Kč
Vydána: 2022-06-01 Účinnost: 2022-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 2076

ČSN ISO 8159 (800011)
Textilie. Tvary vláken a nití. Slovník
Katalogové číslo: 15269 Cena: 125 Kč
Vydána: 1994-01-01 Účinnost: 1994-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 8159

ČSN EN ISO 4921 (800013)
Pletení - Základní pojmy - Slovník
Katalogové číslo: 64415 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2002-07-01 Účinnost: 2002-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4921

ČSN EN ISO 8388 (800014)
Pleteniny - Druhy - Slovník
Katalogové číslo: 68714 Cena: 770 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2004-01-01 Účinnost: 2004-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 8388

ČSN 80 0016 (800016)
Plošné textilie. Názvy a definice vzhledových vad
Katalogové číslo: 31477 Cena: 125 Kč
Vydána: 1987-08-10 Účinnost: 1988-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 80 0016

ČSN 80 0018 (800018)
Zátažné a osnovní pletařské vazby. Terminologie
Katalogové číslo: 32310 Cena: 440 Kč
Vydána: 1993-11-01 Účinnost: 1993-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 80 0018

ČSN 80 0020 (800020)
Názvosloví tkalcovských vazeb a vazebních technik
Katalogové číslo: 5672 Cena: 570 Kč
Vydána: 1965-01-13 Účinnost: 1966-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 80 0020

ČSN 80 0021 (800021)
Textilie - Terminologie a charakteristika tkanin
Katalogové číslo: 512798 Cena: 350 Kč
Vydána: 2021-07-01 Účinnost: 2021-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 80 0021

ČSN 80 0023 (800023)
Názvosloví vad stuhařských a prýmkařských výrobků
Katalogové číslo: 31479 Cena: 125 Kč
Vydána: 1981-03-17 Účinnost: 1982-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 80 0023

ČSN 80 0025 (800025)
Názvosloví vad tkanin
Katalogové číslo: 5673 Cena: 125 Kč
Vydána: 1975-02-03 Účinnost: 1976-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 80 0025

ČSN 80 0026 (800026)
Textilné nite. Názvy a definície chýb
Katalogové číslo: 31480 Cena: 125 Kč
Vydána: 1989-02-01 Účinnost: 1990-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 80 0026

ČSN ISO 8160 (800029)
Textilie. Tvarované nitě. Slovník
Katalogové číslo: 15077 Cena: 125 Kč
Vydána: 1993-12-01 Účinnost: 1994-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 8160

ČSN 80 0030 (800030)
Chemická vlákna. Názvosloví vad chemických vláken
Katalogové číslo: 31483 Cena: 65 Kč
Vydána: 1985-02-28 Účinnost: 1986-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 80 0030

ČSN 80 0033 (800033)
Stuhařské, prýmkařské a síťařské výrobky. Základní názvy
Katalogové číslo: 31484 Cena: 190 Kč
Vydána: 1984-08-30 Účinnost: 1986-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 80 0033

ČSN 80 0035 (800035)
Pletené výrobky. Názvy a definice vad
Katalogové číslo: 31485 Cena: 125 Kč
Vydána: 1989-11-08 Účinnost: 1990-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 80 0035

ČSN ISO 1144 (800050)
Textilie - Jednotný systém pro označování délkové hmotnosti (Systém Tex)
Katalogové číslo: 506704 Cena: 230 Kč
Vydána: 2019-01-01 Účinnost: 2019-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 1144

ČSN EN ISO 139 (800056)
Textilie - Normální ovzduší pro klimatizování a zkoušení
Katalogové číslo: 73948 Cena: 190 Kč
Vydána: 2005-09-01 Účinnost: 2005-10-01
Změny a opravy: A1 1.12t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 139

ČSN 80 0059 (800059)
Textilie. Stanovení elektrického odporu
Katalogové číslo: 31487 Cena: 190 Kč
Vydána: 1985-03-13 Účinnost: 1986-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 80 0059

ČSN EN ISO 5089 (800064)
Textilie. Příprava laboratorních a zkušebních vzorků pro chemické zkoušky
Katalogové číslo: 15276 Cena: 125 Kč
Vydána: 1994-01-01 Účinnost: 1994-02-01
Změny a opravy: Z1 3.17t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 5089

ČSN EN ISO 3071 (800066)
Textilie - Zjišťování hodnoty pH vodného výluhu
Katalogové číslo: 510898 Cena: 190 Kč
Vydána: 2020-09-01 Účinnost: 2020-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3071

ČSN EN ISO 20743 (800068)
Textilie - Stanovení antibakteriální aktivity textilních výrobků
Katalogové číslo: 514076 Cena: 350 Kč
Vydána: 2022-01-01 Účinnost: 2022-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 20743

ČSN ISO 18184 (800069)
Textilie - Stanovení antivirové aktivity textilních výrobků
Katalogové číslo: 510841 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2020-10-01 Účinnost: 2020-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 18184

ČSN EN 12751 (800070)
Textilie - Odběr vzorků vláken, nití a plošných textilií ke zkouškám
Katalogové číslo: 58537 Cena: 230 Kč
Vydána: 2000-04-01 Účinnost: 2000-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12751

ČSN 80 0073 (800073)
Pojmy používané při zkoušení textilií tahem
Katalogové číslo: 31489 Cena: 125 Kč
Vydána: 1991-05-08 Účinnost: 1992-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 80 0073

ČSN 80 0080 (800080)
Diely odevných výrobkov. Termíny a definície
Katalogové číslo: 31491 Cena: 190 Kč
Vydána: 1990-05-14 Účinnost: 1991-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 80 0080

TNI CEN/TR 16422 (800082)
Klasifikace termoregulačních vlastností
Katalogové číslo: 96437 Cena: 350 Kč
Vydána: 2015-01-01 Účinnost: 2015-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI CEN/TR 16422

TNI CEN ISO/TR 23383 (800083)
Textilie a textilní výrobky - Chytré (inteligentní) textilie - Definice, kategorizace, aplikace a potřeby normalizace
Katalogové číslo: 512630 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2021-06-01 Účinnost: 2021-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI CEN ISO/TR 23383

TNI CEN/TR 17945 (800084)
Textilie a textilní výrobky - Textilie s integrovanou elektronikou a ICT - Definice, kategorizace, aplikace a potřeby normalizace
Katalogové číslo: 517917 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2023-12-01 Účinnost: 2024-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI CEN/TR 17945

ČSN EN ISO 4484-1 (800088)
Textilie a textilní výrobky - Mikroplasty uvolňované z textilií - Část 1: Stanovení úbytku materiálu z plošných textilií během praní
Katalogové číslo: 517976 Cena: 230 Kč
Vydána: 2023-09-01 Účinnost: 2023-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4484-1

ČSN EN ISO 4484-3 (800088)
Textilie a textilní výrobky - Mikroplasty uvolňované z textilií - Část 3: Měření hmotnosti zachyceného materiálu uvolněného z textilních finálních výrobků při domácím praní
Katalogové číslo: 518460 Cena: 350 Kč
Vydána: 2023-12-01 Účinnost: 2024-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4484-3