Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 8003 - Předpisy pro zkoušení

Zobrazit obsah třídy 80

ČSN EN 17681-1 (800300)
Textilie a textilní výrobky - Organicky vázaný fluor - Část 1: Stanovení netěkavých sloučenin extrakční metodou s využitím kapalinové chromatografie
Katalogové číslo: 516349 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-03-01 Účinnost: 2023-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17681-1

ČSN EN 17681-2 (800300)
Textilie a textilní výrobky - Organicky vázaný fluor - Část 2: Stanovení těkavých sloučenin extrakční metodou s využitím plynové chromatografie
Katalogové číslo: 516348 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-03-01 Účinnost: 2023-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17681-2

ČSN EN 16711-1 (800301)
Textilie - Stanovení obsahu kovů - Část 1: Stanovení kovů mikrovlnným rozkladem
Katalogové číslo: 99458 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-05-01 Účinnost: 2016-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16711-1

ČSN EN 16711-2 (800301)
Textilie - Stanovení obsahu kovů - Část 2: Stanovení kovů extrahovaných roztokem umělého kyselého potu
Katalogové číslo: 99459 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-05-01 Účinnost: 2016-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16711-2

ČSN EN 16711-3 (800301)
Textilie - Stanovení obsahu kovů - Část 3: Stanovení olova uvolněného roztokem umělých slin
Katalogové číslo: 508125 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-11-01 Účinnost: 2019-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16711-3

ČSN EN ISO 24584 (800305)
Textilie - Chytré textilie - Metoda zkoušení plošného odporu vodivých textilií bezkontaktním způsobem
Katalogové číslo: 515846 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-12-01 Účinnost: 2023-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 24584

TNI CEN/TR 17222 (800310)
Textilní výrobky a nanotechnologie - Návod pro zkoušky na simulaci uvolňování nanočástic - Expozice pokožky
Katalogové číslo: 509435 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2020-01-01 Účinnost: 2020-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI CEN/TR 17222

ČSN EN ISO 22818 (800320)
Textilie - Stanovení chlorovaných parafinů s krátkým řetězcem (SCCP) a středním řetězcem (MCCP) v textilních výrobcích z různých matric za použití plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií, využívající negativní chemickou ionizaci (GC-NCl-MS)
Katalogové číslo: 512725 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-10-01 Účinnost: 2021-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22818

ČSN EN ISO 17881-1 (800331)
Textilie - Stanovení určitých zpomalovačů hoření - Část 1: Bromované zpomalovače hoření
Katalogové číslo: 500568 Cena: 190 Kč
Vydána: 2016-08-01 Účinnost: 2016-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17881-1

ČSN EN ISO 17881-2 (800331)
Textilie - Stanovení určitých zpomalovačů hoření - Část 2: Zpomalovače hoření na bázi fosforu
Katalogové číslo: 500570 Cena: 190 Kč
Vydána: 2016-08-01 Účinnost: 2016-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17881-2