Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 8008 - Zkoušení textilních plošných výrobků

Zobrazit obsah třídy 80

ČSN EN 14878 (800801)
Textilie - Chování dětského nočního ošacení při hoření - Specifikace
Katalogové číslo: 80205 Cena: 230 Kč
Vydána: 2008-01-01 Účinnost: 2008-02-01
Změny a opravy: Oprava 1 5.09t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14878

ČSN EN 1624 (800802)
Textilie a textilní výrobky - Chování průmyslových a technických textilií při hoření - Postup pro stanovení šíření plamene svisle umístěných vzorků
Katalogové číslo: 58768 Cena: 125 Kč
Vydána: 2000-05-01 Účinnost: 2000-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1624

ČSN EN 1625 (800803)
Textilie a textilní výrobky - Chování průmyslových a technických textilií při hoření - Postup pro stanovení zápalnosti svisle umístěných vzorků
Katalogové číslo: 58767 Cena: 125 Kč
Vydána: 2000-05-01 Účinnost: 2000-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1625

ČSN EN 1103 (800804)
Textilie - Oděvní textilie - Podrobný postup pro zjišťování chování při hoření
Katalogové číslo: 75956 Cena: 125 Kč
Vydána: 2006-06-01 Účinnost: 2006-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1103

ČSN EN ISO 6940 (800805)
Textilie - Hořlavost - Zjišťování snadnosti zapálení svisle umístěných zkušebních vzorků
Katalogové číslo: 71287 Cena: 230 Kč
Vydána: 2004-10-01 Účinnost: 2004-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 6940

ČSN EN ISO 6941 (800806)
Textilie - Hořlavost - Měření rychlosti šíření plamene u svisle umístěných zkušebních vzorků
Katalogové číslo: 70621 Cena: 230 Kč
Vydána: 2004-07-01 Účinnost: 2004-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 6941

ČSN EN 14115 (800807)
Textilie - Chování při hoření materiálů na stanové přístřešky, velké stany a podobné výrobky - Snadnost zapálení
Katalogové číslo: 65532 Cena: 230 Kč
Vydána: 2002-09-01 Účinnost: 2002-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14115

ČSN EN ISO 12138 (800808)
Textilie - Postupy domácího praní plošných textilií před zkoušením hořlavosti
Katalogové číslo: 504977 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-08-01 Účinnost: 2018-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12138

ČSN EN ISO 3175-1 (800809)
Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů - Část 1: Hodnocení vlastností po čištění a konečné úpravě
Katalogové číslo: 508661 Cena: 230 Kč
Vydána: 2019-10-01 Účinnost: 2019-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3175-1

ČSN EN ISO 3175-2 (800809)
Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů - Část 2: Postup pro zkoušení vlastností při čištění a konečné úpravě za použití tetrachlorethylenu
Katalogové číslo: 508664 Cena: 230 Kč
Vydána: 2019-10-01 Účinnost: 2019-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3175-2

ČSN EN ISO 3175-3 (800809)
Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů - Část 3: Postup pro zkoušení vlastností při čištění a konečné úpravě za použití uhlovodíkových rozpouštědel
Katalogové číslo: 508730 Cena: 230 Kč
Vydána: 2019-11-01 Účinnost: 2019-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3175-3

ČSN EN ISO 3175-4 (800809)
Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů - Část 4: Postup pro zkoušení vlastností při čištění a konečné úpravě za použití imitovaného čištění za mokra
Katalogové číslo: 508731 Cena: 230 Kč
Vydána: 2019-11-01 Účinnost: 2019-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3175-4

ČSN EN ISO 3175-5 (800809)
Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů - Část 5: Postup pro zkoušení vlastností při čištění a konečné úpravě za použití dibutoxymethanu
Katalogové číslo: 510181 Cena: 230 Kč
Vydána: 2020-05-01 Účinnost: 2020-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3175-5

ČSN EN ISO 3175-6 (800809)
Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů - Část 6: Postup pro zkoušení vlastností při čištění a konečné úpravě za použití dekamethylpentacyklosiloxanu
Katalogové číslo: 510184 Cena: 230 Kč
Vydána: 2020-05-01 Účinnost: 2020-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3175-6

ČSN EN ISO 13015 (800810)
Tkaniny - Deformace - Zjišťování zešikmení a obloukovitosti
Katalogové číslo: 94977 Cena: 230 Kč
Vydána: 2014-04-01 Účinnost: 2014-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13015

ČSN EN 16806-1 (800811)
Textilie a textilní výrobky - Textilie obsahující materiály s fázovou změnou (PCM) - Část 1: Stanovení akumulace a uvolňování tepla
Katalogové číslo: 500176 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-09-01 Účinnost: 2016-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16806-1

ČSN EN ISO 13934-1 (800812)
Textilie - Tahové vlastnosti plošných textilií - Část 1: Zjišťování maximální síly a tažnosti při maximální síle pomocí metody Strip
Katalogové číslo: 94096 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-11-01 Účinnost: 2013-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13934-1

ČSN EN ISO 13934-2 (800812)
Textilie - Tahové vlastnosti plošných textilií - Část 2: Zjišťování maximální síly pomocí metody Grab
Katalogové číslo: 95784 Cena: 230 Kč
Vydána: 2014-09-01 Účinnost: 2014-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13934-2

ČSN EN 1049-2 (800814)
Textilie. Tkaniny. konstrukce. Metody analýzy. Část 2: Stanovení dostavy (mod ISO 7211-2:1984)
Katalogové číslo: 18266 Cena: 190 Kč
Vydána: 1995-11-01 Účinnost: 1995-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1049-2

ČSN EN 15598 (800815)
Textilie - Froté tkaniny - Metody zkoušení pro zjišťování pevnosti zakotvení smyčky
Katalogové číslo: 82322 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-02-01 Účinnost: 2009-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15598

ČSN EN 17534 (800816)
Textilie - Fyziologické účinky - Měření převodu a vyrovnávání kapalného potu
Katalogové číslo: 517317 Cena: 230 Kč
Vydána: 2023-06-01 Účinnost: 2023-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17534

ČSN EN ISO 9237 (800817)
Textilie. Zjišťování prodyšnosti plošných textilií
Katalogové číslo: 20590 Cena: 190 Kč
Vydána: 1996-11-01 Účinnost: 1996-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9237

ČSN EN ISO 811 (800818)
Textilie - Stanovení odolnosti proti pronikání vody - Zkouška tlakem vody
Katalogové číslo: 506418 Cena: 190 Kč
Vydána: 2018-12-01 Účinnost: 2019-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 811

ČSN EN ISO 11092 (800819)
Textilie - Fyziologické účinky - Měření tepelného odporu a výparného odporu za stálých podmínek (zkouška pomocí vyhřívané desky simulující efekt pocení)
Katalogové číslo: 96839 Cena: 230 Kč
Vydána: 2015-03-01 Účinnost: 2015-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11092

ČSN EN ISO 2313-1 (800820)
Textilie - Stanovení zotavení po pomačkání složeného vzorku plošné textilie měřením úhlu zotavení - Část 1: Metoda horizontálně složeného vzorku
Katalogové číslo: 513185 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-12-01 Účinnost: 2022-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 2313-1

ČSN EN ISO 2313-2 (800820)
Textilie - Stanovení zotavení po pomačkání složeného vzorku plošné textilie měřením úhlu zotavení - Část 2: Metoda vertikálně složeného vzorku
Katalogové číslo: 513186 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-12-01 Účinnost: 2022-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 2313-2

ČSN EN ISO 6330 (800821)
Textilie - Postupy domácího praní a sušení pro zkoušení textilií
Katalogové číslo: 515339 Cena: 350 Kč
Vydána: 2022-07-01 Účinnost: 2022-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 6330

ČSN EN ISO 5077 (800822)
Textilie - Zjišťování změn rozměrů po praní a sušení
Katalogové číslo: 81516 Cena: 125 Kč
Vydána: 2008-08-01 Účinnost: 2008-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 5077

ČSN 80 0823 (800823)
Plošné textilie - Zjišťování změn rozměrů po žehlení za vlhka
Katalogové číslo: 95404 Cena: 125 Kč
Vydána: 2014-06-01 Účinnost: 2014-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 80 0823

ČSN EN ISO 3759 (800825)
Textilie - Příprava, označování a měření vzorků plošných textilií a oblečení při zkouškách pro zjišťování změny rozměrů
Katalogové číslo: 89858 Cena: 190 Kč
Vydána: 2012-01-01 Účinnost: 2012-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 3759

ČSN EN ISO 4920 (800827)
Plošné textilie - Stanovení odolnosti vůči povrchovému smáčení (zkrápěcí metoda)
Katalogové číslo: 92287 Cena: 190 Kč
Vydána: 2013-02-01 Účinnost: 2013-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 4920

ČSN 80 0828 (800828)
Plošné textilie. Stanovení savosti vůči vodě. Postup vzlínáním
Katalogové číslo: 31540 Cena: 65 Kč
Vydána: 1992-10-01 Účinnost: 1992-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 80 0828

ČSN EN ISO 13937-1 (800829)
Textilie - Vlastnosti plošných textilií při dotržení - Část 1: Zjišťování síly při dotržení pomocí balistického kyvadla (Elmendorf)
Katalogové číslo: 61059 Cena: 230 Kč
Vydána: 2001-02-01 Účinnost: 2001-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13937-1

ČSN EN ISO 13937-2 (800829)
Textilie - Vlastnosti plošných textilií při dotržení - Část 2: Zjišťování síly při dotržení u zkušebních vzorků ve tvaru ramen (metoda s jedním nastřižením)
Katalogové číslo: 61060 Cena: 230 Kč
Vydána: 2001-02-01 Účinnost: 2001-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13937-2

ČSN EN ISO 13937-3 (800829)
Textilie - Vlastnosti plošných textilií při dotržení - Část 3: Zjišťování síly při dotržení u zkušebních vzorků ve tvaru křídel (metoda s jedním nastřižením)
Katalogové číslo: 61061 Cena: 230 Kč
Vydána: 2001-02-01 Účinnost: 2001-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13937-3

ČSN EN ISO 13937-4 (800829)
Textilie - Vlastnosti plošných textilií při dotržení - Část 4: Zjišťování síly při dotržení u zkušebních vzorků ve tvaru jazýčku (metoda s dvojím nastřižením)
Katalogové číslo: 61058 Cena: 230 Kč
Vydána: 2001-02-01 Účinnost: 2001-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13937-4

ČSN EN ISO 2411 (800830)
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování přilnavosti povrstvení
Katalogové číslo: 505038 Cena: 230 Kč
Vydána: 2018-05-01 Účinnost: 2018-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 2411

ČSN EN 16812 (800831)
Textilie a textilní výrobky - Elektricky vodivé textilie - Stanovení lineárního elektrického odporu vodivých drah
Katalogové číslo: 500612 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-11-01 Účinnost: 2016-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16812

ČSN ISO 7768 (800832)
Textilie - Zkušební metoda pro hodnocení hladkosti povrchu plošných textilií po čištění
Katalogové číslo: 92286 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-02-01 Účinnost: 2013-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 7768

ČSN 80 0833 (800833)
Plošné textilie. Stanovení odolnosti v oděru na vrtulkovém odírači
Katalogové číslo: 32085 Cena: 125 Kč
Vydána: 1993-02-01 Účinnost: 1993-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 80 0833

ČSN EN ISO 10528 (800836)
Textilie. Postupy komerčního praní plošných textilií před zkoušením hořlavosti
Katalogové číslo: 20662 Cena: 190 Kč
Vydána: 1996-12-01 Účinnost: 1997-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10528

ČSN EN ISO 12945-1 (800837)
Textilie - Stanovení sklonu plošných textilií ke žmolkování, rozvláknění nebo viditelným změnám povrchu - Část 1: Metoda s využitím žmolkovací komory
Katalogové číslo: 512650 Cena: 230 Kč
Vydána: 2021-06-01 Účinnost: 2021-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12945-1

ČSN EN ISO 12945-2 (800837)
Textilie - Stanovení sklonu plošných textilií ke žmolkování, rozvláknění nebo viditelným změnám povrchu - Část 2: Modifikovaná metoda Martindale
Katalogové číslo: 512651 Cena: 230 Kč
Vydána: 2021-06-01 Účinnost: 2021-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12945-2

ČSN EN ISO 12945-3 (800837)
Textilie - Stanovení sklonu plošných textilií ke žmolkování, rozvláknění nebo viditelným změnám povrchu - Část 3: Metoda s náhodným pohybem v bubnovém žmolkovacím přístroji
Katalogové číslo: 512652 Cena: 230 Kč
Vydána: 2021-06-01 Účinnost: 2021-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12945-3

ČSN EN ISO 12945-4 (800837)
Textilie - Stanovení sklonu plošných textilií ke žmolkování, rozvláknění nebo viditelným změnám povrchu - Část 4: Vizuální hodnocení žmolkování, rozvláknění nebo viditelných změn povrchu
Katalogové číslo: 512653 Cena: 190 Kč
Vydána: 2021-06-01 Účinnost: 2021-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12945-4

ČSN 80 0838 (800838)
Zjišťování odolnosti plošných textilií proti žmolkování na komorovém žmolkovacím přístroji
Katalogové číslo: 5757 Cena: 65 Kč
Vydána: 1975-03-14 Účinnost: 1976-08-01
Změny a opravy: Za 7.82 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 80 0838

ČSN EN ISO 21765 (800840)
Textilie - Stanovení deformovatelnosti plošné textilie nuceným mechanickým roztažením
Katalogové číslo: 513040 Cena: 340 Kč
Vydána: 2021-08-01 Účinnost: 2021-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 21765

ČSN EN ISO 13935-1 (800841)
Textilie - Tahové vlastnosti švů plošných textilií a konfekčních výrobků - Část 1: Zjišťování maximální síly do přetrhu švu metodou Strip
Katalogové číslo: 96271 Cena: 190 Kč
Vydána: 2014-11-01 Účinnost: 2014-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13935-1

ČSN EN ISO 13935-2 (800841)
Textilie - Tahové vlastnosti švů plošných textilií a konfekčních výrobků - Část 2: Zjišťování maximální síly do přetrhu švu metodou Grab
Katalogové číslo: 96273 Cena: 230 Kč
Vydána: 2014-11-01 Účinnost: 2014-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13935-2

ČSN EN ISO 13936-1 (800842)
Textilie - Zjišťování odolnosti tkanin proti posuvu nití ve švu - Část 1: Metoda se stanoveným otevřením švu
Katalogové číslo: 71663 Cena: 230 Kč
Vydána: 2004-11-01 Účinnost: 2004-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13936-1

ČSN EN ISO 13936-2 (800842)
Textilie - Zjišťování odolnosti tkanin proti posuvu nití ve švu - Část 2: Metoda se stanoveným zatížením
Katalogové číslo: 71677 Cena: 230 Kč
Vydána: 2004-11-01 Účinnost: 2004-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13936-2

ČSN EN ISO 13936-3 (800842)
Textilie - Zjišťování odolnosti tkanin proti posuvu nití ve švu - Část 3: Metoda s ojehlenou svorkou
Katalogové číslo: 79496 Cena: 230 Kč
Vydána: 2007-10-01 Účinnost: 2007-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13936-3

ČSN EN 1773 (800843)
Textilie - Plošné textilie - Zjišťování délky a šířky
Katalogové číslo: 51451 Cena: 190 Kč
Vydána: 1998-03-01 Účinnost: 1998-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1773

ČSN EN ISO 5084 (800844)
Textilie - Zjišťování tloušťky textilií a textilních výrobků
Katalogové číslo: 51187 Cena: 190 Kč
Vydána: 1998-01-01 Účinnost: 1998-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 5084

ČSN EN ISO 12947-1 (800846)
Textilie - Zjišťování odolnosti plošných textilií v oděru metodou Martindale - Část 1: Přístroj Martindale
Katalogové číslo: 56990 Cena: 230 Kč
Vydána: 1999-10-01 Účinnost: 1999-11-01
Změny a opravy: Oprava 1 9.06t, Oprava 2 2.13t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12947-1

ČSN EN ISO 12947-2 (800846)
Textilie - Zjišťování odolnosti plošných textilií v oděru metodou Martindale - Část 2: Zjišťování poškození vzorku
Katalogové číslo: 502450 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-08-01 Účinnost: 2017-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12947-2

ČSN EN ISO 12947-3 (800846)
Textilie - Zjišťování odolnosti plošných textilií v oděru metodou Martindale - Část 3: Zjišťování úbytku hmotnosti
Katalogové číslo: 56988 Cena: 230 Kč
Vydána: 1999-10-01 Účinnost: 1999-11-01
Změny a opravy: Oprava 1 11.06t, Z1 8.07t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12947-3

ČSN EN ISO 12947-4 (800846)
Textilie - Zjišťování odolnosti plošných textilií v oděru metodou Martindale - Část 4: Hodnocení změny vzhledu
Katalogové číslo: 56989 Cena: 230 Kč
Vydána: 1999-10-01 Účinnost: 1999-11-01
Změny a opravy: Oprava 1 11.06t, Z1 8.07t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12947-4

ČSN EN ISO 16373-1 (800847)
Textilie - Barviva - Část 1: Obecné principy zkoušení barevných textilií za účelem identifikace barviva
Katalogové číslo: 500327 Cena: 340 Kč
Vydána: 2016-07-01 Účinnost: 2016-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16373-1

ČSN EN ISO 16373-2 (800847)
Textilie - Barviva - Část 2: Obecná metoda pro stanovení extrahovatelných barviv včetně alergenních a karcinogenních barviv (metoda s použitím vody s obsahem pyridinu)
Katalogové číslo: 96444 Cena: 340 Kč
Vydána: 2015-01-01 Účinnost: 2015-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16373-2

ČSN EN ISO 16373-3 (800847)
Textilie - Barviva - Část 3: Metoda pro stanovení určitých karcinogenních barviv (metoda s použitím triethylaminu/methanolu)
Katalogové číslo: 96445 Cena: 350 Kč
Vydána: 2015-01-01 Účinnost: 2015-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16373-3

ČSN EN 13758-1 +A1 (800848)
Textilie - Ochranné vlastnosti proti UV slunečnímu záření - Část 1: Metoda pro zkoušení oděvních textilií
Katalogové číslo: 79100 Cena: 230 Kč
Vydána: 2007-08-01 Účinnost: 2007-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13758-1 +A1

ČSN EN 13758-2 +A1 (800848)
Textilie - Ochranné vlastnosti proti UV slunečnímu záření - Část 2: Klasifikace a označování oděvů
Katalogové číslo: 79098 Cena: 125 Kč
Vydána: 2007-08-01 Účinnost: 2007-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13758-2 +A1

ČSN EN 12127 (800849)
Textilie - Plošné textilie - Zjišťování plošné hmotnosti pomocí malých vzorků
Katalogové číslo: 53943 Cena: 190 Kč
Vydána: 1998-11-01 Účinnost: 1998-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12127

ČSN 80 0850 (800850)
Plošné textilie. Stanovení oděru v přehybu na vrtulkovém odírači
Katalogové číslo: 31548 Cena: 125 Kč
Vydána: 1983-01-27 Účinnost: 1984-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 80 0850

ČSN EN ISO 5470-1 (800852)
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování odolnosti v oděru - Část 1: Taberův přístroj na zkoušení oděru
Katalogové číslo: 502089 Cena: 1 270 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-06-01 Účinnost: 2017-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 5470-1

ČSN EN ISO 5470-2 (800852)
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení odolnosti v oděru - Část 2: Oděrací přístroj Martindale
Katalogové číslo: 513745 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-03-01 Účinnost: 2022-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 5470-2

ČSN EN ISO 11721-1 (800853)
Textilie - Zjišťování odolnosti textilií obsahujících celulózu proti mikroorganismům - Zkouška zahrabáním do zeminy - Část 1: Posuzování protihnilobných úprav
Katalogové číslo: 62947 Cena: 230 Kč
Vydána: 2001-09-01 Účinnost: 2001-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11721-1

ČSN EN ISO 11721-2 (800853)
Textilie - Zjišťování odolnosti textilií obsahujících celulózu proti mikroorganismům - Zkouška zahrabáním do zeminy - Část 2: Zjišťování dlouhodobé odolnosti úprav zpomalujících hnití
Katalogové číslo: 69545 Cena: 190 Kč
Vydána: 2004-02-01 Účinnost: 2004-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11721-2

ČSN EN ISO 15487 (800854)
Textilie - Metoda pro hodnocení vzhledu oděvů a dalších hotových textilních výrobků po domácím praní a sušení
Katalogové číslo: 507970 Cena: 340 Kč
Vydána: 2019-07-01 Účinnost: 2019-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15487

ČSN EN 29865 (800856)
Textilie. Stanovení nepromokavosti plošných textilií Bundesmannovou zkouškou deštěm (ISO 9865:1991)
Katalogové číslo: 17369 Cena: 190 Kč
Vydána: 1995-03-01 Účinnost: 1995-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 29865

ČSN EN 1734 (800857)
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování odolnosti proti pronikání vody - Postup při nízkém tlaku
Katalogové číslo: 51775 Cena: 125 Kč
Vydána: 1998-03-01 Účinnost: 1998-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1734

ČSN 80 0858 (800858)
Zkoušení tuhosti a pružnosti plošných textilií
Katalogové číslo: 5765 Cena: 125 Kč
Vydána: 1974-01-30 Účinnost: 1974-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 80 0858

ČSN EN 1735 (800859)
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování ohebnosti
Katalogové číslo: 51774 Cena: 190 Kč
Vydána: 1998-03-01 Účinnost: 1998-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1735

ČSN EN ISO 5978 (800860)
Tkaniny povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení lepivosti
Katalogové číslo: 518351 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2024-02-01 Účinnost: 2024-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 5978

ČSN EN ISO 14389 (800861)
Textilie - Stanovení obsahu ftalátů - Metoda s použitím tetrahydrofuranu
Katalogové číslo: 517147 Cena: 340 Kč
Vydána: 2023-05-01 Účinnost: 2023-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14389

ČSN EN ISO 2231 (800862)
Textilie povrstvené pryží nebo plasty. Normální ovzduší pro klimatizování a zkoušení (ISO 2231:1989)
Katalogové číslo: 20389 Cena: 125 Kč
Vydána: 1996-11-01 Účinnost: 1996-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 2231

ČSN 80 0865 (800865)
Zjišťování zešikmení plošných textilií, kusových výrobků a oblečení
Katalogové číslo: 32144 Cena: 125 Kč
Vydána: 1993-05-01 Účinnost: 1993-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 80 0865

ČSN EN 15586 (800867)
Textilie - Metody zkoušení odolnosti plošných textilií vůči prolínání vláken - Zkouška oděrem
Katalogové číslo: 82358 Cena: 190 Kč
Vydána: 2008-12-01 Účinnost: 2009-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15586

ČSN EN 14971 (800868)
Textilie - Pleteniny - Zjišťování počtu oček na jednotku délky a na jednotku plochy
Katalogové číslo: 76205 Cena: 190 Kč
Vydána: 2006-08-01 Účinnost: 2006-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14971

ČSN EN 14970 (800869)
Textilie - Pleteniny - Zjišťování délky očka a délkové hmotnosti nitě u zátažných pletenin
Katalogové číslo: 76206 Cena: 230 Kč
Vydána: 2006-08-01 Účinnost: 2006-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14970

ČSN EN 14533 (800870)
Textilie a textilní výrobky - Chování lůžkovin při hoření - Klasifikační schéma
Katalogové číslo: 98228 Cena: 125 Kč
Vydána: 2015-09-01 Účinnost: 2015-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14533

ČSN EN ISO 14419 (800872)
Textilie - Oleofobnost - Zkouška odolnosti vůči uhlovodíkům
Katalogové číslo: 86919 Cena: 190 Kč
Vydána: 2010-10-01 Účinnost: 2010-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14419

ČSN EN 14119 (800873)
Zkoušení textilií - Hodnocení působení mikroskopických hub
Katalogové číslo: 70190 Cena: 340 Kč
Vydána: 2004-05-01 Účinnost: 2004-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14119

ČSN EN ISO 14362-1 (800874)
Textilie - Metody pro zjišťování určitých aromatických aminů odvozených od azobarviv - Část 1: Zjišťování použití určitých azobarviv stanovitelných extrakcí a bez extrakce vláken
Katalogové číslo: 502449 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-08-01 Účinnost: 2017-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14362-1

ČSN EN ISO 14362-3 (800874)
Textilie - Metody pro zjišťování určitých aromatických aminů odvozených od azobarviv - Část 3: Zjišťování použití určitých azobarviv, která mohou uvolňovat 4-aminoazobenzen
Katalogové číslo: 502448 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-08-01 Účinnost: 2017-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14362-3

ČSN EN ISO 13938-1 (800875)
Textilie - Vlastnosti plošných textilií při protlačení - Část 1: Hydraulická metoda pro zjišťování pevnosti v protržení a roztažení při protržení
Katalogové číslo: 510600 Cena: 190 Kč
Vydána: 2020-07-01 Účinnost: 2020-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13938-1

ČSN EN ISO 13938-2 (800875)
Textilie - Vlastnosti plošných textilií při protlačení - Část 2: Pneumatická metoda pro zjišťování pevnosti v protržení a roztažení při protržení
Katalogové číslo: 510599 Cena: 190 Kč
Vydána: 2020-07-01 Účinnost: 2020-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13938-2

ČSN EN 14065 (800876)
Textilie - Textilie zpracované v prádelnách - Systém řízení biokontaminace
Katalogové číslo: 501729 Cena: 350 Kč
Vydána: 2017-02-01 Účinnost: 2017-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14065

ČSN EN ISO 15496 (800877)
Textilie - Měření propustnosti vodních par textilií pro účely kontroly kvality
Katalogové číslo: 506409 Cena: 230 Kč
Vydána: 2018-12-01 Účinnost: 2019-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15496

ČSN EN ISO 15797 (800879)
Textilie - Postupy průmyslového praní a doúpravy pro zkoušení pracovních oděvů
Katalogové číslo: 505830 Cena: 230 Kč
Vydána: 2018-10-01 Účinnost: 2018-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15797

ČSN EN 1414 (800881)
Stuhové uzávěry - Cyklický postup pro následné zkoušení
Katalogové číslo: 53250 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-09-01 Účinnost: 1998-10-01
Změny a opravy: A1 10.00 (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1414

ČSN EN 1415 (800882)
Stuhové uzávěry - Chování ustřižených okrajů
Katalogové číslo: 53251 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-09-01 Účinnost: 1998-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1415

ČSN EN 1416 (800883)
Stuhové uzávěry - Stanovení zakřivení
Katalogové číslo: 53252 Cena: 32 Kč
Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy .
Vydána: 1998-09-01 Účinnost: 1998-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1416

ČSN EN ISO 20645 (800885)
Plošné textilie - Zjišťování antibakteriální aktivity - Zkouška šíření agarovou destičkou
Katalogové číslo: 72876 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2005-06-01 Účinnost: 2005-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 20645

ČSN EN ISO 20932-1 (800886)
Textilie - Zjišťování pružnosti plošných textilií - Část 1: Zkoušky Strip
Katalogové číslo: 510895 Cena: 340 Kč
Vydána: 2020-09-01 Účinnost: 2020-10-01
Změny a opravy: A1 6.22t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 20932-1

ČSN EN ISO 20932-2 (800886)
Textilie - Zjišťování pružnosti plošných textilií - Část 2: Multiaxiální zkoušky
Katalogové číslo: 510897 Cena: 340 Kč
Vydána: 2020-09-01 Účinnost: 2020-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 20932-2

ČSN EN ISO 20932-3 (800886)
Textilie - Zjišťování pružnosti plošných textilií - Část 3: Úzké plošné textilie
Katalogové číslo: 510896 Cena: 340 Kč
Vydána: 2020-09-01 Účinnost: 2020-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 20932-3

ČSN EN 14151 (800889)
Geosyntetika - Zjišťování pevnosti v protržení
Katalogové číslo: 87206 Cena: 190 Kč
Vydána: 2010-12-01 Účinnost: 2011-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14151

ČSN 80 0890 (800890)
Stuhařské a prýmkařské výrobky. Metody zkoušení
Katalogové číslo: 31555 Cena: 340 Kč
Vydána: 1989-05-18 Účinnost: 1990-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 80 0890

ČSN EN ISO 32100 (800894)
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení odolnosti v ohybu flexometrickou metodou
Katalogové číslo: 507759 Cena: 230 Kč
Vydána: 2019-07-01 Účinnost: 2019-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 32100