Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 8061 - Netkané textilie a geotextilie

Zobrazit obsah třídy 80

ČSN EN ISO 10776 (806119)
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Stanovení charakteristik propustnosti vody kolmo k rovině při zatížení
Katalogové číslo: 92530 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-03-01 Účinnost: 2013-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10776

ČSN EN ISO 10320 (806120)
Geosyntetika - Identifikace na staveništi
Katalogové číslo: 507919 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-10-01 Účinnost: 2019-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10320

ČSN EN ISO 9862 (806121)
Geosyntetika - Odběr a příprava vzorků ke zkouškám
Katalogové číslo: 518877 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2024-05-01 Účinnost: 2024-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9862

ČSN EN 17323 (806122)
Geosyntetika - Zjišťování tahových vlastností polymerních geosyntetických izolací
Katalogové číslo: 511077 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-01-01 Účinnost: 2021-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17323

ČSN EN ISO 9864 (806123)
Geosyntetika - Metody zkoušení pro zjišťování plošné hmotnosti geotextilií a výrobků podobných geotextiliím
Katalogové číslo: 74285 Cena: 125 Kč
Vydána: 2005-10-01 Účinnost: 2005-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9864

ČSN EN ISO 13433 (806124)
Geosyntetika - Zkouška dynamickým protržením (zkouška padajícím kuželem)
Katalogové číslo: 78059 Cena: 190 Kč
Vydána: 2007-03-01 Účinnost: 2007-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13433

ČSN EN ISO 10319 (806125)
Geosyntetika - Tahová zkouška na širokém proužku
Katalogové číslo: 98116 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-10-01 Účinnost: 2015-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10319

ČSN EN ISO 10321 (806126)
Geotextilie - Tahová zkouška pro spoje nebo švy prováděná na širokém proužku
Katalogové číslo: 81392 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
Vydána: 2009-02-01 Účinnost: 2009-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10321

ČSN EN ISO 12236 (806127)
Geosyntetika - Statická zkouška protržení (zkouška CBR)
Katalogové číslo: 78410 Cena: 190 Kč
Vydána: 2007-05-01 Účinnost: 2007-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12236

ČSN EN ISO 9863-1 (806128)
Geosyntetika - Zjišťování tloušťky specifickými tlaky - Část 1: Jednotlivé vrstvy
Katalogové číslo: 500922 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-12-01 Účinnost: 2017-01-01
Změny a opravy: A1 7.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9863-1

ČSN EN ISO 10772 (806130)
Geotextilie - Zkušební metoda pro stanovení filtračních vlastností geotextilií za podmínek turbulentního proudění vody
Katalogové číslo: 92503 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-03-01 Účinnost: 2013-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10772

ČSN EN ISO 9073-2 (806132)
Textilie. Zkušební metody pro netkané textilie. Část 2: Zjišťování tloušťky
Katalogové číslo: 51776 Cena: 230 Kč
Vydána: 1998-04-01 Účinnost: 1998-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9073-2

ČSN EN ISO 9073-1 (806134)
Netkané textilie - Zkušební metody - Část 1: Stanovení plošné hmotnosti
Katalogové číslo: 518435 Cena: 190 Kč
Vydána: 2024-01-01 Účinnost: 2024-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9073-1

ČSN EN ISO 9073-13 (806134)
Netkané textilie - Zkušební metody - Část 13: Doba opakovaného pronikání kapaliny (simulované moči)
Katalogové číslo: 518669 Cena: 230 Kč
Vydána: 2024-01-01 Účinnost: 2024-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9073-13

ČSN EN ISO 9073-14 (806134)
Netkané textilie - Zkušební metody - Část 14: Horní vrstva pro zadržování vlhkosti (simulované moči)
Katalogové číslo: 518670 Cena: 230 Kč
Vydána: 2024-01-01 Účinnost: 2024-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9073-14

ČSN EN ISO 9073-18 (806134)
Netkané textilie - Zkušební metody - Část 18: Stanovení pevnosti v tahu a tažnosti při přetrhu pomocí tahové zkoušky Grab
Katalogové číslo: 519048 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2024-06-01 Účinnost: 2024-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9073-18

ČSN EN ISO 9073-3 (806134)
Netkané textilie - Zkušební metody - Část 3: Stanovení pevnosti v tahu a tažnosti pomocí zkoušky metodou Strip
Katalogové číslo: 518461 Cena: 230 Kč
Vydána: 2024-01-01 Účinnost: 2024-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9073-3

ČSN EN ISO 9073-4 (806134)
Netkané textilie - Metody zkoušení - Část 4: Stanovení pevnosti v dalším trhání lichoběžníkovou metodou
Katalogové číslo: 513110 Cena: 190 Kč
Vydána: 2021-09-01 Účinnost: 2021-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9073-4

ČSN EN ISO 9073-5 (806135)
Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 5: Zjišťování odolnosti proti mechanickému pronikání
Katalogové číslo: 82585 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-04-01 Účinnost: 2009-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9073-5

ČSN EN ISO 13427 (806136)
Geosyntetika - Napodobení poškození oděrem (zkouška kluzným blokem)
Katalogové číslo: 97296 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-06-01 Účinnost: 2015-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13427

ČSN EN ISO 9073-7 (806137)
Textilie - Zkušební metody pro netkané textilie - Část 7: Zjišťování ohybové délky
Katalogové číslo: 55755 Cena: 190 Kč
Vydána: 1999-05-01 Účinnost: 1999-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9073-7

ČSN EN ISO 9073-8 (806138)
Textilie - Zkušební metody pro netkané textilie - Část 8: Zjišťování doby pronikání kapalin (napodobení moči)
Katalogové číslo: 55758 Cena: 190 Kč
Vydána: 1999-05-01 Účinnost: 1999-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9073-8

ČSN EN ISO 9073-9 (806139)
Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 9: Zjišťování splývavosti včetně koeficientu splývavosti
Katalogové číslo: 81189 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2008-09-01 Účinnost: 2008-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9073-9

ČSN EN ISO 13437 (806140)
Geosyntetika - Instalace a extrakce vzorků v půdě pro posouzení trvanlivosti
Katalogové číslo: 508959 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-03-01 Účinnost: 2020-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13437

ČSN EN ISO 11058 (806141)
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování charakteristik propustnosti pro vodu kolmo k rovině, bez zatížení
Katalogové číslo: 508589 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-01-01 Účinnost: 2020-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11058

ČSN EN ISO 12958-1 (806142)
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování schopností pro proudění vody v jejich rovině - Část 1: Základní zkouška
Katalogové číslo: 511921 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-05-01 Účinnost: 2021-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12958-1

ČSN EN ISO 12958-2 (806142)
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování schopnosti pro proudění vody v jejich rovině - Část 2: Zkouška za určených podmínek
Katalogové číslo: 511920 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-05-01 Účinnost: 2021-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12958-2

ČSN EN ISO 12956 (806143)
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování charakteristické velikosti otvorů
Katalogové číslo: 509988 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-07-01 Účinnost: 2020-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12956

ČSN EN ISO 13431 (806144)
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování chování při tečení v tahu a přetrhu při tečení v tahu
Katalogové číslo: 59482 Cena: 230 Kč
Vydána: 2000-07-01 Účinnost: 2000-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13431

ČSN EN 13562 (806145)
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Stanovení odolnosti proti pronikání vody (zkouška hydrostatickým tlakem)
Katalogové číslo: 60971 Cena: 125 Kč
Vydána: 2001-01-01 Účinnost: 2001-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13562

ČSN EN 12224 (806146)
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování odolnosti proti povětrnostním vlivům
Katalogové číslo: 62032 Cena: 190 Kč
Vydána: 2001-06-01 Účinnost: 2001-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12224

ČSN EN 12225 (806147)
Geosyntetika - Zjišťování odolnosti proti mikroorganismům pomocí zkoušky zahrabáním do zeminy
Katalogové číslo: 511922 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-05-01 Účinnost: 2021-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12225

ČSN EN 12226 (806148)
Geosyntetika - Všeobecné zkoušky pro následné hodnocení po zkoušení odolnosti
Katalogové číslo: 90904 Cena: 190 Kč
Vydána: 2012-07-01 Účinnost: 2012-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12226

ČSN EN 13249 (806149)
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě pozemních komunikací a jiných dopravních ploch (kromě železnic a vyztužování asfaltových vozovek)
Katalogové číslo: 502785 Cena: 440 Kč
Vydána: 2017-07-01 Účinnost: 2017-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13249

ČSN EN 13250 (806150)
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v konstrukcích železnic
Katalogové číslo: 502787 Cena: 440 Kč
Vydána: 2017-07-01 Účinnost: 2017-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13250

ČSN EN 13251 (806151)
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při zemních pracích, v základových a opěrných konstrukcích
Katalogové číslo: 502789 Cena: 440 Kč
Vydána: 2017-07-01 Účinnost: 2017-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13251

ČSN EN 13252 (806152)
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech
Katalogové číslo: 502791 Cena: 440 Kč
Vydána: 2017-07-01 Účinnost: 2017-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13252

ČSN EN 13253 (806153)
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbách na ochranu proti erozi (ochranu pobřeží, opevňování břehů)
Katalogové číslo: 503269 Cena: 350 Kč
Vydána: 2017-10-01 Účinnost: 2017-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13253

ČSN EN 13254 (806154)
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází
Katalogové číslo: 503271 Cena: 440 Kč
Vydána: 2017-10-01 Účinnost: 2017-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13254

ČSN EN 13255 (806155)
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů
Katalogové číslo: 503273 Cena: 440 Kč
Vydána: 2017-10-01 Účinnost: 2017-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13255

ČSN EN 13256 (806156)
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě tunelů a podzemních staveb
Katalogové číslo: 503734 Cena: 350 Kč
Vydána: 2017-12-01 Účinnost: 2018-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13256

ČSN EN 13257 (806157)
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při likvidaci tuhých odpadů
Katalogové číslo: 503736 Cena: 440 Kč
Vydána: 2017-12-01 Účinnost: 2018-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13257

ČSN EN 13265 (806158)
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v projektech zadržování kapalných odpadů
Katalogové číslo: 503738 Cena: 440 Kč
Vydána: 2017-12-01 Účinnost: 2018-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13265

ČSN EN ISO 25619-1 (806159)
Geosyntetika - Zjišťování chování při stlačování - Část 1: Vlastnosti tečení při stlačování
Katalogové číslo: 512724 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-10-01 Účinnost: 2021-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 25619-1

ČSN EN ISO 25619-2 (806159)
Geosyntetika - Zjišťování chování při stlačování - Část 2: Zjišťování chování při krátkodobém stlačování
Katalogové číslo: 98688 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-01-01 Účinnost: 2016-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 25619-2

ČSN EN 12447 (806160)
Geosyntetika a výrobky podobné geosyntetikům - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti vůči hydrolýze ve vodě
Katalogové číslo: 513746 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-03-01 Účinnost: 2022-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12447

ČSN EN ISO 12960 (806161)
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti vůči kyselinám a zásaditým kapalinám
Katalogové číslo: 511388 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-02-01 Účinnost: 2021-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12960

ČSN EN ISO 13426-1 (806162)
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Pevnost vnitřních strukturálních spojů - Část 1: Geobuňky
Katalogové číslo: 509987 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-07-01 Účinnost: 2020-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13426-1

ČSN EN ISO 13426-2 (806162)
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Pevnost vnitřních strukturálních spojů - Část 2: Geokompozita
Katalogové číslo: 74565 Cena: 230 Kč
Vydána: 2005-12-01 Účinnost: 2006-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13426-2

ČSN EN 13719 (806163)
Geosyntetika - Zjišťování dlouhodobé ochranné účinnosti geosyntetik v kontaktu s geosyntetickými zábranami
Katalogové číslo: 500155 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-06-01 Účinnost: 2016-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13719

ČSN EN 13361 ed. 2 (806164)
Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází
Katalogové číslo: 505028 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-06-01 Účinnost: 2018-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13361 ed. 2

ČSN EN 13491 ed. 2 (806165)
Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití jako hydroizolace při stavbě tunelů a podzemních konstrukcí
Katalogové číslo: 505033 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-06-01 Účinnost: 2018-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13491 ed. 2

ČSN EN 13492 ed. 2 (806166)
Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě skládek pro kapalné odpady, meziskládek nebo druhotných nádrží
Katalogové číslo: 505119 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-06-01 Účinnost: 2018-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13492 ed. 2

ČSN EN ISO 9073-6 (806167)
Textilie - Zkušební metody pro netkané textilie - Část 6: Absorpce
Katalogové číslo: 68221 Cena: 230 Kč
Vydána: 2003-09-01 Účinnost: 2003-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9073-6

ČSN EN 14414 (806168)
Geosyntetika - Výběrová metoda zkoušení pro zjišťování chemické odolnosti pro aplikaci na skládkách
Katalogové číslo: 71285 Cena: 230 Kč
Vydána: 2004-10-01 Účinnost: 2004-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14414

ČSN EN 14415 (806169)
Geosyntetické izolace - Metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti proti vyluhování
Katalogové číslo: 71286 Cena: 190 Kč
Vydána: 2004-10-01 Účinnost: 2004-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14415

ČSN EN 14196 (806170)
Geosyntetika - Metody zkoušení pro zjišťování plošné hmotnosti jílových geosyntetických izolací
Katalogové číslo: 99665 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-05-01 Účinnost: 2016-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14196

ČSN EN 14574 (806171)
Geosyntetika - Zjišťování odolnosti podložených geosyntetik proti proražení jehlanem
Katalogové číslo: 97883 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-10-01 Účinnost: 2015-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14574

ČSN EN ISO 10318-1 (806172)
Geosyntetika - Část 1: Termíny a definice
Katalogové číslo: 98573 Cena: 230 Kč
Vydána: 2015-10-01 Účinnost: 2015-11-01
Změny a opravy: A1 12.18t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10318-1

ČSN EN ISO 10318-2 (806172)
Geosyntetika - Část 2: Symboly a piktogramy
Katalogové číslo: 98574 Cena: 190 Kč
Vydána: 2015-10-01 Účinnost: 2015-11-01
Změny a opravy: A1 12.18t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10318-2

ČSN EN 16993 (806173)
Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě retenčních nádrží, jímek (nadzemních a podzemních) a jiných těsnicích aplikací pro chemikálie, znečištěnou vodu a kapalné produkty
Katalogové číslo: 505118 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-06-01 Účinnost: 2018-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16993

ČSN EN 16994 (806174)
Geosyntetické jílové izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě podzemních konstrukcí (kromě tunelů a přidružených konstrukcí)
Katalogové číslo: 505027 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-06-01 Účinnost: 2018-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16994

ČSN EN ISO 13438 (806175)
Geosyntetika - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti geotextilií a výrobků podobných geotextiliím vůči oxidaci
Katalogové číslo: 507665 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-09-01 Účinnost: 2019-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13438

ČSN EN 13738 (806176)
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování odolnosti proti vytažení ze zeminy
Katalogové číslo: 72878 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2005-06-01 Účinnost: 2005-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13738

ČSN EN ISO 12957-1 (806177)
Geosyntetika - Stanovení třecích vlastností - Část 1: Přímá smyková zkouška
Katalogové číslo: 507666 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-09-01 Účinnost: 2019-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12957-1

ČSN EN ISO 12957-2 (806177)
Geosyntetika - Stanovení třecích vlastností - Část 2: Zkouška na nakloněné rovině
Katalogové číslo: 73170 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2005-08-01 Účinnost: 2005-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12957-2

ČSN EN ISO 13428 (806178)
Geosyntetika - Stanovení účinnosti ochrany geosyntetik proti poškození nárazem
Katalogové číslo: 73354 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2005-08-01 Účinnost: 2005-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13428

ČSN EN 17738 (806179)
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Poškození během postupu instalace - Zkouška v plném rozsahu
Katalogové číslo: 517558 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-10-01 Účinnost: 2023-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17738

ČSN P CEN/TS 17445 (806179)
Geosyntetika - Standardní zkouška pro simulaci eroze vyvolané deštěm na povrchu svahu chráněném geosyntetickými výrobky před erozí
Katalogové číslo: 517221 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-08-01 Účinnost: 2023-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 17445

ČSN EN ISO 9073-10 (806180)
Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 10: Odletky a jiné částice uvolňující se za sucha
Katalogové číslo: 73946 Cena: 230 Kč
Vydána: 2005-09-01 Účinnost: 2005-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9073-10

ČSN EN ISO 9073-11 (806181)
Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 11: Odtok
Katalogové číslo: 73947 Cena: 550 Kč
Vydána: 2005-09-01 Účinnost: 2005-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9073-11

ČSN EN ISO 9073-12 (806182)
Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 12: Požadovaná nasákavost
Katalogové číslo: 73945 Cena: 230 Kč
Vydána: 2005-10-01 Účinnost: 2005-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9073-12

ČSN EN 14575 (806183)
Geosyntetické izolace - Orientační metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti proti oxidaci
Katalogové číslo: 74567 Cena: 190 Kč
Vydána: 2005-12-01 Účinnost: 2006-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14575

ČSN EN 14576 (806184)
Geosyntetika - Metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti polymerních geosyntetických izolací vůči trhlinám způsobeným napětím okolního prostředí
Katalogové číslo: 74563 Cena: 230 Kč
Vydána: 2005-12-01 Účinnost: 2006-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14576

ČSN EN 13362 ed. 2 (806185)
Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů
Katalogové číslo: 505029 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-06-01 Účinnost: 2018-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13362 ed. 2

ČSN EN 13493 ed. 2 (806186)
Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě zařízení pro skladování a likvidaci tuhých odpadů
Katalogové číslo: 505116 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-06-01 Účinnost: 2018-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13493 ed. 2

ČSN P CEN/TS 14416 (806187)
Geosyntetické izolace - Metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti vůči prorůstání kořenů
Katalogové číslo: 97305 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-07-01 Účinnost: 2015-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 14416

ČSN P CEN/TS 14417 (806188)
Geosyntetické izolace - Metoda zkoušení pro zjišťování vlivu cyklů smáčení-vysoušení na propustnost jílových geosyntetických izolací
Katalogové číslo: 97306 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-07-01 Účinnost: 2015-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 14417

ČSN P CEN/TS 14418 (806189)
Geosyntetické izolace - Metoda zkoušení pro zjišťování vlivu cyklů zmrznutí-roztání na propustnost jílových geosyntetických izolací
Katalogové číslo: 97304 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-07-01 Účinnost: 2015-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 14418

ČSN EN 14150 (806190)
Geosyntetické izolace - Zjišťování propustnosti kapalin
Katalogové číslo: 508590 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-01-01 Účinnost: 2020-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14150

ČSN EN ISO 9073-15 (806192)
Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 15: Zjišťování prodyšnosti
Katalogové číslo: 81639 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-01-01 Účinnost: 2009-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9073-15

ČSN EN ISO 9073-17 (806192)
Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 17: Zjišťování pronikání vody (rázové zkrápění)
Katalogové číslo: 81640 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-01-01 Účinnost: 2009-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9073-17

ČSN EN ISO 10722 (806193)
Geosyntetika - Indexová metoda zkoušení pro vyhodnocení mechanického poškození při opakovaném zatěžování - Poškození způsobené zrnitým materiálem (laboratorní zkušební metoda)
Katalogové číslo: 509985 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-07-01 Účinnost: 2020-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10722

ČSN EN ISO 9073-16 (806193)
Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 16: Zjišťování odolnosti proti pronikání vody (hydrostatický tlak)
Katalogové číslo: 83143 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-04-01 Účinnost: 2009-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9073-16

ČSN EN 15382 ed. 2 (806194)
Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití v dopravní infrastruktuře
Katalogové číslo: 505114 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-06-01 Účinnost: 2018-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15382 ed. 2

ČSN EN 15381 (806195)
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití na vozovky a asfaltové kryty
Katalogové číslo: 84002 Cena: 350 Kč
Vydána: 2009-08-01 Účinnost: 2009-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15381

ČSN EN 17096 (806195)
Geosyntetika - Zkušební metoda pro stanovení modulu deformačního zpevnění u geosyntetických izolací HDPE
Katalogové číslo: 507250 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-04-01 Účinnost: 2019-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17096

TNI CEN/TR 15019 (806196)
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Kontrola kvality na staveništi
Katalogové číslo: 86586 Cena: 230 Kč
Vydána: 2010-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI CEN/TR 15019

ČSN EN ISO 10773 (806198)
Geosyntetické jílové izolace - Stanovení propustnosti plynů
Katalogové číslo: 88787 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-10-01 Účinnost: 2011-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10773

ČSN EN ISO 10769 (806199)
Jílové geosyntetické izolace - Stanovení nasákavosti bentonitu vodou
Katalogové číslo: 89041 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-11-01 Účinnost: 2011-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10769