Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 8322 - Ochranné prostředky dýchacích orgánů

Zobrazit obsah třídy 83

ČSN EN 529 (832201)
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Doporučení pro výběr, používání, ošetřování a údržbu - Návod
Katalogové číslo: 75634 Cena: 440 Kč
Vydána: 2006-05-01 Účinnost: 2006-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 529

ČSN EN ISO 16972 (832202)
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Slovník a grafické značky
Katalogové číslo: 510315 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-09-01 Účinnost: 2020-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16972

ČSN EN 134 (832203)
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Názvosloví součástí
Katalogové číslo: 54021 Cena: 350 Kč
Vydána: 1999-02-01 Účinnost: 1999-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 134

ČSN EN 135 (832204)
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Seznam ekvivalentních názvů
Katalogové číslo: 57578 Cena: 440 Kč
Vydána: 2000-01-01 Účinnost: 2000-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 135

ČSN EN 13274-1 (832205)
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 1: Stanovení průniku a celkového průniku
Katalogové číslo: 63392 Cena: 340 Kč
Vydána: 2001-12-01 Účinnost: 2002-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13274-1

ČSN EN 13274-2 (832205)
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 2: Praktické zkoušky
Katalogové číslo: 508808 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
Vydána: 2020-02-01 Účinnost: 2020-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13274-2

ČSN EN 13274-3 (832205)
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Zkušební metody - Část 3: Stanovení dýchacího odporu
Katalogové číslo: 64728 Cena: 230 Kč
Vydána: 2002-06-01 Účinnost: 2002-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13274-3

ČSN EN 13274-4 (832205)
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 4: Zkouška plamenem
Katalogové číslo: 511790 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-04-01 Účinnost: 2021-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13274-4

ČSN EN 13274-5 (832205)
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 5: Kondicionování
Katalogové číslo: 63933 Cena: 190 Kč
Vydána: 2002-01-01 Účinnost: 2002-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13274-5

ČSN EN 13274-6 (832205)
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Zkušební metody - Část 6: Stanovení koncentrace oxidu uhličitého ve vdechovaném vzduchu
Katalogové číslo: 65582 Cena: 230 Kč
Vydána: 2002-10-01 Účinnost: 2002-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13274-6

ČSN EN 13274-7 (832205)
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 7: Stanovení průniku aerosolu filtrem proti částicím
Katalogové číslo: 508890 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
Vydána: 2020-02-01 Účinnost: 2020-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13274-7

ČSN EN 13274-8 (832205)
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 8: Stanovení zanášení dolomitovým prachem u filtrů proti částicím
Katalogové číslo: 67538 Cena: 230 Kč
Vydána: 2003-08-01 Účinnost: 2003-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13274-8

ČSN EN 136 (832210)
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Obličejové masky - Požadavky, zkoušení a značení
Katalogové číslo: 53877 Cena: 440 Kč
Vydána: 1998-12-01 Účinnost: 1999-01-01
Změny a opravy: Oprava 1 10.00t, Oprava 2 7.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 136

ČSN EN 140 (832211)
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Polomasky a čtvrtmasky - Požadavky, zkoušení a značení
Katalogové číslo: 56390 Cena: 350 Kč
Vydána: 1999-08-01 Účinnost: 1999-09-01
Změny a opravy: Oprava 1 10.00t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 140

ČSN EN 142 (832212)
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Ústenky - Požadavky, zkoušení a značení
Katalogové číslo: 65584 Cena: 340 Kč
Vydána: 2002-10-01 Účinnost: 2002-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 142

ČSN EN 14387 (832220)
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Protiplynové a kombinované filtry - Požadavky, zkoušení, značení
Katalogové číslo: 514091 Cena: 340 Kč
Vydána: 2022-02-01 Účinnost: 2022-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14387

ČSN EN 143 (832222)
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtry proti částicím - Požadavky, zkoušení, značení
Katalogové číslo: 514092 Cena: 230 Kč
Vydána: 2022-02-01 Účinnost: 2022-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 143

ČSN EN 149 +A1 (832225)
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační polomasky k ochraně proti částicím - Požadavky, zkoušení a značení
Katalogové číslo: 84599 Cena: 350 Kč
Vydána: 2009-12-01 Účinnost: 2010-01-01
Změny a opravy: Oprava 1 8.18t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 149 +A1

ČSN EN 405 +A1 (832226)
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační polomasky s ventily proti plynům nebo plynům a částicím - Požadavky, zkoušení a značení
Katalogové číslo: 84598 Cena: 440 Kč
Vydána: 2009-12-01 Účinnost: 2010-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 405 +A1

ČSN EN 12083 (832227)
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtry s dýchací hadicí (filtry, které se nepřipevňují k masce) - Protiplynové filtry, filtry proti částicím a filtry kombinované - Požadavky, zkoušení a značení
Katalogové číslo: 56723 Cena: 190 Kč
Vydána: 1999-10-01 Účinnost: 1999-11-01
Změny a opravy: Oprava 1 4.01t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12083

ČSN EN 1827 +A1 (832228)
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Polomasky bez vdechovacích ventilů a s vyměnitelnými filtry na ochranu proti plynům nebo proti plynům a částicím nebo pouze proti částicím - Požadavky, zkoušení a značení
Katalogové číslo: 84851 Cena: 440 Kč
Vydána: 2009-12-01 Účinnost: 2010-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1827 +A1

ČSN EN 137 (832240)
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Autonomní dýchací přístroje s otevřeným okruhem na tlakový vzduch s obličejovou maskou - Požadavky, zkoušení a značení
Katalogové číslo: 78637 Cena: 440 Kč
Vydána: 2007-06-01 Účinnost: 2007-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 137

ČSN EN 145 (832241)
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Autonomní dýchací přístroje s uzavřeným dýchacím okruhem s tlakovým kyslíkem nebo se směsí tlakového kyslíku a dusíku - Požadavky, zkoušení a značení
Katalogové číslo: 53721 Cena: 350 Kč
Vydána: 1998-12-01 Účinnost: 1999-01-01
Změny a opravy: A1 4.01t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 145

ČSN EN 250 (832242)
Dýchací přístroje - Potápěčské autonomní dýchací přístroje na tlakový vzduch s otevřeným okruhem - Požadavky, zkoušení a značení
Katalogové číslo: 96128 Cena: 440 Kč
Vydána: 2014-10-01 Účinnost: 2014-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 250

ČSN EN 13949 (832243)
Dýchací přístroje - Potápěčské autonomní dýchací přístroje s otevřeným okruhem na tlakový Nitrox a kyslík - Požadavky, zkoušení a značení
Katalogové číslo: 67589 Cena: 190 Kč
Vydána: 2003-08-01 Účinnost: 2003-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13949

ČSN EN 14143 (832244)
Dýchací přístroje - Autonomní potápěčský dýchací přístroj typu rebreather
Katalogové číslo: 94500 Cena: 550 Kč
Vydána: 2014-01-01 Účinnost: 2014-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14143

ČSN EN 15333-1 (832248)
Dýchací přístroje - Potápěčské dýchací přístroje s otevřeným okruhem na tlakový plyn s přívodní hadicí - Část 1: Přístroje s plicní automatikou
Katalogové číslo: 81730 Cena: 440 Kč
Vydána: 2008-09-01 Účinnost: 2008-10-01
Změny a opravy: Oprava 1 3.10t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15333-1

ČSN EN 15333-2 (832248)
Dýchací přístroje - Potápěčské dýchací přístroje s otevřeným okruhem na tlakový plyn s přívodní hadicí - Část 2: Přístroje s volným průtokem
Katalogové číslo: 84113 Cena: 440 Kč
Vydána: 2009-09-01 Účinnost: 2009-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15333-2

ČSN EN 12942 (832251)
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační prostředky s pomocnou ventilací připojené k masce, polomasce a čtvrtmasce - Požadavky, zkoušení a značení
Katalogové číslo: 56556 Cena: 440 Kč
Vydána: 1999-08-01 Účinnost: 1999-09-01
Změny a opravy: A1 7.03t, A2 6.09t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12942

ČSN EN 12941 (832252)
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační prostředky s pomocnou ventilací připojené k přilbě nebo ke kukle - Požadavky, zkoušení a značení
Katalogové číslo: 56703 Cena: 550 Kč
Vydána: 1999-10-01 Účinnost: 1999-11-01
Změny a opravy: A1 9.04t, A2 6.09t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12941

ČSN EN 138 (832260)
Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Hadicové dýchací přístroje s přívodem vzduchu s maskou, polomaskou nebo ústenkou. Požadavky, zkoušení a značení
Katalogové číslo: 20413 Cena: 340 Kč
Vydána: 1996-12-01 Účinnost: 1997-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 138

ČSN EN 14593-1 (832261)
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Hadicové dýchací prostředky na tlakový vzduch s plicní automatikou - Část 1: Prostředky s obličejovou maskou - Požadavky, zkoušení a značení
Katalogové číslo: 507257 Cena: 350 Kč
Vydána: 2019-05-01 Účinnost: 2019-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14593-1

ČSN EN 269 (832262)
Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Hadicové dýchací přístroje s nuceným přívodem vzduchu na motorový pohon s kuklou. Požadavky, zkoušení a značení
Katalogové číslo: 20415 Cena: 340 Kč
Vydána: 1996-12-01 Účinnost: 1997-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 269

ČSN EN 14594 (832263)
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Hadicové dýchací přístroje na tlakový vzduch se stálým průtokem - Požadavky, zkoušení a značení
Katalogové číslo: 507258 Cena: 440 Kč
Vydána: 2019-05-01 Účinnost: 2019-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14594

ČSN EN 13794 (832270)
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Únikový autonomní dýchací přístroj s uzavřeným okruhem - Požadavky, zkoušení a značení
Katalogové číslo: 67588 Cena: 350 Kč
Vydána: 2003-08-01 Účinnost: 2003-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13794

ČSN EN 402 (832272)
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Autonomní dýchací sebezáchranný přístroj na tlakový vzduch s otevřeným okruhem a plicní automatikou s obličejovou maskou nebo ústenkou - Požadavky, zkoušení a značení
Katalogové číslo: 68690 Cena: 350 Kč
Vydána: 2003-10-01 Účinnost: 2003-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 402

ČSN EN 403 (832273)
Dýchací sebezáchranné prostředky - Únikové filtrační dýchací přístroje s kuklou proti ohni - Požadavky, zkoušení a značení
Katalogové číslo: 71925 Cena: 340 Kč
Vydána: 2005-01-01 Účinnost: 2005-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 403

ČSN EN 404 (832274)
Dýchací sebezáchranné prostředky - Sebezáchranné filtrační dýchací přístroje s ústenkou k ochraně proti oxidu uhelnatému - Požadavky, zkoušení a značení
Katalogové číslo: 74362 Cena: 440 Kč
Vydána: 2005-11-01 Účinnost: 2005-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 404

ČSN EN 1146 (832275)
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Autonomní dýchací přístroje s otevřeným okruhem a tlakovým vzduchem s únikovou kuklou - Požadavky, zkoušení a značení
Katalogové číslo: 75635 Cena: 350 Kč
Vydána: 2006-05-01 Účinnost: 2006-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1146

ČSN EN 144-1 (832280)
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Ventily plynových lahví - Část 1: Vstupní připojení
Katalogové číslo: 506195 Cena: 190 Kč
Vydána: 2018-11-01 Účinnost: 2018-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 144-1

ČSN EN 144-2 (832280)
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Ventily plynových lahví - Část 2: Výstupní připojení
Katalogové číslo: 506194 Cena: 190 Kč
Vydána: 2018-11-01 Účinnost: 2018-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 144-2

ČSN EN 144-3 (832280)
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Ventily lahví na plyny - Část 3: Závitové spojení na výstupu pro plyny Nitrox a kyslík určené k potápění
Katalogové číslo: 67902 Cena: 190 Kč
Vydána: 2003-08-01 Účinnost: 2003-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 144-3

ČSN EN 148-1 (832281)
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Závity pro lícnicové části - Část 1: Připojovací oblý závit
Katalogové číslo: 507330 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-06-01 Účinnost: 2019-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 148-1

ČSN EN 148-2 (832281)
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Závity pro lícnicové části - Část 2: Přípojka s centrálním závitem
Katalogové číslo: 57497 Cena: 125 Kč
Vydána: 2000-01-01 Účinnost: 2000-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 148-2

ČSN EN 148-3 (832281)
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Závity pro lícnicové části - Část 3: Připojovací závit M 45 × 3
Katalogové číslo: 57499 Cena: 125 Kč
Vydána: 2000-01-01 Účinnost: 2000-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 148-3

ČSN EN 12021 (832282)
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Stlačené plyny pro dýchací přístroje
Katalogové číslo: 96310 Cena: 230 Kč
Vydána: 2014-11-01 Účinnost: 2014-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12021