Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 8323 - Ochrana rukou

Zobrazit obsah třídy 83

ČSN EN ISO 21420 (832300)
Ochranné rukavice - Obecné požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 511805 Cena: 350 Kč
Vydána: 2021-01-01 Účinnost: 2021-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 21420

ČSN EN 12477 (832301)
Ochranné rukavice pro svářeče
Katalogové číslo: 65235 Cena: 190 Kč
Vydána: 2002-08-01 Účinnost: 2002-09-01
Změny a opravy: A1 10.05t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12477

ČSN EN 13594 (832302)
Ochranné rukavice pro řidiče motocyklů - Požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 99202 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-04-01 Účinnost: 2016-05-01
Změny a opravy: Oprava 1 7.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13594

ČSN EN 16350 (832303)
Ochranné rukavice - Elektrostatické vlastnosti
Katalogové číslo: 96311 Cena: 190 Kč
Vydána: 2014-12-01 Účinnost: 2015-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16350

ČSN EN 16778 (832304)
Ochranné rukavice - Stanovení dimethylformamidu v rukavicích
Katalogové číslo: 500379 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-10-01 Účinnost: 2016-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16778

ČSN EN ISO 374-1 (832310)
Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 1: Terminologie a požadavky na provedení pro chemická rizika
Katalogové číslo: 503072 Cena: 230 Kč
Vydána: 2017-08-01 Účinnost: 2017-09-01
Změny a opravy: A1 2.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 374-1

ČSN EN ISO 374-2 (832310)
Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 2: Stanovení odolnosti proti penetraci
Katalogové číslo: 510812 Cena: 230 Kč
Vydána: 2020-08-01 Účinnost: 2020-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 374-2

ČSN EN ISO 374-4 (832310)
Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 4: Stanovení odolnosti proti degradaci chemikáliemi
Katalogové číslo: 510811 Cena: 230 Kč
Vydána: 2020-08-01 Účinnost: 2020-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 374-4

ČSN EN ISO 374-5 (832310)
Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 5: Terminologie a požadavky na provedení pro rizika vlivem mikroorganismů
Katalogové číslo: 502098 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-06-01 Účinnost: 2017-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 374-5

ČSN EN 407 ed. 2 (832326)
Ochranné rukavice a další prostředky na ochranu rukou proti tepelným rizikům (teplu a/nebo ohni)
Katalogové číslo: 512645 Cena: 340 Kč
Vydána: 2021-06-01 Účinnost: 2021-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 407 ed. 2

ČSN EN 511 (832340)
Ochranné rukavice proti chladu
Katalogové číslo: 76925 Cena: 230 Kč
Vydána: 2006-11-01 Účinnost: 2006-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 511

ČSN EN 388 +A1 (832350)
Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům
Katalogové číslo: 507985 Cena: 350 Kč
Vydána: 2019-07-01 Účinnost: 2019-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 388 +A1

ČSN EN 1082-1 (832351)
Ochranné oděvy - Rukavice a chrániče horních končetin chránící proti říznutí a bodnutí ručními noži - Část 1: Rukavice a chrániče horních končetin z kroužkového pletiva
Katalogové číslo: 52001 Cena: 440 Kč
Vydána: 1998-06-01 Účinnost: 1998-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1082-1

ČSN EN 1082-2 (832351)
Ochranné oděvy - Rukavice a chrániče horních končetin chránící proti říznutí a bodnutí ručními noži - Část 2: Rukavice a chrániče končetin z jiných materiálů než z kroužkového pletiva
Katalogové číslo: 60904 Cena: 230 Kč
Vydána: 2001-04-01 Účinnost: 2001-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1082-2

ČSN EN 1082-3 (832351)
Ochranné oděvy - Rukavice a chrániče horních končetin chránící proti říznutí a bodnutí ručními noži - Část 3: Zkouška nárazovým řezem pro textilie, usně a jiné materiály
Katalogové číslo: 61378 Cena: 230 Kč
Vydána: 2001-04-01 Účinnost: 2001-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1082-3

ČSN EN 14328 (832352)
Ochranné oděvy - Rukavice a chrániče paží proti pořezání noži s pohonem - Požadavky a metody zkoušení
Katalogové číslo: 74317 Cena: 230 Kč
Vydána: 2005-10-01 Účinnost: 2005-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14328

ČSN EN 659 +A1 (832366)
Ochranné rukavice pro hasiče
Katalogové číslo: 81521 Cena: 190 Kč
Vydána: 2008-08-01 Účinnost: 2008-09-01
Změny a opravy: Oprava 1 9.09t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 659 +A1

ČSN EN 421 (832386)
Ochranné rukavice proti ionizujícímu záření a radioaktivnímu zamoření
Katalogové číslo: 86867 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2010-11-01 Účinnost: 2010-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 421