Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 8327 - Ochranné oděvy

Zobrazit obsah třídy 83

ČSN 83 2700 (832700)
Ochranné oděvy - Slovník
Katalogové číslo: 73258 Cena: 945 Kč
Vydána: 2005-06-01 Účinnost: 2005-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 83 2700

ČSN EN ISO 13688 (832701)
Ochranné oděvy - Obecné požadavky
Katalogové číslo: 94488 Cena: 340 Kč
Vydána: 2014-01-01 Účinnost: 2014-02-01
Změny a opravy: A1 4.22t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13688

ČSN 83 2705 (832705)
Směrnice pro výběr, používání, ošetřování a údržbu ochranného oděvu
Katalogové číslo: 77280 Cena: 230 Kč
Vydána: 2006-12-01 Účinnost: 2007-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 83 2705

TNI CEN/TR 15419 (832719)
Ochranné oděvy - Směrnice pro výběr, použití, péči a údržbu ochranných oděvů proti chemikáliím
Katalogové číslo: 512862 Cena: 440 Kč
Vydána: 2021-08-01 Účinnost: 2021-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI CEN/TR 15419

ČSN EN ISO 17491-3 (832720)
Ochranné oděvy - Metody zkoušení pro oděvy poskytující ochranu proti chemikáliím - Část 3: Stanovení odolnosti proti pronikání proudu kapaliny (jet test)
Katalogové číslo: 83623 Cena: 190 Kč
Vydána: 2009-07-01 Účinnost: 2009-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17491-3

ČSN EN 14605 +A1 (832721)
Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím - Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím se spoji mezi částmi oděvu, které jsou nepropustné proti kapalinám (typ 3) nebo nepropustné proti postřiku ve formě spreje (typ 4) a zahrnující prostředky poskytující ochranu jen částí těla (typy PB [3] a PB [4])
Katalogové číslo: 84587 Cena: 230 Kč
Vydána: 2009-11-01 Účinnost: 2009-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14605 +A1

ČSN EN 13034 +A1 (832722)
Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím - Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím poskytující omezenou ochranu proti kapalným chemikáliím (typ 6 a prostředky typu PB [6])
Katalogové číslo: 84852 Cena: 230 Kč
Vydána: 2009-12-01 Účinnost: 2010-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13034 +A1

ČSN EN ISO 17491-4 (832724)
Ochranné oděvy - Metody zkoušení pro oděvy poskytující ochranu proti chemikáliím - Část 4: Stanovení odolnosti proti pronikání při postřiku kapalinou (spray test)
Katalogové číslo: 83622 Cena: 230 Kč
Vydána: 2009-07-01 Účinnost: 2009-08-01
Změny a opravy: A1 11.16t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17491-4

ČSN EN 464 (832725)
Ochranné oděvy. Ochrana proti kapalným a plynným chemikáliím, včetně kapalných aerosolů a pevných částic. Zkušební metoda. Stanovení těsnosti plynotěsných oděvů (Zkouška vnitřním přetlakem)
Katalogové číslo: 19686 Cena: 125 Kč
Vydána: 1996-06-01 Účinnost: 1996-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 464

ČSN EN 943-1 +A1 (832726)
Ochranné oděvy proti nebezpečným pevným, kapalným a plynným chemikáliím včetně kapalných a pevných aerosolů - Část 1: Požadavky na účinnost protichemických ochranných oděvů typ 1 (plynotěsných)
Katalogové číslo: 508627 Cena: 440 Kč
Vydána: 2019-10-01 Účinnost: 2019-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 943-1 +A1

ČSN EN 943-2 (832726)
Ochranné oděvy proti nebezpečným pevným, kapalným a plynným chemikáliím včetně kapalných a pevných aerosolů - Část 2: Požadavky na účinnost protichemických ochranných oděvů typ 1 (plynotěsných) pro záchranné jednotky (ET)
Katalogové číslo: 509367 Cena: 230 Kč
Vydána: 2020-01-01 Účinnost: 2020-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 943-2

ČSN EN ISO 13982-1 (832727)
Ochranný oděv pro použití proti pevným částicím chemikálií - Část 1: Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím poskytující ochranu celého těla proti poletavým pevným částicím (oděv typu 5)
Katalogové číslo: 73534 Cena: 190 Kč
Vydána: 2005-07-01 Účinnost: 2005-08-01
Změny a opravy: A1 5.11t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13982-1

ČSN EN ISO 13982-2 (832727)
Ochranný oděv pro použití proti pevným částicím chemikálií - Část 2: Metoda zkoušení pro stanovení průniku aerosolů jemných částic dovnitř oděvu
Katalogové číslo: 73533 Cena: 230 Kč
Vydána: 2005-07-01 Účinnost: 2005-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13982-2

ČSN EN ISO 19918 (832728)
Ochranné oděvy - Ochrana proti chemikáliím - Měření kumulativní permeace chemických látek s nízkým tlakem par skrz materiály
Katalogové číslo: 504561 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-06-01 Účinnost: 2018-07-01
Změny a opravy: A1 9.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 19918

ČSN EN ISO 27065 (832729)
Ochranné oděvy - Požadavky na provedení ochranných oděvů pro pracovníky aplikující pesticidy a pro pracovníky vstupující do prostoru ošetřeného pesticidy
Katalogové číslo: 504560 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-06-01 Účinnost: 2018-07-01
Změny a opravy: A1 5.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 27065

ČSN ISO 18889 (832730)
Ochranné rukavice pro pracovníky aplikující pesticidy a pro pracovníky vstupující do prostoru ošetřeného pesticidy - Požadavky na provedení
Katalogové číslo: 515612 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2023-01-01 Účinnost: 2023-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 18889

ČSN EN ISO 6530 (832731)
Ochranné oděvy - Ochrana proti kapalným chemikáliím - Metoda zkoušení odolnosti materiálů proti penetraci (pronikání) kapalin
Katalogové číslo: 74080 Cena: 190 Kč
Vydána: 2005-09-01 Účinnost: 2005-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 6530

ČSN EN 14325 (832733)
Ochranné oděvy proti chemikáliím - Zkušební metody a klasifikace účinnosti pro materiály, švy, spoje a sestavy protichemických ochranných oděvů
Katalogové číslo: 507480 Cena: 350 Kč
Vydána: 2019-05-01 Účinnost: 2019-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14325

ČSN EN 14786 (832734)
Ochranné oděvy - Stanovení odolnosti proti penetraci při postřiku kapalnými chemikáliemi, emulzemi a disperzemi - Zkouška atomizérem
Katalogové číslo: 77073 Cena: 230 Kč
Vydána: 2006-11-01 Účinnost: 2006-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14786

ČSN EN ISO 11611 (832740)
Ochranné oděvy pro použití při svařování a příbuzných postupech
Katalogové číslo: 510240 Cena: 340 Kč
Vydána: 2020-06-01 Účinnost: 2020-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11611

ČSN EN ISO 15831 (832741)
Oděvy - Fyziologické účinky - Měření tepelné izolace pomocí tepelné figuríny
Katalogové číslo: 71274 Cena: 230 Kč
Vydána: 2004-10-01 Účinnost: 2004-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15831

ČSN EN ISO 13506-1 (832743)
Oděvy na ochranu proti teplu a ohni - Část 1: Zkušební metoda pro kompletní oděvní součásti - Měření přenosu energie pomocí přístrojové figuríny
Katalogové číslo: 503774 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-03-01 Účinnost: 2018-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13506-1

ČSN EN ISO 6942 (832744)
Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni - Zkušební metoda: Hodnocení materiálů a kombinací materiálů vystavených sálavému teplu
Katalogové číslo: 516136 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-02-01 Účinnost: 2023-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 6942

ČSN EN ISO 12127-2 (832745)
Oděvy na ochranu proti teplu a ohni - Stanovení prostupu tepla ochranným oděvem nebo základními materiály - Část 2: Zkušební metoda s použitím kontaktního tepla předávaného padajícími válečky
Katalogové číslo: 81268 Cena: 230 Kč
Vydána: 2008-07-01 Účinnost: 2008-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12127-2

ČSN EN 348 (832746)
Ochranné oděvy. Stanovení odolnosti materiálu proti malým rozstříknutým částicím roztaveného kovu. Metoda zkoušení
Katalogové číslo: 17556 Cena: 230 Kč
Vydána: 1995-05-01 Účinnost: 1995-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 348

ČSN EN ISO 9185 (832747)
Ochranné oděvy - Posuzování odolnosti materiálů proti postřiku roztaveným kovem
Katalogové číslo: 80712 Cena: 230 Kč
Vydána: 2008-03-01 Účinnost: 2008-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9185

ČSN EN ISO 9151 (832748)
Oděvy na ochranu proti teplu a plameni - Stanovení prostupu tepla při vystavení účinku plamene
Katalogové číslo: 502094 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-06-01 Účinnost: 2017-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9151

ČSN EN ISO 11612 (832749)
Ochranné oděvy - Oděvy na ochranu proti teplu a plameni - Minimální technické požadavky
Katalogové číslo: 98906 Cena: 350 Kč
Vydána: 2015-12-01 Účinnost: 2016-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11612

ČSN EN ISO 15025 (832750)
Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni - Metoda zkoušení pro omezené šíření plamene
Katalogové číslo: 511147 Cena: 340 Kč
Vydána: 2020-10-01 Účinnost: 2020-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15025

ČSN EN ISO 14116 (832751)
Ochranné oděvy - Ochrana proti ohni - Materiály, sestavy materiálů a oděvy s omezeným šířením plamene
Katalogové číslo: 511625 Cena: 230 Kč
Vydána: 2021-01-01 Účinnost: 2021-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14116

ČSN EN ISO 12127-1 (832752)
Oděvy na ochranu proti teplu a ohni - Stanovení prostupu tepla ochranným oděvem nebo základními materiály - Část 1: Kontaktní teplo produkované topným válcem
Katalogové číslo: 99923 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-08-01 Účinnost: 2016-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12127-1

ČSN EN ISO 14460 (832753)
Ochranné oděvy pro řidiče závodních automobilů - Ochrana proti teplu a plameni - Technické požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 58302 Cena: 190 Kč
Vydána: 2000-02-01 Účinnost: 2000-03-01
Změny a opravy: A1 1.03t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14460

ČSN EN 14021 (832754)
Ochranné štíty proti kamenům a úlomkům pro terénní motocyklisty - Požadavky a metody zkoušení
Katalogové číslo: 70947 Cena: 230 Kč
Vydána: 2004-09-01 Účinnost: 2004-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14021

ČSN EN 342 (832760)
Ochranné oděvy - Soupravy a oděvní součásti pro ochranu proti chladu
Katalogové číslo: 505243 Cena: 340 Kč
Vydána: 2018-06-01 Účinnost: 2018-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 342

ČSN EN 343 (832761)
Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti
Katalogové číslo: 509366 Cena: 340 Kč
Vydána: 2020-01-01 Účinnost: 2020-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 343

ČSN EN ISO 15027-1 (832762)
Oděvy chránící proti podchlazení ve vodě - Část 1: Oděvy pro stálé nošení, požadavky včetně bezpečnosti
Katalogové číslo: 93133 Cena: 340 Kč
Vydána: 2013-06-01 Účinnost: 2013-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15027-1

ČSN EN ISO 15027-2 (832762)
Oděvy chránící proti podchlazení ve vodě - Část 2: Záchranné oděvy, požadavky včetně bezpečnosti
Katalogové číslo: 93134 Cena: 340 Kč
Vydána: 2013-06-01 Účinnost: 2013-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15027-2

ČSN EN ISO 15027-3 (832762)
Oděvy chránící proti podchlazení ve vodě - Část 3: Zkušební metody
Katalogové číslo: 93135 Cena: 340 Kč
Vydána: 2013-06-01 Účinnost: 2013-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15027-3

ČSN EN 13138-1 (832763)
Plovací pomůcky pro výuku plavání - Část 1: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro plovací pomůcky, které uživatel obléká
Katalogové číslo: 513961 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-05-01 Účinnost: 2022-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13138-1

ČSN EN 13138-2 (832763)
Plovací pomůcky pro výuku plavání - Část 2: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro plovací pomůcky, kterých se uživatel drží
Katalogové číslo: 513960 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-05-01 Účinnost: 2022-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13138-2

ČSN EN 13138-3 (832763)
Plovací pomůcky pro výuku plavání - Část 3: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro plovací sedadla, ve kterých je uživatel umístěn
Katalogové číslo: 513959 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-05-01 Účinnost: 2022-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13138-3

ČSN EN 14126 (832764)
Ochranné oděvy - Všeobecné požadavky a metody zkoušení ochranných oděvů proti infekčním agens
Katalogové číslo: 70462 Cena: 340 Kč
Vydána: 2004-06-01 Účinnost: 2004-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14126

ČSN EN 14360 (832765)
Ochranné oděvy proti dešti - Metoda zkoušení pro hotové oděvní součásti - Působení kapek o vysoké energii shora
Katalogové číslo: 71774 Cena: 230 Kč
Vydána: 2004-12-01 Účinnost: 2005-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14360

ČSN EN 14058 (832766)
Ochranné oděvy - Oděvní součásti na ochranu proti chladnému prostředí
Katalogové číslo: 506196 Cena: 340 Kč
Vydána: 2018-11-01 Účinnost: 2018-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14058

ČSN EN ISO 11393-1 (832770)
Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 1: Zkušební zařízení ke zkoušení odolnosti proti pořezání řetězovou pilou
Katalogové číslo: 508165 Cena: 340 Kč
Vydána: 2019-08-01 Účinnost: 2019-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11393-1

ČSN EN ISO 11393-2 (832770)
Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 2: Požadavky na provedení a zkušební metody pro ochranu nohou
Katalogové číslo: 510596 Cena: 340 Kč
Vydána: 2020-07-01 Účinnost: 2020-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11393-2

ČSN EN ISO 11393-3 (832770)
Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 3: Zkušební metody pro obuv
Katalogové číslo: 508166 Cena: 230 Kč
Vydána: 2019-08-01 Účinnost: 2019-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11393-3

ČSN EN ISO 11393-4 (832770)
Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 4: Požadavky na provedení a zkušební metody pro ochranné rukavice
Katalogové číslo: 510813 Cena: 340 Kč
Vydána: 2020-08-01 Účinnost: 2020-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11393-4

ČSN EN ISO 11393-5 (832770)
Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 5: Zkušební metody a požadavky na provedení ochranných kamaší
Katalogové číslo: 510239 Cena: 230 Kč
Vydána: 2020-06-01 Účinnost: 2020-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11393-5

ČSN EN ISO 11393-6 (832770)
Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 6: Zkušební metody a požadavky na provedení chráničů horní části těla
Katalogové číslo: 510270 Cena: 340 Kč
Vydána: 2020-06-01 Účinnost: 2020-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11393-6

ČSN EN ISO 13998 (832771)
Ochranné oděvy - Zástěry, kalhoty a vesty chránící proti říznutí a bodnutí ručními noži
Katalogové číslo: 67957 Cena: 350 Kč
Vydána: 2003-08-01 Účinnost: 2003-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13998

ČSN EN 510 (832772)
Specifikace pro ochranné oděvy používané při riziku zachycení pohyblivými částmi
Katalogové číslo: 509746 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-06-01 Účinnost: 2020-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 510

ČSN EN 863 (832773)
Ochranné oděvy - Mechanické vlastnosti - Zkušební metoda: Odolnost proti propíchnutí
Katalogové číslo: 21985 Cena: 125 Kč
Vydána: 1997-08-01 Účinnost: 1997-09-01
Změny a opravy: Z1 4.99t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 863

ČSN EN ISO 13997 (832774)
Ochranné oděvy - Mechanické vlastnosti - Stanovení odolnosti proti proříznutí ostrými předměty
Katalogové číslo: 59145 Cena: 230 Kč
Vydána: 2000-07-01 Účinnost: 2000-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13997

ČSN EN 13158 (832775)
Ochranné oděvy - Ochranné kabáty, chrániče těla a ramen pro jezdecký sport: Pro jezdce, pro osoby, které s koňmi pracují, a pro vozataje - Požadavky a metody zkoušení
Katalogové číslo: 504984 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-08-01 Účinnost: 2018-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13158

ČSN EN 13277-1 (832776)
Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 1: Všeobecné požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 61886 Cena: 190 Kč
Vydána: 2001-07-01 Účinnost: 2001-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13277-1

ČSN EN 13277-2 (832776)
Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 2: Doplňkové požadavky a zkušební metody pro chrániče nártu, holeně a předloktí
Katalogové číslo: 61887 Cena: 230 Kč
Vydána: 2001-07-01 Účinnost: 2001-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13277-2

ČSN EN 13277-3 (832776)
Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 3: Doplňkové požadavky a zkušební metody pro chrániče trupu
Katalogové číslo: 95519 Cena: 190 Kč
Vydána: 2014-07-01 Účinnost: 2014-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13277-3

ČSN EN 13277-4 (832776)
Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 4: Doplňkové požadavky a zkušební metody pro chrániče hlavy
Katalogové číslo: 65236 Cena: 230 Kč
Vydána: 2002-08-01 Účinnost: 2002-09-01
Změny a opravy: A1 1.08t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13277-4

ČSN EN 13277-5 (832776)
Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 5: Doplňkové požadavky a zkušební metody pro chrániče genitálií a břicha
Katalogové číslo: 65880 Cena: 230 Kč
Vydána: 2003-01-01 Účinnost: 2003-02-01
Změny a opravy: Oprava 1 3.11t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13277-5

ČSN EN 13277-6 (832776)
Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 6: Doplňkové požadavky a metody zkoušení pro chrániče prsou pro ženy
Katalogové číslo: 68815 Cena: 230 Kč
Vydána: 2003-11-01 Účinnost: 2003-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13277-6

ČSN EN 13277-7 (832776)
Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 7: Doplňkové požadavky a metody zkoušení pro chrániče na ruce a chodidla
Katalogové číslo: 84534 Cena: 230 Kč
Vydána: 2009-11-01 Účinnost: 2009-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13277-7

ČSN EN 13277-8 (832776)
Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 8: Doplňkové požadavky a zkušební metody pro chrániče obličeje na karate
Katalogové číslo: 505244 Cena: 230 Kč
Vydána: 2018-06-01 Účinnost: 2018-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13277-8

ČSN EN 13061 (832777)
Ochranné oděvy - Holenní chrániče pro hráče kopané - Požadavky a metody zkoušení
Katalogové číslo: 85730 Cena: 350 Kč
Vydána: 2010-04-01 Účinnost: 2010-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13061

ČSN EN 13546 +A1 (832778)
Ochranné oděvy - Chrániče horních končetin, trupu, dolních končetin a genitálií pro brankáře a chrániče holení pro hráče pozemního hokeje - Požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 80278 Cena: 550 Kč
Vydána: 2008-01-01 Účinnost: 2008-02-01
Změny a opravy: Oprava 1 11.19t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13546 +A1

ČSN EN 13567 +A1 (832779)
Ochranné oděvy - Ochranné prostředky horních končetin, trupu, dolních končetin, genitálií a obličeje pro šermíře - Požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 80277 Cena: 440 Kč
Vydána: 2008-01-01 Účinnost: 2008-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13567 +A1

ČSN EN 17092-1 (832780)
Ochranné oděvní součásti pro řidiče motocyklů - Část 1: Zkušební metody
Katalogové číslo: 510314 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-09-01 Účinnost: 2020-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17092-1

ČSN EN 17092-2 (832780)
Ochranné oděvní součásti pro řidiče motocyklů - Část 2: Ochranné oděvní součásti s vysokou účinností - Požadavky
Katalogové číslo: 510313 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-09-01 Účinnost: 2020-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17092-2

ČSN EN 17092-3 (832780)
Ochranné oděvní součásti pro řidiče motocyklů - Část 3: Ochranné oděvní součásti se střední účinností - Požadavky
Katalogové číslo: 510312 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-09-01 Účinnost: 2020-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17092-3

ČSN EN 17092-4 (832780)
Ochranné oděvní součásti pro řidiče motocyklů - Část 4: Ochranné oděvní součásti s nízkou účinností - Požadavky
Katalogové číslo: 510311 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-09-01 Účinnost: 2020-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17092-4

ČSN EN 17092-5 (832780)
Ochranné oděvní součásti pro řidiče motocyklů - Část 5: Ochranné oděvní součásti s nízkou účinností proti odření - Požadavky
Katalogové číslo: 510316 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-09-01 Účinnost: 2020-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17092-5

ČSN EN 17092-6 (832780)
Ochranné oděvní součásti pro řidiče motocyklů - Část 6: Ochranné oděvní součásti proti nárazu - Požadavky
Katalogové číslo: 510306 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-09-01 Účinnost: 2020-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17092-6

ČSN EN ISO 14877 (832781)
Ochranné oděvy pro otryskávací práce při použití zrnitých otryskávacích prostředků
Katalogové číslo: 66698 Cena: 340 Kč
Vydána: 2003-04-01 Účinnost: 2003-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14877

ČSN CEN/TS 15256 (832782)
Ochranné oděvy - Chrániče horních končetin, genitálií a krku pro hráče ledního hokeje - Chrániče pro hráče, vyjma brankářů - Požadavky a metody zkoušení
Katalogové číslo: 73676 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2006-01-01 Účinnost: 2006-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN CEN/TS 15256

ČSN EN 14120 +A1 (832783)
Ochranné oděvy - Chrániče zápěstí, dlaní, kolenou a loktů pro uživatele kolečkového sportovního náčiní - Požadavky a metody zkoušení
Katalogové číslo: 80276 Cena: 230 Kč
Vydána: 2008-01-01 Účinnost: 2008-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14120 +A1

ČSN EN 14404 +A1 (832784)
Osobní ochranné prostředky - Chrániče kolen pro práci vkleče
Katalogové číslo: 86575 Cena: 340 Kč
Vydána: 2010-08-01 Účinnost: 2010-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14404 +A1

ČSN EN 15613 (832785)
Chrániče kolen a loktů pro halové sporty - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení
Katalogové číslo: 83410 Cena: 190 Kč
Vydána: 2009-05-01 Účinnost: 2009-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15613

ČSN EN 16027 (832786)
Ochranné oděvy - Rukavice s ochranným účinkem pro fotbalové brankáře
Katalogové číslo: 90175 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2012-05-01 Účinnost: 2012-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16027

ČSN EN ISO 20320 (832788)
Ochranný oděv pro použití při snowboardingu - Chrániče zápěstí - Požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 510490 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-10-01 Účinnost: 2020-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 20320