Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 8328 - Ochranné oděvy

Zobrazit obsah třídy 83

ČSN EN 469 (832800)
Ochranné oděvy pro hasiče - Technické požadavky na ochranné oděvy pro hasičské činnosti
Katalogové číslo: 511389 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-02-01 Účinnost: 2021-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 469

ČSN EN 1486 (832801)
Ochranné oděvy pro hasiče - Požadavky a zkušební metody pro reflexní oděvy pro speciální hašení ohně
Katalogové číslo: 80755 Cena: 350 Kč
Vydána: 2008-03-01 Účinnost: 2008-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1486

ČSN EN 13911 (832802)
Ochranné oděvy pro hasiče - Požadavky a zkušební metody pro kukly pro hasiče
Katalogové číslo: 504452 Cena: 230 Kč
Vydána: 2018-03-01 Účinnost: 2018-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13911

ČSN EN ISO 15384 (832803)
Ochranné oděvy pro hasiče - Laboratorní metody zkoušení a technické požadavky na provedení oděvů pro likvidaci požárů v otevřeném terénu
Katalogové číslo: 510491 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-10-01 Účinnost: 2020-11-01
Změny a opravy: A1 4.22t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15384

ČSN EN 16689 (832804)
Ochranné oděvy pro hasiče - Požadavky na provedení ochranných oděvů pro technické zásahy
Katalogové číslo: 511416 Cena: 340 Kč
Vydána: 2020-11-01 Účinnost: 2020-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16689

ČSN EN ISO 18640-1 (832805)
Ochranné oděvy pro hasiče - Fyziologický dopad - Část 1: Měření spojeného přenosu tepla a vlhkosti pomocí figuríny pro pocení
Katalogové číslo: 505733 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-12-01 Účinnost: 2019-01-01
Změny a opravy: A1 4.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 18640-1

ČSN EN ISO 18640-2 (832805)
Ochranné oděvy pro hasiče - Fyziologický dopad - Část 2: Stanovení fyziologického tepelného zatížení způsobeného hasičským ochranným oděvem
Katalogové číslo: 505732 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-12-01 Účinnost: 2019-01-01
Změny a opravy: A1 4.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 18640-2

ČSN EN 14225-1 (832810)
Potápěčské obleky - Část 1: Mokré obleky - Požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 506437 Cena: 350 Kč
Vydána: 2019-01-01 Účinnost: 2019-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14225-1

ČSN EN 14225-2 (832810)
Potápěčské obleky - Část 2: Suché obleky - Požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 506438 Cena: 350 Kč
Vydána: 2019-01-01 Účinnost: 2019-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14225-2

ČSN EN 14225-3 (832810)
Potápěčské obleky - Část 3: Aktivně vyhřívané nebo ochlazované soustavy obleků a součásti obleků - Požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 506754 Cena: 350 Kč
Vydána: 2019-01-01 Účinnost: 2019-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14225-3

ČSN EN ISO 20471 (832820)
Oděvy s vysokou viditelností - Zkušební metody a požadavky
Katalogové číslo: 94009 Cena: 350 Kč
Vydána: 2013-10-01 Účinnost: 2013-11-01
Změny a opravy: Oprava 1 2.15t, A1 6.17t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 20471

ČSN EN 17353 (832821)
Ochranné oděvy - Zvýšená viditelnost pro středně rizikové situace - Zkušební metody a požadavky
Katalogové číslo: 511391 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-02-01 Účinnost: 2021-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17353

ČSN EN 1073-1 +A1 (832832)
Ochranné oděvy proti pevným částicím ve vzduchu včetně radioaktivní kontaminace - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro oděvy s přívodem tlakového vzduchu chránící tělo a dýchací cesty
Katalogové číslo: 506932 Cena: 350 Kč
Vydána: 2019-02-01 Účinnost: 2019-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1073-1 +A1

ČSN EN 1073-2 (832832)
Ochranné oděvy proti radioaktivní kontaminaci - Část 2: Požadavky a zkušební metody pro ochranné oděvy bez nucené ventilace proti kontaminaci radioaktivními částicemi
Katalogové číslo: 66355 Cena: 230 Kč
Vydána: 2003-02-01 Účinnost: 2003-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1073-2

ČSN EN 1149-1 (832845)
Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 1: Zkušební metoda pro měření povrchového měrného odporu
Katalogové číslo: 77630 Cena: 190 Kč
Vydána: 2007-02-01 Účinnost: 2007-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1149-1

ČSN EN 1149-2 (832845)
Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 2: Zkušební metoda pro měření vnitřního odporu
Katalogové číslo: 53333 Cena: 190 Kč
Vydána: 1998-11-01 Účinnost: 1998-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1149-2

ČSN EN 1149-3 (832845)
Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 3: Metody zkoušení pro měření snížení náboje
Katalogové číslo: 71273 Cena: 230 Kč
Vydána: 2004-10-01 Účinnost: 2004-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1149-3

ČSN EN 1149-5 (832845)
Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 5: Materiálové a konstrukční požadavky
Katalogové číslo: 507365 Cena: 230 Kč
Vydána: 2019-05-01 Účinnost: 2019-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1149-5

TNI CEN/CLC/TR 16832 (832846)
Výběr, používání, péče a údržba osobních ochranných prostředků pro předcházení elektrostatickým rizikům v prostorech s nebezpečím výbuchu (rizika výbuchu)
Katalogové číslo: 99090 Cena: 440 Kč
Vydána: 2016-04-01 Účinnost: 2016-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI CEN/CLC/TR 16832

ČSN EN ISO 12402-10 (832865)
Osobní vztlakové prostředky - Část 10: Výběr a použití osobních vztlakových prostředků a jiných srovnatelných prostředků
Katalogové číslo: 511792 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-04-01 Účinnost: 2021-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12402-10

ČSN EN ISO 12402-2 (832865)
Osobní vztlakové prostředky - Část 2: Záchranné vesty, úroveň účinnosti 275 - Požadavky na bezpečnost
Katalogové číslo: 511562 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-03-01 Účinnost: 2021-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12402-2

ČSN EN ISO 12402-3 (832865)
Osobní vztlakové prostředky - Část 3: Záchranné vesty, úroveň účinnosti 150 - Požadavky na bezpečnost
Katalogové číslo: 511563 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-03-01 Účinnost: 2021-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12402-3

ČSN EN ISO 12402-4 (832865)
Osobní vztlakové prostředky - Část 4: Záchranné vesty, úroveň účinnosti 100 - Požadavky na bezpečnost
Katalogové číslo: 511564 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-03-01 Účinnost: 2021-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12402-4

ČSN EN ISO 12402-5 (832865)
Osobní vztlakové prostředky - Část 5: Plovací pomůcky (úroveň 50) - Požadavky na bezpečnost
Katalogové číslo: 511565 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-03-01 Účinnost: 2021-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12402-5

ČSN EN ISO 12402-6 (832865)
Osobní vztlakové prostředky - Část 6: Záchranné vesty a plovací pomůcky pro zvláštní účely - Požadavky na bezpečnost a doplňkové metody zkoušení
Katalogové číslo: 511566 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-03-01 Účinnost: 2021-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12402-6

ČSN EN ISO 12402-7 (832865)
Osobní vztlakové prostředky - Část 7: Materiály a součásti - Požadavky na bezpečnost a metody zkoušení
Katalogové číslo: 511791 Cena: 770 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-04-01 Účinnost: 2021-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12402-7

ČSN EN ISO 12402-8 (832865)
Osobní vztlakové prostředky - Část 8: Příslušenství - Požadavky na bezpečnost a metody zkoušení
Katalogové číslo: 511567 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-03-01 Účinnost: 2021-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12402-8

ČSN EN ISO 12402-9 (832865)
Osobní vztlakové prostředky - Část 9: Hodnocení
Katalogové číslo: 511568 Cena: 770 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-03-01 Účinnost: 2021-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12402-9

ČSN EN 1621-1 (832881)
Ochranné oděvy pro motocyklisty proti mechanickému nárazu - Část 1: Chrániče kloubů proti nárazu pro motocyklisty - Požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 93363 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-08-01 Účinnost: 2013-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1621-1

ČSN EN 1621-2 (832881)
Ochranné oděvy pro motocyklisty proti mechanickým nárazům - Část 2: Chrániče zad pro motocyklisty - Požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 95518 Cena: 340 Kč
Vydána: 2014-07-01 Účinnost: 2014-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1621-2

ČSN EN 1621-3 (832881)
Ochranné oděvy pro motocyklisty proti mechanickému nárazu - Část 3: Chrániče hrudníku pro motocyklisty - Požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 509365 Cena: 230 Kč
Vydána: 2020-01-01 Účinnost: 2020-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1621-3

ČSN EN 1621-4 (832881)
Ochranné oděvy pro motocyklisty proti mechanickým nárazům - Část 4: Nafukovací chrániče pro motocyklisty - Požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 92617 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-06-01 Účinnost: 2013-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1621-4