Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 8335 - Ergonomie

Zobrazit obsah třídy 83

ČSN EN 614-1 +A1 (833501)
Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické zásady navrhování - Část 1: Terminologie a všeobecné zásady
Katalogové číslo: 83831 Cena: 340 Kč
Vydána: 2009-07-01 Účinnost: 2009-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 614-1 +A1

ČSN EN 614-2 +A1 (833501)
Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické zásady navrhování - Část 2: Interakce mezi konstrukcí strojního zařízení a pracovními úkoly
Katalogové číslo: 83239 Cena: 340 Kč
Vydána: 2009-05-01 Účinnost: 2009-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 614-2 +A1

ČSN EN 547-1 +A1 (833502)
Bezpečnost strojních zařízení - Tělesné rozměry - Část 1: Zásady stanovení požadovaných rozměrů otvorů pro přístup celého těla ke strojnímu zařízení
Katalogové číslo: 83245 Cena: 230 Kč
Vydána: 2009-05-01 Účinnost: 2009-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 547-1 +A1

ČSN EN 547-2 +A1 (833502)
Bezpečnost strojních zařízení - Tělesné rozměry - Část 2: Zásady stanovení rozměrů požadovaných pro přístupové otvory
Katalogové číslo: 83244 Cena: 340 Kč
Vydána: 2009-05-01 Účinnost: 2009-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 547-2 +A1

ČSN EN 547-3 +A1 (833502)
Bezpečnost strojních zařízení - Tělesné rozměry - Část 3: Antropometrické údaje
Katalogové číslo: 83243 Cena: 190 Kč
Vydána: 2009-05-01 Účinnost: 2009-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 547-3 +A1

ČSN EN 1005-1 +A1 (833503)
Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 1: Termíny a definice
Katalogové číslo: 83059 Cena: 230 Kč
Vydána: 2009-04-01 Účinnost: 2009-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1005-1 +A1

ČSN EN 1005-2 +A1 (833503)
Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 2: Ruční obsluha strojního zařízení a jeho součástí
Katalogové číslo: 83060 Cena: 340 Kč
Vydána: 2009-04-01 Účinnost: 2009-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1005-2 +A1

ČSN EN 1005-3 +A1 (833503)
Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 3: Doporučené mezní síly pro obsluhu strojních zařízení
Katalogové číslo: 83061 Cena: 340 Kč
Vydána: 2009-04-01 Účinnost: 2009-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1005-3 +A1

ČSN EN 1005-4 +A1 (833503)
Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 4: Hodnocení pracovních poloh a pohybů ve vztahu ke strojnímu zařízení
Katalogové číslo: 83062 Cena: 230 Kč
Vydána: 2009-04-01 Účinnost: 2009-05-01
Změny a opravy: Oprava 1 1.10t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1005-4 +A1

ČSN EN 1005-5 (833503)
Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 5: Posuzování rizika velmi často opakované ruční manipulace
Katalogové číslo: 79558 Cena: 550 Kč
Vydána: 2007-09-01 Účinnost: 2007-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1005-5

ČSN EN 13861 (833504)
Bezpečnost strojních zařízení - Návod pro aplikaci ergonomických norem při konstrukci strojních zařízení
Katalogové číslo: 90723 Cena: 440 Kč
Vydána: 2012-06-01 Účinnost: 2012-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13861

ČSN EN ISO 14738 (833505)
Bezpečnost strojních zařízení - Antropometrické požadavky na uspořádání pracovního místa u strojního zařízení
Katalogové číslo: 83054 Cena: 350 Kč
Vydána: 2009-04-01 Účinnost: 2009-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14738

ČSN EN ISO 7250-1 (833506)
Základní rozměry lidského těla pro technologické projektování - Část 1: Definice a orientační body tělesných rozměrů
Katalogové číslo: 512373 Cena: 550 Kč
Vydána: 2021-07-01 Účinnost: 2021-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 7250-1

ČSN EN ISO 15535 (833507)
Obecné požadavky na zakládání antropometrických databází
Katalogové číslo: 518347 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2024-02-01 Účinnost: 2024-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15535

ČSN ISO 1503 (833508)
Prostorová orientace a směr pohybu - Ergonomické požadavky
Katalogové číslo: 83804 Cena: 440 Kč
Vydána: 2009-07-01 Účinnost: 2009-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 1503

ČSN EN ISO 15537 (833509)
Zásady výběru osob pro zkoušení průmyslových výrobků a návrhů z antropometrických hledisek
Katalogové číslo: 515615 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-12-01 Účinnost: 2023-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15537

ČSN EN ISO 6385 (833510)
Ergonomické zásady navrhování pracovních systémů
Katalogové číslo: 501571 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-04-01 Účinnost: 2017-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 6385

ČSN EN ISO 15536-1 (833511)
Ergonomie - Počítačové modely lidského těla a tělesné šablony - Část 1: Všeobecné požadavky
Katalogové číslo: 83055 Cena: 230 Kč
Vydána: 2009-04-01 Účinnost: 2009-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15536-1

ČSN EN ISO 15536-2 (833511)
Ergonomie - Počítačové modely lidského těla a tělesné šablony - Část 2: Ověřování funkcí a validace rozměrů pro systémy počítačových modelů lidského těla
Katalogové číslo: 79559 Cena: 230 Kč
Vydána: 2007-09-01 Účinnost: 2007-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15536-2

ČSN EN ISO 26800 (833512)
Ergonomie - Obecný přístup, zásady a pojmy
Katalogové číslo: 90722 Cena: 340 Kč
Vydána: 2012-06-01 Účinnost: 2012-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 26800

ČSN EN ISO 20685-1 (833513)
Ergonomie - 3-D skennovací metody pro mezinárodně slučitelné antropometrické databáze - Část 1: Vyhodnocování protokol pro tělesné rozměry extrahované z 3-D tělesných skenů (ISO 20685-1:2018)
Katalogové číslo: 507669 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-09-01 Účinnost: 2019-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 20685-1

ČSN EN ISO 28802 (833514)
Ergonomie fyzického prostředí - Hodnocení životního prostředí pomocí environmentálního průzkumu zahrnujícího fyzikální měření a subjektivní odezvy člověka
Katalogové číslo: 91381 Cena: 340 Kč
Vydána: 2012-09-01 Účinnost: 2012-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 28802

ČSN EN 17558 (833515)
Ergonomie - Ergonomie souprav OOP
Katalogové číslo: 518011 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-12-01 Účinnost: 2024-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17558

ČSN EN 13921 (833520)
Osobní ochranné prostředky - Ergonomické zásady
Katalogové číslo: 80106 Cena: 340 Kč
Vydána: 2007-12-01 Účinnost: 2008-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13921

ČSN EN ISO 9921 (833530)
Ergonomie - Hodnocení řečové komunikace
Katalogové číslo: 70987 Cena: 350 Kč
Vydána: 2004-08-01 Účinnost: 2004-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9921

ČSN EN ISO 13731 (833545)
Ergonomie tepelného prostředí - Slovník a značky
Katalogové číslo: 66087 Cena: 440 Kč
Vydána: 2002-12-01 Účinnost: 2003-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13731

ČSN EN ISO 15743 (833547)
Ergonomie tepelného prostředí - Chladná pracoviště - Posuzování a řízení rizika
Katalogové číslo: 82407 Cena: 350 Kč
Vydána: 2008-12-01 Účinnost: 2009-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15743

ČSN ISO 11399 (833550)
Ergonomie tepelného prostředí - Zásady a používání příslušných mezinárodních norem
Katalogové číslo: 21222 Cena: 340 Kč
Vydána: 1997-04-01 Účinnost: 1997-05-01
Změny a opravy: Z1 3.01t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 11399

ČSN EN ISO 7726 (833551)
Ergonomie tepelného prostředí - Přístroje pro měření fyzikálních veličin
Katalogové číslo: 64604 Cena: 550 Kč
Vydána: 2002-05-01 Účinnost: 2002-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 7726

ČSN EN ISO 12894 (833552)
Ergonomie tepelného prostředí - Zdravotnický dohled nad osobami vystavenými extrémně horkému nebo chladnému prostředí
Katalogové číslo: 64946 Cena: 350 Kč
Vydána: 2002-06-01 Účinnost: 2002-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12894

ČSN EN ISO 9920 (833553)
Ergonomie tepelného prostředí - Hodnocení tepelné izolace oděvu a odporu oděvu proti odpařování
Katalogové číslo: 84850 Cena: 770 Kč
Vydána: 2009-12-01 Účinnost: 2010-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9920

ČSN EN ISO 15265 (833554)
Ergonomie tepelného prostředí - Strategie posuzování rizika pro prevenci tepelného stresu nebo diskomfortu v tepelném pracovním prostředí
Katalogové číslo: 72860 Cena: 230 Kč
Vydána: 2005-03-01 Účinnost: 2005-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15265

ČSN EN ISO 14505-2 (833555)
Ergonomie tepelného prostředí - Hodnocení tepelného prostředí ve vozidlech - Část 2: Stanovení ekvivalentní teploty
Katalogové číslo: 79311 Cena: 340 Kč
Vydána: 2007-08-01 Účinnost: 2007-09-01
Změny a opravy: Oprava 1 3.10t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14505-2

ČSN EN ISO 14505-3 (833555)
Ergonomie tepelného prostředí - Hodnocení tepelného prostředí ve vozidlech - Část 3: Hodnocení tepelného komfortu pomocí zkušebních osob
Katalogové číslo: 77876 Cena: 230 Kč
Vydána: 2007-02-01 Účinnost: 2007-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14505-3

ČSN EN ISO 11079 (833556)
Ergonomie tepelného prostředí - Stanovení a interpretace stresu z chladu pomocí potřebné izolace oděvu (IREQ) a místních účinků chladu
Katalogové číslo: 81495 Cena: 350 Kč
Vydána: 2008-07-01 Účinnost: 2008-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11079

ČSN EN ISO 13732-1 (833557)
Ergonomie tepelného prostředí - Metody posuzování odezvy člověka na kontakt s povrchy - Část 1: Horké povrchy
Katalogové číslo: 83056 Cena: 440 Kč
Vydána: 2009-04-01 Účinnost: 2009-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13732-1

ČSN EN ISO 13732-3 (833557)
Ergonomie tepelného prostředí - Metody posuzování odezvy člověka na kontakt s povrchy - Část 3: Chladné povrchy
Katalogové číslo: 83057 Cena: 340 Kč
Vydána: 2009-04-01 Účinnost: 2009-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13732-3

ČSN EN ISO 10551 (833558)
Ergonomie fyzického prostředí - Subjektivní posuzovací stupnice pro hodnocení fyzického prostředí
Katalogové číslo: 508817 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-02-01 Účinnost: 2020-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10551

ČSN EN ISO 9886 (833559)
Ergonomie - Hodnocení tepelné zátěže podle fyziologických měření
Katalogové číslo: 71242 Cena: 340 Kč
Vydána: 2004-09-01 Účinnost: 2004-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9886

ČSN EN ISO 8996 (833560)
Ergonomie tepelného prostředí - Určování metabolizmu
Katalogové číslo: 514487 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-06-01 Účinnost: 2022-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 8996

ČSN EN ISO 7243 (833561)
Ergonomie tepelného prostředí - Stanovení tepelné zátěže pracovníka podle ukazatele WBGT (teploty mokrého a kulového teploměru)
Katalogové číslo: 503766 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-03-01 Účinnost: 2018-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 7243

ČSN EN ISO 7933 (833562)
Ergonomie tepelného prostředí - Analytické stanovení a interpretace tepelného stresu pomocí výpočtu předpovídané tepelné zátěže
Katalogové číslo: 518189 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2024-01-01 Účinnost: 2024-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 7933

ČSN EN ISO 7730 (833563)
Ergonomie tepelného prostředí - Analytické stanovení a interpretace tepelného komfortu pomocí výpočtu ukazatelů PMV a PPD a kritéria místního tepelného komfortu
Katalogové číslo: 76678 Cena: 440 Kč
Vydána: 2006-10-01 Účinnost: 2006-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 7730

ČSN EN ISO 28803 (833564)
Ergonomie fyzického prostředí - Aplikace mezinárodních norem pro osoby se zvláštními požadavky
Katalogové číslo: 92085 Cena: 340 Kč
Vydána: 2013-01-01 Účinnost: 2013-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 28803

ČSN EN ISO 10075-1 (833572)
Ergonomické zásady týkající se duševní práce - Část 1: Obecné otázky a koncepty, termíny a definice
Katalogové číslo: 504371 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-05-01 Účinnost: 2018-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10075-1

ČSN EN ISO 10075-2 (833572)
Ergonomické zásady ve vztahu k mentální pracovní zátěži - Část 2: Zásady projektování
Katalogové číslo: 60577 Cena: 230 Kč
Vydána: 2000-11-01 Účinnost: 2000-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10075-2

ČSN EN ISO 10075-3 (833572)
Ergonomické zásady ve vztahu k mentální pracovní zátěži - Část 3: Zásady a požadavky vztahující se k metodám měření a hodnocení mentální pracovní zátěže
Katalogové číslo: 73062 Cena: 230 Kč
Vydána: 2005-04-01 Účinnost: 2005-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10075-3

ČSN P CEN ISO/TS 9241-126 (833579)
Ergonomie interakce člověk-systém - Část 126: Návod na prezentaci sluchových informací
Katalogové číslo: 515016 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-09-01 Účinnost: 2022-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN ISO/TS 9241-126

ČSN EN ISO 25065 (833580)
Systémové a softwarové inženýrství - Požadavky a hodnocení kvality softwarových produktů (SQuaRE) - Společný formát průmyslu (CIF) pro použitelnost - Specifikace uživatelských požadavků
Katalogové číslo: 511570 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-03-01 Účinnost: 2021-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 25065

ČSN EN ISO 14915-1 (833581)
Ergonomie softwaru pro multimediální uživatelská rozhraní - Část 1: Zásady pro navrhování a rámcové podmínky
Katalogové číslo: 66547 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2003-04-01 Účinnost: 2003-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14915-1

ČSN EN ISO 14915-2 (833581)
Ergonomie softwaru pro multimediální uživatelská rozhraní - Část 2: Multimediální navigace a ovládání
Katalogové číslo: 68705 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2004-01-01 Účinnost: 2004-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14915-2

ČSN EN ISO 14915-3 (833581)
Ergonomie softwaru pro multimediální uživatelská rozhraní - Část 3: Výběr médií a jejich kombinace
Katalogové číslo: 66535 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2003-04-01 Účinnost: 2003-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14915-3

ČSN EN 29241-2 (833582)
Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály. Část 2: Požadavky na pracovní úkoly - pokyny (ISO 9241-2:1992)
Katalogové číslo: 17872 Cena: 125 Kč
Vydána: 1995-07-01 Účinnost: 1995-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 29241-2

ČSN EN ISO 9241-1 (833582)
Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály. Část 1: Obecný úvod
Katalogové číslo: 52971 Cena: 230 Kč
Vydána: 1998-07-01 Účinnost: 1998-08-01
Změny a opravy: A1 12.01t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9241-1

ČSN EN ISO 9241-11 (833582)
Ergonomie interakce člověk-systém - Část 11: Využití: Definice a koncepty
Katalogové číslo: 505730 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-12-01 Účinnost: 2019-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9241-11

ČSN EN ISO 9241-110 (833582)
Ergonomie interakce člověk-systém - Část 110: Zásady interakce
Katalogové číslo: 510926 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-12-01 Účinnost: 2021-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9241-110

ČSN EN ISO 9241-112 (833582)
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 112: Principy pro prezentaci informace
Katalogové číslo: 502724 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-09-01 Účinnost: 2017-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9241-112

ČSN EN ISO 9241-125 (833582)
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 125: Návod na vizuální prezentaci informace
Katalogové číslo: 504120 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-04-01 Účinnost: 2018-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9241-125

ČSN EN ISO 9241-129 (833582)
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 129: Pokyny pro individualizaci softwaru
Katalogové číslo: 87715 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-04-01 Účinnost: 2011-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9241-129

ČSN EN ISO 9241-13 (833582)
Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 13: Vedení uživatelů
Katalogové číslo: 56400 Cena: 350 Kč
Vydána: 1999-07-01 Účinnost: 1999-08-01
Změny a opravy: Oprava 1 2.00t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9241-13

ČSN EN ISO 9241-14 (833582)
Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 14: Vedení dialogu s použitím menu
Katalogové číslo: 59344 Cena: 550 Kč
Vydána: 2000-06-01 Účinnost: 2000-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9241-14

ČSN EN ISO 9241-143 (833582)
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 143: Formuláře
Katalogové číslo: 92067 Cena: 770 Kč
Vydána: 2013-01-01 Účinnost: 2013-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9241-143

ČSN EN ISO 9241-15 (833582)
Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 15: Vedení dialogu pomocí povelových jazyků
Katalogové číslo: 55159 Cena: 440 Kč
Vydána: 1999-02-01 Účinnost: 1999-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9241-15

ČSN EN ISO 9241-151 (833582)
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 151: Pokyny pro vytváření uživatelského rozhraní www
Katalogové číslo: 81642 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-01-01 Účinnost: 2009-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9241-151

ČSN EN ISO 9241-154 (833582)
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 154: Použití interaktivní hlasové odezvy
Katalogové číslo: 93663 Cena: 440 Kč
Vydána: 2013-08-01 Účinnost: 2013-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9241-154

ČSN EN ISO 9241-16 (833582)
Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 16: Vedení dialogu pomocí přímé manipulace
Katalogové číslo: 59345 Cena: 350 Kč
Vydána: 2000-07-01 Účinnost: 2000-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9241-16

ČSN EN ISO 9241-161 (833582)
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 161: Směrnice pro vizuální prvky rozhraní
Katalogové číslo: 500216 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-09-01 Účinnost: 2016-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9241-161

ČSN EN ISO 9241-171 (833582)
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 171: Pokyny pro přístupové software
Katalogové číslo: 82040 Cena: 770 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2008-12-01 Účinnost: 2009-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9241-171

ČSN EN ISO 9241-20 (833582)
Ergonomie interakce člověk-systém - Část 20: Ergonomické pojetí přístupnosti v rámci řady ISO 9241
Katalogové číslo: 514485 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-06-01 Účinnost: 2022-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9241-20

ČSN EN ISO 9241-210 (833582)
Ergonomie interakce člověk - systém - Část 210: Ergonomické projektování interakčních systémů
Katalogové číslo: 508809 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-02-01 Účinnost: 2020-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9241-210

ČSN EN ISO 9241-300 (833582)
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 300: Úvod k požadavkům na elektronické zobrazovací displeje
Katalogové číslo: 83609 Cena: 230 Kč
Vydána: 2009-06-01 Účinnost: 2009-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9241-300

ČSN EN ISO 9241-302 (833582)
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 302: Terminologie pro elektronické zobrazovací displeje
Katalogové číslo: 83166 Cena: 770 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-05-01 Účinnost: 2009-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9241-302

ČSN EN ISO 9241-303 (833582)
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 303: Požadavky na elektronické zobrazovací displeje
Katalogové číslo: 90831 Cena: 440 Kč
Vydána: 2012-07-01 Účinnost: 2012-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9241-303

ČSN EN ISO 9241-304 (833582)
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 304: Zkušební metody uživatelské výkonnosti pro elektronické zobrazovací displeje
Katalogové číslo: 83164 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-05-01 Účinnost: 2009-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9241-304

ČSN EN ISO 9241-305 (833582)
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 305: Optické laboratorní zkušební metody pro elektronické zobrazovací displeje
Katalogové číslo: 83163 Cena: 1 390 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-05-01 Účinnost: 2009-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9241-305

ČSN EN ISO 9241-306 (833582)
Ergonomie interakce člověk - systém - Část 306: Metody posuzování polí elektronických vizuálních zobrazovacích zařízení
Katalogové číslo: 506393 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-03-01 Účinnost: 2019-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9241-306

ČSN EN ISO 9241-307 (833582)
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 307: Analýza a ověřovací zkušební metody pro elektronické zobrazovací displeje
Katalogové číslo: 83161 Cena: 1 690 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-05-01 Účinnost: 2009-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9241-307

ČSN EN ISO 9241-333 (833582)
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 333: Stereoskopické zobrazovače užívající skla
Katalogové číslo: 503140 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-11-01 Účinnost: 2017-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9241-333

ČSN EN ISO 9241-391 (833582)
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 391: Požadavky, analýza a zkušební metody pro prokázání shody pro omezení negativních účinků fotosenzitivity
Katalogové číslo: 500199 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-09-01 Účinnost: 2016-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9241-391

ČSN EN ISO 9241-392 (833582)
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 392: Ergonomická doporučení pro redukci vizuální zátěže od stereoskopických obrazů
Katalogové číslo: 502722 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-09-01 Účinnost: 2017-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9241-392

ČSN EN ISO 9241-394 (833582)
Ergonomie interakce člověk - systém - Část 394: Ergonomické požadavky na snížení nežádoucích biomedicínských účinků vizuálně vyvolané kinetózy při sledování elektronických snímků
Katalogové číslo: 515170 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-10-01 Účinnost: 2022-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9241-394

ČSN EN ISO 9241-400 (833582)
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 400: Zásady a požadavky pro fyzická vstupní zařízení
Katalogové číslo: 79556 Cena: 440 Kč
Vydána: 2007-09-01 Účinnost: 2007-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9241-400

ČSN EN ISO 9241-410 (833582)
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 410: Kritéria navrhování fyzických vstupních zařízení
Katalogové číslo: 81787 Cena: 770 Kč
Vydána: 2008-09-01 Účinnost: 2008-10-01
Změny a opravy: A1 1.13t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9241-410

ČSN EN ISO 9241-420 (833582)
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 420: Výběr fyzických vstupních zařízení
Katalogové číslo: 90309 Cena: 770 Kč
Vydána: 2012-04-01 Účinnost: 2012-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9241-420

ČSN EN ISO 9241-5 (833582)
Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 5: Požadavky na uspořádání pracovního místa a na pracovní polohu
Katalogové číslo: 57055 Cena: 350 Kč
Vydána: 1999-10-01 Účinnost: 1999-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9241-5

ČSN EN ISO 9241-6 (833582)
Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 6: Požadavky na pracovní prostředí
Katalogové číslo: 60043 Cena: 350 Kč
Vydána: 2000-10-01 Účinnost: 2000-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9241-6

ČSN EN ISO 9241-9 (833582)
Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 9: Požadavky na vstupní zařízení - s výjimkou klávesnic
Katalogové číslo: 60785 Cena: 440 Kč
Vydána: 2000-12-01 Účinnost: 2001-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9241-9

ČSN EN ISO 9241-910 (833582)
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 910: Rámec pro dotykové a hmatové interakce
Katalogové číslo: 90308 Cena: 550 Kč
Vydána: 2012-04-01 Účinnost: 2012-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9241-910

ČSN EN ISO 9241-920 (833582)
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 920: Směrnice pro dotykové a vizuální interakce
Katalogové číslo: 501025 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-01-01 Účinnost: 2017-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9241-920

ČSN EN ISO 9241-940 (833582)
Ergonomie interakce člověk - systém - Část 940: Hodnocení hmatových a haptických interakcí
Katalogové číslo: 515169 Cena: 945 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-10-01 Účinnost: 2022-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9241-940

ČSN EN ISO 9241-960 (833582)
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 960: Rámec a návod pro interakce s gesty
Katalogové číslo: 504372 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-05-01 Účinnost: 2018-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9241-960

ČSN EN ISO 9241-971 (833582)
Ergonomie interakce člověk - systém - Část 971: Přístupnost hmatových/haptických interaktivních systémů
Katalogové číslo: 515168 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-10-01 Účinnost: 2022-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9241-971

ČSN P CEN ISO/TS 9241-430 (833582)
Ergonomie interakce člověk - systém - Část 430: Doporučení pro návrh bezdotykového vstupu gesty pro snížení biomechanického stresu
Katalogové číslo: 517439 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-09-01 Účinnost: 2023-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN ISO/TS 9241-430

ČSN EN 894-1 +A1 (833585)
Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů - Část 1: Všeobecné zásady interakcí člověka se sdělovači a ovládači
Katalogové číslo: 83242 Cena: 230 Kč
Vydána: 2009-05-01 Účinnost: 2009-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 894-1 +A1

ČSN EN 894-2 +A1 (833585)
Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů - Část 2: Sdělovače
Katalogové číslo: 83241 Cena: 340 Kč
Vydána: 2009-05-01 Účinnost: 2009-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 894-2 +A1

ČSN EN 894-3 +A1 (833585)
Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů - Část 3: Ovládače
Katalogové číslo: 83240 Cena: 350 Kč
Vydána: 2009-05-01 Účinnost: 2009-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 894-3 +A1

ČSN EN 894-4 (833585)
Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů - Část 4: Umístění a uspořádání sdělovačů a ovládačů
Katalogové číslo: 87496 Cena: 440 Kč
Vydána: 2011-01-01 Účinnost: 2011-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 894-4

ČSN EN ISO 11064-1 (833586)
Ergonomické navrhování řídicích center - Část 1: Zásady navrhování řídicích center
Katalogové číslo: 63198 Cena: 350 Kč
Vydána: 2001-11-01 Účinnost: 2001-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11064-1

ČSN EN ISO 11064-2 (833586)
Ergonomické navrhování řídicích center - Část 2: Zásady uspořádání řídicích soustav
Katalogové číslo: 63197 Cena: 230 Kč
Vydána: 2001-11-01 Účinnost: 2001-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11064-2

ČSN EN ISO 11064-3 (833586)
Ergonomické navrhování řídicích center - Část 3: Uspořádání velínu
Katalogové číslo: 60441 Cena: 440 Kč
Vydána: 2000-11-01 Účinnost: 2000-12-01
Změny a opravy: Oprava 1 12.02t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11064-3

ČSN EN ISO 11064-4 (833586)
Ergonomické navrhování řídicích center - Část 4: Uspořádání a rozměry pracovních stanic
Katalogové číslo: 95301 Cena: 440 Kč
Vydána: 2014-05-01 Účinnost: 2014-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11064-4

ČSN EN ISO 11064-5 (833586)
Ergonomické navrhování řídicích center - Část 5: Sdělovače a ovládače
Katalogové číslo: 82408 Cena: 440 Kč
Vydána: 2008-12-01 Účinnost: 2009-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11064-5

ČSN EN ISO 11064-6 (833586)
Ergonomické navrhování řídicích center - Část 6: Environmentální požadavky na řídicí centra
Katalogové číslo: 74804 Cena: 340 Kč
Vydána: 2005-12-01 Účinnost: 2006-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11064-6

ČSN EN ISO 11064-7 (833586)
Ergonomické navrhování řídicích center - Část 7: Zásady hodnocení řídicích center
Katalogové číslo: 77390 Cena: 340 Kč
Vydána: 2006-12-01 Účinnost: 2007-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11064-7

ČSN EN 16710-2 (833587)
Ergonomické metody - Část 2: Metodika pro pracovní analýzu na podporu návrhu
Katalogové číslo: 500420 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-11-01 Účinnost: 2016-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16710-2

ČSN EN ISO 24504 (833588)
Ergonomie - Přístupný návrh - Úrovně hladiny hluku mluvených inzerátů pro produkty a veřejné systémy adres
Katalogové číslo: 500844 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-12-01 Účinnost: 2017-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 24504

ČSN EN ISO 20685-2 (833589)
Ergonomie - 3-D skenovací metody pro mezinárodně slučitelné antropometrické databáze - Část 2: Vyhodnocení protokolu povrchu tvaru a opakovatelnost relativní polohy orientačního bodu
Katalogové číslo: 518346 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2024-02-01 Účinnost: 2024-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 20685-2

ČSN EN ISO 25066 (833590)
Systémové a softwarové inženýrství - Požadavky a hodnocení kvality systémů a softwarových produktů (SQuaRE) - Společný formát průmyslu (CIF) pro použitelnost - Hodnotící zpráva
Katalogové číslo: 509308 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-04-01 Účinnost: 2020-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 25066

ČSN EN ISO/IEC 25063 (833590)
Systémové a softwarové inženýrství - Požadavky a hodnocení kvality systémů a softwarových produktů (SQuaRE) - Společný formát průmyslu (CIF) pro použitelnost: kontext popisu použití
Katalogové číslo: 503399 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-12-01 Účinnost: 2018-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO/IEC 25063

ČSN EN ISO 7731 (833591)
Ergonomie - Výstražné signály pro veřejné a pracovní prostory - Sluchové výstražné signály
Katalogové číslo: 83058 Cena: 340 Kč
Vydána: 2009-04-01 Účinnost: 2009-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 7731

ČSN EN 842 +A1 (833592)
Bezpečnost strojních zařízení - Vizuální signály nebezpečí - Všeobecné požadavky, navrhování a zkoušení
Katalogové číslo: 83238 Cena: 230 Kč
Vydána: 2009-05-01 Účinnost: 2009-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 842 +A1

ČSN EN 981 +A1 (833593)
Bezpečnost strojních zařízení - Systém akustických a vizuálních signálů nebezpečí a informačních signálů
Katalogové číslo: 83237 Cena: 190 Kč
Vydána: 2009-05-01 Účinnost: 2009-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 981 +A1

ČSN EN ISO 24500 (833594)
Ergonomie - Funkční navrhování - Zvukové signály pro spotřební výrobky
Katalogové číslo: 88086 Cena: 190 Kč
Vydána: 2011-05-01 Účinnost: 2011-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 24500

ČSN EN ISO 24550 (833594)
Ergonomie - Funkční navrhování - Kontrolky na spotřebních výrobcích
Katalogové číslo: 509577 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-05-01 Účinnost: 2020-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 24550

ČSN EN ISO 24551 (833594)
Ergonomie - Funkční navrhování - Mluvené pokyny pro spotřební výrobky
Katalogové číslo: 509576 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-05-01 Účinnost: 2020-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 24551

ČSN EN ISO 24501 (833595)
Ergonomie - Funkční navrhování - Hladina akustického tlaku zvukových signálů pro spotřební výrobky
Katalogové číslo: 88087 Cena: 340 Kč
Vydána: 2011-05-01 Účinnost: 2011-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 24501

ČSN EN ISO 24502 (833596)
Ergonomie - Funkční navrhování - Specifikace kontrastu jasu závislého na věku pro barevné světlo
Katalogové číslo: 88744 Cena: 230 Kč
Vydána: 2011-08-01 Účinnost: 2011-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 24502

ČSN EN ISO 24503 (833597)
Ergonomie - Funkční navrhování - Použití dotekových teček a pruhů na spotřebních výrobcích
Katalogové číslo: 88742 Cena: 190 Kč
Vydána: 2011-08-01 Účinnost: 2011-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 24503

ČSN EN ISO 27500 (833598)
Organizace zaměřená na člověka - Zdůvodnění a obecné principy
Katalogové číslo: 503141 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-11-01 Účinnost: 2017-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 27500

ČSN EN ISO/IEC 25064 (833598)
Systémové a softwarové inženýrství - Požadavky a hodnocení kvality systémů a softwarových produktů (SQuaRE) - Společný formát průmyslu (CIF) pro použitelnost: Zpráva o potřebách uživatelů
Katalogové číslo: 503398 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-01-01 Účinnost: 2018-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO/IEC 25064

ČSN EN ISO 27501 (833599)
Organizace zaměřená na člověka - Návod pro manažery
Katalogové číslo: 507921 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-10-01 Účinnost: 2019-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 27501

ČSN EN ISO 9241-220 (833599)
Ergonomie interakce člověk - systém - Část 220: Procesy umožňující, provádějící a posuzující design zaměřený na člověka v rámci organizací
Katalogové číslo: 507923 Cena: 770 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-10-01 Účinnost: 2019-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9241-220