Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 8336 - Hodnocení expozice pracoviště

Zobrazit obsah třídy 83

ČSN EN 1540 (833610)
Expozice pracoviště - Terminologie
Katalogové číslo: 514488 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
Vydána: 2022-06-01 Účinnost: 2022-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1540

ČSN EN 14042 (833615)
Ovzduší na pracovišti - Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům
Katalogové číslo: 68786 Cena: 440 Kč
Vydána: 2003-10-01 Účinnost: 2003-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14042

ČSN EN ISO 21832 (833616)
Ovzduší na pracovišti - Kovy a metaloidy v poletavém prachu - Požadavky na vyhodnocení postupů měření
Katalogové číslo: 510492 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-10-01 Účinnost: 2020-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 21832

ČSN EN 14031 (833617)
Expozice pracoviště - Kvantitativní měření vzdušných endotoxinů
Katalogové číslo: 513313 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
Vydána: 2022-01-01 Účinnost: 2022-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14031

ČSN P CEN/TS 15279 (833618)
Expozice pracoviště - Měření expozice kůže - Principy a metody
Katalogové číslo: 77391 Cena: 440 Kč
Vydána: 2006-12-01 Účinnost: 2007-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 15279

ČSN EN 15051-1 (833620)
Ovzduší na pracovišti - Měření prášivosti sypkých materiálů - Část 1: Požadavky a výběr zkušebních metod
Katalogové číslo: 95298 Cena: 230 Kč
Vydána: 2014-05-01 Účinnost: 2014-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15051-1

ČSN EN 15051-2 +A1 (833620)
Ovzduší na pracovišti - Měření prášivosti sypkých materiálů - Část 2: Metoda rotačního bubnu
Katalogové číslo: 502093 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-06-01 Účinnost: 2017-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15051-2 +A1

ČSN EN 15051-3 (833620)
Ovzduší na pracovišti - Měření prášivosti sypkých materiálů - Část 3: Metoda kontinuálního sypání
Katalogové číslo: 95300 Cena: 230 Kč
Vydána: 2014-05-01 Účinnost: 2014-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15051-3

ČSN EN 481 (833621)
Ovzduší na pracovišti. Vymezení velikostních frakcí pro měření poletavého prachu
Katalogové číslo: 16728 Cena: 230 Kč
Vydána: 1994-10-01 Účinnost: 1994-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 481

ČSN EN 14530 (833623)
Ovzduší na pracovišti - Stanovení tuhých částic emitovaných dieselovými motory - Všeobecné požadavky
Katalogové číslo: 71140 Cena: 230 Kč
Vydána: 2004-10-01 Účinnost: 2004-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14530

ČSN EN 13098 (833624)
Expozice pracoviště - Měření vzdušných mikroorganizmů a mikrobiálních sloučenin - Obecné požadavky
Katalogové číslo: 508957 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-03-01 Účinnost: 2020-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13098

ČSN EN 482 (833625)
Expozice pracoviště - Postupy pro stanovení koncentrace chemických látek - Základní požadavky na provádění
Katalogové číslo: 512612 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-09-01 Účinnost: 2021-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 482

ČSN EN ISO 17621 (833626)
Ovzduší na pracovišti - Zařízení pro krátkodobé měření detekční trubicí - Požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 99164 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-04-01 Účinnost: 2016-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17621

ČSN EN 14583 (833629)
Ovzduší na pracovišti - Objemové vzorkovače bioaerosolů - Obecné požadavky a hodnocení výkonnosti
Katalogové číslo: 514486 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-06-01 Účinnost: 2022-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14583

ČSN EN ISO 28439 (833630)
Ovzduší na pracovišti - Charakteristika velmi jemných aerosolů/nanoaerosolů - Stanovení distribuce velikostních frakcí a číselné hodnoty koncentrace pomocí metod diferenciální analýzy pohyblivosti částic
Katalogové číslo: 88509 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-09-01 Účinnost: 2011-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 28439

ČSN EN 689 +AC (833631)
Expozice pracoviště - Měření expozice při vdechování chemických činitelů - Strategie pro testování shody s mezními hodnotami expozice při práci
Katalogové číslo: 509635 Cena: 440 Kč
Vydána: 2020-05-01 Účinnost: 2020-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 689 +AC

ČSN EN ISO 23320 (833632)
Ovzduší na pracovišti - Plyny a páry - Požadavky na vyhodnocení měřicích postupů pomocí difuzních vzorkovacích zařízení
Katalogové číslo: 515387 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-11-01 Účinnost: 2022-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 23320

ČSN EN ISO 22065 (833633)
Ovzduší na pracovišti - Postupy měření plynů a par pomocí odběrových trubic - Požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 512097 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-06-01 Účinnost: 2021-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22065

ČSN EN 13205-1 (833634)
Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 1: Obecné požadavky
Katalogové číslo: 96867 Cena: 340 Kč
Vydána: 2015-03-01 Účinnost: 2015-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13205-1

ČSN EN 13205-2 (833634)
Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 2: Laboratorní zkouška způsobilosti založená na stanovení účinnosti vzorkování
Katalogové číslo: 96868 Cena: 350 Kč
Vydána: 2015-03-01 Účinnost: 2015-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13205-2

ČSN EN 13205-4 (833634)
Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 4: Laboratorní zkouška způsobilosti založená na porovnání koncentrací
Katalogové číslo: 96870 Cena: 340 Kč
Vydána: 2015-03-01 Účinnost: 2015-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13205-4

ČSN EN 13205-5 (833634)
Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 5: Zkouška způsobilosti odběrového zařízení pro aerosol a porovnání odběrového zařízení prováděná na pracovišti
Katalogové číslo: 96871 Cena: 340 Kč
Vydána: 2015-03-01 Účinnost: 2015-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13205-5

ČSN EN 13205-6 (833634)
Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 6: Zkoušky přepravy a manipulace s odběrovým zařízením
Katalogové číslo: 96872 Cena: 230 Kč
Vydána: 2015-03-01 Účinnost: 2015-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13205-6

TNI CEN/TR 13205-3 (833634)
Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 3: Analýza údajů o účinnosti vzorkování
Katalogové číslo: 96869 Cena: 440 Kč
Vydána: 2015-03-01 Účinnost: 2015-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI CEN/TR 13205-3

ČSN EN 45544-1 (833635)
Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 1: Obecné požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 97441 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-08-01 Účinnost: 2015-09-01
Změny a opravy: Z1 8.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 45544-1

ČSN EN 45544-2 (833635)
Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 2: Funkční požadavky na přístroje používané pro měření koncentrací v oblasti limitních hodnot
Katalogové číslo: 97443 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-08-01 Účinnost: 2015-09-01
Změny a opravy: Z1 8.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 45544-2

ČSN EN 45544-3 (833635)
Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 3: Funkční požadavky na přístroje používané pro měření koncentrací vysoko nad limitními hodnotami
Katalogové číslo: 97440 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-08-01 Účinnost: 2015-09-01
Změny a opravy: Z1 8.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 45544-3

ČSN EN 45544-4 (833635)
Ovzduší na pracovišti - Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par - Část 4: Pokyny pro volbu, instalaci, použití a údržbu
Katalogové číslo: 500200 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-09-01 Účinnost: 2016-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 45544-4

ČSN EN IEC 62990-1 (833635)
Ovzduší na pracovišti - Část 1: Detektory plynů - Funkční požadavky na detektory toxických plynů
Katalogové číslo: 517490 Cena: 550 Kč
Vydána: 2023-08-01 Účinnost: 2023-09-01
Změny a opravy: A11 8.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62990-1

ČSN EN IEC 62990-2 (833635)
Ovzduší na pracovišti - Část 2: Detektory plynů - Výběr, instalace, použití a údržba detektorů toxických plynů a par
Katalogové číslo: 514287 Cena: 550 Kč
Vydána: 2022-03-01 Účinnost: 2022-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN IEC 62990-2

ČSN EN ISO 13138 (833636)
Kvalita ovzduší - Pravidla pro odběr vzorku usazenin polétavých částic v lidském dýchacím systému
Katalogové číslo: 90657 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2012-08-01 Účinnost: 2012-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13138

ČSN EN ISO 13137 (833637)
Ovzduší na pracovišti - Čerpadla pro osobní odběr vzorků chemických látek a biologických činitelů - Požadavky a zkušební metody
Katalogové číslo: 516346 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-03-01 Účinnost: 2023-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13137

ČSN EN ISO 23861 (833637)
Ovzduší na pracovišti - Chemické látky přítomné jako směs polétavých částic a par - Požadavky na vyhodnocení metod zkoušení s použitím vzorků
Katalogové číslo: 516703 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-05-01 Účinnost: 2023-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 23861

ČSN EN 16897 (833638)
Expozice pracoviště - Charakterizace ultrajemných aerosolů/nanoaerosolů - Stanovení početní koncentrace pomocí kondenzátorových čítačů částic
Katalogové číslo: 505399 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-10-01 Účinnost: 2018-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16897

ČSN EN 16966 (833640)
Expozice pracoviště - Měření expozice inhalací nanoobjektů a jejich agregátů a aglomerátů - Použité metriky, jako je početní koncentrace, plošná povrchová koncentrace a hmotnostní koncentrace
Katalogové číslo: 506902 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-05-01 Účinnost: 2019-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16966

ČSN EN 17058 (833641)
Expozice pracoviště - Posouzení expozice inhalací nanoobjektů a jejich agregátů a aglomerátů
Katalogové číslo: 506901 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-05-01 Účinnost: 2019-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17058

ČSN EN 17199-1 (833642)
Expozice pracoviště - Měření prašnosti sypkých materiálů, které obsahují nebo uvolňují dýchatelný NOAA a jiné dýchatelné částice - Část 1: Požadavky a volba zkušebních metod
Katalogové číslo: 507933 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-10-01 Účinnost: 2019-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17199-1

ČSN EN 17199-2 (833642)
Expozice pracoviště - Měření prašnosti sypkých materiálů, které obsahují nebo uvolňují dýchatelný NOAA a jiné dýchatelné částice - Část 2: Metoda rotačního bubnu
Katalogové číslo: 507929 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-10-01 Účinnost: 2019-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17199-2

ČSN EN 17199-3 (833642)
Expozice pracoviště - Měření prašnosti sypkých materiálů, které obsahují nebo uvolňují dýchatelný NOAA a jiné dýchatelné částice - Část 3: Metoda kontinuálního poklesu
Katalogové číslo: 507926 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-10-01 Účinnost: 2019-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17199-3

ČSN EN 17199-4 (833642)
Expozice pracoviště - Měření prašnosti sypkých materiálů, které obsahují nebo uvolňují dýchatelný NOAA a jiné dýchatelné částice - Část 4: Metoda malé rotace bubnu
Katalogové číslo: 507924 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-10-01 Účinnost: 2019-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17199-4

ČSN EN 17199-5 (833642)
Expozice pracoviště - Měření prašnosti sypkých materiálů, které obsahují nebo uvolňují dýchatelný NOAA a jiné dýchatelné částice - Část 5: Metoda vířivého třepání
Katalogové číslo: 507925 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-10-01 Účinnost: 2019-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17199-5

ČSN EN 17289-1 (833643)
Charakterizace sypkých materiálů - Stanovení hmotnosti jemné frakce a obsahu krystalického oxidu křemičitého v závislosti na velikosti částic - Část 1: Obecné informace a výběr zkušebních metod
Katalogové číslo: 512256 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-07-01 Účinnost: 2021-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17289-1

ČSN EN 17289-2 (833643)
Charakterizace sypkých materiálů - Stanovení hmotnosti jemné frakce a obsahu krystalického oxidu křemičitého v závislosti na velikosti částic - Část 2: Metoda výpočtu
Katalogové číslo: 512257 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-07-01 Účinnost: 2021-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17289-2

ČSN EN 17289-3 (833643)
Charakterizace sypkých materiálů - Stanovení hmotnosti jemné frakce a obsahu krystalického oxidu křemičitého v závislosti na velikosti částic - Část 3: Sedimentační metoda
Katalogové číslo: 512259 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-07-01 Účinnost: 2021-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17289-3