Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 8347 - Metody a přístroje pro měření plynných emisí

Zobrazit obsah třídy 83

ČSN ISO 7935 (834701)
Stacionární zdroje - Stanovení hmotnostní koncentrace emisí oxidu siřičitého - Charakteristiky automatických měřicích metod
Katalogové číslo: 52205 Cena: 230 Kč
Vydána: 1998-06-01 Účinnost: 1998-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 7935

ČSN EN ISO 21877 (834702)
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace amoniaku - Manuální metoda
Katalogové číslo: 509295 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-04-01 Účinnost: 2020-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 21877

ČSN ISO 10849 (834704)
Stacionární zdroje - Stanovení hmotnostní koncentrace emisí oxidů dusíku - Charakteristiky automatických měřicích metod
Katalogové číslo: 52206 Cena: 340 Kč
Vydána: 1998-06-01 Účinnost: 1998-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 10849

ČSN P CEN/TS 17021 (834709)
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace oxidu siřičitého instrumentálními metodami
Katalogové číslo: 502268 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-07-01 Účinnost: 2017-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 17021

ČSN EN 14791 (834710)
Stacionární zdroje emisí - Stanovení oxidů síry - Normovaná referenční metoda
Katalogové číslo: 513013 Cena: 550 Kč
Vydána: 2021-08-01 Účinnost: 2021-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14791

ČSN 83 4711-1 (834711)
Měření emisí oxidu siřičitého, oxidu sírového, kyseliny sírové a celkového obsahu oxidů síry ze zdrojů znečišťování ovzduší. Všeobecná část
Katalogové číslo: 31792 Cena: 125 Kč
Vydána: 1982-04-21 Účinnost: 1983-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 83 4711-1

ČSN 83 4711-2 (834711)
Měření emisí oxidu siřičitého, oxidu sírového, kyseliny sírové a celkového obsahu oxidů síry ze zdrojů znečišťování ovzduší. Odběr vzorku pro manuální metody měření
Katalogové číslo: 31793 Cena: 125 Kč
Vydána: 1982-04-21 Účinnost: 1983-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 83 4711-2

ČSN 83 4711-3 (834711)
Měření emisí oxidu siřičitého, oxidu sírového, kyseliny sírové a celkového obsahu oxidů síry ze zdrojů znečišťování ovzduší. Stanovení celkového obsahu oxidů síry
Katalogové číslo: 31794 Cena: 125 Kč
Vydána: 1982-04-21 Účinnost: 1983-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 83 4711-3

ČSN 83 4711-4 (834711)
Měření emisí oxidu siřičitého, oxidu sírového, kyseliny sírové a celkového obsahu oxidů síry ze zdrojů znečišťování ovzduší. Stanovení obsahu kyseliny sírové a celkového obsahu oxidu siřičitého a sírového
Katalogové číslo: 31795 Cena: 125 Kč
Vydána: 1982-04-21 Účinnost: 1983-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 83 4711-4

ČSN 83 4711-5 (834711)
Měření emisí oxidu siřičitého, oxidu sírového, kyseliny sírové a celkového obsahu oxidů síry ze zdrojů znečišťování ovzduší. Stanovení celkového obsahu oxidu sírového a kyseliny sírové a obsahu oxidu siřičitého
Katalogové číslo: 31796 Cena: 125 Kč
Vydána: 1982-04-21 Účinnost: 1983-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 83 4711-5

ČSN 83 4711-6 (834711)
Měření emisí oxidu siřičitého, oxidu sírového, kyseliny sírové a celkového obsahu oxidů síry ze zdrojů znečišťování ovzduší. Stanovení obsahu oxidu sírového
Katalogové číslo: 31797 Cena: 32 Kč
Vydána: 1982-04-21 Účinnost: 1983-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 83 4711-6

ČSN 83 4711-7 (834711)
Měření emisí oxidu siřičitého, oxidu sírového, kyseliny sírové a celkového obsahu oxidů síry ze zdrojů znečišťování ovzduší. Kontinuální stanovení celkového obsahu oxidu siřičitého
Katalogové číslo: 31798 Cena: 125 Kč
Vydána: 1982-04-21 Účinnost: 1983-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 83 4711-7

ČSN 83 4712-1 (834712)
Ochrana ovzduší. Stanovení emisí sirovodíku ze stacionárních zdrojů. Všeobecná část
Katalogové číslo: 31799 Cena: 65 Kč
Vydána: 1987-08-10 Účinnost: 1988-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 83 4712-1

ČSN 83 4712-2 (834712)
Ochrana ovzduší. Stanovení emisí sirovodíku ze stacionárních zdrojů. Odběr vzorku pro manuální metody měření
Katalogové číslo: 31800 Cena: 125 Kč
Vydána: 1987-08-10 Účinnost: 1988-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 83 4712-2

ČSN 83 4712-3 (834712)
Ochrana ovzduší. Stanovení emisí sirovodíku ze stacionárních zdrojů. Metoda odměrného stanovení
Katalogové číslo: 31801 Cena: 125 Kč
Vydána: 1987-08-10 Účinnost: 1988-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 83 4712-3

ČSN 83 4712-4 (834712)
Ochrana ovzduší. Stanovení emisí sirovodíku ze stacionárních zdrojů. Metoda fotometrického stanovení
Katalogové číslo: 31802 Cena: 65 Kč
Vydána: 1987-08-10 Účinnost: 1988-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 83 4712-4

ČSN 83 4713-1 (834713)
Ochrana ovzduší. Stanovení emisí sirouhlíku ze stacionárních zdrojů. Všeobecná část
Katalogové číslo: 31803 Cena: 125 Kč
Vydána: 1987-08-10 Účinnost: 1988-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 83 4713-1

ČSN 83 4713-2 (834713)
Ochrana ovzduší. Stanovení emisí sirouhlíku ze stacionárních zdrojů. Odběr vzorku pro manuální metody měření
Katalogové číslo: 31804 Cena: 125 Kč
Vydána: 1987-08-10 Účinnost: 1988-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 83 4713-2

ČSN 83 4713-3 (834713)
Ochrana ovzduší. Stanovení emisí sirouhlíku ze stacionárních zdrojů. Metoda argentometrická
Katalogové číslo: 31805 Cena: 65 Kč
Vydána: 1987-08-10 Účinnost: 1988-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 83 4713-3

ČSN 83 4713-4 (834713)
Ochrana ovzduší. Stanovení emisí sirouhlíku ze stacionárních zdrojů. Metoda jodometrická
Katalogové číslo: 31806 Cena: 65 Kč
Vydána: 1987-08-10 Účinnost: 1988-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 83 4713-4

ČSN ISO 18466 (834716)
Stacionární zdroje emisí - Bilanční určení podílu biogenního CO2 ve spalinách
Katalogové číslo: 502532 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2017-06-01 Účinnost: 2017-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 18466

ČSN 83 4721-1 (834721)
Ochrana ovzduší. Stanovení emisí oxidů dusíku ze stacionárních zdrojů. Všeobecná část
Katalogové číslo: 31807 Cena: 125 Kč
Vydána: 1987-02-02 Účinnost: 1988-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 83 4721-1

ČSN 83 4721-2 (834721)
Ochrana ovzduší. Stanovení emisí oxidů dusíku ze stacionárních zdrojů. Odběr vzorku pro manuální metody měření
Katalogové číslo: 31808 Cena: 125 Kč
Vydána: 1987-02-02 Účinnost: 1988-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 83 4721-2

ČSN 83 4721-4 (834721)
Ochrana ovzduší. Stanovení emisí oxidů dusíku ze stacionárních zdrojů. Metoda fotometrického stanovení
Katalogové číslo: 31810 Cena: 125 Kč
Vydána: 1987-02-02 Účinnost: 1988-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 83 4721-4

ČSN EN 14792 (834722)
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace oxidů dusíku - Normovaná referenční metoda: chemiluminiscenční
Katalogové číslo: 513014 Cena: 440 Kč
Vydána: 2021-08-01 Účinnost: 2021-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14792

ČSN EN ISO 21258 (834724)
Stacionární zdroje emisí - Stanovení oxidu dusného (N2O) - Referenční metoda: Metoda nedisperzní infračervené spektrometrie
Katalogové číslo: 87032 Cena: 350 Kč
Vydána: 2010-11-01 Účinnost: 2010-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 21258

ČSN 83 4728-1 (834728)
Ochrana ovzduší. Měření emisí amoniaku ze zdrojů znečišťování ovzduší. Všeobecná část
Katalogové číslo: 31811 Cena: 65 Kč
Vydána: 1984-10-08 Účinnost: 1986-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 83 4728-1

ČSN 83 4728-2 (834728)
Ochrana ovzduší. Měření emisí amoniaku ze zdrojů znečišťování ovzduší. Odběr vzorku pro manuální metody měření
Katalogové číslo: 31812 Cena: 125 Kč
Vydána: 1984-10-08 Účinnost: 1986-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 83 4728-2

ČSN 83 4728-3 (834728)
Ochrana ovzduší. Měření emisí amoniaku ze zdrojů znečišťování ovzduší. Metoda odměrného stanovení
Katalogové číslo: 31813 Cena: 65 Kč
Vydána: 1984-10-08 Účinnost: 1986-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 83 4728-3

ČSN 83 4728-4 (834728)
Ochrana ovzduší. Měření emisí amoniaku ze zdrojů znečišťování ovzduší. Metoda fotometrického stanovení
Katalogové číslo: 31814 Cena: 65 Kč
Vydána: 1984-10-08 Účinnost: 1986-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 83 4728-4

ČSN 83 4728-5 (834728)
Ochrana ovzduší. Měření emisí amoniaku ze zdrojů znečišťování ovzduší. Metoda potenciometrická
Katalogové číslo: 31815 Cena: 125 Kč
Vydána: 1984-10-08 Účinnost: 1986-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 83 4728-5

ČSN EN 14789 (834730)
Stacionární zdroje emisí - Stanovení kyslíku - Standardní referenční paramagnetická metoda
Katalogové číslo: 502266 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-07-01 Účinnost: 2017-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14789

ČSN EN 14790 (834731)
Stacionární zdroje emisí - Stanovení vodní páry v potrubí - Standardní referenční metoda
Katalogové číslo: 502265 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-07-01 Účinnost: 2017-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14790

ČSN P CEN/TS 17405 (834739)
Stacionární zdroje emisí - Stanovení objemové koncentrace oxidu uhličitého - Referenční metoda: Infračervená spektrometrie
Katalogové číslo: 511569 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-03-01 Účinnost: 2021-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 17405

ČSN EN 15058 (834740)
Stacionární zdroje emisí - Stanovení oxidu uhelnatého - Standardní referenční metoda - Nedisperzní infračervená spektrometrie
Katalogové číslo: 502261 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-07-01 Účinnost: 2017-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15058

ČSN EN ISO 13199 (834741)
Stacionární zdroje emisí - Stanovení celkového obsahu těkavých organických látek (TVOC) v odpadních plynech z technologických procesů - Metoda nedisperzní infračervené spektrometrie s využitím katalytického konvertoru
Katalogové číslo: 92375 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-04-01 Účinnost: 2013-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13199

ČSN EN ISO 13833 (834741)
Stacionární zdroje emisí - Stanovení poměru oxidu uhličitého z biomasy (biogenní původ) a z fosilních paliv - Radiouhlíková metoda
Katalogové číslo: 93449 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-09-01 Účinnost: 2013-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13833

ČSN EN 12619 (834742)
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace celkového plynného organického uhlíku - Kontinuální metoda využívající plamenový ionizační detektor
Katalogové číslo: 93519 Cena: 340 Kč
Vydána: 2013-08-01 Účinnost: 2013-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12619

ČSN EN 16909 (834743)
Kvalita ovzduší - Stanovení elementárního uhlíku (EC) a organického uhlíku (OC) zachyceného na filtrech
Katalogové číslo: 502723 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-09-01 Účinnost: 2017-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16909

ČSN EN ISO 25140 (834744)
Stacionární zdroje emisí - Automatizovaná metoda pro stanovení koncentrace methanu za použití plamenového ionizačního detektoru (FID)
Katalogové číslo: 87860 Cena: 350 Kč
Vydána: 2011-03-01 Účinnost: 2011-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 25140

ČSN EN 1948-1 (834745)
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace PCDD/PCDF a dioxinům podobných PCB - Část 1: Vzorkování PCDD/PCDF
Katalogové číslo: 77053 Cena: 550 Kč
Vydána: 2006-11-01 Účinnost: 2006-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1948-1

ČSN EN 1948-2 (834745)
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace PCDD/PCDF a dioxinům podobných PCB - Část 2: Extrakce a čištění PCDD/PCDF
Katalogové číslo: 77746 Cena: 350 Kč
Vydána: 2007-02-01 Účinnost: 2007-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1948-2

ČSN EN 1948-3 (834745)
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace PCDD/PCDF a dioxinům podobných PCB - Část 3: Identifikace a stanovení PCDD/PCDF
Katalogové číslo: 77749 Cena: 440 Kč
Vydána: 2007-02-01 Účinnost: 2007-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1948-3

ČSN EN 1948-4 +A1 (834745)
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace PCDD/PCDF a dioxinům podobných PCB - Část 4: Vzorkování a analýza dioxinům podobných PCB
Katalogové číslo: 95365 Cena: 550 Kč
Vydána: 2014-06-01 Účinnost: 2014-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1948-4 +A1

ČSN P CEN/TS 1948-5 (834745)
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace PCDD/PCDF a dioxinům podobných PCB - Část 5: Dlouhodobé vzorkování PCDD/PCDF a PCB
Katalogové číslo: 97891 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-10-01 Účinnost: 2015-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 1948-5

ČSN P CEN/TS 13649 (834746)
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace jednotlivých organických sloučenin - Sorpční metoda vzorkování s následnou extrakcí rozpouštědlem nebo termickou desorpcí
Katalogové číslo: 97080 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-06-01 Účinnost: 2015-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 13649

ČSN EN ISO 25139 (834747)
Stacionární zdroje emisí - Manuální metoda stanovení methanu pomocí plynové chromatografie
Katalogové číslo: 88784 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-10-01 Účinnost: 2011-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 25139

ČSN P CEN/TS 17337 (834748)
Stacionární zdroje emisí - Souběžné stanovení hmotnostní koncentrace několika plynných analytů - Infračervená absorpční spektrometrie s Fourierovou transformací
Katalogové číslo: 508442 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-12-01 Účinnost: 2020-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 17337

ČSN EN 16429 (834749)
Stacionární zdroje emisí - Referenční metoda pro stanovení koncentrace plynného chlorovodíku (HCI) v odpadních plynech vypouštěných průmyslovými instalacemi do atmosféry
Katalogové číslo: 512720 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-10-01 Účinnost: 2021-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16429

ČSN EN 1911 (834750)
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace plynných chloridů vyjádřených jako HCI - Normovaná referenční metoda
Katalogové číslo: 87863 Cena: 440 Kč
Vydána: 2011-03-01 Účinnost: 2011-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 1911

ČSN 83 4751-3 (834751)
Ochrana ovzduší. Stanovení emisí chloru a chlorovodíku ze stacionárních zdrojů. Stanovení chloru. Fotometrická metoda
Katalogové číslo: 31820 Cena: 65 Kč
Vydána: 1987-08-10 Účinnost: 1988-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 83 4751-3

ČSN 83 4751-4 (834751)
Ochrana ovzduší. Stanovení emisí chloru a chlorovodíku ze stacionárních zdrojů. Stanovení chloru. Odměrná metoda
Katalogové číslo: 31821 Cena: 65 Kč
Vydána: 1987-08-10 Účinnost: 1988-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 83 4751-4

ČSN 83 4751-6 (834751)
Ochrana ovzduší. Stanovení emisí chloru a chlorovodíku ze stacionárních zdrojů. Stanovení chloru a chlorovodíku vedle sebe
Katalogové číslo: 31823 Cena: 125 Kč
Vydána: 1987-08-10 Účinnost: 1988-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 83 4751-6

ČSN EN 14412 (834751)
Kvalita vnitřního ovzduší - Difúzní vzorkovací systémy pro stanovení plynů a par - Pokyny pro výběr, použití a údržbu
Katalogové číslo: 72956 Cena: 550 Kč
Vydána: 2005-04-01 Účinnost: 2005-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14412

ČSN P CEN/TS 17340 (834752)
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace sloučenin fluoru vyjádřených jako HF - Normovaná referenční metoda
Katalogové číslo: 511793 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-04-01 Účinnost: 2021-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 17340

ČSN P CEN/TS 17638 (834753)
Stacionární zdroje emisí - Manuální metoda pro stanovení hmotnostní koncentrace formaldehydu - Referenční metoda
Katalogové číslo: 513188 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-12-01 Účinnost: 2022-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 17638

ČSN EN 13211 (834760)
Kvalita ovzduší - Stacionární zdroje emisí - Manuální metoda stanovení celkové hmotnostní koncentrace rtuti
Katalogové číslo: 63827 Cena: 340 Kč
Vydána: 2002-01-01 Účinnost: 2002-02-01
Změny a opravy: Oprava 1 5.05t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13211

ČSN EN 14385 (834761)
Kvalita ovzduší - Stacionární zdroje emisí - Stanovení celkových emisí As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl a V
Katalogové číslo: 71093 Cena: 350 Kč
Vydána: 2004-10-01 Účinnost: 2004-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14385

ČSN EN 14884 (834762)
Stacionární zdroje emisí - Stanovení celkového obsahu rtuti - Automatizované měřicí systémy
Katalogové číslo: 516985 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-07-01 Účinnost: 2023-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14884

ČSN P CEN/TS 17286 (834763)
Stacionární zdroje emisí - Monitoring rtuti s využitím sorbčních záchytných systémů
Katalogové číslo: 507671 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-09-01 Účinnost: 2019-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 17286

ČSN ISO 10780 (834772)
Stacionární zdroje emisí - Měření rychlosti v průtoku plynů v potrubí
Katalogové číslo: 50416 Cena: 340 Kč
Vydána: 1998-06-01 Účinnost: 1998-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 10780

ČSN EN ISO 16911-1 (834773)
Stacionární zdroje emisí - Manuální a automatizované stanovení rychlosti proudění a průtoku plynu v potrubí - Část 1: Manuální referenční metoda
Katalogové číslo: 97501 Cena: 590 Kč
Vydána: 2015-06-01 Účinnost: 2015-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16911-1

ČSN EN ISO 16911-2 (834773)
Stacionární zdroje emisí - Manuální a automatizované stanovení rychlosti proudění a průtoku plynu v potrubí - Část 2: Automatizované měřicí systémy
Katalogové číslo: 502015 Cena: 550 Kč
Vydána: 2017-04-01 Účinnost: 2017-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16911-2

ČSN EN 17656 (834777)
Stacionární zdroje emisí - Požadavky na režimy zkoušení způsobilosti pro měření emisí
Katalogové číslo: 516519 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-04-01 Účinnost: 2023-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17656

ČSN EN 17255-1 (834778)
Stacionární zdroje emisí - Systémy pro sběr a zpracování dat - Část 1: Požadavky na zpracování a vyjadřování výsledků
Katalogové číslo: 508818 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-01-01 Účinnost: 2020-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17255-1

ČSN EN 17255-2 (834778)
Stacionární zdroje emisí - Systémy pro sběr a zpracování dat - Část 2: Specifikace požadavků na systémy sběru a zpracování dat
Katalogové číslo: 510740 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-11-01 Účinnost: 2020-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17255-2

ČSN EN 17255-3 (834778)
Stacionární zdroje emisí - Systémy pro sběr a zpracování dat - Část 3: Specifikace požadavků na výkonnostní zkoušky systémů sběru a zpracování dat
Katalogové číslo: 514200 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-05-01 Účinnost: 2022-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17255-3

ČSN EN 17255-4 (834778)
Stacionární zdroje emisí - Systémy pro sběr a zpracování dat - Část 4: Specifikace požadavků na instalaci a průběžné zabezpečování a kontrolu kvality systémů pro sběr a manipulaci s daty
Katalogové číslo: 517556 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-10-01 Účinnost: 2023-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17255-4

ČSN P CEN/TS 17198 (834779)
Stacionární zdroje emisí - Prediktivní systémy monitoringu emisí (PEMS) - Použití, provedení a prokazování kvality
Katalogové číslo: 506161 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-02-01 Účinnost: 2019-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 17198

ČSN EN 14181 (834780)
Stacionární zdroje emisí - Prokazování kvality automatizovaných měřicích systémů
Katalogové číslo: 500286 Cena: 590 Kč
Vydána: 2016-07-01 Účinnost: 2016-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14181

ČSN EN 13725 (834781)
Stacionární zdroje emisí - Stanovení koncentrace pachových látek dynamickou olfaktometrií a míry emise zápachu ze stacionárních zdrojů
Katalogové číslo: 515007 Cena: 945 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-09-01 Účinnost: 2022-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13725

ČSN EN 15859 (834782)
Kvalita ovzduší - Certifikace automatizovaných měřicích systémů za odlučovači prachu stacionárních zdrojů - Měřítka výkonu a postupy zkoušení
Katalogové číslo: 87011 Cena: 350 Kč
Vydána: 2010-10-01 Účinnost: 2010-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15859

ČSN EN 15259 (834785)
Kvalita ovzduší - Měření emisí ze stacionárních zdrojů - Požadavky na měřicí úseky, stanoviště, cíl měření, plán měření a protokol o měření
Katalogové číslo: 81246 Cena: 590 Kč
Vydána: 2008-07-01 Účinnost: 2008-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15259

ČSN EN 15445 (834786)
Fugitivní a rozptýlené emise z průmyslových zdrojů - Vymezení zdrojů fugitivních emisí prachu metodou obráceného modelování rozptylu (RDM)
Katalogové číslo: 83039 Cena: 230 Kč
Vydána: 2009-04-01 Účinnost: 2009-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15445

ČSN EN 15446 (834787)
Fugitivní a rozptýlené emise z průmyslových zdrojů - Měření úniků par netěsnostmi technologického zařízení a potrubí
Katalogové číslo: 83040 Cena: 230 Kč
Vydána: 2009-04-01 Účinnost: 2009-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15446

ČSN P CEN/TS 15674 (834788)
Kvalita ovzduší - Měření emisí ze stacionárních zdrojů - Návod k vypracování normovaných metod
Katalogové číslo: 82665 Cena: 340 Kč
Vydána: 2009-02-01 Účinnost: 2009-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 15674

ČSN EN 17628 (834789)
Fugitivní a rozptýlené emise z průmyslových zdrojů - Standardní metoda pro stanovení emisí těkavých organických látek rozptýlených do ovzduší
Katalogové číslo: 515167 Cena: 770 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-10-01 Účinnost: 2022-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17628

ČSN EN 15267-1 (834790)
Kvalita ovzduší - Posuzování zařízení pro monitorování kvality ovzduší - Část 1: Obecné principy certifikace
Katalogové číslo: 518009 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-12-01 Účinnost: 2024-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15267-1

ČSN EN 15267-2 (834790)
Kvalita ovzduší - Posuzování zařízení pro monitorování kvality ovzduší - Část 2: Výchozí posouzení systému managementu kvality výrobce a dohled nad výrobním procesem po certifikaci
Katalogové číslo: 518008 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-12-01 Účinnost: 2024-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15267-2

ČSN EN 15267-3 (834790)
Kvalita ovzduší - Certifikace automatizovaných měřicích systémů - Část 3: Měřítka výkonu a postupy zkoušení pro automatizované měřicí systémy pro měření emisí ze stacionárních zdrojů
Katalogové číslo: 81529 Cena: 550 Kč
Vydána: 2008-08-01 Účinnost: 2008-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15267-3

ČSN EN 15267-4 (834790)
Kvalita ovzduší - Certifikace automatizovaných měřicích systémů - Část 4: Měřítka výkonu a postupy zkoušení pro automatizované měřicí systémy pro periodická měření emisí ze stacionárních zdrojů
Katalogové číslo: 502262 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-07-01 Účinnost: 2017-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15267-4

ČSN EN ISO 23210 (834793)
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace frakce PM10/PM2,5 v odpadním plynu - Stanovení nízkých koncentrací pomocí impaktorů
Katalogové číslo: 84456 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2010-01-01 Účinnost: 2010-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 23210

ČSN EN 19694-1 (834798)
Stacionární zdroje emisí - Stanovení emisí skleníkových plynů (GHG) energeticky náročných průmyslových odvětví - Část 1: Obecná hlediska
Katalogové číslo: 512472 Cena: 350 Kč
Vydána: 2021-06-01 Účinnost: 2021-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 19694-1

ČSN EN 19694-2 (834798)
Stacionární zdroje emisí - Stanovení emisí skleníkových plynů (GHG) energeticky náročných průmyslových odvětví - Část 2: Výroba železa a oceli
Katalogové číslo: 515117 Cena: 570 Kč
Vydána: 2022-07-01 Účinnost: 2022-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 19694-2

ČSN EN 19694-3 (834798)
Stacionární zdroje emisí - Stanovení emisí skleníkových plynů (GHG) energeticky náročných průmyslových odvětví - Část 3: Výroba cementu
Katalogové číslo: 501044 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-01-01 Účinnost: 2017-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 19694-3

ČSN EN 19694-4 (834798)
Stacionární zdroje emisí - Stanovení emisí skleníkových plynů (GHG) energeticky náročných průmyslových odvětví - Část 4: Výroba hliníku
Katalogové číslo: 501045 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-01-01 Účinnost: 2017-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 19694-4

ČSN EN 19694-5 (834798)
Stacionární zdroje emisí - Stanovení emisí skleníkových plynů (GHG) energeticky náročných průmyslových odvětví - Část 5: Výroba vápna
Katalogové číslo: 501040 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-01-01 Účinnost: 2017-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 19694-5

ČSN EN 19694-6 (834798)
Stacionární zdroje emisí - Stanovení emisí skleníkových plynů (GHG) energeticky náročných průmyslových odvětví - Část 6: Výroba slitin železa
Katalogové číslo: 501037 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-01-01 Účinnost: 2017-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 19694-6