Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 8350 - Kvalita ovzduší. Názvosloví

Zobrazit obsah třídy 83

ČSN ISO 7708 (835004)
Kvalita ovzduší - Definice velikostních frakcí částic pro odběr vzorků k hodnocení zdravotních rizik
Katalogové číslo: 43208 Cena: 230 Kč
Vydána: 1998-01-01 Účinnost: 1998-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 7708

ČSN ISO 8756 (835010)
Kvalita ovzduší - Používání údajů o teplotě, tlaku a vlhkosti
Katalogové číslo: 21003 Cena: 125 Kč
Vydána: 1997-03-01 Účinnost: 1997-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 8756

ČSN EN ISO 9169 (835020)
Kvalita ovzduší - Definice a určení charakteristik automatizovaného měřicího systému
Katalogové číslo: 77904 Cena: 440 Kč
Vydána: 2007-04-01 Účinnost: 2007-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 9169

ČSN ISO 9359 (835021)
Kvalita ovzduší - Metoda stratifikovaného vzorkování pro posouzení kvality venkovního ovzduší
Katalogové číslo: 20998 Cena: 230 Kč
Vydána: 1997-03-01 Účinnost: 1997-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 9359

ČSN EN ISO 20988 (835025)
Kvalita ovzduší - Pokyny pro určení nejistoty měření
Katalogové číslo: 80380 Cena: 570 Kč
Vydána: 2008-02-01 Účinnost: 2008-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 20988

ČSN P CEN/TS 17458 (835026)
Kvalita ovzduší - Metodologie posuzování výkonnosti systémů modelujících rozdělení zdrojů
Katalogové číslo: 512412 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-08-01 Účinnost: 2021-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 17458

ČSN P CEN/TS 17660-1 (835027)
Kvalita ovzduší - Hodnocení výkonnosti senzorových systémů pro měření kvality ovzduší - Část 1: Plynné znečišťující látky v okolním ovzduší
Katalogové číslo: 515008 Cena: 770 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-09-01 Účinnost: 2022-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 17660-1

ČSN EN 16841-1 (835030)
Venkovní ovzduší - Stanovení pachových látek ve venkovním ovzduší terénním průzkumem - Část 1: Monitoring s použitím sítě stanovišť
Katalogové číslo: 502096 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-06-01 Účinnost: 2017-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16841-1

ČSN EN 16841-2 (835030)
Venkovní ovzduší - Stanovení pachových látek ve venkovním ovzduší terénním průzkumem - Část 2: Metoda sledování pachové stopy
Katalogové číslo: 502092 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-06-01 Účinnost: 2017-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16841-2

ČSN EN 15549 (835035)
Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení benzo[a]pyrenu ve venkovním ovzduší
Katalogové číslo: 85070 Cena: 440 Kč
Vydána: 2010-03-01 Účinnost: 2010-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15549

ČSN EN ISO 11771 (835040)
Kvalita ovzduší - Stanovení časově průměrovaného hmotnostního toku emitovaných látek a emisních faktorů - Obecný přístup
Katalogové číslo: 88365 Cena: 340 Kč
Vydána: 2011-06-01 Účinnost: 2011-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11771