Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 8355 - Měření imisí

Zobrazit obsah třídy 83

ČSN EN 17359 (835519)
Stacionární zdroje emisí - Bioaerosoly a biologické látky - Odběr vzorků bioaerosolů a separace v kapalinách - Metoda měření impaktorem
Katalogové číslo: 511561 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-03-01 Účinnost: 2021-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17359

ČSN P CEN/TS 16115-1 (835520)
Kvalita venkovního ovzduší - Měření bioaerosolů - Část 1: Stanovení plísní pomocí vzorkovacích systémů s filtry a analýzou po jejich kultivaci
Katalogové číslo: 88785 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-10-01 Účinnost: 2011-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 16115-1

ČSN P CEN/TS 16115-2 (835520)
Kvalita venkovního ovzduší - Měření bioaerosolů - Část 2: Plánování a hodnocení měření založených na sledování pylové stopy
Katalogové číslo: 502091 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-06-01 Účinnost: 2017-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 16115-2

ČSN EN 16414 (835521)
Kvalita ovzduší - Biomonitoring využívající mechy - Akumulace látek znečišťujících ovzduší v mechu sbíraném in situ: Odběr a úprava vzorků
Katalogové číslo: 95454 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2014-08-01 Účinnost: 2014-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16414

ČSN EN 16413 (835522)
Kvalita ovzduší - Biomonitoring využívající lišejníky - Posouzení biodiverzity epifytických lišejníků
Katalogové číslo: 95453 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2014-08-01 Účinnost: 2014-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16413

ČSN EN ISO 14956 (835550)
Kvalita ovzduší - Posouzení vhodnosti měřicí metody porovnáním s požadovanou nejistotou měření
Katalogové číslo: 67037 Cena: 440 Kč
Vydána: 2003-05-01 Účinnost: 2003-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14956

ČSN EN 14793 (835560)
Stacionární zdroje emisí - Prokázání shody alternativní a referenční metody
Katalogové číslo: 502267 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-07-01 Účinnost: 2017-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14793