Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 8356 - Metody a přístroje pro měření tuhých imisí a spadu

Zobrazit obsah třídy 83

ČSN EN 12341 (835612)
Kvalita ovzduší - Referenční gravimetrická metoda stanovení hmotnostní koncentrace frakcí aerosolových částic PM10 a PM2,5
Katalogové číslo: 518188 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2024-01-01 Účinnost: 2024-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12341

ČSN EN 14902 (835621)
Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení Pb, Cd, As a Ni ve frakci PM10 aerosolových částic
Katalogové číslo: 75294 Cena: 440 Kč
Vydána: 2006-02-01 Účinnost: 2006-03-01
Změny a opravy: Oprava 1 12.07t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14902

ČSN EN 16913 (835625)
Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení NO3-, SO4 2-, CI-,NH4+, Na+, K+, MG2+, Ca2+ v částicích frakce PM2,5 zachycených na filtrech
Katalogové číslo: 503397 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-12-01 Účinnost: 2018-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16913

ČSN EN 15841 (835630)
Kvalita venkovního ovzduší - Normovaná metoda pro stanovení arsenu, kadmia, olova a niklu v atmosférické depozici
Katalogové číslo: 86022 Cena: 350 Kč
Vydána: 2010-05-01 Účinnost: 2010-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15841

ČSN EN 15980 (835635)
Kvalita ovzduší - Stanovení depozice benzo[a]anthracenu, benzo[b]fluoranthenu, benzo[j]fluoranthenu, benzo[k]fluoranthenu, benzo[a]pyrenu, dibenzo[a,h]anthracenu a indeno[1,2,3-cd]pyrenu
Katalogové číslo: 89481 Cena: 440 Kč
Vydána: 2011-11-01 Účinnost: 2011-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15980

ČSN P CEN/TS 16645 (835636)
Kvalita ovzduší - Metoda měření benzo[a]anthracenu, benzo[b]fluoranthenu, benzo[j]fluoranthenu, benzo[k]fluoranthenu, dibenz[a,h]anthracenu, indeno[1,2,3-cd]pyrenu a benzo[ghi]perylenu
Katalogové číslo: 95615 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2014-09-01 Účinnost: 2014-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 16645

TNI CEN/TR 16998 (835637)
Kvalita ovzduší - Monitoring nitro- a oxy-PAH - Původ, toxicita, koncentrace a metody měření
Katalogové číslo: 502026 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2018-12-01 Účinnost: 2019-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI CEN/TR 16998