Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 8357 - Metody a přístroje pro měření plynných imisí

Zobrazit obsah třídy 83

ČSN 83 5711 (835711)
Ochrana ovzduší. Měření imisí amoniaku indofenolovou metodou
Katalogové číslo: 31833 Cena: 190 Kč
Vydána: 1983-06-24 Účinnost: 1984-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 83 5711

ČSN ISO 4221 (835712)
Kvalita ovzduší. Stanovení hmotnostní koncentrace oxidu siřičitého ve venkovním ovzduší. Thorinová spektrofotometrická metoda
Katalogové číslo: 15818 Cena: 190 Kč
Vydána: 1994-03-01 Účinnost: 1994-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 4221

ČSN EN 14211 (835721)
Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení oxidu dusičitého a oxidu dusnatého chemiluminiscencí
Katalogové číslo: 94711 Cena: 590 Kč
Vydána: 2014-02-01 Účinnost: 2014-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14211

ČSN EN 14212 (835722)
Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení oxidu siřičitého ultrafialovou fluorescencí
Katalogové číslo: 93374 Cena: 590 Kč
Vydána: 2013-08-01 Účinnost: 2013-09-01
Změny a opravy: Oprava 1 6.14t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14212

ČSN EN 14625 (835723)
Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení ozonu ultrafialovou spektrometrií
Katalogové číslo: 92391 Cena: 590 Kč
Vydána: 2013-03-01 Účinnost: 2013-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14625

ČSN EN 14626 (835724)
Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení oxidu uhelnatého nedisperzní infračervenou spektrometrií
Katalogové číslo: 92392 Cena: 590 Kč
Vydána: 2013-03-01 Účinnost: 2013-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14626

ČSN EN 17346 (835725)
Venkovní ovzduší - Normovaná metoda stanovení amoniaku s difuzním odběrem vzorku
Katalogové číslo: 510765 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-11-01 Účinnost: 2020-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17346

ČSN EN 15852 (835730)
Kvalita venkovního ovzduší - Normovaná metoda pro stanovení celkové plynné rtuti
Katalogové číslo: 87620 Cena: 440 Kč
Vydána: 2011-02-01 Účinnost: 2011-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15852

ČSN EN 15853 (835731)
Kvalita venkovního ovzduší - Normovaná metoda pro stanovení depozice rtuti
Katalogové číslo: 87621 Cena: 350 Kč
Vydána: 2011-02-01 Účinnost: 2011-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15853

ČSN EN 16868 (835732)
Kvalita ovzduší - Vzorkování a analýza pylových zrn a alergizujících spór plísní ve vzduchu - Objemová metoda podle Hirsta
Katalogové číslo: 508127 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-11-01 Účinnost: 2019-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16868

ČSN P CEN/TS 16976 (835733)
Venkovní ovzduší - Stanovení početní koncentrace částic ve venkovním ovzduší
Katalogové číslo: 501186 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-02-01 Účinnost: 2017-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 16976

ČSN EN 16450 (835735)
Kvalita ovzduší - Automatické měřicí systémy pro stanovení aerosolových částic (PM10; PM2,5)
Katalogové číslo: 503673 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-02-01 Účinnost: 2018-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16450

ČSN EN 16339 (835736)
Venkovní ovzduší - Metoda stanovení oxidu dusičitého s difuzním odběrem vzorku
Katalogové číslo: 93968 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-12-01 Účinnost: 2014-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16339

ČSN P CEN/TS 16817-1 (835737)
Kvalita ovzduší - Monitoring geneticky modifikovaných organismů (GMO) - Monitoring pylu - Část 1: Vzorkování pylu pomocí pylového filtru (PMF) a vzorkovacího zařízení Sigma-2
Katalogové číslo: 99426 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-05-01 Účinnost: 2016-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 16817-1

ČSN P CEN/TS 16817-2 (835737)
Kvalita ovzduší - Monitoring geneticky modifikovaných organismů (GMO) - Monitoring pylu - Část 2: Vzorkování pylu pomocí včelstev
Katalogové číslo: 99427 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-05-01 Účinnost: 2016-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 16817-2

ČSN EN 16789 (835738)
Kvalita ovzduší - Biomonitoring s použitím vyšších rostlin - Metoda standardizované expozice tabáku
Katalogové číslo: 501171 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-02-01 Účinnost: 2017-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16789

ČSN EN ISO 16017-1 (835741)
Vnitřní, venkovní a pracovní ovzduší - Odběr vzorku těkavých organických sloučenin sorpčními trubicemi, tepelná desorpce a analýza kapilární plynovou chromatografií - Část 1: Odběr vzorku prosáváním sorpční trubicí
Katalogové číslo: 63826 Cena: 350 Kč
Vydána: 2002-01-01 Účinnost: 2002-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16017-1

ČSN EN ISO 16017-2 (835741)
Vnitřní, venkovní a pracovní ovzduší - Odběr vzorku těkavých organických sloučenin sorpčními trubicemi, tepelná desorpce a analýza kapilární plynovou chromatografií - Část 2: Difúzní vzorkování
Katalogové číslo: 69175 Cena: 440 Kč
Vydána: 2003-12-01 Účinnost: 2004-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16017-2

ČSN EN 16253 (835770)
Kvalita ovzduší - Měření diferenční optickou absorpční spektroskopií (DOAS) v přízemní vrstvě atmosféry - Venkovní ovzduší a měření difuzních emisí
Katalogové číslo: 93948 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-12-01 Účinnost: 2014-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16253

ČSN EN 13528-1 (835771)
Kvalita ovzduší - Difúzní vzorkovací systémy pro stanovení plynů a par - Požadavky a metody zkoušení - Část 1: Obecné požadavky
Katalogové číslo: 67035 Cena: 190 Kč
Vydána: 2003-05-01 Účinnost: 2003-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13528-1

ČSN EN 13528-2 (835771)
Kvalita ovzduší - Difúzní vzorkovací systémy pro stanovení plynů a par - Požadavky a metody zkoušení - Část 2: Zvláštní požadavky a metody zkoušení
Katalogové číslo: 67036 Cena: 340 Kč
Vydána: 2003-05-01 Účinnost: 2003-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13528-2

ČSN EN 13528-3 (835771)
Kvalita ovzduší - Difúzní vzorkovací systémy pro stanovení plynů a par - Požadavky a zkušební metody - Část 3: Pokyn pro výběr, použití a údržbu
Katalogové číslo: 72963 Cena: 440 Kč
Vydána: 2005-04-01 Účinnost: 2005-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13528-3

ČSN EN 14662-1 (835772)
Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení benzenu - Část 1: Odběr vzorku prosáváním sorpční trubicí s následnou tepelnou desorpcí a analýzou plynovou chromatografií
Katalogové číslo: 74910 Cena: 350 Kč
Vydána: 2006-01-01 Účinnost: 2006-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14662-1

ČSN EN 14662-2 (835772)
Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení benzenu - Část 2: Odběr vzorku prosáváním sorpční trubicí s následnou desorpcí rozpouštědlem a analýzou plynovou chromatografií
Katalogové číslo: 74921 Cena: 350 Kč
Vydána: 2006-01-01 Účinnost: 2006-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14662-2

ČSN EN 14662-3 (835772)
Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení benzenu - Část 3: Automatizovaný odběr vzorku sorpční trubicí s analýzou plynovou chromatografií na místě
Katalogové číslo: 99460 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-05-01 Účinnost: 2016-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14662-3

ČSN EN 14662-4 (835772)
Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení benzenu - Část 4: Difúzní vzorkování s následnou tepelnou desorpcí a analýzou plynovou chromatografií
Katalogové číslo: 74909 Cena: 350 Kč
Vydána: 2006-01-01 Účinnost: 2006-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14662-4

ČSN EN 14662-5 (835772)
Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení benzenu - Část 5: Difúzní vzorkování s následnou desorpcí rozpouštědlem a analýzou plynovou chromatografií
Katalogové číslo: 74919 Cena: 350 Kč
Vydána: 2006-01-01 Účinnost: 2006-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14662-5

ČSN EN 15483 (835775)
Kvalita okolního ovzduší - Atmosférická přízemní měření (FTIR spektroskopie)
Katalogové číslo: 83190 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2009-05-01 Účinnost: 2009-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15483