Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 8358 - Vnitřní ovzduší

Zobrazit obsah třídy 83

ČSN EN ISO 16000-1 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 1: Obecná hlediska odběru vzorků
Katalogové číslo: 77747 Cena: 340 Kč
Vydána: 2007-02-01 Účinnost: 2007-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16000-1

ČSN EN ISO 16000-10 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 10: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební cely
Katalogové číslo: 77743 Cena: 340 Kč
Vydána: 2007-02-01 Účinnost: 2007-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16000-10

ČSN EN ISO 16000-11 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 11: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Odběr, uchovávání a úprava vzorků
Katalogové číslo: 77744 Cena: 230 Kč
Vydána: 2007-02-01 Účinnost: 2007-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16000-11

ČSN EN ISO 16000-12 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 12: Postup odběru vzorků při stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB), polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů (PCDD), polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF) a polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH)
Katalogové číslo: 85071 Cena: 340 Kč
Vydána: 2010-02-01 Účinnost: 2010-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16000-12

ČSN EN ISO 16000-15 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 15: Postup odběru vzorku při stanovení oxidu dusičitého (NO2)
Katalogové číslo: 83418 Cena: 230 Kč
Vydána: 2009-06-01 Účinnost: 2009-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16000-15

ČSN EN ISO 16000-19 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 19: Strategie odběru vzorků plísní
Katalogové číslo: 96558 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-03-01 Účinnost: 2015-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16000-19

ČSN EN ISO 16000-2 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 2: Odběr vzorků při stanovení formaldehydu
Katalogové číslo: 77748 Cena: 230 Kč
Vydána: 2007-02-01 Účinnost: 2007-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16000-2

ČSN EN ISO 16000-26 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 26: Postup odběru vzorků při stanovení oxidu uhličitého (CO2)
Katalogové číslo: 93032 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-08-01 Účinnost: 2013-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16000-26

ČSN EN ISO 16000-32 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 32: Zjišťování výskytu znečišťujících látek v budovách
Katalogové číslo: 96100 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2014-12-01 Účinnost: 2015-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16000-32

ČSN EN ISO 16000-5 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 5: Postup odběru vzorků těkavých organických látek (VOC)
Katalogové číslo: 79430 Cena: 230 Kč
Vydána: 2007-09-01 Účinnost: 2007-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16000-5

ČSN EN ISO 16000-7 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 7: Postup odběru vzorku při stanovení koncentrace azbestových vláken v ovzduší
Katalogové číslo: 80883 Cena: 350 Kč
Vydána: 2008-05-01 Účinnost: 2008-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16000-7

ČSN EN ISO 16000-9 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 9: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební komory
Katalogové číslo: 77742 Cena: 230 Kč
Vydána: 2007-02-01 Účinnost: 2007-03-01
Změny a opravy: Oprava 1 5.08t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16000-9

ČSN ISO 16000-34 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 34: Strategie měření koncentrace částic ve vzduchu
Katalogové číslo: 509489 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2020-03-01 Účinnost: 2020-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 16000-34

ČSN EN 16738 (835802)
Bezpečnost emisí hořlavých osvěžovačů vzduchu - Zkušební metody
Katalogové číslo: 99392 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-05-01 Účinnost: 2016-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16738

ČSN EN 16739 (835803)
Bezpečnost emisí hořlavých osvěžovačů vzduchu - Metodika pro hodnocení výsledků zkoušek a aplikace doporučených emisních limitů
Katalogové číslo: 99391 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-05-01 Účinnost: 2016-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16739

ČSN EN 16740 (835804)
Bezpečnost emisí hořlavých osvěžovačů vzduchu - Bezpečnostní informace pro uživatele
Katalogové číslo: 99393 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-05-01 Účinnost: 2016-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16740