Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 8361 - Kvalita půdy - obecné normy, tj. názvosloví, odběr vzorků, popis půdy v terénu

Zobrazit obsah třídy 83

ČSN EN ISO 16133 (836130)
Kvalita půdy - Návod pro zřízení a udržování programů monitoringu
Katalogové číslo: 507443 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-07-01 Účinnost: 2019-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16133

ČSN EN ISO 28258 (836131)
Kvalita půdy - Digitální výměna údajů týkajících se půdy
Katalogové číslo: 94779 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2014-04-01 Účinnost: 2014-05-01
Změny a opravy: A1 4.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 28258

ČSN EN ISO 12404 (836132)
Půdy a odpady - Návod pro výběr a použití screeningových metod
Katalogové číslo: 514084 Cena: 340 Kč
Vydána: 2022-01-01 Účinnost: 2022-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12404

ČSN EN ISO 15799 (836133)
Kvalita půdy - Návod pro ekotoxikologickou charakterizaci půd a půdních materiálů
Katalogové číslo: 509863 Cena: 550 Kč
Vydána: 2020-04-01 Účinnost: 2020-05-01
Změny a opravy: Z1 4.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15799

ČSN EN ISO 17616 (836134)
Kvalita půdy - Návod pro výběr a hodnocení biologických zkoušek pro ekotoxikologickou charakterizaci půd a půdních materiálů
Katalogové číslo: 511152 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2020-10-01 Účinnost: 2020-11-01
Změny a opravy: Z1 4.23t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17616

ČSN EN ISO 19204 (836135)
Kvalita půdy - Postup pro místně specifické posuzování ekologických rizik kontaminace půdy (přístup TRIAD pro kvalitu půdy)
Katalogové číslo: 516518 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-04-01 Účinnost: 2023-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 19204

ČSN EN ISO 25177 (836140)
Kvalita půdy - Popis půdy v terénu
Katalogové číslo: 510196 Cena: 550 Kč
Vydána: 2020-05-01 Účinnost: 2020-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 25177

ČSN EN ISO 15175 (836145)
Kvalita půdy - Charakterizace kontaminované půdy souvisící s ochranou podzemní vody
Katalogové číslo: 507442 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-07-01 Účinnost: 2019-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15175

ČSN EN ISO 21365 (836146)
Kvalita půdy - Konceptuální modely stanoviště pro potenciálně kontaminovaná stanoviště
Katalogové číslo: 510930 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-12-01 Účinnost: 2021-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 21365

ČSN EN ISO 11074 (836150)
Kvalita půdy - Slovník
Katalogové číslo: 99296 Cena: 945 Kč
Vydána: 2016-02-01 Účinnost: 2016-03-01
Změny a opravy: A1 10.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11074

ČSN EN ISO 16720 (836159)
Kvalita půdy - Předúprava vzorků lyofylizací pro následnou analýzu
Katalogové číslo: 78812 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2007-10-01 Účinnost: 2007-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16720

ČSN ISO 11464 (836160)
Kvalita půdy - Úprava vzorků pro fyzikálně-chemické rozbory
Katalogové číslo: 88299 Cena: 230 Kč
Vydána: 2011-06-01 Účinnost: 2011-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 11464

ČSN EN 13040 (836161)
Pomocné půdní látky a substráty - Příprava vzorků pro chemické a fyzikální zkoušky, stanovení obsahu sušiny, vlhkosti a objemové hmotnosti laboratorně zhutnělého vzorku
Katalogové číslo: 92728 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-04-01 Účinnost: 2013-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13040

ČSN EN 13041 (836162)
Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení fyzikálních vlastností - Objemová hmotnost vysušeného vzorku, objem vzduchu, objem vody, součinitel smršťování a celková pórovitost
Katalogové číslo: 91577 Cena: 340 Kč
Vydána: 2012-10-01 Účinnost: 2012-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13041

ČSN EN 16087-1 (836168)
Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení aerobní biologické aktivity - Část 1: Rychlost příjmu kyslíku (OUR)
Katalogové číslo: 509990 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-07-01 Účinnost: 2020-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16087-1

ČSN EN 16087-2 (836168)
Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení aerobní biologické aktivity - Část 2: Zkouška samozahřívání kompostu
Katalogové číslo: 92188 Cena: 190 Kč
Vydána: 2013-02-01 Účinnost: 2013-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16087-2