Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 8362 - Kvalita půdy Postupy vyluhování, stanovení pH, stanovení kontuktivity, stanovení věměnné kapacity, stanovení hodnot pozadí

Zobrazit obsah třídy 83

ČSN EN ISO 19258 (836205)
Kvalita půdy - Návod pro stanovení hodnot pozadí
Katalogové číslo: 507234 Cena: 340 Kč
Vydána: 2019-04-01 Účinnost: 2019-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 19258

ČSN ISO 11265 (836210)
Kvalita půdy. Stanovení elektrické konduktivity
Katalogové číslo: 20597 Cena: 125 Kč
Vydána: 1996-11-01 Účinnost: 1996-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 11265

ČSN EN 13038 (836211)
Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení elektrické konduktivity
Katalogové číslo: 91551 Cena: 190 Kč
Vydána: 2012-10-01 Účinnost: 2012-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13038

ČSN P CEN/TS 17732 (836212)
Pomocné půdní látky a pěstební substráty - Terminologie
Katalogové číslo: 516237 Cena: 340 Kč
Vydána: 2023-02-01 Účinnost: 2023-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 17732

ČSN P CEN/TS 17733 (836213)
Pomocné půdní látky a pěstební substráty - Vzorkování a příprava vzorku
Katalogové číslo: 515929 Cena: 125 Kč
Vydána: 2022-10-01 Účinnost: 2022-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 17733

ČSN P CEN/TS 17731 (836214)
Pěstební substráty - Stanovení specifických parametrů
Katalogové číslo: 516449 Cena: 190 Kč
Vydána: 2023-01-01 Účinnost: 2023-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 17731

ČSN P CEN/TS 17730 (836215)
Vlastnosti kompostu a digestátu při použití v hnojivých výrobcích
Katalogové číslo: 516460 Cena: 190 Kč
Vydána: 2023-02-01 Účinnost: 2023-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 17730

ČSN P CEN/TS 17729 (836216)
Pomocné půdní látky - Stanovení specifických parametrů
Katalogové číslo: 516462 Cena: 190 Kč
Vydána: 2023-02-01 Účinnost: 2023-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 17729

ČSN P CEN/TS 17728 (836217)
Organické pomocné půdní látky - Stanovení specifických parametrů
Katalogové číslo: 516461 Cena: 125 Kč
Vydána: 2023-02-01 Účinnost: 2023-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 17728

ČSN EN ISO 10390 (836221)
Půdy, upravený bioodpad a kaly - Stanovení pH
Katalogové číslo: 515895 Cena: 230 Kč
Vydána: 2022-10-01 Účinnost: 2022-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10390

ČSN EN 13037 (836222)
Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení pH
Katalogové číslo: 91549 Cena: 190 Kč
Vydána: 2012-10-01 Účinnost: 2012-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13037

ČSN EN ISO 14254 (836223)
Kvalita půdy - Stanovení výměnné acidity ve výluzích chloridem barnatým
Katalogové číslo: 505553 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-11-01 Účinnost: 2018-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14254

ČSN EN ISO 11916-3 (836224)
Kvalita půdy - Stanovení vybraných výbušnin a podobných látek - Část 3: Metoda kapalinové chromatografie-tandemové hmotnostní spektrometrie (LC-MS/MS)
Katalogové číslo: 514199 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-05-01 Účinnost: 2022-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11916-3

ČSN EN ISO 11260 (836225)
Kvalita půdy - Stanovení kationtové výměnné kapacity při pH půdy a výměnných kationtů za použití roztoku chloridu barnatého
Katalogové číslo: 505554 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-11-01 Účinnost: 2018-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11260

ČSN EN ISO 23470 (836226)
Kvalita půdy - Stanovení kationtové výměnné kapacity (CEC) a výměnných kationtů za použití roztoku chloridu hexaamminkobaltitého
Katalogové číslo: 506682 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-04-01 Účinnost: 2019-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 23470

ČSN EN ISO 21268-1 (836230)
Kvalita půdy - Postupy vyluhování pro následné chemické a ekotoxikologické zkoušení půd a půdních materiálů - Část 1: Vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 2 I/kg
Katalogové číslo: 509296 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-04-01 Účinnost: 2020-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 21268-1

ČSN EN ISO 21268-2 (836230)
Kvalita půdy - Postupy vyluhování pro následné chemické a ekotoxikologické zkoušení půd a půdních materiálů - Část 2: Vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 10 I/kg
Katalogové číslo: 509297 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-04-01 Účinnost: 2020-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 21268-2

ČSN EN ISO 21268-3 (836230)
Kvalita půdy - Postupy vyluhování pro následné chemické a ekotoxikologické zkoušení půd a půdních materiálů - Část 3: Perkolační zkouška s cirkulací kapaliny zdola nahoru
Katalogové číslo: 509298 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-04-01 Účinnost: 2020-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 21268-3

ČSN EN ISO 21268-4 (836230)
Kvalita půdy - Postupy vyluhování pro následné chemické a ekotoxikologické zkoušení půd a půdních materiálů - Část 4: Vliv hodnoty pH na vyluhování s počátečním přídavkem kyseliny/zásady
Katalogové číslo: 509745 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-06-01 Účinnost: 2020-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 21268-4

ČSN EN ISO 12782-1 (836231)
Kvalita půdy - Parametry pro geochemické modelování vyluhování a speciace složek v půdách a materiálech - Část 1: Extrakce amorfních oxidů a hydroxidů železa kyselinou askorbovou
Katalogové číslo: 92226 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-02-01 Účinnost: 2013-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12782-1

ČSN EN ISO 12782-2 (836231)
Kvalita půdy - Parametry pro geochemické modelování vyluhování a speciace složek v půdách a materiálech - Část 2: Extrakce krystalických oxidů a hydroxidů železa dithioničitanem
Katalogové číslo: 92225 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-02-01 Účinnost: 2013-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12782-2

ČSN EN ISO 12782-3 (836231)
Kvalita půdy - Parametry pro geochemické modelování vyluhování a speciace složek v půdách a materiálech - Část 3: Extrakce oxidů a hydroxidů hliníku oxalátem amonným a kyselinou šťavelovou
Katalogové číslo: 92224 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-02-01 Účinnost: 2013-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12782-3

ČSN EN ISO 12782-4 (836231)
Kvalita půdy - Parametry pro geochemické modelování vyluhování a speciace složek v půdách a materiálech - Část 4: Extrakce huminových látek z pevných vzorků
Katalogové číslo: 92223 Cena: 340 Kč
Vydána: 2013-02-01 Účinnost: 2013-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12782-4

ČSN EN ISO 12782-5 (836231)
Kvalita půdy - Parametry pro geochemické modelování vyluhování a speciace složek v půdách a materiálech - Část 5: Extrakce huminových látek z vodných vzorků
Katalogové číslo: 92222 Cena: 340 Kč
Vydána: 2013-02-01 Účinnost: 2013-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 12782-5

ČSN EN ISO 18772 (836232)
Kvalita půdy - Návod pro vyluhování pro následné chemické a ekotoxikologické zkoušení půd a půdních materiálů
Katalogové číslo: 97431 Cena: 350 Kč
Vydána: 2015-05-01 Účinnost: 2015-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 18772