Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 8364 - Kvalita půdy - biologické metody

Zobrazit obsah třídy 83

ČSN ISO 10694 (836410)
Kvalita půdy - Stanovení organického a celkového uhlíku po termickém rozkladu
Katalogové číslo: 51740 Cena: 190 Kč
Vydána: 1998-05-01 Účinnost: 1998-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 10694

ČSN ISO 11261 (836415)
Kvalita půdy - Stanovení celkového dusíku - Modifikovaná Kjeldahlova metoda
Katalogové číslo: 51738 Cena: 125 Kč
Vydána: 1998-07-01 Účinnost: 1998-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 11261

ČSN ISO 11263 (836419)
Kvalita půdy - Stanovení fosforu - Spektrofotometrické stanovení fosforu rozpustného v roztoku hydrogenuhličitanu sodného
Katalogové číslo: 51739 Cena: 190 Kč
Vydána: 1998-07-01 Účinnost: 1998-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 11263

ČSN EN ISO 23611-1 (836430)
Kvalita půdy - Odběr vzorků půdních bezobratlých - Část 1: Ruční třídění žížal a jejich extrakce
Katalogové číslo: 505982 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-01-01 Účinnost: 2019-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 23611-1

ČSN EN ISO 23611-2 (836430)
Kvalita půdy - Odběr vzorků půdních bezobratlých - Část 2: Odběr vzorků a extrakce mikroskopických členovců (Collembola a Acarina)
Katalogové číslo: 89412 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2012-01-01 Účinnost: 2012-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 23611-2

ČSN EN ISO 23611-3 (836430)
Kvalita půdy - Odběr vzorků půdních bezobratlých - Část 3: Odběr vzorků a půdní extrakce enchytraeid
Katalogové číslo: 509294 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-04-01 Účinnost: 2020-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 23611-3

ČSN EN ISO 23611-4 (836430)
Kvalita půdy - Odběr vzorků půdních bezobratlých - Část 4: Odběr vzorků, extrakce a identifikace půdních hlístic
Katalogové číslo: 516137 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-02-01 Účinnost: 2023-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 23611-4

ČSN EN ISO 23611-5 (836430)
Kvalita půdy - Odběr vzorků půdních bezobratlých - Část 5: Odběr a extrakce vzorků půdních makrobezobratlých
Katalogové číslo: 93475 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2013-09-01 Účinnost: 2013-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 23611-5

ČSN EN ISO 23611-6 (836430)
Kvalita půdy - Odběr vzorků půdních bezobratlých - Část 6: Návod pro návrh programů vzorkování s půdními bezobratlými
Katalogové číslo: 94168 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2014-01-01 Účinnost: 2014-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 23611-6

ČSN EN ISO 16072 (836440)
Kvalita půdy - Laboratorní metody pro stanovení mikrobiální půdní respirace
Katalogové číslo: 89193 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-12-01 Účinnost: 2012-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16072

ČSN EN ISO 14240-1 (836441)
Kvalita půdy - Stanovení půdní mikrobiální biomasy - Část 1: Metoda substrátem indukované respirace
Katalogové číslo: 89197 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-12-01 Účinnost: 2012-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14240-1

ČSN EN ISO 14240-2 (836441)
Kvalita půdy - Stanovení půdní mikrobiální biomasy - Část 2: Fumigační extrakční metoda
Katalogové číslo: 89196 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-12-01 Účinnost: 2012-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14240-2

ČSN EN ISO 14238 (836442)
Kvalita půdy - Biologické metody - Stanovení mineralizace dusíku a nitrifikace v půdách a vlivu chemických látek na tyto procesy
Katalogové číslo: 95392 Cena: 230 Kč
Vydána: 2014-06-01 Účinnost: 2014-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14238

ČSN EN ISO 15685 (836443)
Kvalita půdy - Stanovení potenciální nitrifikace a inhibice nitrifikace - Rychlá zkouška pomocí oxidace amonných iontů
Katalogové číslo: 95696 Cena: 230 Kč
Vydána: 2014-08-01 Účinnost: 2014-09-01
Změny a opravy: Z1 12.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15685

ČSN EN ISO 29200 (836444)
Kvalita půdy - Hodnocení genotoxických účinků na vyšší rostliny - Zkouška s mikrojádry Vicia faba
Katalogové číslo: 510762 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-11-01 Účinnost: 2020-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 29200

ČSN EN ISO 22030 (836445)
Kvalita půdy - Biologické metody - Chronická toxicita pro vyšší rostliny
Katalogové číslo: 89206 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-12-01 Účinnost: 2012-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22030

ČSN EN ISO 11269-1 (836446)
Kvalita půdy - Stanovení účinků znečišťujících látek na půdní flóru - Část 1: Metoda měření inhibice růstu kořene
Katalogové číslo: 93581 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-08-01 Účinnost: 2013-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11269-1

ČSN EN ISO 11269-2 (836446)
Kvalita půdy - Stanovení účinků znečišťujících látek na půdní flóru - Část 2: Účinky znečištěných půd na vzcházení a růst vyšších rostlin
Katalogové číslo: 94065 Cena: 340 Kč
Vydána: 2013-11-01 Účinnost: 2013-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11269-2

ČSN EN ISO 18763 (836447)
Kvalita půdy - Stanovení toxických účinků znečišťujících látek na klíčení a růst raných stadií vyšších rostlin
Katalogové číslo: 511470 Cena: 340 Kč
Vydána: 2020-12-01 Účinnost: 2021-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 18763

ČSN EN ISO 23266 (836448)
Kvalita půdy - Zkouška inhibice reprodukce pancířníků (Oppia nitens) exponovaných kontaminantům v půdě
Katalogové číslo: 512993 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-11-01 Účinnost: 2021-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 23266

ČSN EN ISO 21285 (836449)
Kvalita půdy - Inhibice reprodukce půdního roztoče (Hypoaspis aculeifer) půdními kontaminanty
Katalogové číslo: 510754 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-11-01 Účinnost: 2020-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 21285

ČSN EN ISO 16387 (836450)
Kvalita půdy - Vliv znečišťujících látek na Enchytraeidae (Enchytraeus sp.) - Stanovení vlivu na reprodukci
Katalogové číslo: 518656 Cena: 340 Kč
Vydána: 2024-03-01 Účinnost: 2024-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16387

ČSN EN ISO 11267 (836451)
Kvalita půdy - Inhibice reprodukce chvostoskoků (Folsomia candida) látkami znečišťujícími půdu
Katalogové číslo: 518187 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2024-01-01 Účinnost: 2024-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11267

ČSN EN ISO 20963 (836452)
Kvalita půdy - Účinky znečištění na larvy hmyzu (Oxythyrea funesta) - Stanovení akutní toxicity
Katalogové číslo: 89207 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-12-01 Účinnost: 2012-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 20963

ČSN EN ISO 15952 (836453)
Kvalita půdy - Vlivy znečišťujících látek na juvenilní hlemýždě (Helicidae) - Stanovení vlivů půdní kontaminace na růst
Katalogové číslo: 506160 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-02-01 Účinnost: 2019-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15952

ČSN EN ISO 24032 (836454)
Kvalita půdy - Uzavřený chov hlemýžďů na místě pro posuzování bioakumulace kontaminantů
Katalogové číslo: 514792 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-08-01 Účinnost: 2022-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 24032

ČSN EN 16086-1 (836455)
Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení odezvy rostlin - Část 1: Zkouška růstu s čínským zelím
Katalogové číslo: 92536 Cena: 340 Kč
Vydána: 2013-03-01 Účinnost: 2013-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16086-1

ČSN EN 16086-2 (836455)
Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení odezvy rostlin - Část 2: Zkouška s řeřichou na Petriho miskách
Katalogové číslo: 92535 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-03-01 Účinnost: 2013-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16086-2

ČSN EN ISO 11268-1 (836456)
Kvalita půdy - Účinky znečišťujících látek na žížaly - Část 1: Stanovení akutní toxicity pro Eisenia fetida/Eisenia andrei
Katalogové číslo: 95018 Cena: 340 Kč
Vydána: 2014-04-01 Účinnost: 2014-05-01
Změny a opravy: Z1 3.16t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11268-1

ČSN EN ISO 11268-2 (836456)
Kvalita půdy - Účinky znečišťujících látek na žížaly - Část 2: Stanovení účinků na reprodukci Eisenia fetida/Eisenia andrei a dalších druhů žížal
Katalogové číslo: 518490 Cena: 440 Kč
Vydána: 2024-01-01 Účinnost: 2024-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11268-2

ČSN EN ISO 11268-3 (836456)
Kvalita půdy - Účinky znečišťujících látek na žížaly - Část 3: Návod pro stanovení účinků za podmínek v terénu
Katalogové číslo: 98991 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-03-01 Účinnost: 2016-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11268-3

ČSN EN ISO 17512-1 (836457)
Kvalita půdy - Zkouška unikání pro stanovení kvality půd a účinků chemikálií na chování - Část 1: Zkouška se žížalami (Eisenia fetida a Eisenia andrei)
Katalogové číslo: 510760 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-11-01 Účinnost: 2020-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17512-1

ČSN EN ISO 17512-2 (836457)
Kvalita půdy - Zkouška unikání pro stanovení kvality půd a účinků chemikálií na chování - Část 2: Zkouška s chvostoskoky (Folsomia candida)
Katalogové číslo: 510761 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-11-01 Účinnost: 2020-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17512-2

ČSN EN ISO 23753-1 (836490)
Kvalita půdy - Stanovení aktivity dehydrogenázy v půdě - Část 1: Metoda používající trifenyltetrazolium chlorid (TTC)
Katalogové číslo: 507670 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-09-01 Účinnost: 2019-10-01
Změny a opravy: A1 5.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 23753-1

ČSN EN ISO 23753-2 (836490)
Kvalita půdy - Stanovení aktivity dehydrogenázy v půdě - Část 2: Metoda používající jodtetrazolium chlorid (INT)
Katalogové číslo: 507672 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-09-01 Účinnost: 2019-10-01
Změny a opravy: A1 5.21t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 23753-2