Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 8365 - Kvalita půdy - biologické metody

Zobrazit obsah třídy 83

ČSN EN ISO 17402 (836500)
Kvalita půdy - Požadavky a návod pro výběr a použití metod k hodnocení biopřístupnosti kontaminantů v půdě a v půdních materiálech
Katalogové číslo: 90677 Cena: 440 Kč
Vydána: 2012-06-01 Účinnost: 2012-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17402

ČSN EN ISO 16198 (836501)
Kvalita půdy - Zkouška s rostlinami pro hodnocení environmentální biopřístupnosti stopových prvků pro rostliny
Katalogové číslo: 97684 Cena: 440 Kč
Vydána: 2015-07-01 Účinnost: 2015-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16198

ČSN EN ISO 15473 (836502)
Kvalita půdy - Návod pro laboratorní zkoušení biologického rozkladu organických chemikálií v půdě za anaerobních podmínek
Katalogové číslo: 510759 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-11-01 Účinnost: 2020-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15473

ČSN EN ISO 17601 (836503)
Kvalita půdy - Odhad výskytu vybraných mikrobiálních sekvencí genů s použitím kvantitativní PCR z DNA přímo extrahované z půdy
Katalogové číslo: 504982 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-08-01 Účinnost: 2018-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17601

ČSN EN ISO 18187 (836504)
Kvalita půdy - Kontaktní zkouška pro pevné vzorky s použitím aktivity dehydrogenázy Arthrobacter globiformis
Katalogové číslo: 504983 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-08-01 Účinnost: 2018-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 18187

ČSN EN ISO 14239 (836505)
Kvalita půdy - Laboratorní inkubační systémy pro měření mineralizace organických chemikálií v půdě za aerobních podmínek
Katalogové číslo: 510758 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-11-01 Účinnost: 2020-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 14239

ČSN EN ISO 21286 (836506)
Kvalita půdy - Identifikace ekotoxikologických zkušebních druhů metodou DNA barcoding
Katalogové číslo: 510757 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-11-01 Účinnost: 2020-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 21286

ČSN EN ISO 11266 (836507)
Kvalita půdy - Návod pro laboratorní zkoušení biologického rozkladu organických chemikálií v půdě za aerobních podmínek
Katalogové číslo: 510756 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-11-01 Účinnost: 2020-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11266

ČSN EN ISO 20130 (836508)
Kvalita půdy - Měření aktivity enzymů v půdních vzorcích s použitím kolorimetrických substrátů v mikrodestičkách
Katalogové číslo: 510764 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-11-01 Účinnost: 2020-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 20130

ČSN EN ISO 21479 (836509)
Kvalita půdy - Stanovení účinků znečišťujících látek na půdní flóru - Složení mastných kyselin v listech rostlin pro hodnocení kvality půdy
Katalogové číslo: 510763 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-11-01 Účinnost: 2020-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 21479

ČSN EN ISO 17155 (836510)
Kvalita půdy - Stanovení abundance a aktivity půdní mikroflóry s použitím respiračních křivek
Katalogové číslo: 510755 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2020-11-01 Účinnost: 2020-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17155

ČSN EN ISO 18311 (836512)
Kvalita půdy - Metoda zkoušení účinků půdních kontaminantů na aktivitu krmení půdních organismů - Zkouška s proužky návnady
Katalogové číslo: 504981 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-08-01 Účinnost: 2018-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 18311