Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 8366 - Kvalita půdy - fyzikální metody

Zobrazit obsah třídy 83

ČSN EN ISO 11508 (836610)
Kvalita půdy - Stanovení hustoty částic
Katalogové číslo: 504555 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-06-01 Účinnost: 2018-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11508

ČSN EN ISO 11272 (836611)
Kvalita půdy - Stanovení objemové hmotnosti po vysušení
Katalogové číslo: 502940 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-10-01 Účinnost: 2017-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11272

ČSN EN ISO 11461 (836612)
Kvalita půdy - Stanovení objemové vlhkosti půdy s použitím odběrných válečků - Gravimetrická metoda
Katalogové číslo: 96060 Cena: 190 Kč
Vydána: 2014-10-01 Účinnost: 2014-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11461

ČSN EN ISO 11274 (836629)
Kvalita půdy - Stanovení retenčních vlhkostních charakteristik - Laboratorní metody
Katalogové číslo: 510195 Cena: 340 Kč
Vydána: 2020-05-01 Účinnost: 2020-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11274

ČSN EN ISO 11275 (836630)
Kvalita půdy - Stanovení nenasycené hydraulické vodivosti a retenčních vlhkostních charakteristik - Windova evaporační metoda
Katalogové číslo: 96058 Cena: 230 Kč
Vydána: 2014-10-01 Účinnost: 2014-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11275

ČSN EN ISO 11276 (836631)
Kvalita půdy - Stanovení pórového tlaku půdní vody - Tenzometrická metoda
Katalogové číslo: 97241 Cena: 340 Kč
Vydána: 2015-05-01 Účinnost: 2015-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11276

ČSN EN ISO 10930 (836632)
Kvalita půdy - Měření stability půdních agregátů vystavených působení vody
Katalogové číslo: 93970 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-10-01 Účinnost: 2013-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 10930

ČSN EN 15428 (836633)
Půdní melioranty a stimulanty růstu - Stanovení distribuce velikosti částic
Katalogové číslo: 80212 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2008-03-01 Účinnost: 2008-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15428

ČSN EN 15238 (836634)
Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení množství pro materiály s velikostí částic větší než 60 mm
Katalogové číslo: 96693 Cena: 230 Kč
Vydána: 2015-02-01 Účinnost: 2015-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15238

ČSN ISO 11465 (836635)
Kvalita půdy - Stanovení hmotnostního podílu sušiny a hmotnostní vlhkosti půdy - Gravimetrická metoda
Katalogové číslo: 51736 Cena: 125 Kč
Vydána: 1998-05-01 Účinnost: 1998-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN ISO 11465

ČSN EN 12579 (836636)
Pomocné půdní látky a substráty - Odběr vzorků
Katalogové číslo: 95233 Cena: 230 Kč
Vydána: 2014-05-01 Účinnost: 2014-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12579

ČSN EN 12580 (836637)
Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení množství
Katalogové číslo: 96692 Cena: 230 Kč
Vydána: 2015-02-01 Účinnost: 2015-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12580

ČSN EN 13039 (836638)
Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení organických látek a popela
Katalogové číslo: 91550 Cena: 190 Kč
Vydána: 2012-10-01 Účinnost: 2012-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13039

ČSN EN 13650 (836639)
Půdní melioranty a stimulanty růstu - Extrakce prvků rozpustných v lučavce královské
Katalogové číslo: 63732 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2002-03-01 Účinnost: 2002-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13650

ČSN EN 13651 (836640)
Půdní melioranty a stimulanty růstu - Extrakce živin rozpustných v chloridu vápenatém / DTPA (CAD)
Katalogové číslo: 63733 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2002-03-01 Účinnost: 2002-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13651

ČSN EN 13652 (836641)
Půdní melioranty a stimulanty růstu - Extrakce živin a prvků rozpustných ve vodě
Katalogové číslo: 63734 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2002-03-01 Účinnost: 2002-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13652

ČSN EN 13654-1 (836642)
Půdní melioranty a stimulanty růstu - Stanovení dusíku - Část 1: Modifikovaná Kjeldahlova metoda
Katalogové číslo: 63730 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2002-03-01 Účinnost: 2002-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13654-1

ČSN EN 13654-2 (836642)
Půdní melioranty a stimulanty růstu - Stanovení dusíku - Část 2: Metoda podle Dumase
Katalogové číslo: 63731 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2002-03-01 Účinnost: 2002-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13654-2

ČSN EN 15761 (836643)
Tvarované stimulanty růstu - Stanovení délky, šířky, výšky, objemu a objemové hmotnosti
Katalogové číslo: 86159 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2010-08-01 Účinnost: 2010-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15761

ČSN EN ISO 13196 (836644)
Kvalita půdy - Screening vybraných prvků v půdách energiově disperzní rentgenovou fluorescenční spektrometrií s použitím ručních nebo přenosných přístrojů
Katalogové číslo: 502840 Cena: 230 Kč
Vydána: 2017-08-01 Účinnost: 2017-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 13196