Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 8367 - Kvalita půdy - chemické metody - organické látky

Zobrazit obsah třídy 83

ČSN EN ISO 16703 (836701)
Kvalita půdy - Stanovení obsahu uhlovodíků C10 až C40 plynovou chromatografií
Katalogové číslo: 89981 Cena: 230 Kč
Vydána: 2012-01-01 Účinnost: 2012-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16703

ČSN EN ISO 22892 (836701)
Kvalita půdy - Pokyny pro identifikaci cílových sloučenin plynovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií
Katalogové číslo: 89945 Cena: 340 Kč
Vydána: 2012-01-01 Účinnost: 2012-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22892

ČSN P CEN ISO/TS 29843-1 (836702)
Kvalita půdy - Stanovení diverzity půdního mikrobiálního společenstva - Část 1: Metoda s použitím analýzy fosfolipidových mastných kyselin (PLFA) a fosfolipidových ether-lipidů (PLEL)
Katalogové číslo: 97495 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-08-01 Účinnost: 2015-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN ISO/TS 29843-1

ČSN P CEN ISO/TS 29843-2 (836702)
Kvalita půdy - Stanovení diverzity půdního mikrobiálního společenstva - Část 2: Metoda s použitím analýzy fosfolipidových mastných kyselin (PLFA) a jednoduché extrakce PLFA
Katalogové číslo: 513515 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-02-01 Účinnost: 2022-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN ISO/TS 29843-2

ČSN EN ISO 11504 (836703)
Kvalita půdy - Hodnocení dopadu půd kontaminovaných ropnými uhlovodíky
Katalogové číslo: 504556 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2018-06-01 Účinnost: 2018-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11504

ČSN EN ISO 16558-1 (836704)
Kvalita půdy - Ropné uhlovodíky pro hodnocení rizik - Část 1: Stanovení alifatických a aromatických frakcí těkavých ropných uhlovodíků s použitím plynové chromatografie (statická metoda headspace)
Katalogové číslo: 503213 Cena: 340 Kč
Vydána: 2017-09-01 Účinnost: 2017-10-01
Změny a opravy: A1 12.20t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 16558-1

ČSN P CEN ISO/TS 16558-2 (836704)
Kvalita půdy - Minerální uhlovodíky pro hodnocení rizik - Část 2: Stanovení alifatických a aromatických frakcí málo těkavých minerálních uhlovodíků s použitím plynové chromatografie s plamenoionizační detekcí (GC/FID)
Katalogové číslo: 500997 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-01-01 Účinnost: 2017-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN ISO/TS 16558-2

ČSN EN ISO 23161 (836705)
Kvalita půdy - Stanovení vybraných organocíničitých sloučenin - Metoda plynové chromatografie
Katalogové číslo: 507178 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-06-01 Účinnost: 2019-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 23161

ČSN EN ISO 22155 (836706)
Kvalita půdy - Stanovení těkavých aromatických a halogenovaných uhlovodíků a vybraných etherů plynovou chromatografií - Statická metoda headspace
Katalogové číslo: 500457 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-10-01 Účinnost: 2016-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22155

ČSN EN ISO 11063 (836707)
Kvalita půdy - Přímá extrakce půdní DNA
Katalogové číslo: 511923 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-05-01 Účinnost: 2021-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 11063

ČSN EN ISO 15009 (836708)
Kvalita půdy - Stanovení obsahu těkavých aromatických uhlovodíků, naftalenu a těkavých halogenovaných uhlovodíků plynovou chromatografií - Metoda purge-and-trap s termální desorpcí
Katalogové číslo: 500458 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2016-10-01 Účinnost: 2016-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15009

ČSN EN ISO 17184 (836709)
Kvalita půdy - Stanovení uhlíku a dusíku blízkou infračervenou spektrometrií (NIRS)
Katalogové číslo: 95975 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2014-11-01 Účinnost: 2014-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 17184