Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 8368 - Kaly, upravený bioodpad a půdy

Zobrazit obsah třídy 83

ČSN P CEN/TS 16177 (836800)
Kaly, upravený bioodpad a půdy - Vyluhování pro stanovení vyluhovatelných amonných iontů, dusičnanů a dusitanů
Katalogové číslo: 90696 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2012-08-01 Účinnost: 2012-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 16177

ČSN P CEN/TS 16182 (836802)
Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení nonylfenolů (NP) a nonylfenol mono- a diethoxylátů s použitím plynové chromatografie s hmotnostně selektivní detekcí (GC-MS)
Katalogové číslo: 90694 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2012-08-01 Účinnost: 2012-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 16182

ČSN P CEN/TS 16189 (836803)
Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení lineárních alkylbenzensulfonátů (LAS) vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií (HPLC) s fluorescenční detekcí (FLD) nebo s hmotnostně selektivní detekcí (MS)
Katalogové číslo: 90693 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2012-08-01 Účinnost: 2012-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 16189

ČSN P CEN/TS 16183 (836804)
Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení vybraných ftalátů s použitím kapilární plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS)
Katalogové číslo: 90691 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2012-08-01 Účinnost: 2012-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 16183

ČSN EN 16190 (836806)
Půdy, upravený bioodpad a kaly - Stanovení dioxinů, furanů a polychlorovaných bifenylů podobných dioxinům metodou plynové chromatografie a hmotnostní spektrometrie s vysokým rozlišením (HR GC-MS)
Katalogové číslo: 507727 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-07-01 Účinnost: 2019-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16190

ČSN P CEN/TS 16201 (836807)
Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení životaschopných semen rostlin a propagulí
Katalogové číslo: 97455 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-08-01 Účinnost: 2015-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 16201

ČSN P CEN/TS 16202 (836808)
Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení příměsí a kamenů
Katalogové číslo: 97457 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-08-01 Účinnost: 2015-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 16202