Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 8380 - Názvosloví odpadů

Zobrazit obsah třídy 83

ČSN EN 13965-2 (838001)
Charakterizace odpadů - Názvosloví - Část 2: Názvy a definice vztahující se k nakládání s odpady
Katalogové číslo: 88091 Cena: 340 Kč
Vydána: 2011-05-01 Účinnost: 2011-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13965-2

ČSN EN 14899 (838002)
Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Zásady přípravy programu vzorkování a jeho použití
Katalogové číslo: 76240 Cena: 340 Kč
Vydána: 2006-07-01 Účinnost: 2006-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14899

ČSN EN 15002 (838003)
Charakterizace odpadů - Příprava zkušebních podílů z laboratorního vzorku
Katalogové číslo: 500316 Cena: 440 Kč
Vydána: 2016-07-01 Účinnost: 2016-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15002

ČSN EN 14735 (838004)
Charakterizace odpadů - Příprava vzorků odpadu pro zkoušky ekotoxicity
Katalogové číslo: 515721 Cena: 550 Kč
Vydána: 2022-10-01 Účinnost: 2022-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14735

ČSN EN 12457-1 (838005)
Charakterizace odpadů - Vyluhování - Ověřovací zkouška vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů - Část 1: Jednostupňová vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 2 l/kg pro materiály s vysokým obsahem sušiny a zrnitostí menší než 4 mm (bez zmenšení velikosti částic, nebo s ním)
Katalogové číslo: 67135 Cena: 340 Kč
Vydána: 2003-07-01 Účinnost: 2003-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12457-1

ČSN EN 12457-2 (838005)
Charakterizace odpadů - Vyluhování - Ověřovací zkouška vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů - Část 2: Jednostupňová vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 10 l/kg pro materiály se zrnitostí menší než 4 mm (bez zmenšení velikosti částic, nebo s ním)
Katalogové číslo: 67134 Cena: 340 Kč
Vydána: 2003-07-01 Účinnost: 2003-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12457-2

ČSN EN 12457-3 (838005)
Charakterizace odpadů - Vyluhování - Ověřovací zkouška vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů - Část 3: Dvoustupňová vsádková zkouška při poměrech kapalné a pevné fáze 2 l/kg a 8 l/kg pro materiály s vysokým obsahem sušiny a zrnitostí menší než 4 mm (bez zmenšení velikosti částic, nebo s ním)
Katalogové číslo: 67133 Cena: 350 Kč
Vydána: 2003-07-01 Účinnost: 2003-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12457-3

ČSN EN 12457-4 (838005)
Charakterizace odpadů - Vyluhování - Ověřovací zkouška vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů - Část 4: Jednostupňová vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 10 l/kg pro materiály se zrnitostí menší než 10 mm (bez zmenšení velikosti částic, nebo s ním)
Katalogové číslo: 67132 Cena: 350 Kč
Vydána: 2003-07-01 Účinnost: 2003-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12457-4

ČSN EN 14405 (838006)
Charakterizace odpadů - Zkoušky vyluhovatelnosti - Perkolační zkouška s průtokem zdola nahoru (za specifikovaných podmínek)
Katalogové číslo: 502938 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-11-01 Účinnost: 2017-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14405

ČSN EN 15875 (838007)
Charakterizace odpadů - Statická zkouška stanovení kyselinotvorného potenciálu a neutralizačního potenciálu sulfidických odpadů
Katalogové číslo: 90478 Cena: 340 Kč
Vydána: 2012-04-01 Účinnost: 2012-05-01
Změny a opravy: Oprava 1 10.12t (zobrazit podrobnosti o změnách)
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15875

ČSN P CEN/TS 15862 (838008)
Charakterizace odpadů - Vyluhovací zkouška shody - Jednostupňová vsádková vyluhovací zkouška pro monolitické odpady při určeném poměru objemu kapaliny k ploše povrchu (L/A) pro zkušební podíly se stanovenými minimálními rozměry
Katalogové číslo: 92725 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-05-01 Účinnost: 2013-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 15862

ČSN EN 15863 (838009)
Charakterizace odpadů - Základní charakterizační zkouška vyluhovatelnosti - Dynamická vyluhovací zkouška monolitických odpadů s pravidelně se opakující obnovou výluhu za stanovených zkušebních podmínek
Katalogové číslo: 502841 Cena: 550 Kč
Vydána: 2017-08-01 Účinnost: 2017-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15863

ČSN EN 12920 +A1 (838011)
Charakterizace odpadů - Metodický postup pro stanovení vyluhovatelnosti odpadů za definovaných podmínek
Katalogové číslo: 85876 Cena: 230 Kč
Vydána: 2010-05-01 Účinnost: 2010-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 12920 +A1

TNI CEN/TR 16192 (838012)
Odpady - Návod pro analýzu výluhů
Katalogové číslo: 511225 Cena: 350 Kč
Vydána: 2020-11-01 Účinnost: 2020-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI CEN/TR 16192

ČSN EN 16424 (838013)
Charakterizace odpadů - Screeningové metody pro elementární analýzy přenosnými XRF přístroji
Katalogové číslo: 97031 Cena: 350 Kč
Vydána: 2015-04-01 Účinnost: 2015-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16424

ČSN EN 13656 (838014)
Půdy, upravený bioodpad, kaly a odpady - Rozklad směsí kyselin chlorovodíkové (HCI), dusičné (HNO3) a tetrafluoroborité (HBF4) nebo fluorovodíkové (HF) pro následné stanovení prvků
Katalogové číslo: 512473 Cena: 350 Kč
Vydána: 2021-06-01 Účinnost: 2021-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13656

ČSN EN 13657 (838015)
Charakterizace odpadů - Rozklad k následnému stanovení prvků rozpustných v lučavce královské
Katalogové číslo: 67130 Cena: 340 Kč
Vydána: 2003-06-01 Účinnost: 2003-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 13657

ČSN P CEN/TS 16023 (838017)
Charakterizace odpadů - Stanovení spalného tepla a výpočet výhřevnosti
Katalogové číslo: 95234 Cena: 340 Kč
Vydána: 2014-05-01 Účinnost: 2014-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 16023

ČSN P CEN/TS 15364 (838018)
Charakterizace odpadů - Zkoušky vyluhovatelnosti - Zkouška kyselinové a zásadové neutralizační kapacity
Katalogové číslo: 97482 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-08-01 Účinnost: 2015-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 15364

ČSN P CEN/TS 16675 (838019)
Charakterizace odpadů - Zkušební metody pro stanovení monolitického stavu odpadu a ukládání na skládky
Katalogové číslo: 506391 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2019-03-01 Účinnost: 2019-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 16675

ČSN EN 16377 (838020)
Charakterizace odpadů - Stanovení bromovaných zpomalovačů hoření (BFR) v pevných odpadech
Katalogové číslo: 95050 Cena: 340 Kč
Vydána: 2014-04-01 Účinnost: 2014-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16377

ČSN EN ISO 15192 (838022)
Půdy a odpady - Stanovení chromu(VI) v pevných materiálech alkalickým rozkladem a iontovou chromatografií se spektrofotometrickou detekcí
Katalogové číslo: 513310 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-01-01 Účinnost: 2022-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 15192

ČSN EN 14582 (838023)
Charakterizace odpadů - Obsah halogenů a síry - Spalování v kyslíku v uzavřených systémech a metody stanovení
Katalogové číslo: 501900 Cena: 350 Kč
Vydána: 2017-03-01 Účinnost: 2017-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14582

ČSN EN 14345 (838024)
Charakterizace odpadů - Stanovení obsahu uhlovodíků gravimetrickou metodou
Katalogové číslo: 73087 Cena: 230 Kč
Vydána: 2005-05-01 Účinnost: 2005-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14345

ČSN EN 14039 (838025)
Charakterizace odpadů - Stanovení obsahu uhlovodíků C₁₀ až C₄₀ plynovou chromatografií
Katalogové číslo: 73088 Cena: 340 Kč
Vydána: 2005-05-01 Účinnost: 2005-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14039

ČSN P CEN/TS 17847 (838026)
Charakterizace odpadů - Stanovení vybraných nízkovroucích alkoholů s použitím plynové chromatografie s plamenoionizační detekcí po statické head-space extrakci (HS-GC-FID)
Katalogové číslo: 516347 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-03-01 Účinnost: 2023-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 17847

ČSN EN 15216 (838027)
Environmentální pevné matrice - Stanovení rozpuštěných látek ve vodách a výluzích
Katalogové číslo: 516285 Cena: 190 Kč
Vydána: 2023-01-01 Účinnost: 2023-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15216

ČSN EN 17503 (838029)
Půdy, kaly, upravený bioodpad a odpady - Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) plynovou chromatografií (GC) a vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií (HPLC)
Katalogové číslo: 516230 Cena: 440 Kč
Vydána: 2022-12-01 Účinnost: 2023-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17503

ČSN 83 8030 (838030)
Skládkování odpadů - Základní podmínky pro navrhování, výstavbu a provoz skládek
Katalogové číslo: 505809 Cena: 230 Kč
Vydána: 2018-10-01 Účinnost: 2018-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 83 8030

ČSN 83 8032 (838032)
Skládkování odpadů - Těsnění skládek
Katalogové číslo: 505127 Cena: 230 Kč
Vydána: 2018-07-01 Účinnost: 2018-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 83 8032

ČSN 83 8033 (838033)
Skládkování odpadů - Nakládání s průsakovými vodami ze skládek
Katalogové číslo: 505126 Cena: 190 Kč
Vydána: 2018-07-01 Účinnost: 2018-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 83 8033

ČSN 83 8034 (838034)
Skládkování odpadů - Odplynění skládek
Katalogové číslo: 505693 Cena: 230 Kč
Vydána: 2018-09-01 Účinnost: 2018-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 83 8034

ČSN 83 8035 (838035)
Skládkování odpadů - Uzavírání a rekultivace skládek
Katalogové číslo: 505125 Cena: 230 Kč
Vydána: 2018-07-01 Účinnost: 2018-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 83 8035

ČSN 83 8036 (838036)
Skládkování odpadů - Monitorování skládek
Katalogové číslo: 505128 Cena: 125 Kč
Vydána: 2018-07-01 Účinnost: 2018-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 83 8036

TNO 83 8039 (838039)
Skládkování odpadů - Provozní řád skládek
Katalogové číslo: 165165 Cena: 166 Kč
Vydána: 2018-06-01 Účinnost: 2018-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNO 83 8039

TNI CEN/TR 15310-1 (838040)
Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 1: Pokyny pro výběr a použití kritérií pro odběr vzorků v různých podmínkách
Katalogové číslo: 79834 Cena: 570 Kč
Vydána: 2007-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI CEN/TR 15310-1

TNI CEN/TR 15310-2 (838040)
Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 2: Pokyny pro výběr způsobu vzorkování
Katalogové číslo: 79817 Cena: 550 Kč
Vydána: 2007-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI CEN/TR 15310-2

TNI CEN/TR 15310-3 (838040)
Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 3: Pokyny pro získávání podvzorku v terénu
Katalogové číslo: 79835 Cena: 340 Kč
Vydána: 2007-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI CEN/TR 15310-3

TNI CEN/TR 15310-4 (838040)
Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 4: Pokyny pro balení vzorku, jeho skladování, konzervaci, dopravu a doručování
Katalogové číslo: 79836 Cena: 230 Kč
Vydána: 2007-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI CEN/TR 15310-4

TNI CEN/TR 15310-5 (838040)
Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 5: Pokyny pro přípravu plánu vzorkování
Katalogové číslo: 79838 Cena: 440 Kč
Vydána: 2007-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI CEN/TR 15310-5

ČSN EN 14997 (838041)
Charakterizace odpadů - Zkouška vyluhovatelnosti - Vliv pH na vyluhování s kontinuálním řízením pH
Katalogové číslo: 98179 Cena: 440 Kč
Vydána: 2015-09-01 Účinnost: 2015-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14997

ČSN EN 14429 (838042)
Charakterizace odpadů - Zkouška vyluhovatelnosti - Vliv pH na vyluhování s počátečním přídavkem kyseliny/zásady
Katalogové číslo: 98180 Cena: 440 Kč
Vydána: 2015-09-01 Účinnost: 2015-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 14429

ČSN EN 15309 (838046)
Charakterizace odpadů a půd - Stanovení elementárního složení metodou rentgenové fluorescence
Katalogové číslo: 80044 Cena: 440 Kč
Vydána: 2007-12-01 Účinnost: 2008-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15309

TNI CEN/TR 16130 (838051)
Charakterizace odpadů - Ověření na místě
Katalogové číslo: 89633 Cena: 190 Kč
Vydána: 2011-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI CEN/TR 16130

ČSN EN 16457 (838053)
Charakterizace odpadů - Zásady pro přípravu a aplikaci programu zkoušení - Cíle, plánování a zpráva
Katalogové číslo: 96057 Cena: 340 Kč
Vydána: 2014-10-01 Účinnost: 2014-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16457

ČSN P CEN/TS 16229 (838060)
Charakterizace odpadů - Vzorkování a analýza kyanidů oddělitelných slabou kyselinou, vypouštěných do odkališť
Katalogové číslo: 89407 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2012-01-01 Účinnost: 2012-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 16229

ČSN P CEN/TS 16660 (838061)
Charakterizace odpadů - Zkouška chování při vyluhování - Stanovení redukčního charakteru a redukční kapacity
Katalogové číslo: 98397 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2015-12-01 Účinnost: 2016-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 16660