Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 8381 - Kaly, upravený bioodpad a půdy

Zobrazit obsah třídy 83

ČSN EN 16179 (838115)
Kaly, upravený bioodpad a půdy - Návod pro úpravu vzorků
Katalogové číslo: 92217 Cena: 440 Kč
Vydána: 2013-02-01 Účinnost: 2013-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16179

ČSN EN 16173 (838116)
Kaly, upravený bioodpad a půdy - Rozklad frakcí prvků rozpustných v kyselině dusičné
Katalogové číslo: 92219 Cena: 190 Kč
Vydána: 2013-02-01 Účinnost: 2013-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16173

ČSN P CEN/TS 15937 (838119)
Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení elektrické konduktivity
Katalogové číslo: 93500 Cena: 190 Kč
Vydána: 2013-08-01 Účinnost: 2013-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 15937

ČSN EN 15934 (838125)
Kaly, upravený bioodpad, půdy a odpady - Výpočet podílu sušiny po stanovení zbytku po sušení nebo obsahu vody
Katalogové číslo: 92539 Cena: 230 Kč
Vydána: 2013-03-01 Účinnost: 2013-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15934

ČSN EN 15935 (838126)
Půdy, odpady, upravený bioodpad a kaly - Stanovení ztráty žíháním
Katalogové číslo: 514535 Cena: 230 Kč
Vydána: 2022-03-01 Účinnost: 2022-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15935

ČSN EN ISO 54321 (838127)
Půdy, upravený bioodpad, kaly a odpady - Rozklad frakcí prvků rozpustných v lučavce královské
Katalogové číslo: 515332 Cena: 440 Kč
Vydána: 2022-07-01 Účinnost: 2022-08-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 54321

ČSN EN 16170 (838130)
Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení prvků optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)
Katalogové číslo: 503212 Cena: 340 Kč
Vydána: 2017-09-01 Účinnost: 2017-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16170

ČSN EN 16171 (838131)
Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení prvků hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS)
Katalogové číslo: 503034 Cena: 340 Kč
Vydána: 2017-08-01 Účinnost: 2017-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16171

ČSN EN 16175-1 (838133)
Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení rtuti - Část 1: Metoda atomové absorpční spektrometrie - technika chladných par (CV-AAS)
Katalogové číslo: 501782 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-05-01 Účinnost: 2017-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16175-1

ČSN EN 16175-2 (838133)
Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení rtuti - Část 2: Metoda atomové fluorescenční spektrometrie - technika chladných par (CV-AFS)
Katalogové číslo: 501779 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2017-05-01 Účinnost: 2017-06-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16175-2

ČSN EN 16168 (838135)
Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení celkového dusíku metodou suchého spalování
Katalogové číslo: 92221 Cena: 190 Kč
Vydána: 2013-02-01 Účinnost: 2013-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16168

ČSN EN 16169 (838136)
Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení dusíku podle Kjeldahla
Katalogové číslo: 92220 Cena: 190 Kč
Vydána: 2013-02-01 Účinnost: 2013-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16169

ČSN EN 16166 (838150)
Půdy, upravený bioodpad a kaly - Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX)
Katalogové číslo: 515540 Cena: 230 Kč
Vydána: 2022-08-01 Účinnost: 2022-09-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 16166

ČSN EN 15936 (838151)
Půdy, odpady, upravený bioodpad a kaly - Stanovení celkového organického uhlíku (TOC) suchým spalováním
Katalogové číslo: 515896 Cena: 230 Kč
Vydána: 2022-10-01 Účinnost: 2022-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15936

ČSN EN 17322 (838153)
Environmentální pevné matrice - Stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB) plynovou chromatografií s detekcí hmotnostní spektrometrií (GC-MS) nebo s detekcí elektronového záchytu (GC-ECD)
Katalogové číslo: 511699 Cena: 440 Kč
Vydána: 2021-01-01 Účinnost: 2021-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 17322

TNI CEN/TR 16193 (838180)
Kaly, upravený bioodpad a půdy - Detekce a stanovení počtů bakterií Escherichia coli
Katalogové číslo: 96317 Cena: 440 Kč
Vydána: 2014-12-01 Účinnost: 2015-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI CEN/TR 16193

ČSN 83 8181 (838181)
Stanovení mykobakterií v pevných matricích
Katalogové číslo: 518657 Cena: 340 Kč
Vydána: 2024-02-01 Účinnost: 2024-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN 83 8181