Ing. Jiří Hrazdil - Technické normy - logo
 
Navigátor
Seznam technických norem (ČSN)

Třída 8383 - Tuhá alternativní paliva

Zobrazit obsah třídy 83

ČSN EN ISO 21637 (838300)
Tuhá alternativní paliva - Slovník
Katalogové číslo: 515023 Cena: 340 Kč
Vydána: 2022-06-01 Účinnost: 2022-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 21637

ČSN EN 15358 (838301)
Tuhá alternativní paliva - Systémy managementu kvality - Specifické požadavky pro jejich použití při výrobě tuhých alternativních paliv
Katalogové číslo: 88986 Cena: 550 Kč
Vydána: 2011-09-01 Účinnost: 2011-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15358

ČSN EN ISO 21640 (838302)
Tuhá alternativní paliva - Specifikace a třídy
Katalogové číslo: 514913 Cena: 350 Kč
Vydána: 2022-06-01 Účinnost: 2022-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 21640

ČSN EN ISO 21644 (838303)
Tuhá alternativní paliva - Metody stanovení obsahu biomasy
Katalogové číslo: 514910 Cena: 440 Kč
Vydána: 2022-06-01 Účinnost: 2022-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 21644

ČSN EN ISO 21654 (838304)
Tuhá alternativní paliva - Stanovení spalného tepla a výhřevnosti
Katalogové číslo: 513309 Cena: 590 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-01-01 Účinnost: 2022-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 21654

ČSN P CEN/TS 15401 (838305)
Tuhá alternativní paliva - Stanovení sypné hmotnosti
Katalogové číslo: 86876 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2010-11-01 Účinnost: 2010-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 15401

ČSN EN ISO 22167 (838306)
Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu prchavé hořlaviny
Katalogové číslo: 512721 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-10-01 Účinnost: 2021-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22167

ČSN EN ISO 21656 (838307)
Tuhá alternativní paliva - Stanovení popela
Katalogové číslo: 513788 Cena: 230 Kč
Vydána: 2021-12-01 Účinnost: 2022-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 21656

TNI CEN/TR 15404 (838308)
Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení chování popela při tavení stanovením charakteristických teplot
Katalogové číslo: 515746 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Vydána: 2022-09-01 Účinnost: 2022-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat TNI CEN/TR 15404

ČSN P CEN/TS 15405 (838309)
Tuhá alternativní paliva - Stanovení hustoty pelet a briket
Katalogové číslo: 87325 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-02-01 Účinnost: 2011-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 15405

ČSN P CEN/TS 15406 (838310)
Tuhá alternativní paliva - Stanovení klenbování hromadného materiálu
Katalogové číslo: 87329 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-02-01 Účinnost: 2011-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 15406

ČSN EN ISO 21663 (838311)
Tuhá alternativní paliva - Metody stanovení obsahu uhlíku (C), vodíku (H), dusíku (N) a síry (S) instrumentální metodou
Katalogové číslo: 512101 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-06-01 Účinnost: 2021-07-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 21663

ČSN EN 15408 (838312)
Tuhá alternativní paliva - Metody stanovení obsahu síry (S), chloru (Cl), fluoru (F) a bromu (Br)
Katalogové číslo: 88972 Cena: 230 Kč
Vydána: 2011-09-01 Účinnost: 2011-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15408

ČSN P CEN ISO/TS 21911-2 (838313)
Tuhá alternativní paliva - Stanovení samozahřívání - Část 2: Zkoušky zahřívání v drátěném koši
Katalogové číslo: 515981 Cena: 440 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2023-01-01 Účinnost: 2023-02-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN ISO/TS 21911-2

ČSN EN 15410 (838314)
Tuhá alternativní paliva - Metody stanovení obsahu hlavních prvků (Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, P, Si, Ti)
Katalogové číslo: 89879 Cena: 350 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2012-04-01 Účinnost: 2012-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15410

ČSN EN 15411 (838315)
Tuhá alternativní paliva - Metody stanovení obsahu stopových prvků (As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V a Zn)
Katalogové číslo: 89880 Cena: 340 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2012-04-01 Účinnost: 2012-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15411

ČSN P CEN/TS 15412 (838316)
Tuhá alternativní paliva - Metody pro stanovení kovového hliníku
Katalogové číslo: 86872 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2010-11-01 Účinnost: 2010-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 15412

ČSN EN ISO 21646 (838317)
Tuhá alternativní paliva - Příprava vzorku
Katalogové číslo: 516623 Cena: 550 Kč
Vydána: 2023-03-01 Účinnost: 2023-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 21646

ČSN EN ISO 21660-3 (838318)
Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu vody metodou sušení v sušárně - Část 3: Voda v analytickém vzorku pro obecný rozbor
Katalogové číslo: 513787 Cena: 230 Kč
Vydána: 2021-12-01 Účinnost: 2022-01-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 21660-3

ČSN P CEN/TS 15414-1 (838318)
Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu vody metodou sušení v sušárně - Část 1: Stanovení veškeré vody referenční metodou
Katalogové číslo: 86873 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2010-11-01 Účinnost: 2010-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 15414-1

ČSN P CEN/TS 15414-2 (838318)
Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu vody metodou sušení v sušárně - Část 2: Stanovení veškeré vody zjednodušenou metodou
Katalogové číslo: 86874 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2010-11-01 Účinnost: 2010-12-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 15414-2

ČSN EN 15415-1 (838319)
Tuhá alternativní paliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic - Část 1: Metoda třídění sítem pro malé rozměry částic
Katalogové číslo: 89881 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2012-04-01 Účinnost: 2012-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15415-1

ČSN EN 15415-2 (838319)
Tuhá alternativní paliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic - Část 2: Metoda maximální zobrazené délky pro částice velkého rozměru (manuální)
Katalogové číslo: 91136 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2012-10-01 Účinnost: 2012-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15415-2

ČSN EN 15415-3 (838319)
Tuhá alternativní paliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic - Část 3: Metoda obrazové analýzy pro částice velkého rozměru
Katalogové číslo: 91137 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2012-10-01 Účinnost: 2012-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15415-3

ČSN EN ISO 21645 (838320)
Tuhá alternativní paliva - Metody vzorkování
Katalogové číslo: 515723 Cena: 550 Kč
Vydána: 2022-10-01 Účinnost: 2022-11-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 21645

ČSN EN 15590 (838322)
Tuhá alternativní paliva - Stanovení aktuální rychlosti aerobní mikrobiální aktivity pomocí reálného dynamického respiračního indexu
Katalogové číslo: 89878 Cena: 230 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2012-04-01 Účinnost: 2012-05-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN 15590

ČSN P CEN/TS 15639 (838323)
Tuhá alternativní paliva - Stanovení mechanické odolnosti pelet
Katalogové číslo: 87326 Cena: 190 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2011-02-01 Účinnost: 2011-03-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN P CEN/TS 15639

ČSN EN ISO 21912 (838324)
Tuhá alternativní paliva - Bezpečná manipulace a skladování
Katalogové číslo: 512611 Cena: 570 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2021-09-01 Účinnost: 2021-10-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 21912

ČSN EN ISO 22940 (838325)
Tuhá alternativní paliva - Stanovení elementárního složení metodou rentgenové fluorescence
Katalogové číslo: 513747 Cena: 550 Kč
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
Vydána: 2022-03-01 Účinnost: 2022-04-01
zobrazit podrobnosti nebo objednat ČSN EN ISO 22940